ПРОГРАМА зайнятості населення Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 -2023 роки

Дата: 09.12.2021 09:58
Кількість переглядів: 308

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Арбузинської селищної ради

від 28.01.2021 р. №16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

зайнятості населення Арбузинської селищної територіальної громади

на 2021 -2023 рок

 

 1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

  Арбузинська селищна рада

2.

Законодавча база,  розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

 Програму розроблено відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971р., Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671 « Про  схвалення Прогнозу  економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»,рішення  Миколаївської  обласної  ради від  23 грудня 2020 року № 25 « Про  затвердження  Програми  зайнятості  населення  Миколаївської  області на  період  до 2023 року включно»

3.

 

Дата і номер  розпорядження голови

 

4.

Розробник програми

Арбузинська  селищна рада

5.

Співробітники програми

Арбузинський   центр зайнятості

6.

Відповідальний виконавець програми

Арбузинська  селищна  рада

7.

Учасники  програми

Арбузинська  селищна  рада

Арбузинський   центр зайнятості

8.

 

Термін реалізації програми

 2021- 2023 роки

 

9.

Етапи  виконання програми

 2021 -2023 роки

10.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього

 

11.

Кошти  місцевого бюджету

2021- 169356.09 тис. грн

12.

Кошти інших джерел

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Загальні положення

 

Програму зайнятості  населення  Арбузинської  селищної  ради на  2021-2023 роки розроблено  з  урахуванням вимог  Закону України « Про зайнятість населення».

     Програмою зайнятості  населення  Арбузинської  селищної  ради на 2021-2023  роки визначено основні  показники ринку праці  та  заходи, спрямовані  на  реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення, збалансування попиту і пропонування робочої сили на  ринках  праці,соціального  захисту безробітних,забезпечення зайнятості громадян.

 

 Станом на 01.12.2020р. допомогу у вигляді залучення до громадських робіт та робіт тимчасового характеру отримали 42 особи, які перебували на обліку в Арбузинському   центрі зайнятості, як безробітні  та  виплачено 121730 тис.грн.

Чисельність безробітних на території громади з кожним роком збільшується, за даними Арбузинського   центру зайнятості на 01.01 2021 року на обліку в Арбузинському   центрі зайнятості перебуває 330 безробітних  жителів громади:

Із  них  чоловіків -220

Жінок - 110

 

Основними   завданнями  Програми є:

 

  Розширення  сфери застосування  праці  та  стимулювання  зацікавленості роботодавців у  створенні нових робочих  місць  шляхом :

- Залучення  інвестицій  з  метою  забезпечення  розвитку  пріоритетних  видів  економічної  діяльності  та

 інфраструктури ;

- запровадження  інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності  праці:

- запровадження  стимулів  зацікавленості роботодавців у  створенні  нових  робочих  місць, у тому  числі для осіб з  інвалідність.

 

Підвищення  рівня  зайнятості  сільського  населення  шляхом :

- підвищення  ефективності  аграрного виробництва та конкурентоспроможності вітчизняної  сільськогосподарської продукції ;

- розширення можливостей реалізації  продукції  особистих селянських  господарств;

- сприяння  розвитку мережі  сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів для  забезпечення  заготівлі,зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;

- стимулювання  зацікавленості молоді у працевлаштуванні  у  сільській  місцевості.

Програма  зайнятості населення  Арбузинської  селищної  ради супроводжується,низьким рівнем розвитку  малого бізнесу, підприємницької  діяльності,відсутності  постійних місць,що  призводить до  зниження міграції за кордон у пошуках робочих місць,а  також проблемою безробіття молоді,без  досвіду  роботи у пошуку  роботи,офіційного  працевлаштування.

 

Програма передбачає організацію та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що є складовою частиною та механізмом реалізації Програми.

        Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання, мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, і виконуються ними на добровільних засадах. Організація громадських робіт здійснюється селищною радою за участю Арбузинського районного центру зайнятості.

        Види громадських робіт визначаються виконавчим комітетом селищної ради за такими критеріями:

 1. мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;
 2. можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
 3. мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;
 4. надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Перелік видів громадських робіт, які є суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах Арбузинської селищної територіальної громади наведено в Додатку 1 до Програми.

        З особами, які беруть участь у громадських роботах, укладаються строкові трудові договори для працевлаштування на створені тимчасові робочі місця на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. На осіб, які беруть участь у громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

      Громадські роботи організовуються відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013р. № 175. При організації громадських робіт слід керуватися Положенням «Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт».

Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт наведено у Додатку 2 до Програми.

     

2. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення, його соціального захисту та  підвищення ефективності використання трудового потенціалу жителів громади, розширення  можливостей  реалізації  права  громадян  на  гідну працю,підвищення їх  доходів.

Подальше подолання негативних економічних, соціальних і психологічних наслідків безробіття шляхом залучення до оплачуваних громадських робіт незайнятого працездатного населення та безробітних. Водночас, за рахунок громадських робіт передбачається формування соціальної та виробничої інфраструктури, пов’язаної передусім із задоволенням життєвих потреб населення, підвищення його добробуту.

Таким чином, громадські роботи розглядаються Програмою як універсальний засіб активної політики держави на ринку праці в умовах значного збільшення чисельності незайнятих громадян. Вони ґрунтуються на базі Програми і передбачають можливість створення тимчасових робочих місць для певної частини громадян. До  громадських  робіт  планується залучити  у  2021  році -      осіб.

 

3. Обгрунтування шляхів  і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Фінансування Програми (організації громадських робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється насамперед фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування якої виділено з місцевих бюджетів.

Оплата праці осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди/

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів , які пропонуються залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми на 2021-2023 роки

I етап

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі (тис. грн):

 

 

 

 

- кошти місцевого  бюджету

169356.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

Перелік завдань Програми:

      - створення по Арбузинській селищній територіальній громаді спеціальних тимчасових робочих місць для організації та проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру;

- активна співпраця з районним центром зайнятості з метою залучення безробітних, які перебувають на обліку, до участі в громадських роботах та роботах тимчасового характеру.

 

                                   Заходи виконання Програми:

 

 1. забезпечення підвищення рівня зайнятості жителів Арбузинської селищної територіальної громади  шляхом створення тимчасових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
 2. створення банку даних безробітних, які виявили бажання брати участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру та постійно підтримувати його в актуальному стані;
 3. сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжного підприємництва та фермерства на території громади, створення умов для самозайнятості населення громади, утворення кооперативів, приватних підприємств;
 4. створення активної діалогової платформи із підприємництвом, встановлення нових партнерств;
 5. проведення ярмарки вакансій, співробітництво із вищими навчальними закладами та Арбузинським   центром зайнятості;
 6. сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення громади, використання можливостей служби зайнятості щодо підготовки населення на курсах цільового призначення за професіями, орієнтованими на самозайнятість із врахуванням потреб жінок та чоловіків;
 7. сприяння зверненню до центру зайнятості соціально незахищених верств населення, осіб без професії та спеціальності, молоді до 35 років та безробітних жінок;
 8. сприяння соціальній адаптації вразливих категорій молоді, зокрема учнівської (діти-сироти, діти з інвалідністю, підлітки, які перебувають на обліку комісій у справах неповнолітніх, учні шкіл-інтернатів) шляхом направлення до центру зайнятості для надання їм психологічної підтримки, допомоги у свідомому виборі професій, інформування щодо ситуації на ринку праці, можливості професійного навчання за державні кошти, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів з послідуючим працевлаштуванням;
 9. укладання договорів на проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру щодо благоустрою, впорядкування та озеленення  вулиць, пам’яток історії та культури, зон відпочинку на території громади;
 10. висвітлення позитивного досвіду щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

 

Результативні показники Програми:

 1. створення спеціальних тимчасових робочих місць для безробітних, які перебувають на обліку в районному  центрі зайнятості;
 2. ефективне використання економічно активного населення громади у процесі структурної перебудови економіки громади, збалансованість попиту і пропозицій на ринку праці;
 3. сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 4. підтримка самозайнятості населення та розвитку підприємницької діяльності;
 5. соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості з метою повернення їх до продуктивної зайнятості;
 6. забезпечення сталого розвитку соціально-трудової сфери, формування якісного професійно - кваліфікаційного складу робочої сили, підвищення ефективності трудових ресурсів громади.
 1. Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Напрями діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строки виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі

 

Очікувані

результати

I етап

2021

2022

2023

 

1

Створення по  Арбузинській  селищній територіальній громаді спеціальні тимчасові робочі місця для організації та проведення громадських робіт та робіт тимчасового характеру

Забезпечення підвищення рівня зайнятості жителів  Арбузинської селищної територіальної громади  шляхом створення тимчасових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці

 

 

 

2021-2023

 

 Арбузинська  селищна рада

 

Місцевий бюджет

 

 

133,5

 

133,5

 

133,5

 

 

Працевлаштування незайнятого

населення

 

 Арбузинський  центр зайнятості

 

 

ФЗДССУВБ

 

 

133,5

 

 

133,5

 

 

133,5

2

Активна співпраця з районним центром зайнятості з метою залучення безробітних, які перебувають на обліку, до участі в громадських роботах та роботах тимчасового характеру

Створення банку даних безробітних, які виявили бажання брати участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру та постійно підтримувати його в актуальному стані

 

2021-2023

 

Арбузинська селищна рада,  Арбузинський   центр зайнятості

 

 

-

 

 

Не потребує фінансування

 

 

Працевлаштування молоді та незайнятого населення

Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжного підприємництва та фермерства на території громади, створення умов для самозайнятості населення громади, утворення кооперативів, приватних підприємств

 

 

2021-2023

 

 

 Арбузинська селищна рада

 

 

-

 

 

Не потребує фінансування

 

 

Працевлаштування молоді

Створення активної діалогової платформи із підприємництвом, встановлення нових партнерств

 

2021-2023

  Арбузинська селищна рада

 

-

Не потребує фінансування

Розвиток партнерства

Проведення ярмарки вакансій, співробітництво із вищими навчальними закладами та  Арбузинським    центром зайнятості

 

2021-2023

 Арбузинська селищна рада,  Арбузинський   центр зайнятості

 

-

Не потребує фінансування

Працевлаштування молоді та незайнятого населення

Сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення громади, використання можливостей служби зайнятості щодо підготовки населення на курсах цільового призначення за професіями, орієнтованими на самозайнятість із врахуванням потреб жінок та чоловіків

 

 

 

 

 

2021-2023

 

 

 

 Арбузинська селищна рада, Арбузинський   центр зайнятості

 

 

 

-

 

 

 

Не потребує фінансування

 

 

 

Працевлаштування молоді та незайнятого населення

Сприяння зверненню до центру зайнятості соціально незахищених верств населення, осіб без професії та спеціальності, молоді до 35 років та безробітних жінок

 

2021-2023

 

 Арбузинська   селищна рада

 

-

 

Не потребує фінансування

 

Працевлаштування молоді

Сприяння соціальній адаптації вразливих категорій молоді, зокрема учнівської (діти-сироти, діти з інвалідністю, підлітки, які перебувають на обліку комісій у справах неповнолітніх, учні шкіл-інтернатів) шляхом направлення до центру зайнятості для надання їм психологічної підтримки, допомоги у свідомому виборі професій, інформування щодо ситуації на ринку праці, можливості професійного навчання за державні кошти, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів з послідуючим працевлаштуванням

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023

 

 

 

 

 

 

 Арбузинська селищна рада,  Арбузинський   центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

Працевлаштування молоді

 

 

Укладання договорів на проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру щодо благоустрою, впорядкування та озеленення  вулиць, пам’яток історії та культури, зон відпочинку на території громади

 

 

 

2021-2023

 

 Арбузинська селищна рада,  Арбузинський

  центр зайнятості

 

 

-

 

 

 

Не потребує фінансування

 

Працевлаштування молоді та незайнятого населення

 

 

Висвітлення позитивного досвіду щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

 

 

2021-2023

 

 

 Арбузинська селищна рада

 

 

 

-

 

 

Не потребує фінансування

Працевлаштування незайнятого населення, задоволення життєвих потреб населення, підвищення його добробуту

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація  та  контроль  за   виконанням  Програми  покладається  на Арбузинську селищну раду,  Арбузинський   центр зайнятості.

Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

                                                                                                Додаток №1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Перелік видів громадських робіт, які є суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах  Арбузинської селищної територіальної громади:

 

 1. Благоустрій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери та прилеглої до них території, кладовищ, зон відпочинку і туризму. Озеленення територій населених пунктів;
 2. Роботи з екологічного захисту навколишнього середовища;
 3. Благоустрій смуг відведення автомобільних доріг загального користування за межами проїжджої частини, ліквідація стихійних сміттєзвалищ та упорядкування придорожніх смуг;
 4. Роботи щодо очищення водовідвідних канав, водопропускних труб, отворів мостів для забезпечення стоку зливових та паводкових вод;
 5. Роботи, пов’язані з благоустроєм прибережних смуг, ремонтом мостових споруд та відновленням природних джерел та водоймищ, русла річок, що знаходяться на території селищної територіальної громади;
 6. Впорядкування меморіалів, пам’ятників історії та архітектури, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного пункту;
 7. Виконання робіт на території населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, екологічної технологічної катастрофи;
 8. Роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом, обслуговуванням об’єктів соціальної сфери та прилеглої до них території;
 9. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних;
 10. Надання допомоги сімям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо;
 11. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться відповідно до рішень органів місцевого самоврядування;
 12. Інформування населення щодо отримання житлових субсидій, щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
 13. Роботи в архівах з документацією та роботи у бібліотеках, пов’язані з відновленням бібліотечного фонду.
 14. Роботи щодо підготовки та проведення виборів, референдумів, перепису населення.

 

 

 

           Секретар селищної ради                                                                Наталя Федорова

 

 

                                                                                                              Додаток №2

                           

Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

- оплачувані громадські роботи – загальнодоступні види некваліфікованих робіт, а також кваліфіковані роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

- некваліфіковані роботи – це види робіт, що не потребують спеціальної кваліфікації або професійної підготовки осіб, які бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах;

- кваліфіковані роботи – це види робіт, що потребують кваліфікації або професійної підготовки та/або досвіду роботи осіб, які бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах.

3. Оплачувані громадські роботи організовуються для:

- осіб, які не мають роботи;

- осіб, зайнятих трудовою діяльністю, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час.

4. Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати потребам певної адміністративно-територіальної одиниці та сприяти її соціальному розвитку.

5. До громадських робіт не можуть бути віднесені роботи, що пов'язані з ризиком для життя.

6. Особи, зареєстровані як безробітні, залучаються до оплачуваних громадських робіт на строк, що сумарно не перевищує 180 днів у межах календарного року.

7. Оплачувані громадські роботи проводяться виключно на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

8. Виконавчі органи селищної ради та роботодавці, незалежно від форми власності, організовують оплачувані громадські роботи за участю районного центру зайнятості.

       9. Органи місцевого самоврядування, відповідно до територіальної програми зайнятості населення, приймають рішення щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності, а також за договорами в інших роботодавців та доводять цю інформацію до районного центру зайнятості і роботодавців, у яких планується організувати такі роботи.

10. Оплачувані громадські роботи організовуються роботодавцями незалежно від форми власності на договірній основі. Для проведення оплачуваних громадських робіт (незалежно від джерел їх фінансування) між центром зайнятості та селищною радою укладається договір про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт. Примірна форма зазначеного договору затверджена Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд). Договори про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт укладаються в межах одного календарного року.

11. Направлення районним центром зайнятості громадян на оплачувані громадські роботи здійснюється на підставі укладених договорів. З особами, зайнятими на оплачуваних громадських роботах, роботодавці, відповідно до законодавства про працю, укладають у письмовій формі строкові трудові договори.

12. Участь в оплачуваних громадських роботах є добровільною. Направлення осіб на оплачувані громадські роботи можливе тільки за їх згодою.

13. Тривалість робочого часу осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, встановлюється відповідно до законодавства про працю. До оплачуваного робочого часу безробітного, зайнятого на оплачуваних громадських роботах, додається дві години на місяць, які призначені для пошуку відповідної роботи та відвідування центру зайнятості. Фінансування витрат на заробітну плату за цей час здійснюється за рахунок джерела оплати праці таких осіб.

14. Районний центр зайнятості, селищна рада можуть достроково розірвати договір про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, відповідно до визначених договором умов. Визнана в установленому порядку безробітною особа, зайнята на оплачуваних громадських роботах, може достроково розірвати трудовий договір у разі працевлаштування на постійне місце роботи та в інших випадках, передбачених законодавством. Спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

15. Фінансування оплачуваних громадських робіт проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету (в частині організації таких робіт для безробітних), роботодавців, для яких зазначені роботи виконуються, та інших джерел, не заборонених законодавством.

16. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Під час визначення розміру оплати праці особам, зайнятим на оплачуваних громадських роботах, роботодавець може використовувати положення відповідних галузевих угод.

Роботодавці можуть встановлювати відповідні доплати до заробітної плати згідно із законодавством за власний рахунок.

17. Для безробітних, які не отримують допомогу по безробіттю, витрати роботодавців на оплату праці, за час участі в оплачуваних громадських роботах можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду.

18. На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими нормативно-правовими актами.

Період участі в оплачуваних громадських роботах для осіб, зареєстрованих як такі, що шукають роботу та безробітні, включається до страхового стажу для наступних страхових випадків.

За безробітними у період участі в оплачуваних громадських роботах зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, встановлені законодавством.

19. Участь особи, визнаної в установленому порядку безробітною, в оплачуваних громадських роботах за направленням центру зайнятості для забезпечення її тимчасової зайнятості до вирішення питання працевлаштування на відповідну роботу не є підставою для позбавлення її статусу безробітного.

20. Фінансування організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється для осіб, що визнані в установленому порядку безробітними і не отримують допомогу по безробіттю.

У разі організації оплачуваних громадських робіт, спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, що не пов’язані з ризиком для життя, фінансування організації оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється для осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, незалежно від отримання ними допомоги по безробіттю.

21. Відповідальність за додержання законодавства про працю під час проведення оплачуваних громадських робіт покладається на роботодавця.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Наталя Федорова

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь