Комплексна Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки « Турбота»

Дата: 30.11.2021 14:49
Кількість переглядів: 473

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням   Арбузинської  селищної ради

24 грудня   2020 № 2 

 

ПАСПОРТ

Комплексна  Програма  соціального  захисту людей 

похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки

     « Турбота»

1.

Ініціатор   розроблення  Програми

 Арбузинської селищної ради

2.

Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

  Розпорядження  селищного  голови   від 08.12.2020 №9              

3.

Розробник програми

Відділ загальної  та організаційної роботи

4.

Співрозробники програми

 Відділ соціального захисту Арбузинської селищної ради, ГО

5.

Відповідальні виконавці Програми

  Начальник відділу соціального захисту, начальник відділу загальної та організаційної роботи

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

 

7.

Учасники програми

 

8.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

 

12.

Кошти інших  джерел

 

 

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

            рішенням   Арбузинської  селищної ради

24 груденя   2020 № 2 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціального захисту населення людей похилого  віку, осіб  з  обмеженими  фізичними  можливостями та  осіб,які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи  2021 – 2023 роки  « ТУРБОТА»

 

Розділ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. 

 Комплексна програма соціального захисту людей похилого  віку, осіб з обмеженими  фізичними  можливостями та  осіб, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки  «Турбота»  Арбузинської  селищної ради . (далі – Програма) розроблена  відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у сільському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

Поряд  з  цим виникають додаткові потреби вжиття  заходів соціальної підтримки та надання допомоги для цілого ряду груп населення, характерною ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди. Для  вирішення цих  проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, і цим  зумовлена необхідність прийняття Програми.

Через значне погіршення  матеріального  стану і відповідно скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім  часом  посилюється тенденція  до  збільшення звернень від громадян щодо отримання адресної  грошової допомоги на лікування. Більшість таких звернень надходить від  осіб похилого віку, осіб  з  інвалідністю, одиноких громадян,учасників бойових дій антитерористичної операції та  інших осіб,що опинились у  складних життєвих обставинах,як найбільш вразливої категорії населення,які найгостріше відчувають негативні наслідки  погіршення  економічної ситуації.

Найбільш потерпають від  бідності  непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями.

             На  території  Арбузинської  селищної  ради  проживає :

  

Населені пункти у складі ОТГ

 

Пенсіонери

Одинокі пенсіонери

Діти війни

Учасники ВВВ

Сімї загиблих

Учасники бойових дій АТО, ООС

Учасники бойових дій, інтернаціоналісти

Постраждалі від аварії на ЧАЕС

Особа з інвалідністю

Особа з інвалідністю - дитина

Арбузинка

чол.

900

 

107

13

 3

 100

26

   17

 134

   17

жін.

1185

 

258

30

 

2

0

    8

 121

    9

с. Новокрасне

чол.

63

 

15

4

1

13

3

    5

  16

     1

жін.

130

 

45

6

 

0

1

     2

  26

     2

с. Полянка, с. Вишневе

чол.

16

 

3

0

 

5

1

     0

   7

     2

жін.

20

 

12

1

 

 0

0

     0

   5

     2

с. Агрономія

чол.

68

 

13

0

1

19

2

     3

  27

     4

жін.

130

 

44

2

 

 1

0

     2

  24

      2

с. Нові Ставки

чол.

4

 

0

0

 

1

0

      0

   0

      1

жін.

8

 

0

0

 

0

0

      0

   0

      1

с. Новоселівка

чол.

24

 

3

0

 

7

1

      1

   4

      0

жін.

39

 

12

1

 

0

0

      0

   7

      1

с. Мар’янівка

чол.

73

 

10

3

 

7

0

       1

   4

       1

жін.

23

 

24

1

 

0

0

       0

  14

       1

с. Воля

чол.

18

 

3

0

 

3

3

       0

   2

       1

жін.

9

 

6

2

 

0

0

       0

   3

       0

с. Кавуни

чол.

49

 

9

1

 

18

1

       2

  17

       1

жін.

94

 

34

4

 

0

0

       2

  14

       2

Всього

 

2854

 

588

68

5

176

38

       43

  425

        65

 

чол.

1215

 

154

21

 

173

38

       29

   211

         21

 

жін.

1638

 

434

47

 

 3

0

        14

   214

         44

 

 

 

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальної допомоги та послуг найбільш незахищеним верствам населення   Арбузинської  селищної  ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства.Через посилення адресності при її  наданні та  шляхом  включення додаткових заходів щодо соціальної  підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально - побутових проблем,здійснення конкретних заходів, спрямованих на  надання адресної підтримки незаможним верствам населення,надання соціально- правової, трудової та  медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними  можливостями, залучення до співробітництва громадських обєднань,поліпшення  становища людей з  різними  вадами. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій (воїнів-афганців, учасників АТО/ООС та членам їхніх сімей, та ін.), сімї  загиблих, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим  громадянам та іншим категоріям населення  ..Надання  мешканцям    Арбузинської  громади додаткових до  встановлених  законодавством гарантій щодо соціального  захисту,а саме:                                                          

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

- адресна допомога окремим категоріям малозабезпечених верств населення Арбузинської  селищної  ради,  які опинилися в складних життєвих обставинах;

- компенсаційні  виплати на  пільговий проїзд  автомобільним  транспортом окремих категорій громадян;

- надання  фінансової  підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких  має соціальну  спрямованість.

- надання  пільг населенню (крім  ветеранів війни і праці, військової  служби,органів внутрішніх справ та  громадян,які  постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату житлово-комунальних послуг,надання  членам сімей військовослужбовців,які загинули в Афганістані та  під  час  проведення   АТО або  залишилися  інвалідами загального захворювання,стовідсоткового зниження оплати за користування житлом ;

- надання соціальних гарантій фізичним  особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з  інвалідністю, дітям з  інвалідністю, хворим, які не здатні до  самообслуговування і  потребують  сторонньої  допомоги;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання  одноразової  матеріальної допомоги  громадянам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  дітям  - інвалідам, інвалідність яких  пов’язана з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи ;

-  надання одноразової матеріальної допомоги   учасникам  бойових дій, інвалідам Другої світової війни до  річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських  загарбників.

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), пораненим та травмованим (або одному з  членів їх сімей) у поточному році;

-  соціальний захист ветеранів війни та  праці – надання  одноразової матеріальної допомоги  сім’ям загиблих та  померлих учасників  бойових дій під час  проведення антитерористичних операцій, під  час  проведення  АТО , вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану;

- надання  матеріальної допомоги для  ветеранів війни та  праці, оздоровлення та  відпочинок на  базах  відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників  антитерористичної операції на  сході України та членів їх сімей;

- надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції,які  потребують довгострокового дорого вартісного стаціонарного лікування та  проведення  медичних операцій,в тому числі за  межами  області (України)

- надання  одноразової  матеріальної допомоги сім’ям загиблих та  померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам  війни  та  учасникам війни  в  Афганістані;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років.

 

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

      Програма  ґрунтується  на  постійному аналізі  матеріального забезпечення  громадян, що  звертаються до  органів  місцевого  самоврядування.    З  метою вирішення основних завдань Програми її учасники здійснюватимуть організаційне та  інформаційне забезпечення виконання Програми, сприятимуть соціальному захисту та  підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців  Арбузинської громади.

 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій, а також на підставі розпоряджень селищного голови, рішень сесії  Арбузинської  селищної ради та рішень виконавчого комітету Арбузинської  селищної  ради.

Одноразова матеріальна допомога громадянам, надається у Порядку, який наведено у додатку до даної Програми.

 

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

      Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального захисту  людей  похилого  віку, осіб  з  особливими  фізичними  можливостями та  осіб,які  постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи на 2021-2023 роки «ТУРБОТА», відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти  бюджету  Арбузинської  селищної  ради використовуватимуться максимально ефективно.

           Заходи щодо виконання Програми  визначено у додатку 2, що додається до рішення.

 

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

          Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах видатків, передбачених у рішенні сесії   Арбузинської  селищної  ради «Про  бюджет  Арбузинської  селищної ради на  2021 рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

           Щорічно при формуванні селищного бюджету планується передбачати, виходячи із  фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Арбузинської  селищної  ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

       Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

   Здійснення  заходів, визначених  програмою, покладається на  виконавців, визначених у Програмі;

Головним  розпорядником  коштів для  виконання  заходів  Програми є Арбузинська  селищна  рада, яка  забезпечує безпосередній контроль за  здійсненням  заходів Програми.

Виконання  заходів  Програми  здійснюється  за рахунок  коштів  бюджету Арбузинської  селищної  ради з  урахуванням  його можливостей у  кожному  бюджетному  році в межах  асигнувань, передбачених на  соціальний захист та  соціальне  забезпечення.

Інформація про хід виконання Програми надається постійною комісією селищної ради з питань планування   бюджету і фінансів, регуляторної політики, комісії з питань, комісії  з  питань культури, освіти, здоровя, спорту та  соціального захисту населення  та виконавчим комітетом Арбузинської  селищної ради за I півріччя – до 25 липня; за рік – до 25 грудня

 

 

 

Секретар Арбузинської ради                                     Н.М.ФЕДОРОВА

 

  


                           

Додаток 2

до рішення   Арбузинської  селищної ради

24 груденя   2020 № 2 

                                                                                     

               

ЗАХОДИ

щодо виконання Комплексної програми соціального захисту

людей похилого віку, осіб з обмеженими  фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи на період 2021- 2023 роки «ТУРБОТА» Арбузинської  селищної ради

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

1.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

2021-2023

Відділ соціального захисту населення Арбузинської  селищної  ради,  виконавчий комітет селищної ради

фінансування не потребує

2.

Забезпечити проведення щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста

2021-2023

виконавчий комітет селищної ради, відділ  соціального захисту населення Арбузинської  селищної  ради

благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

3.

Організовувати безкоштовну передплату на газети «Ветеран України», «Нове життя», для учасників війни, ветеранів праці та інвалідів

2021-2023

  голова первинної ветеранської  організації, виконавчий комітет селищної ради

Бюджет  селищної ради, благодійні внески

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування

1.

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб інвалідів, ветеранів війни, сімей військовослужбовців, учасників АТО, одиноких непрацездатних громадян. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян виносити на розгляд сесії та виконавчого комітету

2021-2023

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради, соціальні  працівники  територіального центру (надання  соціальних послуг) Арбузинської ОТГ

 

 

 

фінансування не потребує

2.

Забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї допомоги

2021-2023

Територіальний  центр   (надання соціальних послуг)

фінансування  не потребує

3.

Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, учасникам бойових дій, вдовам та  дітям війни

2021-2023

Навчальні  заклади  Арбузинської  ОТГ

фінансування  не потребує

4.

Надавати матеріальну допомогу (в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих) таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, студенти, діти війни, учасники бойових  дій (воїни-афганці, учасники АТО/ООС), ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім¢ї, одинокі та багатодітні матері іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

2021-2023

виконавчий  комітет селищної ради

селищний бюджет 

5.

Оздоровлення ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про  статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту»

2021-2023

виконавчий  комітет  селищної ради

Селищний  бюджет

6.

Надавати матеріальну допомогу: придбання  цінних подарків  інвалідам  ВВвійни, учасникам війни, дітям  війни –( до Дня  визволення Арбузинки, до  дня Перемоги, а  також  до  Дня  визволення  України.

2021-2023

виконавчий комітет  селищної ради

бюджет Арбузинської  ОТГ

7.

Вітати  з  днем  народження (  придбання  подарунків – в сумі 500 грн  ) громадянам, яким виповнилося 90, 95  і  більше років

2021-2023

виконавчий  комітет  селищної ради

 

селищний  бюджет 

8.

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  надзвичайної  ситуації (пожежі, стихійного лиха та підтоплень)

2021-2023

виконавчий комітет селищної ради

селищний бюджет 

9.

Надання допомоги у вигляді продуктових наборів інвалідам, учасникам АТО/ООС, .одиноким  пенсіонерам, переміщеним особам з окупованих територій, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, пенсіонерам  які  опинилися  в  складному  матеріальному  становищі, до  Дня  людей  похилого  віку, Дня  інвалідів.

2021-2023

виконавчий комітет селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

10.

Забезпечення безкоштовним харчуванням  у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах дітей, батьки яких є :

- діти батьки яких є  учасники АТО/ООС;

- малозабезпечені сім’ї;

- багатодітні сім’ї, які мають троє і більше дітей до 18 років;

- діти-сироти,

- діти-інваліди;

- діти  під  опікою

2021-2023

відділ освіти, культури, молоді  та  спорту Арбузинської  селищної  ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

11.

Першочергове надання учасникам АТО та членам сімей загиблих, у разі наявності, земельних ділянок для цілей передбачених ст. 121 Земельного кодексу України

2021-2023

Сесія  Арбузинської  селищної  ради 

фінансування не потребує

 

         В  ході   реалізації  заходів   Програми  можливі  корегування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані  з  фактичним  надходження коштів на  реалізацію  заходів  Програми.

 

 

 

 

Секретар   селищної  ради                                Н.М. ФЕДОРОВА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь