ПРОГРАМА реформування i розвитку житлово-комунального господарства Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки

Дата: 12.01.2022 08:48
Кількість переглядів: 235

 

ПРОГРАМА

реформування i розвитку житлово-комунального господарства

Арбузинської  селищної територіальної громади

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма реформування i розвитку житлово-комунального господарства Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 — 2023 роки (далі Програма) розроблена з метою реалізації на території населених пунктів підпорядкованих Арбузинській селищній  територіальній громаді державної політики, власних повноважень виконавчих органів селищної ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення i захисту сприятливого для життєдіяльності населення, середовища та забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами та благоустрою.

У житлово- комунальному господарстві громади є проблеми, що потребують вирішення. Якщо не вживати своєчасних заходів, можливе погіршення стану ,збільшення витрат енергоресурсів,обсягів капітальних і поточних ремонтів ,зниження якості житлово-комунальних послуг,збільшення видатків з місцевого бюджету.

Виконання Програми передбачає:

 1. Створення безпечного та комфортного середовища для проживання,що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою;
 2. Покращення екологічного та  санітарного стану селища та сіл громади;
 3. Забезпечення ефективної інвестиційної політики галузі житлово-комунального господарства та благоустрою;
 4. Підвищення енергоефективності житлово- комунального господарства
 5. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства житлово-комунального господарства.

 

Нормативно-правове забезпечення

Розроблення Програми здійснювалось в межах Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній pyx», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи»,

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,   «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154 «Про затвердження Порядку проведения ремонту та утримання об’ектів благоустрою населених пунктів», Правил благоустрою Арбузинської селищної територіальної громади та інших нормативно-правових актів України.

Програма враховує головні завдання стратегічного плану розвитку  Арбузинської територіальної громади до 2026 року  з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі i заходи реформування i розвитку житлово-комунального господарства   Арбузинської територіальної громади на 2021 — 2023 роки.

Основні виконавці програми:

-    відділ житлово-комунального господарства  Арбузинської селищної ради

-    «Вода –Ар »;

-     КП « Арбузинський ККП»

     КП «Арбузинське ЖКП»

     КП «Господар»

 

 

                                                    2.  МЕТА   ПРОГРАМИ

    Метою Програми є реалізація  комплексу заходів щодо забезпечення утримання в  належному санітарно- технічному стані  території  громади,а також  створення оптимальних умов праці,побуту та відпочинку мешканців,забезпечення  сталого функціонування систем  життєзабезпечення селища та сіл.

      Програмою  передбачається проведення  роботи у наступних напрямках:

- Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану селища та сіл( організація прибирання селища та сіл,ліквідація стихійних сміттєзвалищ покіс зелених зон,облаштування  квітників тощо );

- здійснення належного утримання та  проведення ремонту доріг та вулиць селища та сіл з відновленням дорожніх знаків,розмітки,тротуарів тощо;

-утримання зелених насаджень з  одночасною санітарною вирізкою сухих,аварійних дерев та формування крон існуючих дерев,утримання клумб,газонів,смуг зелених насаджень;

- забезпечення якісного освітлення селища та сіл громади(впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі  зовнішнього  освітлення,розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо);

-забезпечення належних умов для поховання померлих ( впорядкування існуючих кладовищ,забезпечення поховань невідомих та безпритульних громадян);

-створення відповідних умов для відпочинку молоді,дітей та  дорослого населення (утримання  та  впорядкування прибудинкових  територій,парків,скверів,місць масового відпочинку населення,облаштування дитячих,спортивних майданчиків тощо ) ;

-залучення до  виконання робіт  із  благоустрою селища та сіл осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договорній основі ;

- проведення профілактичної,роз’яснювальної  роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою,санітарних норм,правил поведінки в громадських місцях,участь  жителів громади у наведенні порядку за місцем проживання.

 

 

                             3 .ОБГРУНТУВАННЯ  ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
                                                                ПРОГРАМИ

    Реалізація  Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, організаційних,інженерно- технічних,екологічних та економічних заходів,що забезпечать комплексний благоустрій території селища та  сіл громади та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

Шляхи реалізації Програми розвитку житлово- комунального господарства та благоустрою :

-  вирішення загальних питань благоустрою ;

-підвищення якості ремонту,утримання об’єктів благоустрою ;

-покращення загального стану житлового фонду комунальної власності,об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства шляхом проведення їх ремонтів;

-систематичне висвітлення в засобах масової  інформації проблемних питань та  шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів громади;

 -належне утримання та ремонт вулично-дорожної мережі:

-покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення :

-належне утримання,поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення селища  та  сіл території громади ;

- реконструкція зовнішнього освітлення селища та сіл з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- утримання зелених насаджень ;

- належне утримання,відновлення клумб,газонів,квітників ;

- санітарне очищення селища та  сіл громади ;

- організація прибирання території селища та сіл громади,вивіз твердих побутових відходів,ліквідація стихійних звалищ відходів .

 

 

4.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

    Фінансування Програми  здійснюється згідно з планом заходів на її проведення,що затверджується щорічно в межах асигнувань,передбачених бюджет-

том шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел,не

заборонених законодавством.

   В ході реалізації заходів Програми можливі корегування,пов’язані з фактичним надходженням коштів на  реалізацію заходів Програми,уточненням обсягів та напрямків робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету селищної ради

Та  нагальної потреби у проведенні робіт.

 

  1. АНАЛІЗ CTAHУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА АРБУЗИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Арбузинська селищна територіальна громада базується на  території Арбузинсмької селищної ради та Новокраснівської,Агрономійської ,Новоселівської , Кавунівської сільських рад.

До  складу громади входять 1- селище та 9  сіл  в  яких  проживає 10339 осіб.

смт. Арбузинка , Миколаївської області розташоване в 138 км на північно- захід від міста Миколаїва. Мінімальна відстань до адміністративного центру становить- 4 км(с.Кавуни),максимальна -32 км(Агрономія)

Протягом останніх  років в смт. Арбузинка  :  проведено реконструкцію та ремонт вуличного освітлення, забезпечили систематичний збір та вивезення побутових відходів , розпочато  реконструкцію  центральної  алеї  селища,встановлено  дитячі  та  спортивні  майданчики, проведено ремонт шахтних колодязів,криниць на інщі заходи  по  благоустрою. Житлово-комунальне господарство — це одна з найважливіших галузей господарського комплексу, що забезпечуе його життєдіяльність  Арбузинської селищної територіальної  територіальної громади.

Сьогодні житлово-комунальне господарство переживае  труднощі. Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.

Комунальні послуги з  вивезення сміття,водопостачання та водовідведення,асенізації,обслуговування освітлення вулиць,прибирання території селища здійснюється підприємствами КП «Вода-Ар, КП « Арбузинський ККП «, КП « Господар».

 

2.1. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ Арбузинської територіальної громади

За останні роки в житлово-комунальному господарстві накопичилося багато проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Для вирішення нагальних проблем, що накопичились в сфері особливої уваги набуває  діяльність органів місцевого самоврядування.

Серед підвалин на яких ця діяльність має базуватися у найближчі роки чільне місце посідає реалізація державної політики щодо реформування житлово-комунального господарства, забезпечення трансформаційних змін у цій сфері, передусім на ринкових засадах, створення сприятливих умов для сталої, ефективної роботи та розвитку систем житлово-комунального обслуговування у територіальній громаді, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між cy6’єктами ринку житлово-комунальних послуг, зниження техногенного впливу житлово-комунального комплексу на природу, стимулювання економного i раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіів, як суб’ектами господарювання так i споживачами послуг.

Вирішення цього питания потребує удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання Програми, приведення її у відповідність із загальнодержавними пріоритетами, додержання ефективного використання бюджетних коштів під час реалізації державної політики, розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, зокрема коштів міжнародних фінансових установ та донорських організацій, для реформування житлово-комунального господарства.

 

 
  Подпись:

 

Забезпечення населения України  водою є для багатьох регіонів країни однією з приоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності i підвищення рівня життя населения.

Системи водопостачання населених пунктів  призначено для добування, виробництва i транспортування споживачам води. Якість  води повинна відповідати певним вимогам.  Вода відпуєкасться для задоволення потреб населення, та  комунально-побутових підприємств .

Протяжність мережі водопроводу в  смт. Арбузика становить 36.5 км . Водопостачання відбувається з  підземних водозаборів. У  складі  підземного водозабору – 4  свердловини, 3 башти Рожновського. В 2020 року на КП «Вода – Ар » проводиться видобуток  води з 4 артезіанських свердловин,  які  розташовані  в  смт. Арбузинка

Виконання заходів по заміні насосного обладнання I підйому води  водозабору на насоси з частотним регулюванням та реконструкцїі зовнішніх мереж водопостачання в смт. Арбузинка дасть можливість економить щорічно до 30% електроенергії, яка споживалась в останні роки,дасть  можливість суттєво зменшити витрати на утримання та поточний ремонт,покращить якість  надання послуг споживачам .

В 2020  році за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам придбано насос,автомат з продажу води,який встановили поруч із стаціонарним пунктом доочистки та продажу питної води в смт. Арбузинка.

с. Агрономія –протяжність мережі водопроводу - 26  км.230метрів.

 

Водовідведення

Система водовідведення смт. Арбузинка введена в дію в 2011 році, коли були побудовані та здані в експлуатацію очисні споруди . Потужність очисних споруд складае 300 мЗ/на добу. В складі стічних вод 40% складають стічні води промислових підприемств, 60% - господарчі стоки від населения.

 

 

Поводження з твердими побутовими відходами

Полігон твердих побутових відходів смт.  Арбузинка розташований на відстані 3,5 км на південь від селища , на землях Арбузинської селищної територіальної громади . Експлуатується діючий   полігон з 2011 року. Загальна площа — 14,2 га, в т.ч. річне надходження відходів становить у середньому 3.345,35 куб.м

На полігон вивозяться відходи з житлових будинків, громадських установ, підприсмств торгівлі, громадського харчування, учбових та дошкільних закладів, будівельне сміття від ремонту квартир, промислові відходи.

Для попередження виникнення надзвичайної ситуаціі, пов’язаної з зберіганням та захороненням твердих побутових відходів на полігоні необхідно провести ряд заходів, а саме:

  - замовити  проект  для експлуатації полігону

   - виготовити  паспорт

Для забезпечення належного рівня надання послуг з вивезення побутових відходів необхідне щорічне оновлення контейнерів,  будівництво нових контейнерних майданчиків та ремонт під”ізних шляхів до існуючих.забезпечення транспортом для вивозу контейнерів

Також для зменшення об’ємів т.п.в. в смт. Арбузинка  розоблена 

схема санітарної очистки населених пунктів, але це не вирішує проблеми в цілому, тільки передбачення фінансування на реалізацію проекту розширення т.п.в. та його впровадження надасть змогу отримати значне покращення екологічних та технічних норм захоронення відходів, що можливо при спів фінансуванні даного проекту з обласного або державного бюджетів.

Для більш якісного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та утримання об’єктів благоустрою смт.  Арбузинка та сіл  необхідно придбати автомобіль  або трактор з прицепом  для вивезення TПB з приватного сектора  та портальний сміттєвоз та додаткові великогабаритні контейнери для нього.

 

БЛАГОУСТРІЙ  СЕЛИЩА  ТА  СІЛ

Благоустрій — це комплекс заходів для створення сприятливих умов життєдіяльності мешканців, що здійснюються з метою раціонального використання території, належного утримання,відновлення та охорони об'єктів благоустрою.

До об’єктів благоустрою селища та сіл належать:

            -        парк;

 • сквери ;
 • меморіальні комплекси;
 • зелені насадження;
 •  фонтан;
 •  кладовища.

Значна частина зелених насаджень потребують постійного оновлення, належного утримання, своєчасно.  Протягом  останніх років проведена значна робота по капітальному ремонту та реконструкції центральної площі в смт. Арбузинка з застосуванням сучасних дизайнерських рішень, однак необхідно збільшувати площі зелених насаджень в місцях загального користування.

Для створення сучасних зон відпочинку для мешканців селища проводиться капітальний ремонт по відновленню благоустрою прилеглої території пам’ятника воїнам АТО - влаштування  декоративних квітникових композицій, зони відпочину  та інші заходи.

Постійного догляду потребують пам’ятники та пам'ятні знаки культурної спадщини та визначних подій.

У смт. Арбузинка  налічується 4 діючих кладовища та 9 кладовищ в селах територіальної громади . Майже всі кладовища облаштовані ритуальними майданчиками ,туалетом. 3 метою недопущення актів вандалізму на території  8 кладовищ необхідно встановити огорожу.

 

Житлове господарство

 
 
 

 

На сьогоднішній день збереглась тенденція старіння житлового фонду, який здебільшого перебувае в незадовільному технічному стані. Результати проведеного аналізу технічного стану житлового фонду в   смт. Арбузинка  свідчать про його значний фізичний знос.

В  селищі   16  багатоквартирних будинків  . Майже   12 будинків потребують капітального ремонту покрівель. В 2020 році виготовлена  проектно- технічна документація на капітальний ремон покрівлі 2 будинків в смт. Арбузинка.

Зважаючи на те, що можливості місцевого бюджету обмежені, i в останні роки кошти на капітальний та поточні ремонти будинків     не

виділялися , розв’язання проблеми капітального ремонту будинків без залучення інших джерел фінансування найближчим часом практично неможливо.  

Станом на 01.01.2021 в райцентрі не створено i  не зареєтроване ні одне ОСББ. Наявність таких об’єднань — неприбуткових установ — сприяла б розвитку  у сфері житлових послуг та забезпечувала мешканців можливістю отримання послуг з утримання житлових будинків та прилеглих до них територій належної якості та в повному обсязі.

Члени об’єднання самі визначають перелік та обсяги робіт i послуг, які вони бажають отримати, самостійно вибирають  виконавця робіт i, беручи до уваги необхідні витрати, самі встановлюють розміри та порядок сплати внесків за виконані роботи та використані послуги. Об’еднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ)  обирають  собі на конкурентних умовах управителя, який, узявши собі на баланс житловий комплекс, надав житлово-комунальні послуги на договірних умовах.

 

Дорожне господарство

Дорожне господарство є одним з єлементів транспортної інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу пересування i забезпечує вільне переміщення товарів та послуг. Питання удосконалення розвитку дорожнього господарства особливо гостро постають у контексті необхідності уже в короткостроковій перспективі забезпечити  ремонт доріг  на  території  Арбузинської  селищної ради.

Вулично- дорожна мережа території громади нараховує 168,51 км,в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном-130,22 км, піщано- гравієві -21 км, грунтова-17,28 км.;

Магістраль районного(сільського) значення -18 км; магістраль обласного значення -37,8 км. Питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям – 89,3 %.

Найближчий автошлях національного значення : Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Через територію громади  проходить автошлях територіального значення : Т-15-10-Арбузинка –Єланець- Нова Одеса, та дорога обласного підпорядкування Арбузинка- Вознесенськ. Ці  дороги  проходять через  населені пункти  Арбузинської  селищної ради і  потребують негайного капітального та  поточного ремонтів. В  2020 році Арбузинська селищна територіальна громада придбала автобетонорозмішувач  ЕІОРВ (фіорі)180 за грантові кошти завдяки програми ДОБРЕ, що дає  можливість ремонтувати  дороги  місцевого значення території громади за кошти селищного бюджету.

 

ЗОВНІШНЕ ОСВІТЛЕННЯ та ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

      Загальна  протяжність мереж зовнішнього  освітлення  складає :

       смт. Арбузинка -71.06 км де  встановлено 862світильників,  відсоток                    освітлення  95%

      с.Полянка  -6.5 км,встановлено  світильників-46,відсоток -100%

      с.Вишневе- протяжність2.73 км-  вуличне  освітлення  відсутнє

       с.Новокрасне  - протяжність вуличного освітлення-20.91 км ; оновлено -9.8   км,встановлено  світильників-129 ,відсоток -48 %

с. Кавуни- встановлено світильників – 93,що  становить 70 %

 с. Марянівка – встановлено -20 світильників

 с.Новоселівка – встановлено -9 світильників

 с.Воля-вуличне  освітлення  відсутнє.

 С.Агрономія  -  встановлено 30  світильників.   

 

Проблемні питання житлово-комунального господарства та основні принципи ïx вирішення

 

На даний час у житлово-комунальній галузі існус ряд проблем, які потребують вирішення.

   • застарілий житловий фонд потребує  оновлення від фундаменту до покрівлі;
   • зовнішні та внутрішньобудинкові інженерні мережі зношені на 74% i потребують повної заміни та оновлення;
   • зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично-дорожньої мережі;

 

 1. висока     вартість    впровадження    новітніх     енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних джерел енергопостачання;
 2. недостатнє        фінансування       галузі       житлово-комунального господарства;
 3. пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування будинків i прибудинкових територій;
 4. стихійні сміттезвалища;

 

 

Основні принципи вирішення проблемних питань:

 • відповідальність органів місцевого самоврядування за якісне забезпечення населения житлово-комунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів та ефективність сфери житлово-комунального господарства;
 • впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках та об’єктах соціального спрямування;
 • сприяння встановленню загальнобудинкових приладів обліку води;
 • державна   підтримка   забезпечення   сталого   функціонування   i динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;
 • удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством;
 • стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово- комунального господарства;
 • створення однакових умов для всіх суб'єктів підприемницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів;
 • перехід до економічно обгрунтованих цін i тарифів за користування житлом та комунальні послуги;
 • прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань житлово- комунального господарства;
 • відповідальність органів виконавчої влади за ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади .

             . діяльність підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово- комунальній сфері.

 

 

 

                    ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

 1. Впровадження нових зразків комунальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;
 2. Розробка та впровадження новітніх технологій i обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприемств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних i матеріальних ресурсів;
 3. Проведення обстежень об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів;
 4. Реалізація програм розвитку підприємствами житлово-комунального господарства;
 5. Впровадження довгострокових проектів технічного переоснащення підприемств житлово-комунального господарства на основі лізингу.
 6. Забезпечення    виконання    програм   стимулювання    економного використання споживачами питної води .

 

                                          ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                              

 

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведения аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна інформація підприємств житлово- комунального господарства, результати спеціальних досліджень, звернення громадян  щодо проблем в житлово-комунальному секторі та інші.

 

                                КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ

 

 1. Контроль за виконанням програми здійснюються виконавчим комітетом через відділ житлового-комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської  селищної  ради.
 2. Щорічно до 31 березня відділ житлово-комунального господарства звітує про стан виконання Програми та запланованих щорічних заходів щодо реалізаціі ii положень на cecii селищної ради та через засоби масової інформації.
 3. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюються представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.
 4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюються у встановленому

ЗHKOHOДaBCTBOM ПО]ЭЯДК   .

 

     ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

            1.Надання  високоякісних житлово-комунальних послуг відповідно довизначених                     стандарт1в                          якості,              гармонізованих    з              міжнародними     або регіональними .

2.Можливість      створення   ОСББ               для              вирішення проблеми утримання   багатоквартирних будинкі

3.Захист прав споживачів, ïx своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків.

             4..Забезпечення умов безпечного проживания населення  селища та сіл

 5.Покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

6.Вирішення питання утилізаціі твердих побутових відходів за рахунок зменшення навантаження на полігон побутових відходів.

7.Покращення екологічної ситуації Арбузинської територіальної громади.

8.Поліпшення екологічного i санітарного стану та естетичного вигляду    Арбузинської територіальної громади.

9.Підвищення надійності та якості енергозабезпечення Арбузинської територіальної громади.

10.Забезпечення      повного   освітлення      Арбузинської    територіальної громади з застосуванням енергозберігаючих світильників.

11.Економія енергоресурсів  шляхом впровадженню  енергозберігаючих заходів.

 

 
  Подпись:

              12.Скорочення    заборгованості  населения    за    житлово-комунальні

 

13.Забезпечення безаварійного pyxy громадського, приватного автотранспорту  та безпеки pyxy пішоходів.

14.Збереження покриття вулично-шляхової мережі Арбузинської  селищної територіальної громади після проведеного капітального ремонту або реконструкціі. Покращення технічного стану автомобільних доріг .

15.Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населения, ïx фізичного розвитку (будівництво, реконструкція та ремонт площ, дитячих та спортивних майданчиків i скверів).

16.Технічне оснащення підприемств житлово-комунального господарства та розвиток комунальної інфраструктури.

17.Створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг, зокрема запровадження нових форм управління житлом, ліквідація монополіі на надання послуг по обслуговуванню житлового фонду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ 3 РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

               АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Зміст заходу

Виконавець

Термін

виконання

1. Комунальне господарство та благоустрій селища та сіл

Водопостачання

1.1

Заміна насосного обладнання  в смт. Арбузинка

    

2021-2023

1.2

   Заміна  насосних пожежних гідрантів – 8 шт.

 

2021-2023

1.3

Завершення будівництва ремонту мережі

водопостачання, в т.ч. виготовлення ПКД, експертизи проекту, авторський та технічний нагляд, технічне обстеження  вул.. Шевченко,Миру,І.Франка,Хліборобна,Степова від №      ,Садова від № 

 

2021-2023

1.4

.Придбання матеріалів для проведення ремонтів водопровідної мережі

 

 

2021-2023

1.5

  Поточні ремонти та інші послуги

 

2021-2023

1.6

Технічне обслуговування водопровідних мереж на території громади.

 

2021-2023

 

Водовідведенн

я

 

1.7

 

Проведення повного обстеження  обладнання очисніх споруд

 

2021-2023

1.8

 

 

2021-2023

 

Благоустрій

 

 

1.9

Встановлення огорожі кладовищ

 

2021-2023

1.10

Придбання контейнерів ТПВ,урн для сміття

 

2021-2023

1.11

Придбання  посадкового  матеріалу( дерев,кущів, квітів тощо)

 

2021-2023

1.12

Придбання трактору мтз 82

для вивезення TПB

 

2021-2023

1.13

Придбання сміттевозу портального СБМ-

301/4 на базі шасі MA3-4371

 

2021-2023

1.14

Придбання контейнерів – 16 шт.

 

2021-2023

1.15

Реконструкція  центральної площі  в смт. Арбузинка

 Віддділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради та підрядник, визначений при проведенні тендерних

 

 

 

 

 

 

 

1.16

Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття  вулиць в смт,Арбузинка та населених пунктах громади

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради та підрядник, визначений при проведенні тендерних процедур

2021-2023

1.17

 Проведення робіт  по  грейдеруванню грунтових вулиць та узбіч з твердим покриттям

 Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради та підрядник, визначений при проведенні тендерних процедур

2021-2023

1.18

Співфінансування робіт за проектами, які

подані до управління житлово-комунального господарства  Миколаївської ОДА

Відділ  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради та підрядник, визначений при проведенні тендерних процедур

2021-2023

 1.19

Утримання фонтану

Відділ житлово – комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.20

Ремонт пам’ятників a6o пам’ятних знаків

 Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.21

Прибирання  центральних вулиць в смт. Арбузинка

  Відділ  житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.22

     Косіння  парків,скверів,кладовищ,обочин доріг

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.23

 Обслуговування квітників та зелених насаджень

  Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.24

    Видалення аварійних дерев та обпилювання дерев

   вражених омелою для  попередження виникнення

    аварійних ситуацій

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

 

 

 

 

 

 

1.25

Ліквідація   стихійних сміттєзвалищ

 Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.26

Забезпечення беззбиткового функціонування ЖКГ,впровадження економічно обґрунтованих тарифів на ЖКП.

 Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.27

Придбання солі,піску,гран відсіву,для виготовлення посилальної( протиожеледної ) суміші

   Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.28

Придбання засобу для боротьби з амброзією

  Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.29

Послуги по виготовленню експертної оцінки

вартості комунального майна, проведенню поточної інвентаризаціі об’ектів нерухомості, виготовленню технічних паспортів та ïx копій, внесенню змін до технічних паспортів, оформленню довідок про реестрацію права власності, оформленню будинкових книг, виготовленню технічних умов на присднання до мереж (електропостачання, водопостачання, газопостачання, водовідведення), виготовлення проектів на приеднання до мереж (електропостачання, водопостачання, газопостачання, водовідведення), виконанню будівельно-монтажних робіт по електропостачанню, водопостачанню, газопостачанню, водовідведенню об’ектів

нерухомості, тощо

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської  селищної ради та підрядники, визначені при проведенні тендерних процедур

2021-2023

1.30

Інвентаризація земель та розробка проектів

землеустрою на об’ектах комунальної власності територіальної громади, тощо

   Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.31

   Провести  конкурс і  визначити переможців :»Двір зразкового порядку

  Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету  Арбузинської селищної ради

2021-2023

 

 

 

 

 

 

1.32

  Проведення заходів по поліпшенню екологічного стану  Арбузинської територіальної громади,видатки яких затверджені  за рахунок коштів бюджету селища з цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

  Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.33

   Санітарне  утримання та  благоустрій  сіл  Арбузинської  громади

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.34

   Утримання об’єктів вуличного  освітлення сіл  громади

Відділ житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

1.35

   Послуги  водопостачання в  с. Агрономія,с.Воля

  Відділ житлово- комунального господарства виконавчого комітетуАрбузинської селищної ради

2021-2023

1.36

Утримання  в  належному  санітарному  стані кладовищ  в  селах Арбузинської громади

Відділ житлово- комунального господарства виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2021-2023

 

Секретар     селищної ради                                                                     Н.М.Федорова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь