Комплексна Програма соціального захисту населення «Турбота» на 2024-2026 роки

Дата: 30.11.2021 14:49
Кількість переглядів: 589

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

від   16  листопада   2023  № 6                                                   ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                         дев’ятого скликання

 

Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту  населення  «Турбота» на 2024-2026 роки

 

На підставі пункту 23 частини першої статті 26,  підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України , відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 № 307 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення  « Турбота» на 2024-2026 роки,  з метою активізації вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового і культурного обслуговування ветеранів війни і праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію про виконання Комплексної програми соціального захисту людей  похилого  віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи на 2021-2023 роки « Турбота» (зі змінами та доповненнями) взяти до відома. (додаток 1).

2.Затвердити  Комплексну програму соціального захисту  населення  « Турбота» на  2024-2026 роки (далі - Програма). (додаток 2).

3.Зняти з контролю, як такі, що виконані рішення селищної ради :

 рішення сесії № 2 від 24.12.2020 року   Про затвердження  Комплексної Програми соціального захисту людей  похилого  віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи на 2021-2023 роки « Турбота».

4.Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

 5.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на постійну  комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення .

 

Селищний голова                                     Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

від 16.11.2023 р. № 6

 

ПАСПОРТ

Комплексна  програма  соціального  захисту  населення      « Турбота»

 2024-2026 роки

1.

Ініціатор   розроблення  Програми

 Арбузинської селищної ради

2.

Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

  Розпорядження  селищного  голови   від 08.12.2020 №9              

3.

Розробник програми

Відділ соціального захисту населення

4.

Співрозробники програми

 Відділ соціального захисту Арбузинської селищної ради, ГО

5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ  соціального захисту

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська селищна рада

7.

Учасники програми

Відділ соціального захисту населення, Відділ фінансів

8.

Термін реалізації програми

2024-2026 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I-IV квартал 2024 року

I-IV квартал 2025 року

I-IV квартал 2026 року

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 місцевий бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

2444,2 тис.грн.

11.

Кошти місцевого бюджету

1151,02 тис.грн на 2024 рік

12.

Кошти інших  джерел

 

 

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

   соціального  захисту  населення      « Турбота»

 2024-2026 роки

 

Розділ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. 

 Комплексна програма соціального захисту  населення «Турбота»  на 2024-2026 роки (далі – Програма) розроблена  відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у сільському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

Поряд  з  цим виникають додаткові потреби вжиття  заходів соціальної підтримки та надання допомоги для цілого ряду груп населення, характерною ознакою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди. Для  вирішення цих  проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, і цим  зумовлена необхідність прийняття Програми.

Через значне погіршення  матеріального  стану і відповідно скорочення можливості забезпечити навіть елементарні життєві потреби останнім  часом  посилюється тенденція  до  збільшення звернень від громадян щодо отримання адресної  грошової допомоги на лікування. Більшість таких звернень надходить від  осіб похилого віку, осіб  з  інвалідністю, одиноких громадян, учасників бойових дій антитерористичної операції та  інших осіб, що опинились у  складних життєвих обставинах, як найбільш вразливої категорії населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки  погіршення  економічної ситуації.

Найбільш потерпають від  бідності  непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями.

             На  території  Арбузинської  селищної  ради  проживає :

  

На  території  Арбузинської  селищної  ради  проживає  станом на 01.11.2023 року

  

Населені пункти і складі ОТГ

 

Особи пенсійного віку

Особи песійного віку

які отриу.ть послуги

ТЦСО

Діти війни

Учасники ВВВ

Сім’ї загиблих

Учасники бойових дій

АТО, ООС

Учасники бойових дій, інтернаціоналісти

Постраждалі від аварії

 на ЧАЕС

Особа з інвалідністю

Діти з інвалідністю

Арбузинка

чол.

751

315

121

6

2

124

26

16

136

15

жін.

995

400

154

7

20

2

0

7

173

18

Новокрасне

чол.

84

77

11

1

1

20

3

5

26

0

жін.

106

96

16

2

0

0

0

2

32

2

Полянка,

Вишневе

чол.

20

11

3

0

0

5

1

0

5

0

жін.

24

15

2

0

0

0

0

0

6

2

Агрономія

чол.

91

74

14

0

1

25

2

3

22

2

жін.

114

94

16

0

0

0

0

2

28

3

Нові Ставки

чол.

3

3

2

0

0

1

0

0

1

0

жін.

3

3

2

0

0

0

0

0

2

0

Новоселівка

чол.

32

30

4

0

0

19

1

1

4

0

жін.

40

36

5

0

0

0

0

0

6

0

Марянівка

чол.

39

32

9

2

0

8

0

1

9

0

жін.

48

44

10

1

0

0

0

0

11

1

Воля

чол.

10

4

3

0

0

5

2

0

2

0

жін.

12

3

3

0

0

0

0

0

5

1

Кавуни

чол.

74

68

10

3

0

23

1

2

15

0

жін.

94

14

13

4

0

0

0

2

18

1

Всього

 

2540

1319

398

26

24

232

36

41

501

45

 

чол.

1104

614

177

12

4

230

38

29

220

17

 

жін.

1436

705

221

14

20

2

0

14

281

28

 

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальної допомоги та послуг найбільш незахищеним верствам населення   Арбузинської  селищної  ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Через посилення адресності при її  наданні та  шляхом  включення додаткових заходів щодо соціальної  підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально - побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на  надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально- правової, трудової та  медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними  можливостями, залучення до співробітництва громадських обєднань, поліпшення  становища людей з  різними  вадами. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, осіб з інвалідністю, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій (воїнів-афганців, учасників АТО/ООС та членам їхніх сімей, та ін.), сім’ї  загиблих, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим  громадянам та іншим категоріям населення. Надання  мешканцям    Арбузинської  громади додаткових до  встановлених  законодавством гарантій щодо соціального  захисту, а саме:                                                          

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

- адресна допомога окремим категоріям малозабезпечених верств населення Арбузинської  селищної  ради,  які опинилися в складних життєвих обставинах;

- компенсаційні  виплати на  пільговий проїзд  автомобільним  та залізничним транспортом окремих категорій громадян;

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку;

- надання  фінансової  підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких  має соціальну  спрямованість.

- надання  пільг населенню (крім  ветеранів війни і праці, військової  служби, органів внутрішніх справ та  громадян,які  постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу в розмірі 50 відсоткової знижки в межах норм особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю по зору до 18 років, сім’ям  військовослужбовців, які загинули в Афганістані та  під  час  проведення   АТО;

- надання компенсації фізичним  особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній та непрофесійній основі;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання  одноразової  матеріальної допомоги  громадянам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  дітям  з інвалідністю, інвалідність яких  пов’язана з  Чорнобильською  катастрофою;

-  надання одноразової матеріальної допомоги   учасникам  бойових дій,  у роки Другої світової війни до  річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських  загарбників.

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), пораненим та травмованим (або одному з  членів їх сімей) у поточному році;

-  соціальний захист ветеранів війни та  праці – надання  одноразової матеріальної допомоги  сім’ям загиблих та  померлих учасників  бойових дій під час  проведення антитерористичних операцій, під  час  проведення  АТО , вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану;

-  надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб, які зобов’язались поховати померлого;

- надання  матеріальної допомоги для  ветеранів війни та  праці, оздоровлення та  відпочинок на  базах  відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників  антитерористичної операції на  сході України та членів їх сімей;

- надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції,які  потребують довгострокового дорого вартісного стаціонарного лікування та  проведення  медичних операцій,в тому числі за  межами  області (України)

- надання  одноразової  матеріальної допомоги сім’ям загиблих та  померлих учасників бойових дій в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок  війни  та  учасникам бойових дій  в  Афганістані;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років.

- надання матеріальної допомоги на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців;

- надання одноразової матеріальної допомоги на період дії воєнного стану, пораненим військовослужбовцям, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях.

 

 

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

          Програма  ґрунтується  на  постійному аналізі  матеріального забезпечення  громадян, що  звертаються до  органів  місцевого  самоврядування.         З  метою вирішення основних завдань Програми її учасники здійснюватимуть організаційне та  інформаційне забезпечення виконання Програми, сприятимуть соціальному захисту та  підвищенню рівня життєзабезпечення мешканців  Арбузинської громади.

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій, а також на підставі розпоряджень селищного голови, рішень сесії  Арбузинської  селищної ради та рішень виконавчого комітету Арбузинської  селищної  ради.

Одноразова матеріальна допомога громадянам, надається у Порядку, який наведено у додатку до даної Програми.

 

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

      Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального захисту   населення «Турбота»,  на 2024-2026 роки відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти  бюджету  Арбузинської  селищної  ради використовуватимуться максимально ефективно.

           Заходи щодо виконання Програми  визначено у додатку 2, що додається до рішення.

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

          Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах видатків, передбачених у рішенні сесії   Арбузинської  селищної  ради «Про  бюджет  Арбузинської  селищної ради на  2024 рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

           Щорічно при формуванні селищного бюджету планується передбачати, виходячи із  фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Арбузинської  селищної  ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

       Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Здійснення  заходів, визначених  програмою, покладається на  виконавців, визначених у Програмі;

Головним  розпорядником  коштів для  виконання  заходів  Програми є Арбузинська  селищна  рада, яка  забезпечує безпосередній контроль за  здійсненням  заходів Програми.

Виконання  заходів  Програми  здійснюється  за рахунок  коштів  бюджету Арбузинської  селищної  ради з  урахуванням  його можливостей у  кожному  бюджетному  році в межах  асигнувань, передбачених на  соціальний захист та  соціальне  забезпечення.

Інформація про хід виконання Програми надається постійною комісією селищної ради з питань планування   бюджету і фінансів, регуляторної політики, комісії з питань, комісії  з  питань культури, освіти, здоров’я, спорту та  соціального захисту населення  та виконавчим комітетом Арбузинської  селищної ради за I півріччя – до 25 липня; за рік – до 25 січня.

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Комплексної програми соціального захисту

 населення «Турбота »  на 2024- 2026 роки 

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

1.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

2024-2026

Відділ соціального захисту населення Арбузинської  селищної  ради,  виконавчий комітет селищної ради

фінансування не потребує

2.

Забезпечити проведення щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста

2024-2026

виконавчий комітет селищної ради, відділ  соціального захисту населення Арбузинської  селищної  ради

благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування

1.

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб осіб з інвалідністю,  ветеранів війни, сімей військовослужбовців, учасників АТО, ВПО, одиноких непрацездатних громадян. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян виносити на розгляд сесії та виконавчого комітету

 

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради, соціальні  працівники  територіального центру (надання  соціальних послуг) Арбузинської ОТГ

фінансування не потребує

2.

Забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (на дому), які потребують цієї допомоги

2024-2026

Територіальний  центр   (надання соціальних послуг)

фінансування  не потребує

3.

Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, учасникам бойових дій, вдовам та  дітям війни

2024-2026

Навчальні  заклади  Арбузинської  ОТГ

фінансування  не потребує

4.

Надавати матеріальну допомогу (в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих) таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, дітиз інвалідністю, діти-сироти, напівсироти, студенти, діти війни, учасники бойових  дій (воїни-афганці, учасники АТО/ООС), ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім¢ї, одинокі та багатодітні матері іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

2024-2026

виконавчий  комітет селищної ради

селищний бюджет 

5.

Оздоровлення ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про  статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту»

2024-2026

виконавчий  комітет  селищної ради

Селищний  бюджет

6.

Надавати матеріальну допомогу: придбання  цінних подарків  особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, дітям  війни –( до Дня  визволення Арбузинки, до  дня Перемоги, а  також  до  Дня  визволення  України

2024-2026

виконавчий комітет  селищної ради

бюджет Арбузинської  ОТГ

7.

Вітати  з  днем  народження (  придбання  подарунків – в сумі 500 грн  ) громадянам, яким виповнилося 90, 95  і  більше років

2024-2026

виконавчий  комітет  селищної ради

 

селищний  бюджет 

8.

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  надзвичайної  ситуації (пожежі, стихійного лиха та підтоплень)

2024-2026

виконавчий комітет селищної ради

селищний бюджет 

9.

Надання допомоги у вигляді продуктових наборів особам з інвалідністю, учасникам АТО/ООС, одиноким  пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, пенсіонерам  які  опинилися  в  складному  матеріальному  становищі, до  Дня  людей  похилого  віку, Дня  осіб з інвалідністю.

2024-2026

виконавчий комітет селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

10.

Забезпечити  надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам

(додаток 10)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 

 бюджет Арбузинської селищної ради

11.

Першочергове надання учасникам АТО та членам сімей загиблих, у разі наявності, земельних ділянок для цілей передбачених ст. 121 Земельного кодексу України

2024-2026

Сесія  Арбузинської  селищної  ради 

фінансування не потребує

 

12.

Забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року № 1040 та постанови КМУ від 23.09.2020 року №859 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній та непрофесійній основі»

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

13.

Надання пільг на оплату ЖКП, СГТП особам з інвалідністю  по зору 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю по зору до 18 років. (додаток 13)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

14.

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку                     (додаток 4)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

15.

Забезпечити надання адресної  допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах: -допомога на лікування, проведення операцій, інших непередбачених обставин

(додаток 5)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

16.

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

(додаток 6)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

3. Матеріальна підтримка категорії ветеранів війни та інших громадян

1.

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни До Дня Незалежності України (24 серпня)    (додаток 7)      

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

2.

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та УБД в Афганістані         (додаток 8)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

3.

Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих  учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС   (додаток 9)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

5.

Надання матеріальної допомоги на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовців (додаток 14)

 

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

6.

Надання одноразової матеріальної допомоги на період дії воєнного стану, пораненим військовослужбовцям, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях.(додаток 15)

 

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

7.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах окремих категорій громадян  (додаток 11)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 бюджет Арбузинської селищної ради

8.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничниму транспорті (додаток 12)

2024-2026

Відділ  соціального захисту населення  Арбузинської  селищної ради, виконавчий  комітет  селищної ради

 

 бюджет Арбузинської селищної ради

 

         В  ході   реалізації  заходів   Програми  можливі  корегування, зміни, уточнення, доповнення пов’язані  з  фактичним  надходження коштів на  реалізацію  заходів  Програми.

 

 

 

____________________________________ 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь