Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади на 2024- 2025 роки

Дата: 02.12.2021 10:49
Кількість переглядів: 527

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від   16   листопада   2023  № 18                          ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                      дев’ятого скликання

 

 Про продовження терміну дії Програми 

 розроблення містобудівної документації

 населених пунктів Арбузинської  селищної

 територіальної громади на 2021-2023 роки

 на період до 2025 року включно

 

 

Керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 13 Закону України «Про основи містобудування», статтями 10, 14, 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності», ст. 53 "Про землеустрій", відповідно до законів України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою створення сприятливих умов для сталого розвитку територій, інвестиційної діяльності та забезпечення доступу до містобудівної документації,  забезпечення процесу регулювання планомірного використання території Арбузинської селищної ради, створення дієвих правових і організаційних умов щодо провадження містобудівної діяльності,  комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності,забезпечення органу місцевого самоврядування планувальною основою для вирішення питань щодо раціонального використання території населених пунктів,враховуючи пропозиції постійної комісії з питань торгівельного і побутового обслуговування, житлово- комунального господарства, зв’язку, будівництва та транспорту Арбузинська селищна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

  1. Продовжити термін дії Програми   розроблення містобудівної документації населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням ІІІ чергової сесії  селищної ради ІХ скликання від 24 грудня 2020 року № 41, на  період до 2025 року включно.
  2.  Відділу фінансів  Арбузинської селищної ради передбачити відповідне фінансування заходів Програмою забезпечення розроблення містобудівної  документації  населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки на період до 2025 року включно.
  3. Організаційне забезпечення даного рішення покласти на  начальника відділу архітектури , містобудування, житлово-комунального господарства,благоустрою, соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектування виконавчого комітету селищної ради.
  4. Контроль за дане рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань торгівельного і побутового обслуговування,житлово-комунального господарства,зв’язку, будівництва та транспорту.

 

 

Селищний голова                            Євгеній ТРАВЯНКО

 

Про продовження терміну дії

Програми   розроблення містобудівної документації населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки на період до 2025 року включно

 

ПАСПОРТ

 

Про продовження терміну дії Програми забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки на період до 2025 року включно

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

2            

Дата , номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

від 21.12.2001 № 1712 Постанова Кабінету Міністрів України

3

Розробник програми

селищна рада

4

Співрозробники програми

 

5

Відповідальний виконавець програми

відділ архітектури,містобудування,житлово-комунального господарства та благоустрою,соціально-економічного розвитку,інвестицій та проєктування

6

Учасники програми

замовником виконання заходів Програми виступає виконавчий комітет Арбузинської селищної ради,а виконавці суб’єкти які мають право виконувати проектні роботи

7

Термін реалізації програми

до    2025  року –500,0тис.грн

7.1.

Етапи виконання програми ( для довгострокових програм)

 до 2025 року

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми ( для комплексних програм)

місцевий бюджет,

залучені кошти

 9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми , всього у тому числі:

   500.00 тис.грн

9.1

кошти місцевого бюджету

500,0тис.грн

 

кошти інших джерел:

0,00 тис.грн.

 

- обласний бюджет

0,00 тис.грн.

 

-залучені кошти

0,00 тис.грн

 

 

 

Додаток № 1

до рішення

Арбузинської селищної ради

від    16.11.2023 року №18 

 

Про продовження терміну дії Програми

забезпечення розроблення містобудівної

документації населених пунктів Арбузинської селищної  територіальної громади на 2021-2023 роки на період 2025 року включно.

 

 

Вступ

 

Програма  передбачає виконання вимог Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та низькою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного регулювання планування територій,яка поділяється на документацію державного,регіонального та місцевого рівня і рішення якої є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Програма спрямована забезпечити сталий містобудівний, економічний та соціальний розвиток селища та сіл громадита вирішити проблемні питання стимулювання, розвитку, раціонального використання територій, визначення черговості і пріоритетної забудови, створення належних умов для життєзабезпечення, уточнення планувальної структури та просторової композиції забудови територій,  пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій.

 

Загальні положення

 

Генеральний план населеного пунктуосновний вид містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території  селища та сіл Арбузинської селищної територіальної громади.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населених пунктів.

           Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій i не можуть бути  використані  замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та  здоров'я  населення,  пам'яток iсторiї i культури, інженерного захисту i підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї  дорожнього  руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної  документації повинні враховуватися пропозиції вiдповiдних роздiлiв  генерального плану.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування без даних містобудівного кадастру.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідною місцевою радою    та    їх   виконавчими   органами   відповідно   до   повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

 

Мета та завдання Програми

 

Основна мета Програми – своєчасне забезпечення селище та села територій селищної ради містобудівною документацією, завданнями якої є:

- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку  селища та сіл громади;

- визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів;

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб  на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

- визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови селища та сіл та використання території Арбузинської селищної територіальної громади.

Необхідність розроблення Генерального плану селища та сіл громадивиникла у зв’язку з тим, що відповідно до п. 3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності з 01.01.2013 р., у разі відсутності плану зонування  або  детального  плану території,   затвердженого   відповідно  до  вимог  цього  Закону, передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. А відповідно до ст. 17 даного закону у складі   Генерального   плану   населених   пунктів    може розроблятися  план  зонування  території  цього населених пунктів (план  зонування  території   може   розроблятися   і   як   окрема містобудівна документація після затвердження Генерального плану) .

   Матеріали генерального плану використовуються як  вихiднi дані при розробленні іншої планувальної документації  та  проектів забудови, місцевих правил використання i забудови території  населеного пункту, iнвестицiйних Програм i проектів, програм  соціально-економічного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем i програм охорони навколишнього природного середовища  та  здоров'я  населення,  пам'яток історії  i культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем органiзацiї  дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання i галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні мiстобудiвного та земельного кадастрів, тощо. Тобто, відсутність містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в селах та селищі Арбузинської селищної територіальної громади.

 

Термін реалізації Програми

 

2 ( два) роки при наявності відповідного фінансування.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Арбузинської селищної ради . Окрім цього, фінансування робіт з розроблення Генеральних планів населених пунктів громади може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

        За рішенням  селищної ради для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів місцевого бюджету можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

   Дійсна вартість проектно- вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів,обумовлених станом розвитку,потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

Всього на розроблення містобудівної документації з планування  села  Агрономія та с. Полянка , Арбузинської селищної ради для реалізації  Програми  у бюджеті  селища необхідно передбачити орієнтовно   500,00тис.грн. до 2025 року включно.

 

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

            Головний виконавець Програми – виконавчий комітет селищної ради, який також здійснює загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та звітує щодо її реалізації.

 

Очікувана ефективність виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використання територій с. Агрономія та с. Полянка, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

 

Сучасний стан проблеми

Арбузинська селищна  територіальна громада базується на території Первомайського району. Загальна площа селищної територіальної громади складає 43048,07 км.кв. До складу громади входить 13 населених пунктів, однеселище та 12сіл. Загальна кількість мешканців станом на 01.01.2021року складає 10339 осіб.

Перелік наявної містобудівної документації населених пунктів, які входять до Арбузинської селищної  ради

№з/ч

Назва населеного пункту

Рік розроблення існуючої документації

1.

смт. Арбузинка

2019 рік

2.

с. Полянка

1986

3.

с. Вишневе

          відсутні

4.

с. Новокрасне

    2024- в стадії завершення

5.

с. Агрономія

             1981

6.

с. Нові Ставки

   1970

7.

с.Новоселівка

  2021

8.

с. Марянівка

2021

9.

с. Воля

  1970

10.

с. Кавуни

2024 – в стадії завершення

11

Колос Добра

не розроблявся

12

с-ще Костянтинівське

не розроблявся

13

с. Шкуратове

   не розроблявся

 

Всього - 13

 

Аналізуючи наявність містобудівної документації  генеральних планів населених пунктів , які увійшли  до Арбузинської селищної  ради    дані Таблиці 1 дають підстави для висновку про необхідність замовлення містобудівної документації населених пунктів на території Арбузинської селищної територіальної громади,які не відповідають сучасним вимогам.  При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації (15 – 20 років) більшість розроблена понад  20 років існуюча документація потребує  нового розроблення.

Фінансування заходів Програми з розроблення містобудівної
документації  населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади  здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також може здійснюватися зарахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період
визначаються при формуванні обласного та місцевих бюджетів з урахуванням
їх реальних можливостей.

Прогнозні обсяги у фінансуванні заходів передбачених Програмою  наведені у додатку 1 (додається).

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом року.

 

 

Додаток 2

Дані про наявність проектів планування та забудови населених

пунктів по Арбузинській селищній раді та терміни проведення

нової містобудівної документації

  №п

Назва населеного пункту

Площа

Розробник

 

Рік

роз

роб

лен

ня

 

Масштаб

Дата

рішення

 колизатв. проект

 

 

Термін

реаліз.

проекту

Рік розроб

ки нової

документ.

 

 
 

Орієнтована вартість робіт

 

1

смт.Арбузинка

963.0

ФОП

«Сисоев»

2019

1:2000

 

2045

2019/

185.200    

 

2

с.Полянка

85.9

Миколаїв

агропроект

1986

1:2000

 

2017

 

120.00

 

 3

с.Кавуни

112.98

Діпроміст

Миколаїв

1981

1:2000

 

2006

 

 

 4

с.Новокрасне

468.9

Укрземпроект

Миколаїв

2021

1:2000

рішення

с/р від

.  .21

2046

 

 

5

с. Агрономія

 

93.5

 

Діпроміст

Миколаїв

 

 

1981

1:2000

рішення

рай/ради

від02.05.

1982№57

 

2006

120.00

 

6

с.Нові Ставки

63.6

  _ //  // _

1970

1:2000

рішення

с/р від

15.08.1970

1995

80.00

 

7

с.Новоселівка

93.0

Нікопроект

Миколаїв

2021

1:2000

рішення

с/р№214

12.03.21

2046

2021/

124.932

 

8

с. Марянівка

192.0

Нікопроект

Миколаїв

2021

1:2000

Рішення с/р№217

12.03.21

2046

2021/

124.932

 

9

с. Воля

64.0

Укрземпром.

Миколаїв

1970

1:2000

 

1995

80.00

 

10

с.Вишневе

40.0

      _

  _

   _

     _

 _

 60.00

 

11

с .Шкуратове

50.0

       _

   _

   _

     _

  _

    _

 

12

с.Колос Добра

 

       _

   _

    _

      _

   _

    _

 

13

с-ще Костянтинівське

 

       _

   _

   _

      _

    _

     _

 

 

Всього-13

 

 

 

 

 

 

 600.00

 

 

 

  5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснюватимуть постійна комісія Арбузинської селищної ради :

з питань  торгівельного і побутового обслуговування,житлово-комунального господарства,зв’язку,будівництва та транспорту.

Координацію дій між виконавцями Програми, визначення порядку
взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків) здійснює
Арбузинська селищна  рада. Орган виконавчої влади забезпечує  надання відповідних вихідних даних, необхідних для розроблення містобудівної документації.

З метою організації контролю та моніторингу виконання Програми
виконавчий комітет  Арбузинської селищної ради готує узагальнену інформацію та звітується на сесії  селищноїради про хід виконання її завдань і прогнозованих даних.

6. Очікуваний результат

В результаті реалізації Програми очікується: 

-забезпечення населених пунктів Арбузинської селищної територіальної громади придатною для користування  містобудівною документацією –генеральний план , яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій  кожного населеного пункту; 

Реалізація  Програми надасть можливість :

 

-забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови, реконструкції та комплексного благоустрою територій населеного пункту відповідно до детальних планів територій;

- залучення інвестицій у розвиток території Арбузинської селищної територіальної громади.

         - забезпечення надання доступної та повної інформації про наявність на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць земель державної та комунальної власності,які ненадані у користування та можуть бути використані під забудову,а також  інформацію щодо  містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо ;

      

Секретар  ради                                               Наталія Федорова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь