ПРОГРАМА надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 роки

Дата: 30.11.2021 14:45
Кількість переглядів: 225

Програма надання  матеріальної допомоги жителям

Арбузинської  селищної  територіальної громади, онкохворим

та потребуючих дорого вартісного лікування та медичних

засобів для забезпечення життєдіяльності

на 2021 – 2023 рр.

 

  1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розробки програми

Арбузинська  селищна  рада

Розпорядження  селищного  голови   від 15.12.2020 № 14              

2.

Нормативно – правова база

Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”,“Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інші законодавчі та нормативні акти з питань соціального захисту, Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма направлена на забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку та Указу Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», а саме Цілі 1 «Подолання бідності у всіх її формах та усюди».

3

Розробник програми

  Арбузинська  селищна  рада,відділ соціального захисту  селищної  ради

4

Відповідальний виконавець

   Арбузинська  селищна  рада

 

5

Терміни реалізації програм

2021- 2023 роки

 

6

Джерела фінансування

 Бюджет  Арбузинської селищної ради

2021 рік – 70.000 тис.грн

  1. рік –
  2. рік-

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада,відділ   соціального захисту  селищної ради

8.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

 

І – ІV кв. 2021 року

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

2021-  70.000 тис.грн

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування не  заборонені чинним законодавством

 

Додаток 1

затверджено  рішенням

сесії селищної ради

від 24.12.2020  року № 4

 

 

ПРОГРАМА

надання матеріальної допомоги жителям

Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим

та потребуючим дороговартісного лікування та медичних

засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 роки

      Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини, підвищення рівня та якості життя.

       Піклування  про  людей  – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті  яких виникли проблеми.

          Захист  громадян – це не лише гарантоване державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів  бюджету Арбузинської  селищної  ради шляхом надання, в доповнення до державного, соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів територіальної  громади, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на  території  Арбузинської  селищної   ради є відповідне формування соціальної підтримки.

       В сучасних економічних умовах  вона  набуває  особливого значення. Головне спрямування соціальної  політики – це створення  комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які  потребують соціальних допомог і послуг.

      Програма    надання    матеріальної  допомоги  жителям Арбузинської  селищної територіальної громади, онкохворим та  потребуючих дорого вартісного лікування та  медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 р.р ,які  зареєстровані  та  проживають  на  території  громади та які  потребують  комплексного,багато вартісного  лікування та  медичних засобів для  забезпечення  життєдіяльності розроблена  відповідно  до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма направлена на забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку та Указу Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», а саме Цілі 1 «Подолання бідності у всіх її формах та усюди». та інших законодавчо-нормативних актів.

На  території  Арбузинської  селищної  ради  проживає  станом на 10.12.2020 року

  

Населені пункти і складі ОТГ

 

Пенсіонери

Одинокі пенсі ри на обс. Тер.центр

Діти війни

Учасники ВВВ

Сім’ї загиблих

Учасники бойових дій АТО, ООС

Учасники бойових дій, інтернаціоналісти

Постраждалі від аварії на ЧАЕС

Особа з інвалідністю

Особа з інвалідністю - дитина

Арбузинка

чол.

900

19

107

13

3

100

26

17

134

17

жін.

1185

35

258

30

 

2

0

8

121

9

с. Новокрасне

чол.

63

8

15

4

1

13

3

5

16

1

жін.

130

14

45

6

 

0

1

2

26

2

с. Полянка, с. Вишневе

чол.

16

0

3

0

 

5

1

0

7

2

жін.

20

2

12

1

 

0

0

0

5

2

с. Агрономія

чол.

68

4

13

0

1

19

2

3

27

4

жін.

130

7

44

2

 

1

0

2

24

2

с. Нові Ставки

чол.

4

0

0

0

 

1

0

0

0

1

жін.

8

0

0

0

 

0

0

0

0

1

с. Новоселівка

чол.

24

1

3

0

 

7

1

1

4

0

жін.

39

3

12

1

 

0

0

0

7

1

с. Марянівка

чол.

73

1

10

3

 

7

0

1

4

1

жін.

23

4

24

1

 

0

0

0

14

1

с. Воля

чол.

18

0

3

0

 

3

3

0

2

1

жін.

9

0

6

2

 

0

0

0

3

0

с. Кавуни

чол.

49

8

9

1

 

18

1

2

17

1

жін.

94

14

34

4

 

0

0

2

14

2

Всього

 

2854

106

588

68

5

176

38

43

425

65

 

чол.

1215

 

154

21

 

173

38

29

211

21

 

жін.

1638

 

434

47

 

3

0

14

214

44

 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення   Арбузинської  селищної ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати  які  зареєстровані  та  проживають на  території  громади  .

 Програма  затверджується на  2021- 2023 роки  для  вирішення проблемних питань  жителів громади в яких виникають важкі життєві обставини у  зв’язку з  лікуванням онкохворих  та  інші захворювання  дорого вартісного лікувань,які  потребують  медичного операційного  втручання та  значних матеріальних  витрат на  забезпечення життєдіяльності ,

враховуючи  низький  рівень життя ,високі  ціни на медикаменти .

Через  матеріальну  допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членів їхніх сімей, надання допомоги на часткове  лікування онкохворих, одиноко проживаючих громадян, бездомних  та інших  категорій населення. З огляду на умови сьогодення, Програмою   визначено  основні  пріоритетні  напрямки  надання  одноразової  допомоги.:

  -  Надання   одноразової  грошової  допомоги учасникам  АТО на  дороговартісне  лікування,а  також  операційне  втручання

  ( допомога  становить  10  прожиткових  мінімумів )

- надання  одноразової грошової  допомоги на  лікування та  оперативне  втручання для  тяжкохворих  дітей  в  закладах  охорони здоров’я  Миколаївської області, інших  областей  України та за  кордоном.

( граничний розмір допомоги становить 10 прожиткових мінімумів для  дітей  відповідного  віку)

 -онкохворим (  дорослим  та  дітям ),які на  момент  звернення  проходять курс лікування хіміотерапії  в  онкодиспансері, а  також  потребують  операційного  втручання. ( сума  - 4000 грн.)

-одноразова  допомога  для  операції  на  серці, показання для протезування клапанів серця, встановлення імплантатів тощо,у разі наявності висновку відповідної клініки або науково- дослідного інституту  ( сума 4000 грн )

-одноразова  допомога  для заміни  кульшового або  колінного суглобу ( сума 4000 грн)

- потреба в  терміновому лікуванні в т.ч. в проведенні складних хірургічних дороговартісних  операцій та  довгострокового лікування для  малозабезпечених, непрацездатних,важко  хворих громадян ( сума 4000 грн)

- відшкодування понесених транспортних витрат хворим,які лікуються програмним гемодіалізом,що  передбачає компенсацію транспортних витрат,а  саме  адресного  розподілу коштів  до  кількості  процедур.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Одноразова   матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань, відповідно до  рішення  виконавчого  комітету селищної ради

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

       Очікується, що в результаті реалізації програми, відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

      Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків  бюджету   Арбузинської  об’єднаної територіальної громади  у сумі         тис. грн. та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії   Арбузинської   селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.                                               

 Передбачається  ,що   видатки  на  виконання  цієї  Програми  складатимуть :

     2021  рік –70.000 тис.грн.

     2022 рік-

     2023 рік -

  Одноразова  грошова   матеріальна  допомога надається громадянам не частіше одного розу  на рік .

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішенням сесії селищної ради

від 24.12.2020  року № 4

  

                                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання  матеріальної допомоги жителям

Арбузинської  селищної територіальної  громади ,

онкохворим та потребуючих дорого вартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021- 2023 роки

 

  1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Арбузинської селищної територіальної громади (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає порядок надання одноразової адресної допомоги громадянам на лікування,  у випадку потрапляння в складні життєві обставини .

1.2 Одноразова адресна матеріальна допомога (далі – матеріальна допомога) надається громадянам (заявникам), які зареєстровані і фактично проживають на території Арбузинської селищної територіальної громади одноразово протягом календарного року.

1.3 Загальна сума коштів для надання громадянам одноразової  матеріальної допомоги затверджується рішенням Арбузинської селищної ради на відповідний бюджетний рік.

1.4 Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, в межах суми коштів передбачених Програмою надання  матеріальної допомоги мешканцям Арбузинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

1.5 Першочергове право на одержання матеріальної допомоги, при наявності на це підстав,  мають такі категорії громадян:

- ветерани війни;

- учасники бойових дій;

- особи з інвалідністю І групи;

- багатодітні, малозабезпечені сім’ї;

- особи, що потребують дороговартісного лікування, проведення складних медичних операцій,

- онкохворі,

- діти сироти та діти , що залишились без батьківського піклування;

- одинокі особи, які мають 75 і більше років, і які не пов'язані із будь-якою іншою особою або множинністю осіб кровним спорідненням (родинністю), шлюбом чи відносинами усиновлення, тобто не мають членів сім’ї, та  інші громадяни  які  потребують дорого вартісного лікування.

  1. Подання та розгляд звернень

про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

2.1 Для отримання матеріальної допомоги відповідно до цього Положення мешканці Арбузинської  селищної  територіальної громади (заявники) подають заяву (звернення)з обґрунтуванням відповідних підстав.

2.2 Заява (звернення) подається на ім’я  голови, у ній вказується прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон, місце реєстрації, адреса та мотиви звернення. У заяві громадянин дає погодження на обробку своїх персональних даних.

2.3 Днем подання заяви вважається день прийняття заяви зі всіма необхідними .

У разі надсилання заяви поштою днем подання вважається день надходження  заяви зі всіма необхідними документами.

2.4 До заяви обов’язково додаються такі документи:

2.5.1 Копія паспорта громадянина України (1,2,11,12 (4,5 при необхідності) сторінки), документ що посвідчує повноваження представника.

2.5.2 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків  та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія зазначеної сторінки паспорта).

2.5.3 Оригінал довідки з місця проживання про склад сім’ї зареєстрованих / проживаючих (форма №2).

1) До складу сім’ї незалежно від місця реєстрації включаються:

- чоловік, дружина;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебуваючи у шлюбі;

2.5.4 Оригінал довідки з медичного закладу про проходження стаціонарного лікування у поточному році або про необхідність лікування з закладу охорони здоров’я за висновком лікувально-консультативної комісії зареєстровану у медичному закладі який її  видав, копії чеків або документів, що підтверджують розмір витрат на лікування.

2.5.5. Копія документа, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності).

2.5.6. Інформація (у довільній формі) про рахунок у банківській установі (при наявності).

2.5.7. Акт обстеження житлових умов заявника, якщо мотивами звернення є важке матеріальне становище, або акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї .

2.5.8 Інші документи (залежно від обставин, що склалися). Інші документи можуть подаватись лише при наявності відповідного волевиявлення заявника.

2.9. За наявності письмової заяви особи, яка звернулася для отримання одноразової матеріальної допомоги, але з поважних причин (тривала хвороба; одинока особа похилого віку; догляд (надання соціальних послуг) за інвалідом І групи підгрупи А або дитиною-інвалідом підгрупи А тощо) не може особисто зібрати всі необхідні документи, працівник  загального відділу  селищної  ради надає допомогу у зборі документів.

2.10. Заяву про надання  матеріальної допомоги, оформлену належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів), передається  для  резолюції  селищному голові.

2.11. У разі, якщо до заяви недодані всі необхідні документи,  протягом 10 днів з дня прийняття (надходження) відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обґрунтовує неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.

2.12. Розгляд заяв про надання одноразової матеріальної допомоги здійснює Комісія з розгляду заяв громадян щодо надання одноразової адресної матеріальної допомоги для мешканців Арбузинської територіальної громади (далі – Комісія), яка утворюється  Арбузинською  селищною радою.

2.13. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням Арбузинського  селищного голови.

2.14.До участі у роботі комісії можуть залучатися за згодою депутати Арбузинської  селищної  ради, а також інші особи.

 

  1. Підготовка та прийняття рішення

про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

3.1 Розмір одноразової матеріальної допомоги визначає Комісія.

Розмір матеріальної допомоги визначається у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, його матеріального стану та наявних бюджетних коштів на зазначені цілі .

3.2 Рішення про визнання доцільності та можливості надання допомоги чи відмову у наданні допомоги приймає комісія з врахуванням обсягу асигнувань, встановлених (затверджених) планом асигнувань (помісячним розподілом бюджетних асигнувань) на відповідний період (місяць).

3.3 Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не менше одного разу на місяць у разі наявності звернень мешканців Арбузинської  селищної територіальної громади про надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення.

3.4 Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

3.5 Рішення комісії оформляється протоколом.

3.6 Про прийняте Комісією рішення заявників письмово , або  телефоном протягом 30 днів з дня подання звернення (заяви) про надання одноразової матеріальної допомоги.

3.7 Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.

3.8 Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.

3.12 У разі визнання доцільності та можливості надання матеріальної допомоги, на підставі рішення комісії    дане  питання для  розгляду і  погодження  виносить  на  виконком Арбузинської  селищної  ради .

 

 

  1. Виплата одноразової адресної матеріальної допомоги

4.1 Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює  відділ   фінансів,бухгалтерського обліку та звітності  Арбузинської  селищної ради,  за рахунок коштів селищного бюджету, передбаченого Програмою.

4.2 Підставою для фінансування видатків та здійснення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги для мешканців Арбузинської селищної  територіальної громади є рішення  виконавчого  комітету  селищної  ради , прийнятого згідно з цим Положенням.

4.3 Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, які включені до складу сім’ї відповідно до підпункту 2.5.3 цього Положення, або опікуна (піклувальника) дітей віком до 18 років або особи, визнаної недієздатною у встановленому порядку, за умови подання відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті.

  1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

5.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення та виконанням  рішень щодо надання матеріальної допомоги громадянам здійснюється виконавчим комітетом Арбузинської  селищної ради та Комісією селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

5.2. Координація з виконання Програми покладається на  секретаря  селищної ради

 

 

Секретар    селищної  ради                                                    Н.М.ФЕДОРОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь