Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 рр.

Дата: 02.12.2021 16:06
Кількість переглядів: 947

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Миколаївської області
РІШЕННЯ

 

від  08 грудня   2023  №2                                   ХХХV позачергової сесії 

смт. Арбузинка                                                   дев’ятого скликання

                

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної територіальної   громади   на 2024-2026 рр.

 

            Відповідно до статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Миколаївської області, відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 07.12.2023 №349 «Про схвалення проєкту рішення Арбузинської селищної ради «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної територіальної   громади      на 2024-2026 рр.» з метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Арбузинська селищна рада

ВИРІШИЛА:     

 1. Інформацію про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради на 2021-2023 роки взяти до відома (додаток 1).
 2. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної територіальної   громади     на 2024-2026 роки (далі –Програма) (додаток 2).
 3. Зняти з контролю, як такі, що виконані рішення селищної ради:
 • рішення  від 24.12.2020 року   № 9 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради на 2021-2023 рр»;
 • рішення   від 30 травня 2023 року №5 «Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради на 2021-2023 рр».
 1. Це рішення набуває  чинності  з 01 січня 2024 року.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

                Селищний голова                                            Євгеній ТРАВЯНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  ХХХV позачергової сесії

Арбузинської селищної ради

 9 скликання

від  « 08 »  грудня 2023 року № 2

 

 

 

 

 

Програма розвитку

 фізичної культури і спорту

на території

Арбузинської селищної територіальної   громади   на 2024-2026 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинка 2023 

 

ЗМІСТ

 

1

Розділ I. Паспорт Програми

ст. 3

2

Розділ ІІ. Загальні положення

ст.4-5

3

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ст. 5-7

4

Розділ IV. Загальна мета та завдання Програми

ст. 7-8

5

Розділ V. Очікувані результати виконання Програми

ст. 8

6

Розділ VІ. Фінансове забезпечення Програми

ст.9

7

Розділ VІІ. Координація та контроль виконання програми

ст.9

8

Розділ VІІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2021-2023 роки

ст.20-21

9

Додаток 2 до розділу IV.План завдань, заходів та показники результативності Програми

ст. 10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

 

Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту

на території Арбузинської селищної територіальної   громади   на 2024-2026 рр.

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України "Про освіту", Про загальну середню освіту, "Про

місцеве самоврядування в Україні"

3

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

4

 Співрозробники Програми

Арбузинська селищна рада, робоча  група з розробки проекту програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради, Арбузинська ДЮСШ, заклади освіти Арбузинської селищної ради,

5

Відповідальний виконавець Програми

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Арбузинської селищної ради

6

Учасники Програми

Арбузинська селищна рада, робоча група з розробки проєкту програми розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради, постійна комісія ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення, відділ освіти, культури, молоді та спорту, керівники ЗЗСО та ДЮСШ, громадські організації

7

 

Термін реалізації Програми

 

2024-2026 рр.

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Місцевий бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:
у тому числі:

2024 рік –2 563,012 грн

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.   Загальні положення

Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослих мешканців та мешканок громади.

Основне призначення фізичної культури і спорту –зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля та активного відпочинку.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської селищної ради на 2024-2026 рр. (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» інших законодавчих актів у сфері фізичної культури і спорту.

    Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту на території Арбузинської ТГ на  2024-2026 роки. Відповідає основним цілям та завданням Стратегії розвитку Арбузинської територіальної громади.

   Актуальність Програми  полягає у створенні умов для сучасного формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального ставлення до свого здоров`я та здоров`я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя, відродженні вікових національних традицій, піднятті рівня інтелекту, моральних і духовних якостей сільського населення, організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи за місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку мешканців та мешканок територіальної громади, реалізації державної політики відродження села.

Програма спрямована на задоволення потреб різних верств населення Арбузинської громади незалежно від статі та місця проживання, а саме:

 • дітей дошкільного віку;
 • школярів;
 • молоді;
 • працюючого населення;
 • ветеранів спорту та інших вікових категорій

Програма направлена на:

1) забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури та спорту;

 2) створення умов для залучення мешканців та мешканок  до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

3) створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі з особливими освітніми потребами, у дитячо-юнацькому спорті;

4) створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів.

 Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма є  комплексом заходів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній оптимально враховано суспільні потреби та інтереси  мешканців та мешканок Арбузинської громади.

 

Розділ ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Створення Програми викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в громаді.

Актуальними проблемами на сьогодні залишаються погіршення стану здоров’я населення, зловживання тютюновими виробами, алкоголем, вживання наркотичних засобів, надмірне користування гаджетами, і як наслідок, зменшується тривалість життя, зростають антигромадські прояви та загострюється криміногенна ситуація, особливо  у молодіжному середовищі.

Статистичні дані свідчать про те, що в Арбузинській громаді тільки 78% учнів закладів загальної середньої освіти мають основну медичну групу, 42% з них – хлопці, 36% - дівчата, 3% школярів зовсім звільнено від занять фізичною культурою, до спеціальної медичної групи за станом здоров’я відносяться 19% учнів закладів загальної середньої освіти, 12% – дівчата,  7% - хлопці.

Для створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом на території Арбузинської громади функціонують спортивні споруди різного призначення (див. Таблицю 1)

 Таблиця 1.   Наявність спортивних споруд  на території Арбузинської селищної ради.

 

з/п

Перелік спортивних споруд

Станом на 01.01.24

З них у сільській місцевості

1

2

4

5

1.

Спортивних споруд                -  всього:

69

22

1.1

у тому числі – внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд

3

0

2.

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше

2

1

3.

Площи   Площинні спортивні споруди  - всього, з них:

49

14

3.1.

– спортивні майданчики з тренажерним обладнанням

2

-

3.2.

– спортивні майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням

2

-

3.3

– тенісні корти

-

-

3.4

– футбольні поля

5

 2

3.5

– інші спортивні майданчики

34

0

4.

Із загальної  кількості (з рядка 5) із синтетичним покриттям

2

0

5.

Спортивні зали площею не менше 162 м2

6

3

6.

Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не менше 25 метрів

5

2

7.

Інші спортивні споруди - всього:

7

2

7.1

з них: з тренажерним обладнанням

1

-

Розвиток фізичної культури та спорту у громаді забезпечують 23 працівники сфери фізичної культури та спорту, 4 з них – жінки (13%) (див. Таблицю 2).

 

Таблиця 2. Кадровий потенціал у сфері фізичної культури та спорту

Працівники сфери фізичної культури та спорту

Кількість штатних працівників – усього

З них

 

жінок

мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту

Працівники сфери фізичної культури та спорту

        23

4

19

 

у тому числі
дошкільних навчальних закладів

1

 

1

 

загальноосвітніх навчальних закладів

9

 

9

 

професійно-технічних навчальних закладів

2

 

2

 

позашкільних навчальних закладів

6

2

5

 

 

з них
дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів
(за винятком тренерів-викладачів)

3

1

2

 

спортивних споруд

2

1

 -

 

 

 

 

 

 

             

 

   У громаді активно розвиваються такі види спорту як: пляжний волейбол, волейбол,  футбол, теніс, бокс та інші. (див. Таблицю 3). Значна робота щодо популяризації занять фізичною культурою та спортом проводиться колективом Арбузинської ДЮСШ, вчителями фізичної культури закладів освіти. Варто зазначити, що предмет Фізична культура у всіх школах громади викладають 9 фахівців ( 100% - чоловіки),  які мають вищу освіту за спеціальністю “Фізична культура” (100%). Пріоритетними видами спорту для занять у ДЮСШ уже багато років поспіль є футбол, волейбол, бокс. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи неодноразово ставали переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань з боксу, волейболу та пляжного волейболу, що говорить про високий рівень підготовки дівчат та хлопців.

Таблиця 3. Види спорту, які розвиваються у громаді

 

 

 

 

Назва виду спорту

Кількість
осіб, які займаються спортом, – усього

У тому числі

 

У ДЮСШ

Із
кількості осіб, які займаються спортом, – кількість жінок

Усі види спорту

1048

334

277

Літні олімпійські види спорту

718

334

145

бокс

101

54

3

важка атлетика

21

 

 

волейбол

212

149

71

волейбол пляжний

48

 

25

легка атлетика

65

 

12

теніс настільний

28

 

 

футбол

198

111

17

Боротьба вільна

45

 

17

Зимові олімпійські види спорту

12

 

 

хокей з шайбою

12

 

 

Неолімпійські види спорту

330

 

132

більярдний спорт

17

 

 

риболовний спорт

42

 

 

фітнес

132

 

132

футзал

69

 

 

шахи

26

 

 

шашки

26

 

 

 

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту на території Арбузинської  територіальної громади не забезпечує оптимальної рухової активності мешканців та мешканок впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. Із 1048 осіб, які займаються спортом, жінки складають 27%.

Основні причини  виникнення  проблем у сфері фізичної культури і спорту характеризуються такими факторами:

 • невідповідність потребам мешканців та мешканок спортивних послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення;
 • обмежена рухова активність, травматизм, поширення нікотинової, наркотичної, алкогольної залежності, асоціальної поведінки у молоді, нераціональне та незбалансоване харчування, вживання допінгових речовин;
 • відсутність сучасної спортивної інфраструктури, здатної задовольнити попит мешканців та мешканок різного віку у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з особливими фізичними потребами;
 • відсутність належної мотивації до занять спортом у населення громади, а саме жінок і чоловіків середнього та старшого віку;
 • відсутність належних умов для занять спортом, особливо в селах;  
 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів для здійснення фізичної активності та культури;
 • спортивні дитячі секції відвідують переважно хлопці.

 

Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з боку владних структур усіх рівнів, виділення необхідних коштів на проведення навчально-тренувальної роботи та спортивних заходів, поліпшення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту тощо.

План завдань, заходів та показники результативності Програми – див. у Додатку 2.

              Розділ  ІV. Загальна мета та завдання Програми

Метою Програми є зміцнення здоров’я і покращення якості життя мешканців та мешканок Арбузинської громади шляхом створення умов для заняття фізичною культурою та спортом, з урахуванням їх інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей, незалежно від віку, статі та місця проживання.

 

Основними завданнями програми є:

- створення умов для фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації в закладах освіти усіх типів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку мешканців та мешканок з урахуванням віку, статі, стану здоров’я отримувачів послуг тощо;

- утримання ДЮСШ, стадіонів та спортивних майданчиків, що розташовані на території населених пунктів Арбузинка, Агрономія, Новокрасне;

- забезпечення розвитку спорту для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів мешканок і мешканців, ствердження гордості співгромадян, посилення авторитету громади у обласному спортивному русі;

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивної галузі громади;

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розділ V. Очікувані результати виконання Програми

       Виконання Програми дасть можливість:

 • запроваджувати доступні, якісні та різноманітні форми оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг відповідно до потреб мешканців та мешканок різних вікових та соціальних груп;
 • залучити  до  відпочинку  та  дозвілля  населення,  насамперед  молодь,  із використанням  різноманітних  форм  рухової  активності  та  щорічним збільшенням на 1 – 2 %  рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;
 • залучити  до  20 %  дітей  та  молоді  віком  від  6  до  23  років  до  занять  у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку професійного та аматорського спорту  та  поповнення  основного  складу  національних  збірних  команд спортсменами Арбузинської селищної територіальної громади;
 • щороку зменшувати кількість школярів та школярок, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи для занять фізичною культурою;
  • створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації жінок і чоловіків з інвалідністю;
  • сприяти формуванню у мешканців і мешканок  громади мотивації до занять фізичною культурою і спортом;
  • зменшити гендерний розрив у галузі послуг з фізичної культури та спорту;
 • удосконалити систему підготовки спортсменів, покращити результати виступів спортсменів та збільшити кількість завойованих спортсменами нагород на районних та обласних змаганнях, що сприятиме підвищенню патріотичного настрою у мешканців та мешканок та підвищенню авторитету Арбузинської селищної ради в обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.
 • збудувати  нові  спортивні  об’єкти  та  реконструювати  існуючі  в  кількості, необхідній для ефективної підготовки спортсменів, залучення різних категорій жителів  Арбузинської селищної територіальної громади до  занять  фізичною  культурою  і  спортом  та підвищення  рівня  забезпечення  потреб      населення  у        спортивних      залах та  спортивних  майданчиках  для  забезпечення  на  даних спорудах  мінімального  (науково  обґрунтованого)  обсягу  рухової  активності населення, зокрема:   облаштувати  парки  відпочинку, стадіони для активного відпочинку населення.

Розділ VІ. Фінансове забезпечення Програми

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги фінансування визначаються щороку  під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього.

           Термін реалізації Програми–2024 – 2026 роки.

Розділ VІІ. Координація та контроль виконання програми

 

            Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на виконавчий комітет Арбузинської  селищної територіальної ради та постійну комісію селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

           Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання Програми,  збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує селищну раду про проведену роботу.

         Координація з виконання Програми покладається на  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

       Хід реалізації Програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

 

 

Секретар Арбузинської селищної ради                   Наталя ФЕДОРОВА

 

 

Додаток 2

План завдань, заходів та показники результативності Програми

 

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні виконавці

Строки

вико-

нання

Прогнозні обсяги та джерела  фінансування

тис. грн

Очікуваний результат

обласний бюджет

місцеві бюджети

 

Завдання 1: Розвиток фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої  та спортивної роботи у закладах освіти для задоволення потреб хлопчиків та дівчаток

 

1.1. Забезпечення  належного  рівня рухової  активності  в  закладах дошкільної,  загальної  середньої, професійної  (професійно-технічної) освіти  - не менше 3 годин на тиждень.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти (за узгодженням), виконавчий  комітет селищної  ради

2024- 2026

роки

 

Збереження здоров’я хлопців та дівчат різних вікових категорій

1.2. Проведення  комплексних  спортивних  заходів: спартакіади, спортивні, молодіжні ігри  серед  учнівської  та студентської  молоді  закладів освіти.

 

 

 

 

 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, Арбузинський професійний аграрний ліцей (за узгодженням), керівники закладів загальної середньої освіти (за узгодженням), виконавчий  комітет селищної територіальної громади.

 

2024 -2026 роки

 

 

 

Збільшення % кількості дівчат і хлопців, які взяли участь у спартакіадах,  спортивних, молодіжних іграх.

1.3. Створення умов для підвищення фізичної підготовки  молоді  призовного віку.  Проведення щорічної Спартакіади  серед  допризовної молоді.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів загальної середньої освіти та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026

роки

 

Підвищення рівня фізичної підготовки юнаків допризовного та призовного віку

1.5. Забезпечення закладів освіти  сучасним спортивним обладнанням та інвентарем.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів загальної середньої освіти та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.

1.6. Створення  та  функціонування спортивних  клубів  у  закладах освіти.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.

Завдання 2: Розвиток фізичної культури мешканців та мешканок громади  за місцем проживання, у місцях масового відпочинку та за місцем роботи

2.1. Проведення  спортивно-масових заходів  за  місцем  проживання, відпочинку  та  місцем  роботи  населення.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Збільшення % участі чоловічого та жіночого населення громади у спортивно-масових заходах.

2.2. Розширення мережі фізкультурно-спортивних  клубів  та  центрів  за місцем проживання

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024-2026 роки

до нього

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади  у заняттях фізичною культурою та спортом.

2.3. Створення  зон    відпочинку, фізичного  дозвілля  та  фізичної реабілітації      у  місцях  масового відпочинку населення

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади  щодо культурного та активного дозвілля.

2.4. Забезпечення щорічного проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у кожному селі громади за участю всіх соціальних груп населення з урахуванням традицій, інтересів, специфіки сільськогосподарського виробництва

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади  щодо культурного та активного дозвілля

2.5. Організація  щорічного проведення  масових  спортивних заходів,  у  тому  числі  серед державних службовців, посадових осіб  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого самоврядування,  депутатів  рад

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.

2.6. Організація  і  проведення урочистостей  з  нагоди відзначення  Дня  фізичної культури  і  спорту,    знаменних подій    та  інших  свят  державного значення.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади  щодо культурного та активного дозвілля

2.7. Реалізація  заходів  Національної стратегії  з  оздоровчої  рухової активності в Україні на період до 2025  року  «Рухова  активність  – здоровий  спосіб  життя  –  здорова нація» в Миколаївській області

 відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

 

Збереження здоров’я мешканців та мешканок громади різних вікових  та соціальних категорій

2.8. Організація  і  проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних  заходів,  акцій,

спрямованих  на  залучення  до занять  фізичною  культурою  і спортом громадян похилого віку

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади  щодо культурного та активного дозвілля

Завдання 3: Розвиток масового спорту серед сільського населення         

3.1. Утворення  та  функціонування фізкультурно-спортивних  клубів різних  організаційно-правових форм  власності  у  сільських населених пунктах

 відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок сільської місцевості   у заняттях фізичною культурою та спортом

3.2. Аналіз  рівня  забезпечення сільських  населених  пунктів громади спортивними спорудами з урахуванням  кількості  населення для узагальнення інформації

виконавчий  комітет селищної територіальної громади

 

 2024- 2026 роки

 

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок сільської місцевості   у заняттях фізичною культурою та спортом.

 

3.3. Проведення  фізкультурно-оздоровчих  та  масових спортивних  заходів  у  сільській

місцевості

виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок сільської місцевості щодо культурного та активного дозвілля

Завдання 4: Здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

4.1. Забезпечення    пристосування  та облаштування  відповідно  до потреб  осіб  з  інвалідністю спортивних  споруд  та  об’єктів  з використанням зазначених споруд для  реабілітації  осіб  з інвалідністю  засобами  фізичної культури  і  спорту  на  пільгових умовах

виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Реалізація прав осіб з інвалідністю на особистий розвиток через заняття фізичною культурою та спортом.

Збереження та покращення фізичного здоров’я осіб з інвалідністю

4.2. Участь  у  таборах  фізкультурно-спортивної  реабілітації  осіб  з інвалідністю,  проживаючих  у сільській місцевості

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Реалізація прав осіб з інвалідністю на особистий розвиток через заняття фізичною культурою та спортом.

Збереження та покращення фізичного здоров’я осіб з інвалідністю

Завдання 5: Розвиток спорту ветеранів 

5.1. Проведення  багатоступеневих (село  –  громада  –  область) обласних  спортивних  ігор  та участь  у  всеукраїнських спортивних іграх ветеранів спорту.

 відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади з числа осіб 60+.

            Завдання 6: Розвиток системи спортивної реабілітації  в Арбузинській селищній територіальній громаді учасників бойових дій

6.1. Виконання  заходів  щодо підтримки  розвитку  системи спортивної  реабілітації  в Арбузинській селищній територіальній громаді для  учасників бойових  дій.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Збереження та покращення фізичного здоров’я осіб з числа учасників бойових дій

6.2. Забезпечення  доступності  фізкультурно-оздоровчих  послуг та  послуг  зі  спортивної

реабілітації  для  учасників бойових  дій,  насамперед  для  осіб з інвалідністю з їх числа

виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

6.3. Розвиток  мережі  спортивних залів,  фізкультурно-спортивних закладів  та  реабілітаційних установ,  спортивних  секцій,  що надаватимуть  послуги,  доступні для учасників бойових дій

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади з числа учасників бойових дій.

6.4. Здійснення  фізкультурно-спортивної реабілітації  учасників бойових  дій,  в  тому  числі  осіб  з інвалідністю

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет

2024- 2026 роки

 

 

Збереження та покращення фізичного здоров’я осіб з числа учасників бойових дій

Завдання 7: Розвиток  дитячого, дитячо-юнацького та аматорського спорту

7.1. Відкриття відділень, збереження груп та охоплення вихованців дитячо-юнацької спортивної  школи, відкриття її відділень та філій

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Створення умов для дівчат та хлопців громади для занять фізичною культурою та спортом, розвиток їх здібностей.

 

7.2. Збільшення фінансового забезпечення тренерського складу. З метою забезпечення престижу професії тренера-викладача винайти можливість доплати до посадового окладу у розмірі 50 %

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Стимулювання тренерів-викладачів до підвищення якості роботи, забезпечення можливості реалізації їх особистої траєкторії розвитку.

 

7.3. Забезпечення системного підвищення кваліфікації працівників ДЮСШ

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності працівників ДЮСШ.

 Підвищення якості освітнього  процесу

7.4. Щорічне забезпечення оновлення спортивного інвентаря (відповідно до потреб)

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості послуг з фізичної культури та спорту.Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

7.5. Здійснення капітального ремонту  у спортивній залі відповідно гарантійного листа підрядника.

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості послуг з фізичної культури та спорту. Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

7.6. Переобладнання коридору ДЮСШ під тренажерний зал

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості послуг з фізичної культури та спорту. Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

7.7. Проведення капітального ремонту тренерської кімнати та коридору ДЮСШ (ІІ поверх)

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якостіпослуг з фізичної культури та спорту. Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

7.8. Проведення поточних ремонтів роздягалень, душових, туалетних кімнат ДЮСШ

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості послуг з фізичної культури та спорту. Задоволення потреб мешканців та мешканок громади.

 

 

7.9. Забезпечення участі  вихованців Арбузинської ДЮСШ в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024-2026 роки

 

 

Збільшення % кількості дівчат і хлопців, які взяли участь в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях .

 

7.10. Забезпечення участі вихованців ДЮСШ у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Збільшення % кількості дівчат і хлопців, які взяли участь у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення.

 

 

7.11. «Забезпечення вихованців Арбузинської ДЮСШ, учасників змагань, спортивною формою єдиного зразка, окремо для кожного виду спорту».

 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Створення умов для мешканок та мешканців громади для занять фізичною культурою та спортом, розвиток їх здібностей.

 

Завдання 8: Розвиток спорту вищих досягнень

 

8.1. Забезпечення  розвитку    олімпійських видів спорту

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Створення умов для мешканок та мешканців громади для занять фізичною культурою та спортом, розвиток їх здібностей.

 

8.2. Забезпечення  розвитку    неолімпійських видів спорту 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Створення умов для мешканок та мешканців громади для занять фізичною культурою та спортом, розвиток їх здібностей.

 

8.3. Проведення чемпіонатів та кубків громади,  підготовка  та  участь спортсменів  і    тренерів-викладачів громади у чемпіонатах  і  кубках  України, Універсіадах  та  Спартакіадах школярів, гімназіадах    з  визнаних  в  Україні видів  спорту  серед  спортсменів різних вікових груп

 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади у заняттях фізичною культурою та спортом.

 

8.4. Організація  та  проведення інформаційно-просвітницької роботи,  спрямованої  на попередження  застосування  та розповсюдження допінгу у спорті. 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Збереження та покращення фізичного здоров’я  мешканок та мешканців громади.

 

 

Завдання 9: Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і  спорту: кадрове та матеріально-технічне забезпечення

 

9.1.Організаційно-методичне керівництво  щодо  формування кадрового резерву галузі фізичної

культури і спорту

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності закладів фізичної культури та спорту.

 

9.2. Підготовка спортивних споруд до роботи  у  весняно-літній  та осінньо-зимовий  періоди

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Створення безпечних умов для занять фізичною культурою та спортом.

 

9.3.Облаштування сучасних багатофункціональних

спортивних  майданчиків  на територіях  закладів  освіти,  за місцем проживання та відпочинку громадян

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

 2024- 2026 роки

 

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади у заняттях фізичною культурою та спортом

 

9.4. Нове  будівництво,  модернізація, реконструкція  та  капітальний ремонт  спортивних  споруд .

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Задоволення потреб мешканців та мешканок громади у заняттях фізичною культурою та спортом

 

9.5. Здійснення  диспансеризації  та динамічного  спостереження  за особами,  які  займаються фізичною культурою та спортом

Арбузинська центральна районна лікарня (за узгодженням)

2024- 2026 роки

 

Збереження та покращення фізичного здоров’я  мешканок та мешканців громади, в першу чергу осіб, які активно займаються спортом.

 

 

9.6. Висвітлення  спортивних  подій  у засобах  масової  інформації району  (на сторінках соцмереж, влсаних сайтах,  шпальтах  газет,

інтернет-виданнях,  онлайн-трансляцію)

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

 

9.7. Запровадити  соціальну  рекламу, орієнтовану  на  здоровий  спосіб життя

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади

2024- 2026 роки

 

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя серед мешканців та мешканок громади.

 

Завдання 10. Громадські ініціативи

 

Забезпечення участі спортивних установ, закладів освіти у різноманітних проектах у співпраці з громадськими організаціями

відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради та виконавчий  комітет селищної територіальної громади, працівники ДЮСШ, ЗЗСО та представники ГО

2024- 2026 роки

 

Мобілізація громад для вирішення місцевих проблем.

Залучення батьків і громади до вирішення питань та проблем в  галузі позашкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування

Програми розвитку фізичної культури і спорту на території

Арбузинської селищної ради  на 2024-6рр.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ІЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

 

2024 ( тис. грн.)

2025

2026

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту

2 563,012 грн

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

2) ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ:

 

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ:

 

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Секретар Арбузинської селищної ради                                              Наталя ФЕДОРОВА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь