ПРОГРАМА надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 роки

Дата: 30.11.2021 14:45
Кількість переглядів: 302

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

від   16  листопада   2023  № 7                                                   ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                                дев’ятого скликання

 

Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 роки  

  

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 № 308 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради «Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 роки», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію про виконання Програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дорого вартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 роки   (зі змінами та доповненнями) взяти до відома. (додаток 1).

2.Затвердити  Програму надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 роки   (далі - Програма), (додаток 2).

3.Зняти з контролю , як такі , що виконані рішення селищної ради :

рішення сесії № 4 від 24.12.2020 року  третьої чергової сесії дев’ятого скликання «Про затвердження Програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дорого вартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 роки;

рішення сесії № 1 від 29.03.2023 «Про внесення змін до Програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим та потребуючим дорого вартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023 роки.

4.Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на постійну  комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення .

 

Селищний голова                                                                             Євгеній ТРАВЯНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішенням сесії селищної ради

від  16 .11.2023 року № 7

Програма надання  матеріальної допомоги жителям

Арбузинської  селищної  територіальної громади, онкохворим

та потребуючих дорого вартісного лікування та медичних

засобів для забезпечення життєдіяльності

на 2024 – 2026 рр.

 

  1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розробки програми

Арбузинська  селищна  рада

               

2.

Нормативно – правова база

Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”,“Про реабілітацію інвалідів в Україні”, інші законодавчі та нормативні акти з питань соціального захисту, Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма направлена на забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку та Указу Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», а саме Цілі 1 «Подолання бідності у всіх її формах та усюди».

3

Розробник програми

 Відділ соціального захисту  селищної  ради

4

Відповідальний виконавець

 Відділ   соціального захисту  селищної ради

5

Терміни реалізації програм

2024- 2026 роки

 

6

Джерела фінансування

 Бюджет  Арбузинської селищної ради

  1. рік – 262 тис.грн
  2. рік – 262 тис грн

2026 рік – 262 тис грн

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада, відділ   соціального захисту  селищної ради

8.

Термін реалізації програми

2024-2026 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

                   І – ІV кв. 2024 року

                   І – ІV кв. 2025 року

                   І – ІV кв. 2026 року

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

2024 рік -  262  тис.грн

2025 рік -  262  тис.грн

2026 рік -  262  тис.грн

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування не  заборонені чинним законодавством

 

 

ПРОГРАМА

надання матеріальної допомоги жителям

Арбузинської селищної територіальної громади, онкохворим

та потребуючим дороговартісного лікування та медичних

засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 роки

 

 Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини, підвищення рівня та якості життя.

 Піклування  про  людей  – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті  яких виникли проблеми.

Захист  громадян – це не лише гарантоване державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів  бюджету Арбузинської  селищної  ради шляхом надання, в доповнення до державного, соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів територіальної  громади, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на  території  Арбузинської  селищної   ради є відповідне формування соціальної підтримки.

 В сучасних економічних умовах  вона  набуває  особливого значення. Головне спрямування соціальної  політики – це створення  комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які  потребують соціальних допомог і послуг.

Програма    надання    матеріальної  допомоги  жителям Арбузинської  селищної територіальної громади, онкохворим та  потребуючих дорого вартісного лікування та  медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024-2026 р.р, які  зареєстровані  та  проживають  на  території  громади та які  потребують  комплексного,багато вартісного  лікування та  медичних засобів для  забезпечення  життєдіяльності розроблена  відповідно  до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма направлена на забезпечення дотримання Цілей сталого розвитку та Указу Президента України №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», а саме Цілі 1 «Подолання бідності у всіх її формах та усюди». та інших законодавчо-нормативних актів.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення   Арбузинської  селищної ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати  які  зареєстровані  та  проживають на  території  громади.

 Програма  затверджується на  2024- 2026 роки  для  вирішення проблемних питань  жителів громади в яких виникають важкі життєві обставини у  зв’язку з  лікуванням онкохворих  та  інші захворювання  дорого вартісного лікувань, які  потребують  медичного операційного  втручання та  значних матеріальних  витрат на  забезпечення життєдіяльності,

враховуючи  низький  рівень життя, високі  ціни на медикаменти.

Через  матеріальну  допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членів їхніх сімей, надання допомоги на часткове  лікування онкохворих, одиноко проживаючих громадян, бездомних  та інших  категорій населення. З огляду на умови сьогодення, Програмою   визначено  основні  пріоритетні  напрямки  надання  одноразової  допомоги:

 -  надання   одноразової  грошової  допомоги учасникам  бойових дій на  дороговартісне  лікування, а  також  операційне  втручання (граничний розмір становить  10  прожиткових  мінімумів);

-  надання  одноразової грошової  допомоги на  лікування та  оперативне  втручання для  тяжкохворих  дітей  в  закладах  охорони здоров’я  Миколаївської області, інших  областей  України та за  кордоном (граничний розмір допомоги становить 10 прожиткових мінімумів для  дітей  відповідного  віку);

 - онкохворим (дорослим  та  дітям), які на  момент  звернення  проходять курс лікування хіміотерапії  в  онкодиспансері, а  також  потребують  операційного  втручання               ( сума  - 7000 грн);

- одноразова  допомога  для  операції  на  серці, показання для протезування клапанів серця, встановлення імплантатів тощо, у разі наявності висновку відповідної клініки або науково-дослідного інституту  (сума 7000 грн);

- одноразова  допомога  для заміни  кульшового або  колінного суглобу ( сума 7000 грн);

- потреба в  терміновому лікуванні в т.ч. в проведенні складних хірургічних дороговартісних  операцій та  довгострокового лікування для  малозабезпечених, непрацездатних, важко  хворих громадян (сума 7000 грн)

-  відшкодування понесених транспортних витрат хворим, які лікуються програмним гемодіалізом, що  передбачає компенсацію транспортних витрат,   саме  адресного  розподілу коштів  до  кількості  процедур.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Одноразова   матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань, відповідно до  рішення  виконавчого  комітету селищної ради

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що в результаті реалізації програми, забезпечення матеріальної допомоги на лікування незахищеним верствам населення.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків  бюджету   Арбузинської  об’єднаної територіальної громади  у сумі        111тис. грн. та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії   Арбузинської   селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.                                              

 Передбачається, що   видатки  на  виконання  цієї  Програми  складатимуть :

 2024  рік – 262  тис.грн.

 2025 рік – 262 тис грн

 2026 рік – 262 тис грн

 Одноразова  грошова   матеріальна  допомога надається громадянам не частіше одного розу  на рік .

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішенням сесії селищної ради

від  16 .11.2023 року № 7

                                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання  матеріальної допомоги жителям

Арбузинської  селищної територіальної  громади ,

онкохворим та потребуючих дорого вартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2024 - 2026 роки

 

  1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги мешканцям Арбузинської селищної територіальної громади (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає порядок надання одноразової адресної допомоги громадянам на лікування,  у випадку потрапляння в складні життєві обставини .

1.2 Одноразова адресна матеріальна допомога (далі – матеріальна допомога) надається громадянам (заявникам), які зареєстровані і фактично проживають на території Арбузинської селищної територіальної громади одноразово протягом календарного року.

1.3 Загальна сума коштів для надання громадянам одноразової  матеріальної допомоги затверджується рішенням Арбузинської селищної ради на відповідний бюджетний рік.

1.4 Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, в межах суми коштів передбачених Програмою надання  матеріальної допомоги мешканцям Арбузинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки.

1.5 Першочергове право на одержання матеріальної допомоги, при наявності на це підстав,  мають такі категорії громадян:

- ветерани війни;

- учасники бойових дій;

- особи з інвалідністю І групи;

- багатодітні, малозабезпечені сім’ї;

- особи, що потребують дороговартісного лікування, проведення складних медичних операцій;

- онкохворі;

- діти сироти та діти , що залишились без батьківського піклування;

- одинокі особи, які мають 75 і більше років, і які не пов'язані із будь-якою іншою особою або множинністю осіб кровним спорідненням (родинністю), шлюбом чи відносинами усиновлення, тобто не мають членів сім’ї, та  інші громадяни  які  потребують дорого вартісного лікування.

  1. Подання та розгляд звернень про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

2.1 Для отримання матеріальної допомоги відповідно до цього Положення мешканці Арбузинської  селищної  територіальної громади (заявники) подають заяву (звернення) з обґрунтуванням відповідних підстав.

2.2 Заява (звернення) подається на ім’я  голови, у ній вказується прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, контактний телефон, місце реєстрації, адреса та мотиви звернення. У заяві громадянин дає погодження на обробку своїх персональних даних.

2.3 Днем подання заяви вважається день прийняття заяви зі всіма необхідними.

У разі надсилання заяви поштою днем подання вважається день надходження  заяви зі всіма необхідними документами.

2.4 До заяви обов’язково додаються такі документи:

2.4.1 Копія паспорта громадянина України (1,2,11,12 (4,5 при необхідності) сторінки), документ що посвідчує повноваження представника.

2.4.2 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків  та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то подається копія зазначеної сторінки паспорта).

2.4.3 Витяг з реєстру територіальної громади (про зареєстроване місце проживання).

2.4.4 Оригінал довідки з медичного закладу про проходження стаціонарного лікування у поточному році або про необхідність лікування з закладу охорони здоров’я за висновком лікувально-консультативної комісії зареєстровану у медичному закладі який її  видав, копії чеків або документів, що підтверджують розмір витрат на лікування.

2.4.5. Копія документа, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності).

2.4.6. Інформація (у довільній формі) про рахунок у банківській установі (при наявності).

2.4.7 Інші документи (залежно від обставин, що склалися). Інші документи можуть подаватись лише при наявності відповідного волевиявлення заявника.

2.5. За наявності письмової заяви особи, яка звернулася для отримання одноразової матеріальної допомоги, але з поважних причин (тривала хвороба; одинока особа похилого віку; догляд (надання соціальних послуг) за інвалідом І групи підгрупи А, або дитиною з інвалідністю підгрупи А тощо) не може особисто зібрати всі необхідні документи, працівник  загального відділу  селищної  ради надає допомогу у зборі документів.

2.10. Заяву про надання  матеріальної допомоги, оформлену належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів), передається  для  резолюції  селищному голові.

2.11. У разі, якщо до заяви недодані всі необхідні документи,  протягом 10 днів з дня прийняття (надходження) відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обґрунтовує неможливість надання матеріальної допомоги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів.

2.12. Розгляд заяв про надання одноразової матеріальної допомоги здійснює Комісія з розгляду заяв громадян щодо надання одноразової адресної матеріальної допомоги для мешканців Арбузинської селищної територіальної громади (далі – Комісія), яка утворюється  Арбузинською  селищною радою.

2.13. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням Арбузинського  селищного голови.

2.14.До участі у роботі комісії можуть залучатися за згодою депутати Арбузинської  селищної  ради, а також інші особи.

  1. Підготовка та прийняття рішення про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

3.1 Розмір одноразової матеріальної допомоги визначає Комісія.

Розмір матеріальної допомоги визначається у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, його матеріального стану та наявних бюджетних коштів на зазначені цілі .

3.2 Рішення про визнання доцільності та можливості надання допомоги чи відмову у наданні допомоги приймає комісія з врахуванням обсягу асигнувань, встановлених (затверджених) планом асигнувань (помісячним розподілом бюджетних асигнувань) на відповідний період (місяць).

3.3 Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не менше одного разу на місяць у разі наявності звернень мешканців Арбузинської  селищної територіальної громади про надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення.

3.4 Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

3.5 Рішення комісії оформляється протоколом.

3.6 Про прийняте Комісією рішення заявників письмово , або  телефоном протягом 30 днів з дня подання звернення (заяви) про надання одноразової матеріальної допомоги.

3.7 Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.

3.8 Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.

3.12 У разі визнання доцільності та можливості надання матеріальної допомоги, на підставі рішення комісії    дане  питання для  розгляду і  погодження  виносить  на  виконком Арбузинської  селищної  ради .

 

 

  1. Виплата одноразової адресної матеріальної допомоги

4.1 Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює  відділ   фінансів,бухгалтерського обліку та звітності  Арбузинської  селищної ради,  за рахунок коштів селищного бюджету, передбаченого Програмою.

4.2 Підставою для фінансування видатків та здійснення виплати одноразової адресної матеріальної допомоги для мешканців Арбузинської селищної  територіальної громади є рішення  виконавчого  комітету  селищної  ради , прийнятого згідно з цим Положенням.

4.3 Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, які включені до складу сім’ї відповідно до підпункту 2.5.3 цього Положення, або опікуна (піклувальника) дітей віком до 18 років або особи, визнаної недієздатною у встановленому порядку, за умови подання відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті.

 

  1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

5.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення та виконанням  рішень щодо надання матеріальної допомоги громадянам здійснюється виконавчим комітетом Арбузинської  селищної ради та Комісією селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

5.2. Координація з виконання Програми покладається на  секретаря  селищної ради

 

 

Секретар    селищної  ради                                                    Наталя ФЕДОРОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь