ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ АРБУЗИНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2022 РОКІВ

Дата: 02.12.2021 16:46
Кількість переглядів: 267

ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ АРБУЗИНСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2022 РОКІВ

 

Зміст

 

I. Паспорт програми.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

III. Мета програми.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.

V. Порядок використання коштів бюджету громади та ресурсне забезпечення програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Арбузинської ОТГ на 2020-2022 роки.

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми.

VII. Перелік завдань і заходів програми. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники.

 

 

I. Паспорт програми.

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Арбузинський  міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Арбузинський  міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

4.

Співрозробники Програми

Арбузинська обєднана територіальна громада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Арбузинський  міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

6.

Учасники  Програми

Арбузинська об’єднана територіальна громада, Арбузинське відділення поліції Братського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Арбузинська районна філія Миколаївського обласного центру зайнятості, Арбузинський  районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, Южноукраїнське бюро правової допомоги.

6.

Термін  реалізації  Програми

2020-2022 роки

7.

Перелік  місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Арбузинської  ОТГ

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

 

 

у тому числі:

2020 рік –

2021 рік –

2022 рік –

8.1

Коштів  інших джерел

-

 

9.

 

Очікувані результати виконання

Забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Арбузинської  ОТГ

10.

Головний розпорядник коштів

Арбузинська  обєднана територіальна  громада

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Злочинність залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці жителів Арбузинської громади. У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення злочинності, і для цього мають бути створенні всі необхідні умови. На жаль, дані органи мають недостатнє фінансування з центрального бюджету, через що відбувається постійне зростання злочинності, а ефективність профілактичних заходів лишається низькою.

Одним із таких органів є Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області (надалі – Арбузинський  МРВ з питань пробації), що був створений відповідно до Закону України «Про пробацію», основною метою якого є  забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Працівники Арбузинського МРВ з питань пробації виконують переважно кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі, адміністративні стягнення у виді громадських, виправних та суспільно корисних  робіт, здійснюють нагляд за особами звільненими від відбування покарання з випробуванням, складають досудові доповіді (забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом справедливого рішення щодо міри покарання). З метою реалізації пробаційних програм та інших соціально-виховних заходів, спрямованих на усунення криміногенних чинників в житті засуджених, які сприяють скоєнню ними нових правопорушень, Арбузинський  МРВ залучає додатково інші наявні ресурси громади – органи державної влади, а так само  волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Окрім цього Арбузинський МРВ спрямовує і координує діяльність усіх органів, залучених до роботи із засудженими особами або звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Однак, ефективне виконання Арбузинським міськрайонним відділом пробації вищезазначених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку пробації неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є відсутнім.

Так, однією з функцій органу пробації є перевірка засуджених осіб за місцем проживанням, однак державним бюджетом не передбачено забезпечення персоналу пробації транспортними засобами для виконання цієї функції, відшкодування їм проїзду у громадському транспорті, забезпечення працівників Арбузинського  МРВ з питань пробації засобами особистої безпеки.

Враховуючи особливості цільової категорії, з якою працює персонал пробації, питання особистої безпеки працівників є критичним і потребує термінового вирішення. Опитування персоналу служби пробації, яке проводилось у 2019 році показало, що у 47% випадках працівники пробації зіштовхуються з агресивною поведінкою з боку правопорушників при проведені індивідуальної роботи та перевірок за місцем проживання і лише 6% опитуваних жодного разу не зіштовхувалися з випадками агресивної поведінки з боку правопорушників. Це підтверджує специфіку та складність роботи, виконуваної персоналом пробації та актуальність гарантій безпеки та страхування життя і здоров'я.

Реалізація поставлених перед органами пробації завдань щодо протидій злочинності можлива лише за умови тісного та ефективного співробітництва з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування, у тому числі з депутатським корпусом обєднаних територіальних громад в питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад входять  повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Саме тому в основу даної Програми покладено принцип об’єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в громаді.

 

III. Мета програми

Метою цієї Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Арбузинської  об’єднаної територіальної громади ,шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • активізацію діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень; 
 • підвищення координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;
 • підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;
 • створення системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • запобігання втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
 • висвітлення в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;
 • створення належних умов на базі  Арбузинського  МРВ з питань пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

 • зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
 • мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 • сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

 

V. Порядок використання коштів бюджету та ресурсне забезпечення програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень в Арбузинській  обєднаній територіальній громаді на 2020 - 2022 роки.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законодавством порядку. Виконавчі органи місцевого самоврядування у межах чинного законодавства України сприяють  Арбузинському   МРВ з питань пробації у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності. 

 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Головним розпорядником коштів є Арбузинська об’єднана територіальна громада, яка здійснює також координацію та контроль за ходом виконання Програми, виконавцем Програми є Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

Щорічно по закінченню фінансового року Державна установа «Центр пробації» інформує Арбузинську ОТГ про використання коштів на реалізацію положень Програми.

 

VII. Перелік завдань і заходів програми. Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

 

 

Напрям діяльності (пріоритетне завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. у тому числі:

Очікуваний результат

2020

2021

2022

Організаційно - правове  забезпечення  профілактики  злочинності

Широке та постійне інформування населення про заходи щодо діяльності Арбузинського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області,

ЗМІ

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Підвищення рівня поінформованості населення, правильного розуміння та сприйняття функцій пробації, зменшення рівня стереотипного відношення до суб’єктів пробації, а так само до  осіб, які звільнились з місць позбавлення волі.  Збільшення рівня довіри населення до системи пробації, яка спроможна забезпечити безпеку суспільства.

Виготовлення друкованої продукції соціальної спрямованості

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

Бюджет ОТГ

1000

 

 

Здійснення заходів щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення, громадської правосвідомості, формування негативного ставлення до протиправних діянь

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, Южноукраїнське бюро правової допомоги, Арбузинська  ОТГ.

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та  молодіжне середовище

Проведення профілактичних і просвітницьких заходів із засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у т.ч. неповнолітніх, які перебувають на обліку відділу пробації, та їх батьків з питань протидії зловживанню психоактивних речовин, пропаганди здорового способу життя та формування законослухняної поведінки.

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, Арбузинський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, громадські та релігійні організації

 

 

 

 

 

Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність

Своєчасне виявлення сімей, які  перебувають  у  складних життєвих обставинах, їх облік, систематична перевірка умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги, проведення обстеження житлово-побутових умов учнів загальноосвітніх шкіл Арбузинської ОТГ.

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, ОТГ, Арбузинський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Протидія рецидивній злочинності

Організація і проведення заходів, спрямованих на попередження вчинення нових кримінальних правопорушень  особами,  які перебувають на обліку Арбузинського відділу пробації.

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області , Арбузинське відділення  поліції  Братського  ВП  ГУНП  у Миколаївській області

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Поліпшення профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на обліку в органах пробації та поліції

Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення скоєння нових злочинів та правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку пробації та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, у т.ч. перевірка даної категорії осіб за місцем їх проживання.

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області , Арбузинське відділення  поліції  Братського  ВП  ГУНП  у Миколаївській області

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Вживати заходів щодо працевлаштування осіб,засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та осіб звільнених з місць позбавлення волі,  розв’язання їх соціально-побутових проблем.

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області , Арбузинська районна  філія Миколаївського  обласного центру зайнятості ,Арбузинська ОТГ, управління праці та соціального захисту населення Арбузинської райдержадміністрації

Не потребує додаткового фінансування

 

 

 

Протидія рецидивній злочинності

За повідомленням адміністрації установи виконання покарань сприяти засудженим особам, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, та які готуються до звільнення у: визначенні намірів щодо місця проживання після звільнення; працевлаштуванні працездатних осіб працездатного віку; влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених осіб,          інші установи (заклади) соціальної підтримки    (догляду), закладу  для бездомних      осіб, закладів соціального обслуговування; наданні соціальних послуг; госпіталізації до закладів охорони здоров’я; вирішенні інших проблемних питань

постійно

Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області, Арбузинська районна  філія Миколаївського  обласного центру зайнятості, Арбузинська ОТГ, управління праці та соціального захисту населення Арбузинської райдержадміністрації, Арбузинський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення Арбузинського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

Придбання офісної техніки, меблів та канцелярських товарів.

постійно

Державна установа «Центр пробації»

 

Бюджет ОТГ

30000

 

 

Створення належних умов працівникам  пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними повторних правопорушень

Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщеннях ,де розташований Арбузинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області

 

Бюджет ОТГ

 

 

 

ВСЬОГО:

31000

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь