КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА захисту прав дітей «Дитинство» на 2024-2027 роки

Дата: 02.12.2021 09:46
Кількість переглядів: 721

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області
РІШЕННЯ

 

 

від  21   грудня   2023  №1                                                       ХХХVІ чергової сесії  

смт. Арбузинка                                                                     дев’ятого скликання

 

Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей «Дитинство» на 2024 – 2027 роки

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 3, 4, 7 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану, Указів Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 30 вересня    2019 року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанови Кабінету Міністрів України від  08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 2 «Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно», Стратегії сталого розвитку Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки включно, та з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у Арбузинській територіальній громаді селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

          

1. Затвердити Комплексну програму захисту прав дітей  «Дитинство» на 2024 – 2027 роки (далі – Програма), що додається.

2. Забезпечити виконання заходів Програми та щоквартально до 25 числа місяця інформувати службу у справах дітей Арбузинської селищної ради  про їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

           Селищний голова                                                  Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення №1 ХХХVІ

сесії  9 скликання

Арбузинської селищної ради

«21» грудня 2023р.

                                                                                    

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

захисту прав дітей «Дитинство»

на 2024-2027 роки

 

 

Розділ 1. ВСТУП

 

Арбузинщина  бере участь у реалізації державної політики  зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист  прав дітей забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей.

Програму розроблено на виконання завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р та Стратегії сталого розвитку Абузинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки.

 

 

Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, забезпечення морального здоров'я сім’ї, виховання відповідального батьківства, профілактика правопорушень з боку дітей станом на цей час  є одними з пріоритетних напрямів державної політики в Україні та в області зокрема.

Результативна робота щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва, створює умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Низький рівень сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається однією з нагальних  соціальних проблем, яка не може бути розв’язана без участі органів місцевого самоврядування, активізації  участі територіальних громад у захисті прав та розвитку дітей і потребує розробки та впровадження відповідної Програми.

 

 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в області відповідно до вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указів Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 30 вересня 2019 року              № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» та від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

Для досягнення поставленої мети потребує активізації: групова та індивідуальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю щодо пропагування здорового способу життя; формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю; залучення людей, які страждають від залежностей, до корекційних та лікувальних заходів.

Основним заходом, що сприяє зміцненню та збереженню здоров’я і сім’ї, є формування у населення свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Очікується, що всі зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів соціальної роботи та громадянського суспільства будуть спрямовані на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно та Стратегією розвитку Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки.

         Відтворення національної традиції українського народу - взяття відповідальності за долю дитини, яка залишилась без батьківської турботи.

Влада має піклуватись про кожну конкретну дитину, яка потрапляє у біду, залишаючись без родинного тепла та затишку.

 

 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Стабільність держави та її розвиток значною мірою залежать від ставлення держави до проблем дітей, їх інтересів та потреб. Зі зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей у суспільстві активно виявляється феномен сирітства – зростає кількість дітей, які залишаються без батьківського піклування.

Тому проблема захисту прав дітей є одним з головних завдань для розвитку Арбузинщини. Проте, не варто забувати, що посилення безконтрольності за руйнівною силою безвідповідального батьківства призведе до поглиблення проблеми соціального сирітства, а, отже, і зниження рівня соціальної захищеності дітей і суспільства в цілому. Саме зусиллями всіх установ і організацій, місцевого самоврядування і громадськості, вирішуються нагальні проблеми у суспільстві. Завдяки тісній співпраці, за умов сприятливої політики держави забезпечується ефективна профілактика роботи щодо захисту прав дітей.

 

 

Розділ 5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основні завдання Програми:

запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей;

соціальний  захист дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування;

запобігання використанню дитячої праці;

захист прав дітей, які вчинили правопорушення;

підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей;

методична робота та підвищення фахового рівня  співробітників, які займаються захистом прав дітей;

запобігання та протидія домашньому насильству стосовно дітей, булінгу;

соціальний  захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, осіб з їх числа.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 3.

 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть можливість:

удосконалити систему надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

                     забезпечити підтримку кожної сім'ї, що опинилася в складних життєвих обставинах;

         забезпечити розвиток мережі альтернативних інтернатам послуг для сімей та дітей;

         запровадити  створення мережі осередків педагогізації населення з метою підвищення батьківської компетентності у вихованні власних дітей;

         забезпечити заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей, булінгу;

         забезпечити соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

активізувати роботу щодо розвитку мережі будинків сімейного типу та підтримки розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечити безперешкодне функціонування механізму фінансування потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною»;

поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечити умови для активізації національного усиновлення;

поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

запровадити ефективну систему спеціалізованих соціальних послуг для дітей та молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

активізувати діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

активізувати діяльність  територіальних громад із захисту прав дітей;

забезпечити поширення соціальної реклами та широке висвітлення в медіа питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень  Конвенції ООН про права дитини.

 

 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у державному, обласному та інших місцевих бюджетах на ці цілі, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Розділ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює служба у справах дітей Арбузинської селищної ради.

Керівники структурних підрозділів Арбузинської селищної ради, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми та щоквартально до 25 числа інформують службу у справах дітей Арбузинської селищної ради про їх виконання.

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради  щокварталу до  01 числа місяця, що настає за звітним періодом (починаючи з 2024 року) інформує службу у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації  про хід виконання заходів Програми.

Служба у справах дітей щороку звітує про виконання Програми на сесії Арбузинської селищної ради.

 

 

 

           Секретар ради                                              Наталя ФЕДОРОВА

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ «ДИТИНСТВО»

НА 2024 – 2027 РОКИ

 

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

(тис. гривень) *

Очікувані результати

Всього

У тому числі за  роками

2024

2025

2026

2027

                   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

1.1.

Забезпечувати раннє виявлення, оцінку потреб та своєчасне надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, у разі потреби – взяття під соціальний супровід

Селищний центр соціальних служб, відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням), відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради,  КНП «Арбузинський центр ПМСД Арбузинської селищної ради», КНП «Арбузинська центральна лікарня Арбузинської селищної ради», служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Надання стовідсоткових соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

1.2.

При влаштуванні дитини , яка опинилась у складних життєвих обставинах та залишена без батьківського піклування до закладу охорони здоров’я для проходження медичного обстеження забезпечувати надання дитині першочергових засобів гігієни в залежності від віку дитини

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради ; КНП «Арбузинська центральна лікарня Арбузинської селищної ради

Місцеві бюджети

2024 рік – 2000 тис.грн

2025 рік – 2000 тис.грн

2026 рік – 2000 тис.грн

2027 рік – 2000 тис.грн

Забезпечення дітей належним медичним обстеженням та першочерговими засобами гігієни

1.3.

Забезпечувати у межах компетенції тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради,  відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області  виконавчий комітет Арбузинської селищної ради  

Виконання заходу не потребує фінансування

Влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування

1.4.

Продовжувати проведення спільних заходів – рейдів «Діти вулиці» щодо виявлення дітей, які займаються бродяжництвом та жебракуванням під час уроків та у вечірній час; рейдів-перевірок торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям; операції «Урок» з метою виявлення і залучення до навчання дітей, які тривалий час не навчаються або не навчалися взагалі

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради, відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Здійснення захисту прав,свобод та законних інтересів дітей

 

 

1.5.

Забезпечувати негайне влаштування безпритульних дітей до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за місцем виявлення такої дитини, вжиття заходів щодо встановлення особи дитини, її родинних зв’язків тощо, розгляд питання про її повернення на виховання до батьків або осіб, які їх замінюють. У разі неможливості або недоцільності повернення дитини на виховання до батьків забезпечувати за місцем народження дитини збір документів для підтвердження обставин, за яких дитина втратила батьківське піклування

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради;

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу  поліції ГУНП в Миколаївській області;  (за узгодженням);виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Негайне влаштування безпритульних дітей до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

1.6.

Забезпечити дотримання культурно-розважальними закладами, нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Дотримання культурно-розважальними закладами, нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості

1.7.

Забезпечити інформування закладами охорони здоров’я правоохоронних органів та служб  у справах дітей про тих дітей, які потрапили до закладу у наркотичному, алкогольному сп'янінні або  ніде не навчаються.

Забезпечити надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я бездоглядним та безпритульним дітям

КНП «Арбузинський центр ПМСД Арбузинської селищної ради»;

КНП «Арбузинська центральна лікарня Арбузинської селищної ради»,

Виконання заходу не потребує фінансування

Інформування про всіх дітей, які потрапили до закладу у наркотичному, алкогольному сп'янінні або  ніде не навчаються

1.8.

Підтримувати роботу телефонної  «гарячої лінії » служби у справах дітей селищної ради з метою прийому повідомлень від дітей та дорослих про факти жорстокого поводження з дітьми, порушення їх прав, вчинення правопорушень по відношенню до дітей та за їх участю, втягування дітей у протиправну  діяльність, бродяжництво та жебракування

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Стовідсоткове відпрацювання повідомлень на телефонну  «гарячу лінію» служби у справах дітей селищної ради з метою прийому повідомлень від дітей та дорослих про факти жорстокого поводження з дітьми, порушення їх прав, вчинення правопорушень по відношенню до дітей та за їх участю, втягування дітей у протиправну  діяльність, бродяжництво та жебракування

1.9.

Проводити роботу щодо підбору кандидатів у патронатні вихователі та у наставники

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Створення, розвиток  та функціонування сімей патронатних вихователів на території Арбузинської об’єднаної територіальної громади

 

1.10.

Проводити перевірки родин, які опинились у складних життєвих обставинах, у разі встановлення фактів неналежного виконання своїх батьківських обов’язків, вирішувати питання щодо складання адміністративних протоколів стосовно таких осіб

Служба у справах дітей, відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Здійснення перевірки родин, які опинились у складних життєвих обставинах; у разі встановлення фактів неналежного виконання своїх батьківських обов’язків - вирішення питань щодо складання адміністративних протоколів стосовно таких осіб

1.11.

З метою профілактики соціального сирітства та взяття сімей під соціальний супровід, забезпечити виявлення сімей:

 

1)які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання дітей;

 

2)в яких є ризик вилучення дитини із сім’ї;

 

3)в яких діти скоїли правопорушення;

 

4)виявлення жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

Селищний центр соціальних служб, відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням), відділ соціального захисту населення селищної ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради,  КНП «Арбузинський центр ПМСД Арбузинської селищної ради», КНП «Арбузинська центральна лікарня Арбузинської селищної ради», служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Виявлення сім’ї та надання стовідсоткової допомоги дітям, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання дітей;

 

де є ризик вилучення дитини із сім’ї;

 

які скоїли правопорушення;

 

де виявлено жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

1.12.

Здійснювати моніторинг висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічної ситуації в області, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Виконавчий комітет селищної ради; служба у справах дітей.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Здійснення моніторингу висвітлення у засобах масової інформації матеріалів з питань підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, демографічної ситуації в області, патріотичного і духовного виховання населення, формування відповідального материнства і батьківства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Соціальний  захист дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1.1.

Після надходження повідомлення про дитину, яка залишилася без батьківського піклування, забезпечувати протягом доби проведення обстеження умов її перебування, стану здоров’я та з’ясування обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами  обстеження умов перебування дитини складати відповідний акт

Служба у справах дітей, відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області;

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

КНП «Арбузинський центр ПМСД» Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено обстеження умов перебування, стану здоров’я та з’ясування обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами  обстеження умов перебування дитини складено відповідний акт

2.1.2.

Забезпечувати надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством

2.1.3.

Забезпечити ведення Єдиного електронного банку дітей-сиріт, дітей  позбавлених батьківського піклування  та про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечення ведення банку даних

2.1.4.

Забезпечувати внесення відомостей про дитину, яка поставлена на первинний облік, до банку даних; збереження їхніх персональних даних в електронній обліково-статистичній картці дитини та виготовлення і належне оформлення дубліката обліково-статистичної картки на паперовому носії інформації

 

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Внесені відомості про дітей, які поставлені на первинний облік, до банку даних зі збереженням їх персональних даних в електронній обліково-статистичній картці дитини та виготовлено і належ-но оформлено дублікат обліково-статистичної картки на паперовому носії інформації

2.2. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,

ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

2.2.1.

Забезпечувати за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вжиття дієвих заходів щодо її влаштування в сім’ю громадян України (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; виконавчий комітет Арбузинської селищної  ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Вжито заходи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ю громадян України (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

 

2.2.2.

Забезпечувати відвідування кандидатів в опікуни, піклувальники за місцем їх проживання,  за результатами відвідування оформляти акт обстеження житлово-побутових умов проживання

Служба у справах дітей, селищний центр соціальних служб

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Стовідсоткове відвідування  кандидатів в опікуни, піклувальники за місцем їх проживання,  за результатами відвідування оформлено акти обстеження житлово-побутових умов проживання

2.2.3.

Здійснювати контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, шляхом відвідування родини з періодичністю не рідше одного разу на рік

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Здійснено відвідування сімей опікунівпіклувальників, складено відповідні акти обстеження та внесено записи до особових справ дітей, що перебувають під опікою

2.2.4.

З метою розвитку сімейних форм виховання інформаційно-просвітницькі кампанії щодо   створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Служба у справах дітей, селищний центр соціальних служб

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено інформаційну кампанію щодо створення та розвитку прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

2.2.5.

З метою створення належних умов для реалізації індивідуальних потреб кожної прийомної дитини та дитини-вихованця у розвитку та вихованні забезпечувати якісний соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено якісний соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

2.2.6.

Забезпечувати подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме: прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, опіки та піклування

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено розвиток сімейних форм виховання.

 

2.3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ

2.3.1.

Забезпечувати обов’язкове спільне влаштування рідних братів і сестер за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено спільне влаштування рідних братів і сестер за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України

2.3.2.

Забезпечувати постійні контакти між дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є рідними братами і сестрами та проживають окремо, у тому числі періодичні зустрічі, листування, телефонні розмови тощо. У разі, якщо за віком або станом здоров’я дитина не може самостійно писати, повідомлення від її імені та з її слів пишуть особи, які здійснюють догляд за дитиною. Періодичність зустрічей встановлюється залежно від обставин перебування дітей, але не рідше двох разів на рік

Служба у справах дітей   Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено постійні контакти між дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є рідними братами і сестрами та проживають окремо

2.3.3.

Проводити постійну роботу щодо пошуку шляхів возз’єднання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є рідними братами і сестрами, до однієї форми сімейного

влаштування

Служба у справах дітей  Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Організовано роботу щодо возз’єднання дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які є рідними братами і сестрами, до однієї форми сімейного влаштування

2.4. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

2.4.1.

Забезпечувати захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Стовідсоткове забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.4.2.

Забезпечити ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

 

Забезпечено ведення персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.4.3.

Забезпечити своєчасність, починаючи із 16 років, взяття дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  та соціальний квартирний облік

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено своєчасне взяття дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  та соціальний квартирний облік

2.4.4.

Посилити контроль за своєчасністю забезпечення (протягом місяця після досягнення       18 років) осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом та надання їм у подальшому благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Посилено контроль за своєчасністю забезпечення (протягом місяця після досягнення 18 років) осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом та надання їм у подальшому благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання

2.4.5.

Забезпечувати за місцем знаходження майна (у тому числі нерухомого) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, своєчасне складання та належним чином оформлення опису такого майна

Служба у справах дітей

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено за місцем знаходження майна (у тому числі нерухомого) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, своєчасне складання та належним чином оформлення опису такого майна

2.4.6.

Забезпечувати оформлення належним чином факту передачі майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, особі, яка призначається опікуном над
її майном

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Оформлено належним чином факт передачі майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, особі, яка призначається опікуном над її майном

2.4.7.

З метою недопущення виникнення та накопичення заборгованості за спожиті  житлово-комунальні послуги невідкладно розглядати питання про передачу житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності в оренду іншій особі за рішенням органу опіки, піклування Арбузинської селищної ради  за місцем знаходження її майна

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

Розглянуто питання про передачу житла, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності в оренду іншій особі за рішенням органу опіки та піклування Арбузинської селищної ради  за місцем знаходження її майна з метою недопущення виникнення та накопичення заборгованості за спожиті  житлово-комунальні послуги

2.4.8.

Забезпечувати оформлення оренди житлового приміщення, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, виключно за погодженням з відповідними органами опіки та піклування

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено оформлення оренди житлового приміщення, яке належить дитині-сироті або дитині, позбавленій батьківського піклування, виключно за погодженням з відповідними органами опіки та піклування

2.4.9.

Забезпечувати за місцем знаходження житла, яке належить дитині-сироті  або  дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності, не пізніш як за шість місяців до дати повернення такої дитини із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від опікуна, піклувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу повідомлення особи, яка орендує приміщення, про необхідність його звільнення з метою підготовки для проживання дитини

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечувати за місцем знаходження житла, яке належить дитині-сироті  або  дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності, не пізніш як за шість місяців до дати повернення такої дитини із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від опікуна, піклувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу повідомлення особи, яка орендує приміщення, про необхідність його звільнення з метою підготовки для проживання дитини

2.4.10.

За умови, якщо у дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, є тільки право користування житлом, вживати заходи щодо передачі його в установленому порядку у власність дитини

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.

 

Виконання заходу не потребує  фінансування

Вжито заходи щодо  передачі житла дитині-сироті або дитині, позбавленій

батьківського піклування, в установленому порядку у власність дитини

2.4.11.

У разі коли дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем майна, забезпечувати призначення особи за  місцем походження дитини, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено призначення особи за  місцем походження дитини, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування

2.4.12.

Забезпечувати за місцем походження або проживання дитини до набуття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла та закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їй житлового  приміщення у позачерговому порядку

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено надання житлового приміщення у позачерговому порядку

2.4.13.

Забезпечувати звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо опікуни, піклувальники не виконують рішення щодо збереження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо опікуни, піклувальники не виконують рішення щодо збереження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

2.4.14.

З метою створення фонду соціального житла проводити інвентаризацію безгосподарного житла, яке після благоустрою  можливо використати для забезпечення  житлових  потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено інвентаризацію безгосподарного житла, яке після благоустрою  можливо використати для забезпечення  житлових  потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2.4.15.

Забезпечувати контроль за додержанням вимог чинного законодавства в частині захисту майнових (житлових прав) неповнолітніх, виявляти факти незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, сприяти поновленню їх прав на житло, а також вести облік таких дітей з метою їх соціально-правового захисту

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено контроль за додержанням вимог чинного законодавства в частині захисту майнових (житлових прав) неповнолітніх; виявлено факти незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, поновлено їх право на житло, а також проведено облік таких дітей з метою їх соціально-правового захисту

3. ЗАПОБІГАННЯ використаннЮ дитячої праці

3.1.

Забезпечувати проведення інформаційно-просвітницьких кампаній стосовно торгівлі дітьми, зосереджуючись на ризиках заманювання через обіцянки високооплачуваної роботи (зокрема за кордоном), участі у конкурсах краси тощо

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено інформаційно-просвітницькі кампанії стосовно торгівлі дітьми, зосереджуючись на ризиках заманювання через обіцянки високооплачуваної роботи (зокрема за кордоном), участі у конкурсах краси тощо

 

3.2.

Забезпечувати надання методичної, психологічної та соціальної допомоги усім дітям, які були чи могли бути завербованими або використовувались у воєнних діях

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Надано методичну, психологічну та соціальну допомогу усім дітям, які були чи могли бути завербованими або використовувались у воєнних діях

3.3.

Забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства про використання праці неповнолітніх

Служба у справах   дітей Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу ГУНП в Миколаївській області.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено контроль за дотриманням чинного законодавства про використання праці неповнолітніх

4. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

4.1.

Забезпечувати належні побутові умови, працевлаштування, навчання та професійну підготовку неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі, повернулися із закладів соціальної реабілітації

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей селищної ради; селищний центр соціальних служб

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено належні побутові умови, працевлаштування, навчання та професійну підготовку неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі, повернулися із закладів соціальної реабілітації

4.2.

Забезпечувати надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей, в яких діти перебувають у конфлікті із законом

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей, в яких діти перебувають у конфлікті із законом

4.3.

Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію з питань запобігання безпритульності, бездоглядності, профілактики правопорушень серед неповнолітніх

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виготовлено  та поширено соціально-рекламну продукцію.

 

 

У межах наявного фінансового ресурсу

4.4.

Забезпечувати якісне проведення профілактичних бесід з учнями закладів загальної середньої освіти, їх батьками або законними представниками під час проведення профілактичних оглядів з метою раннього виявлення осіб, які зловживають алкогольними напоями або епізодично без дозволу лікаря вживають наркотичні, психотропні та інші одурманюючі речовини

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

 КНП «Арбузинський центр ПМСД Арбузинської селищної ради», КНП «Арбузинська центральна лікарня Арбузинської селищної ради»,

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено профілактичні бесіди з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками під час проведення профілактичних оглядів з метою раннього виявлення осіб, які зловживають алкогольними напоями або епізодично без дозволу лікаря вживають наркотичні, психотропні та інші одурманюючі речовини

4.5.

Забезпечувати виявлення та обов’язкове направлення правоохоронними органами до наркологічних кабінетів закладів охорони здоров'я області неповнолітніх, які зловживають алкогольними напоями або наркотичними, психотропними засобами, з метою встановлення діагнозу та організації своєчасного надання їм необхідної медичної допомоги

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області;

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Виявлено та обов’язково направлено правоохоронними органами до наркологічних кабінетів закладів охорони здоров'я області неповнолітніх, які зловживають алкогольними напоями або наркотичними, психотропними засобами, з метою встановлення діагнозу та організації своєчасного надання їм необхідної медичної допомоги

4.6.

Забезпечувати проведення активної пропаганди серед дітей проти вжиття алкоголю та наркотичних речовин, використовуючи різноманітні її форми та методи

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

(за узгодженням);

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено пропаганду серед дітей проти вжиття алкоголю та наркотичних речовин, використовуючи різноманітні її форми та методи

4.7.

Проводити виявлення місць торгівлі алкогольними виробами з метою виявлення фактів їх продажу підліткам. За кожним таким фактом вирішувати питання щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Виконання заходу не потребує фінансування

Виявлено місця торгівлі алкогольними виробами з метою виявлення фактів їх продажу підліткам. За кожним таким фактом вирішено питання щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності

4.8.

Проводити відповідну роботу з виявлення підлітків, які скоїли адміністративні правопорушення. Вживати заходи щодо виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну та іншу протиправну діяльність

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено відповідну роботу з виявлення підлітків, які скоїли адміністративні правопорушення. Вжито заходи щодо виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну та іншу протиправну діяльність

4.9.

Здійснювати перевірки місць концентрації молоді, розважальних закладів з метою виявлення дорослих осіб, які спонукають неповнолітніх до вживання алкогольних напоїв.

Проводити виявлення нічних розважальних закладів з метою недопущення перебування у них неповнолітніх без супроводу

дорослих

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено перевірки місць концентрації молоді, розважальних закладів з метою виявлення дорослих осіб, які спонукають неповнолітніх до вживання алкогольних напоїв.

Виявлено нічні розважальні заклади з метою недопущення перебування у них неповнолітніх без супроводу дорослих

4.10.

Забезпечувати проведення перевірок стану роботи навчально-виховних  закладів і закладів позашкільної освіти з питань правового виховання дітей, профілактики правопорушень та за фактами вчинення учнями правопорушень і злочинів

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області;

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено перевірки стану роботи навчально-виховних і позашкільних закладів з питань правового виховання дітей, профілактики правопорушень та за фактами вчинення учнями правопорушень і злочинів

4.11.

Проводити роботу щодо взаємного інформування правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, культури молоді та спорту Арбузинської селищної ради про дітей, які не навчаються, вчинили злочини, правопорушення, затримані за вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, бродяжництво та жебракування

Служба у справах дітей селищної ради; відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради; відділення № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено роботу щодо взаємного інформування правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, культури молоді та спорту Арбузинської селищної ради про дітей, які не навчаються, вчинили злочини, правопорушення, затримані за вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, бродяжництво та жебракування

4.12

Сприяти роботі у закладах загальної середньої та позашкільної освіти гуртків правознавчої спрямованості, створенню необхідних умов для їх функціонування

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Сприяння у роботі в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах гуртків правознавчої спрямованості, створенню необхідних умов для їх функціонування

5.  Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні

питань захисту прав та розвитку дітей

5.1.

Забезпечувати проведення інформаційних заходів на території Арбузинської об’єднаної територіальної громади,  розміщення соціально-рекламної продукції, з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено інформаційні заходи на території об’єднаної територіальної громади,  розміщено соціально-рекламну продукцію з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

5.2.

Забезпечувати висвітлення у друкованих засобах масової інформації під тематичними рубриками стану виконання соціальних програм, акцій щодо профілактики правопорушень, рецидивної злочинності і злочинів, вчинених неповнолітніми, та соціального захисту дітей

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

У межах наявного фінансового ресурсу

Висвітлено у друкованих засобах масової інформації під тематичними рубриками стану виконання соціальних програм, акцій щодо профілактики правопорушень, рецидивної злочинності і злочинів, вчинених неповнолітніми, та соціального захисту дітей

5.3.

Проводити агітаційну кампанію «Візьми дитину в родину» з метою залучення громадян до лав кандидатів в усиновителі, опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Використовувати під час  її проведення усі види наочної агітації: плакати, буклети, білборди тощо.

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

В межах наявного фінансового ресурсу

 

Проведено агітаційну кампанію «Візьми дитину в родину»

5.4.

Забезпечувати висвітлення у друкованих засобах масової інформації питань профілактики соціального сирітства, роботи із захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Селищний центр соціальних служб; служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

У межах наявного фінансового ресурсу

Забезпечено висвітлення у друкованих засобах масової інформації питань профілактики соціального сирітства, роботи із захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.5.

З метою заохочення громадян до

усиновлення забезпечувати розміщення повідомлень про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в засобах масової інформації, на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

У межах наявного фінансового ресурсу

Розміщено повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в засобах масової інформації, на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах.

5.6.

Організувати проведення заходів із відзначення:

01 червня – Міжнародного дня захисту дітей;

17 вересня – Дня усиновителя;

20 листопада – Дня спільних дій в інтересах дітей

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; Служба у справах дітей селищної ради

 

 

Проведено заходи із відзначення:

01 червня – Міжнародного дня захисту дітей;

17 вересня – Дня усиновителя;

20 листопада – Дня спільних дій в інтересах дітей

Місцеві бюджети

У межах наявного фінансового ресурсу

6. Методична робота та підвищення фахового рівня  співробітників,

які займаються захистом прав дітей

6.1.

Налагодити систему проведення семінарів, конференцій та нарад з  працівниками, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, профілактики скоєння ними правопорушень, їх реабілітацією та соціальним захистом

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено семінари, конференції та наради з  працівниками, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, профілактики скоєння ними правопорушень, їх реабілітацією та соціальним захистом

6.2.

Вивчати передовий досвід та впроваджувати ефективні технології профілактики соціального сирітства, роботи із захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено роботу щодо вивчення передового досвіду та впровадження ефективних технології профілактики соціального сирітства, роботи із захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІя ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ

7.1.

Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування громадянської небайдужості до усіх форм домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб ; відділ соціального захисту населення Арбузинської селищної ради; відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

 

Проведено широкомасштабні інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування громадянської небайдужості до усіх форм домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми

 

 

 

7.2.

Сприяти розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради, відділ соціального захисту населення Арбузинської селищної ради, селищний центр соціальних служб

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено роботу щодо сприяння розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства

7.3.

Забезпечити міжвідомчу взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи з питань протидії та захисту дітей від домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми

Відділ соціального захисту населення Арбузинської селищної ради;  служба у справах дітей селищної ради, КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради; КНП «Арбузинський центр ПМСД» Арбузинської селищної ради; відділ освіти, культури, молоді та спорту АРбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено міжвідомчу взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи з питань протидії та захисту дітей від домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми

7.4.

Інформувати дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила  домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися, в тому числі і за допомогою виготовленої продукції соціального змісту

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб ; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області; відділ соціального захисту населення Арбузинської селищної ради

В межах наявного фінансового ресурсу

Виготовлено друковану продукцію соціального змісту для дітей, які постраждали від домашнього насильства, їх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили  домашнє насильство у будь-якій формі, їх батьків, інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися

 

7.5.

У разі неможливості проживання дитини зі своїми батьками, іншими законними представниками, у зв’язку з вчиненням домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участі, влаштовувати її до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з метою реабілітації дитини відповідно до її потреб

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Влаштовано до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з метою реабілітації дитини відповідно до її потреб

 

7.6.

Проводити профілактичну роботу з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; селищний центр соціальних служб; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області

(за узгодженням)

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено профілактичну роботу з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей

7.7.

Проводити заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Проведено заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти

 

8.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

8.1.

Забезпечувати виявлення сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради; відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням), селищний центр соціальних служб,

(за узгодженням)

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено виявлення сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

8.2.

Забезпечувати надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради; служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України

8.3.

Забезпечити надання дітям, яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнний дій та збройних конфліктів, за згодою їхніх батьків / законних представників комплексу соціальних послуг з урахуванням визначених за результатами оцінки потреб дитини

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Надано дітям, яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнний дій та збройних конфліктів, за згодою їхніх батьків / законних представників комплекс соціальних послуг з урахуванням визначених за результатами оцінки потреб дитини

8.4.

Забезпечувати внесення відомостей про дитину/особу, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів до Єдиного електронного банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, збереження їхніх персональних даних в електронній обліково-статистичній картці дитини та виготовлення і належне оформлення дубліката обліково-статистичної картки на паперовому носії інформації

 

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Внесено відомості про дитину/особу, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів до банку даних із збереженнях їх персональних даних

8.5.

Забезпечити надання медичної допомоги (стаціонарної та амбулаторної), а також психіатричної допомоги дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради; КНП «Арбузинський центр ПМСД» Арбузинської селищної ради

 

Надано медичну допомогу (стаціонарну та амбулаторну), а також психіатричну допомогу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

У межах наявного фінансового ресурсу

8.6.

Забезпечити відповідно до медичних показань направлення до санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я України та до обласних дитячих санаторіїв дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради;

КНП «Арбузинський центр ПМСД» Арбузинської селищної ради

У межах наявного фінансового ресурсу

Направлено до санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я України та до обласних дитячих санаторіїв дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

8.7.

Організовувати спортивні та розважальні заходи (відвідування виставок, музеїв, спортивних змагань, зустрічі з цікавими людьми, проведення «днів відкритих дверей» тощо) з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій  та збройних конфліктів, з метою залучення їх до здорового способу життя та формування культурних цінностей, а також з метою соціалізації таких дітей

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.

У межах наявного фінансового ресурсу

Проведено спортивні та розважальні заходи з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій  та збройних конфліктів, з метою залучення їх до здорового способу життя та формування культурних цінностей, а також з метою соціалізації таких дітей

8.8.

Сприяти у разі необхідності влаштуванню дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, до закладів інституційного догляду та виховання дітей

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради; відділ соціального захисту населення Арбузинської селищної ради;

Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Влаштовано у разі необхідності дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, до закладів інституційного догляду та виховання дітей

8.9.

Організувати інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Організовано інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти

8.10.

Забезпечити у закладах освіти за кошти місцевих бюджетів гаряче харчування дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної  ради

Місцеві бюджети

У межах наявного фінансового ресурсу

Забезпечено у закладах освіти за кошти місцевих бюджетів гаряче харчування дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

8.11.

Забезпечити соціальний супровід внутрішньо переміщених сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

Селищний центр соціальних служб

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечено соціальний супровід внутрішньо переміщених сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

 

 

 

Начальник служби                                                                                          Юлія ШЕВЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь