Програма соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

Дата: 02.12.2021 16:19
Кількість переглядів: 880

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

            від  08 грудня   2023  №8                                   ХХХV позачергової сесії 

            смт. Арбузинка                                                   дев’ятого скликання

                

Про затвердження Програми соціально-економічного

розвитку Арбузинської селищної  територіальної громади

на 2024-2026 роки

 

 Відповідно до  статті 25, п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «  Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  розвитку  України»,   п. 3 статті 16 Закону України «Про засади державної політики» , з  урахуванням  Державної стратегії  регіонального розвитку на  2021-2027 роки, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 « Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету ( зі змінами) ,    Стратегії розвитку  Миколаївської області на  період до 2027року,   « Стратегії  сталого  розвитку  Арбузинської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019 – 2026  роки, з  метою створення умов для  стабільного  економічного зростання та  забезпечення сталого економічного розвитку територіальної громади, Арбузинська  селищна  територіальна  громада

 

ВИРІШИЛА:

           1.Схвалити  проєкт Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної  ради на 2024-2026 роки .

          2.Затвердити Програму соціально-економічного  розвитку Арбузинської селищної  територіальної громади  на 2024-2026 роки (додається).

         3. З метою реалізації заходів, намічених Програмою соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки,  на сесії селищної ради, при необхідності, вносити корективи до окремих пунктів.

             4. При формуванні селищного бюджету на відповідні роки, передбачити кошти в межах фінансових ресурсів на реалізацію даної Програми.

             5.Вважати  таким, що  втратило  чинність  рішення ІІІ  чергової  сесії Арбузинської селищної  територіальної громади № 1 від 24 грудня 2020  про  з

 

 

затвердження  «Програми соціально – економічного розвитку території громади Арбузинської  селищної ради на 2021-2023 роки та  всі  додатки  які  приймалися  до  програми   протягом 2021 -2023  років.

      6.Виконавчому комітету Арбузинської  селищної територіальної громади  забезпечити виконання заходів Програми.

 7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

 

                Селищний голова                                            Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

      соціально-економічного розвитку

Арбузинської територіальної громади

на 2024-2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинка – 2024

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ.

І. Соціально-економічна характеристика громади

1.1 Коротка характеристика громади

1.2 Історія створення та туристичний потенціал

1.3. Демографічна ситуація, ринок праці

ІІ. Економічний розвиток громади

2.1 Промисловий та аграрний сектор

2.2 Підприємництво, сфера торгівлі та побутових послуг

2.3 Житлово-комунальна інфраструктура

2.4 Дорожньо-транспортна інфраструктура

2.5 Земельні відносини

2.6 Реалізація проєктів у громаді

ІІІ. Соціальна інфраструктура громади

3.1 Освіта

3.2 Соціальний захист

3.3 Охорона здоров’я

3.4 Культура

3.5 Спорт

ІV. Фінансово-бюджетна характеристика громади

V. Основні проблеми соціально-економічного розвитку громади

VІ. Основні напрямки та завдання соціально-економічного розвитку громади на 2024-2026  роки

VІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально - економічного розвитку

VІІІ. Механізм моніторингу та       оцінки        результативності реалізації Програми соціально-економічного розвитку.

 

 

Додатки:

Додаток 1 «Результативні показники (індикатори) Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської територіальної громади».

Додатки 2-7 «Перелік заходів Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської територіальної громади на 2024-2026 роки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Арбузинська  територіальна громада утворена в серпні 2017 року внаслідок об»єднання однієї селищної та чотирьох сільських рад, згідно з рішенням 30 позачергової сесії 7 скликання Арбузинської селищної ради «Про добровільне обєднання територіальних громад» від 10.08.2017 р.

До складу громади увійшло 13 населених пунктів: смт. Арбузинка, с. Агрономія, с. Новоселівка, с. Марянівка, с. Кавуни, с. Новокрасне, с. Полянка, с. Вишневе, с. Воля, с. Нові ставки, с. Колос добра, с. Шкуратове та селище Костянтинівка.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Арбузинської селищної ради на 2024-2026 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України», наказу Мінрегіону від 30.03.2016р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

Програма базується та враховує головні цілі та завдання, які визначені - Державною  стратегією регіонального розвитку  на 2021-2027 роки, затверджена  постановою Кабінету  Міністрів  України від  05.08.2020 року № 695;  стратегією  розвитку  Миколаївської  області  на  період до 2027  року; стратегією  сталого розвитку  Арбузинської  селищної  об’єднаної територіальної  громади на 2019-2026 роки; законом України  « Про  державне прогнозування  та  розроблення  програм  економічного і  соціального  розвитку України.

 Програма розроблена для визначення пріоритетних цілей, виконання основних завдань та заходів економічного, соціального та культурного розвитку громади на середньостроковий період з урахуванням сучасних реформ децентралізації.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади, визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики, на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки.

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інфраструктури громади, дотримання екологічних стандартів, підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за  рахунок утримання позитивних та  подолання негативних тенденцій в економіці.

Програму розглянуто та погоджено на засіданнях робочої групи з підготовки Програми, виконавчого комітету та комісій селищної ради, доопрацьовано з урахуванням внесених пропозицій.

Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та селищного бюджетів, коштів підприємств, фондів міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. У процесі виконання Програма може уточнюватися шляхом внесення змін і доповнень до неї, із наступним затвердженням рішеннями селищної ради.

 

 

І. Соціально-економічна характеристика громади

 

1.1 Характеристика громади

смт Арбузинка – районний центр Арбузинського району Миколаївської області, розташований в 138 км на північно-захід від міста Миколаїв. Мінімальна  відстань до  адміністративного центру становить - 4 км( ст.Кавуни), максимальна -32 км ( Агрономія ).

Арбузинська територіальна громада базується на території Арбузинської селищної ради, Новокрасненської сільської ради, Агрономійської  сільської  ради, Новоселівської  сільської  ради та Кавунівської  сільської  ради.

Згідно схеми фізико-географічного розташування громада розташовується в степовій зоні південних околиць Придніпровського плато у північно-західній частині Миколаївської області в границях середнього Побужжя. Грунтовий покрив представлений переважно чорноземами звичайними середньо-гумусними, багатими на поживні речовини та потенційно родючими.

Рельєф спокійний з стійким ухилом. Перепад відміток від 77,15 до 74,67 м. Територія громади має густу мережу ярів, балок та річкових долин.

Природа Арбузинської селищної  територіальної  громади характерна степовій зоні, що межує із лісостеповою зоною. Більш ніж 60 видiв мiсцевої флори ендемiчнi для Причорномор'я, 30 видів рослин занесені до Червоної книги України. Фауна нараховує більше ніж 1900 видів. З них 110 занесені до Червоної книги України, а 26 – до Європейського червоного списку. Герпетофауна представлена 10 видами земноводних і 9 видами плазунів, орнітофауна налічує близько 200 видів птахів. З них на території гніздиться близько 100 видів, а решта зустрічається під час міграцій, перельотів та на зимівлі.

Клімат – помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря дорівнює  +8,3 С. Найбільш холодний місяць – січень із середньомісячною температурою – 5,8 С, найтепліший – липень із середньомісячною температурою  + 19,4 С.

Середньорічна кількість опадів 425 – 450 мм, найбільша їх частина випадає в червні – липні. Середня кількість днів із сніговим покривом – 81. Літо характеризується значною кількістю ясних сонячних днів і рідкісними, але сильними дощами, що супроводжуються грозами. Вітри переважно північного, північно-західного напрямку. Середньорічна швидкість вітру 3,9 м/с.

Значним потенціалом району є її мінерально-сировинна база, яка представлена родовищами корисних копалин: сірого та чорного граніту, гнейсів, піску, жорстви, каоліну, суглинок.

До складу громади входять 13 населених пунктів, у тому числі: 1 селище иіського типу - Арбузинка, 11 сіл   - Новокрасне, Полянка, Вишневе, Агрономія, Новий  Ставок, Новоселівка, Марянівка, Воля, Кавуни, Колос Добра, Шкуратове та селище – Костянтинівка.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  6 км, максимальна - 14 км.

Площа громади складає 43048,07 км.кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,3532 га, рілля – 35263,3659 га.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано 594  юридичні особи,   фізичних осіб підприємців -335,     установи  -43 .

 

 

1.2.Історія створення та туристичний потенціал

Територія Арбузинщини багата, своєрідна, насичена подіями. Свідками історичної давнини району є кургани, що острівцями порослих травою насипів вирізняють місцеві ландшафти. У час Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) межею річок Південний Буг та Синюхи проходив кордон між Руссю та Хазарським каганатом, Арбузинщина належала Хазарам. При Галицько- Волинській Державі (1199-1340 р.р.) ця ж територія відійшла Золотій Орді. Від ХІV до ХVІ століття територія Арбузинського району відносилась до так званого «Дикого поля», через територію Арбузинщини пролягав Чумацький шлях, по якому в сторону півдня рухались козаки, чумаки, кріпаки – втікачі, адже сама назва району походить від легендарного відомого місця – охоронно-козацької застави «Гард кордонної на Бузі», на якій понад сто років жили, охороняючи кордон, козаки. Подальша історія краю пов’язана з виходом Росії до Чорного моря і освоєнням Причорноморських степів. Так у 1764 році згідно Указу Російської імператриці Катерини П «Про роздачу у Новоросійській губернії казенних земель до їх поселення» утворились російські поселення – сучасні села Новокрасне, Благодатне. В той же час збереглись і продовжували розвиватись поселення, засновані на місцях козацьких станів. В ХІХ столітті територія Арбузинщини є в складі Херсонської губернії, а на початку 20 століття (1917-1921 р.р.) належить Українській Народній Республіці. З 1921 року відноситься до Одеської губернії Української Радянської Соціалістичної республіки, з 1926 року Первомайського округу (повіту). В 1930 році утворюється Гарбузинський район Одеської області. Від 1944 року район стає 5 належати Миколаївській області, а у 1946 Гарбузинку перейменовують в Арбузинку. У 1967 році Арбузинці присвоєний статус селища міського типу.

З цими місцями пов’язано немало подій в історії і культурі нашого народу. Це не тільки місця козацької, а й багатьох стародавніх цивілізацій. Вони завжди приваблювали та приваблюють багатьох туристів, зокрема водних, які сплавляються з верхів’я річки Південний Буг, тому безперечно це приваблива територія для розвитку зеленого туризму.

Історичні джерела та сучасні дослідження з археології, етнографії, топоніміки свідчать про те, що ця територія надзвичайно багата на археологічні пласти: палеоліт, мезоліт, неоліт, трипільська та черняхівська культури, мідний і залізний віки, епоха бронзи, свідоцтва поселень кіммерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов´ян, римлян. Унаслідок знищення сучасними водосховищами канйоноподібних долин Дніпра і Дністра, аналоги їх в інших районах Причорномор´я  практично відсутні. Наукове значення цих пам´яток посилюється ще й тим, що вони розміщені в одному з найбільш цікавих в археологічному відношенні регіонів України, який був щільно заселений протягом десятка тисячоліть, починаючи з пізнього палеоліту.     

В селі Гарбузинка Херсонського району Миколаївської губернії  12/25 січня 1875 року в  багатодітній сімї благочестивих батьків Кирила і Харитини народився Преподобний Кукша (Косьма Величко). Старець Кукша мав від Бога дар духовних роздумів та розпізнання помислів. Він  був великим провидцем. Йому  були відкриті навіть самі потаємні відчуття,   які люди не могли зрозуміти самі,  а він розумів і пояснював їх.  Багато йшло до  нього, щоб розповісти про  свої біди та порадитись, а він, не чекаючи пояснень, уже зустрічав їх з необхідною відповіддю і духовною порадою. Старець з співчуттям приймав усіх. Свої обов’язки він виконував з  батьківською  турботою, застерігав від духовних падінь та майбутніх бід. До сьогоднішніх днів  ще збереглись  численні свідчення про чудеса та зцілення по молитві старця Кукши. Частина мощей святого Кукши зберігається в українській православній церкві  «Православна громада» смт Арбузинка.

В 2020  році  Арбузинка  відзначила  240 років.

Головним історико-культурним об’єктом Арбузинки є військовий меморіал Другої Світової війни, розміщений у центральному парку та  пам’ятник учасникам АТО.

Найбільші населені пункти в громаді за чисельністю населення – смт Арбузинка - 6169 осіб, с. Новокрасне – 1264 осіб, с. Агрономія - 827 осіб, с. Кавуни – 692 особи.

1.3 Демографічна ситуація, ринок праці

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській  громаді склалася під впливом історичного розвитку території, природного та міграційного руху населення. На сьогодні у громаді проживає 10401 жителів, у тому числі в смт Арбузинка 6050 жителів (58,17%), тобто частка міського населення у громаді становить 58,17.

 

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

Демографічна характеристика Арбузинської ТГ

 

Кількість   населення

10401 тис.чол

В т.ч.

 

чоловіків

4193 тис.чол

жінок

4946 тис. чол.

Кількість пенсіонерів

2595 тис. чол.

чоловіків

1046тис.чол

жінок

1234тис.чол

відсоток пенсіонерів від загальної кількості населення

25,0

Щільність проживання

22,0 чол/км2

Смертність на 1000 жителів

 

Природний приріст/скорочення населення на 1000 жителів

 

Середній вік

52 роки

 

Проблемою громади, як і в цілому по Україні, є від’ємний приріст населення. Так, станом на 01.12.2023 року показник смертності склав 125 осіб, народжуваності – 34 осіб, відємний приріст – 91 особа.

Економічно активне населення громади становить близько 4947 осіб, які зайняті переважно у сфері сільськогосподарського виробництва, соціально-бюджетній сфері, в сфері обслуговування та малого бізнесу. Значна частина населення працює в смт Арбузинка. Частина населення працює за межами громади.

Значна кількість осіб із постійною зайнятістю працюють у бюджетній сфері – вчителі, лікарі, працівники сфери культури, працівники органу місцевого самоврядування.

Проблемою для громади є недостатня кількість робочих місць, відсутність потужних промислових підприємств, міграція населення працездатного віку до м. Київ, частково до інших міст країни, до Польщі та до інших країн в пошуках роботи.

Станом на 01.11.2023 року на обліку в центрі зайнятості зареєстровано: 85 безробітних, в.т.ч. за професіями: службовці – 16 осіб, робітничі професії – 69 осіб.

На території громади, як і в цілому по області, на сьогодні стоїть проблема старіння населення, раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, підвищення рівня зайнятості, ліквідація безробіття.

 

 

ІІ. Економічний розвиток громади

                                       2.1 Промисловий та аграрний сектор

СІЛЬСЬКОГОСПОДАОРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Громада   займає  лідируючі  позиції  по  виробництву  сільськогосподарської  продукції, яку реалізовує в області  та  за  межами. У  громаді  активно  працюють 172 фермерських  господарств, які  обробляють  17299,7288 га  землі  та  610  одноосібників, які  обробляють землю загальною  площею 4879,403 га. Їх  головний  профіль - вирощування  сільськогосподарської  продукції (зернових) та тваринництво. Галузь  сільського  господарства  на  даний  момент  є бюджетоутворюючою, тому пріоритетом  для  розвитку  місцевої  економіки  є  сприяння  підвищенню   доданої  вартості сільськогосподарської  продукції, яка вирощується  на  території  громади.  Тому  треба  планувати  створення  умов  для  появи  нових переробних підприємств, які б  дозволили  продавати не  тільки  сировину, але  й  продукти  переробки  на  внутрішній ринок.

Слід  зазначити, що це, в  першу  чергу, буде  досягнуто  за  рахунок  використання   новітніх  технологій при  виробництві сільськогосподарської  продукції, використання  якісного  посівного  матеріалу, що  забезпечить збільшення  урожайності  сільгоспкультур.

  До основних бюджетоутворюючих, які  займаються вирощуванням  зернових , а  також  тваринництвом  можна  віднести:

 СФГ «Віра»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ТОВ  «Агрофірма», «Вісла»,  ДП ДГ  «Агрономія» та  інші.

 

Кількість сільськогосподарських юридичних осіб, створених на території села, всього, із них:

 

– фермерських господарств

172

в них землі, га, всього:

17299,7228

в т.ч. орендованої,  га

15543,3925

– приватно-орендних( одноосібники )

610

в них землі, га, всього:

4879,403

в т.ч. орендованої,  га

1856.4230

–  ТзОВ 

-

в них землі, га, всього:

-

в т.ч. орендованої,  га

-

– сільськогосподарських виробничих кооперативів

 1

в них землі, га, всього:

190,21

в т.ч. орендованої,  га

190.21

   

Пріоритетні завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2024-2026  роки :

- оптимізація  структури  посівних  площ  сільськогосподарських  культур  та  доведення  їх  до  відповідності  відносно оптимізації співвідношення  культур  у сівозмінах;

- розвиток  сфери  переробки та збільшення  доданої  вартості  сільськогосподарської  продукції, започаткування  власних  торгових  марок та  брендів;

-вирощування   сільськогосподарських культур по  сучасним  технологіям з метою збільшення  виробництва;

- розвиток  та  підтримка галузі  тваринництва, підвищення рівня селекційно-племінної роботи в  сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах, підвищення продуктивності худоби на  основі зміцнення  кормової бази та  поліпшення якісного  складу поголів’я;

- створення та  підтримка сільськогосподарських виробничих кооперативів, сімейних ферм та  фермерських господарств тощо;

- збільшення виплат  за  оренду земельних ділянок ( паїв ) сільськогосподарськими підприємствами та  подальше зростання виплат залежно від результатів господарської  діяльності та фінансово-економічного  стану  орендаря;

- впровадження   новітнього  передового вітчизняного  та  іноземного досвіду в сфері  аграрного виробництва, переробки  та  випуску продукції, організація зустрічей, круглих  столів з  аграріями громади та  експертами сфери ;

- забезпечення участі аграріїв  Арбузинської  селищної  територіальної громади в державних, регіональних, міжнародних  програмах, проєктах з напрямків підтримки , розвитку сфери  сільськогосподарського  виробництва тощо.

 

2.2 Підприємництво, сфера торгівлі та побутових послуг

Мережа  підприємств  торгівлі  громади  станом  на  01.12.2023  року  становить     -  76  функціонуючих торгових точок, у  тому  числі:  магазинів - 60 ,  аптек - 6,  кафе та  їдалень - 17. У  сфері  побутового  обслуговування функціонує 10  об’єктів.

Пріоритетні завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2024-2026  роки :

 - створити належні умови для розвитку підприємницької діяльності;

- удосконалення регуляторних процесів;

- формування реального партнерства між органами влади і малим бізнесом;

 - підтримка та розвиток малого і середнього підприємництва як базису зайнятості.

 

2.3 Житлово-комунальна інфраструктура

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування з питань забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2024-2026 роки ,суттєвий фінансовий ресурс спрямовано на підтримку діяльності комунальних підприємств ,які належать до обєктів критичної інфраструктури.

Житлово-комунальна інфраструктура  громади включає: житловий фонд – 4760 домогосподарств, з них розташованих  у міських поселеннях - 2997, сільських – 1763, 16 багатоквартирних будинків, мережу вуличного освітлення – довжина 86,47 км, мережу водопостачання – 70,37 км та водовідведення –7,0 км, дороги та тротуари, 16 кладовищ, 1 сміттєзвалища.

На території громади функціонують чотирі комунальні підприємства:  КП « Арбузинський ККП», КП « Вода-Ар», КП « Господар», та КП  « Воля».

КП  «Арбузинський ККП», є надавачем послуг з благоустрою території та послуг селища та сіл. Середня кількість працюючих працівників на підприємстві – 19 одиниці. КП «Арбузинський ККП» є виконавцем послуг у сфері централізованого  водовідведення – яка включає в себе- очисну каналізаційну споруду, протяжністю-3,7 км в смт. Арбузинка, поводження з твердими та рідкими побутовими відходами, виконання робіт по благоустрою, благоустрою сміттєзвалища, обслуговування вуличного освітлення населених пунктів громади, протяжністю-86,47 км, надання послуг машин та механізмів та проведення інших робіт. Встановлена потужність - 300,0 тис. м/добу, середньодобовий обсяг очистки стічних вод 60 тис. м /добу. Послугою централізованого водовідведення забезпечені – 161 абонент, що становить 100

Основною діяльністю підприємств житлово-комунального господарства у громаді є задоволення потреб громади в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг, зменшення аварійності, поліпшення екологічного стану громади.

КП «Вода-Ар»- одним із основних напрямків господарської діяльності підприємства є надання послуг по централізованому водопостачанню технічної води в смт. Арбузинка. КП «Вода-Ар» працює за дозволом на спеціальне водокористування видане Державним агенством водних ресурсів. На балансі підприємства знаходиться 4 свердловини з них 4 працюючих, 2 башти «Рожновського», які обслуговують 1650 абонентів та 19 організацій. Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел. Добовий підйом води – 476,128 м3. Відсоток охоплення споживачів приладами обліку становить: 95,0 % , з них: абоненти багатоквартирних житлових будинків – 16,7 %, абоненти приватного сектора-83,3 %.

 Загальна довжина водогону складає 37,94 км. Чисельність працюючих складає 6 штатних одиниць. Підприємство здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку.

КП «Господар»- підприємство надає послуги з централізованого водопостачання с. Агрономія і обслуговують -360 абонентів. Довжина водогону-26,23 км. Вода подається від ВП ПАЕС ДП «НАЕК  Енергоатом».

КП «Воля» - підприємство надає послуги з централізованого водопостачання с. Воля, обслуговує – 96 абонентів,  довжина  водогону- 6,2 км. Вода подається від ВП ПАЕС ДП «НАЕК Енергоатом».

Суб’єкти господарювання водопровідно-каналізаційного господарства Арбузинської селищної ради Первомайського району,

які знаходяться в 30 км зоні спостереження ВП «Південноукраїнська АЄС»

 

Назва населеного пункту, який знаходяться в 30 км зоні спостереження

Назва підприємства ВКГ, який знаходяться в 30 км зоні спостереження

Кількість свердловин (по адресно)

Дебіт потужність свердловин (куб м. на добу)

Кількість споживачів

Забезпеченість

генератором електроенергії (потужність)

запасами палива (літрів)

1

Арбузинська селищна рада

КП «Вода-Ар» смт. Арбузинка.вул.Садова80

 

смт. Арбузинка  вул.Садова 

смт. Арбузинка вул.Учительська

смт. Арбузинка .вул.Молодіжна

смт. Арбузинка.вул.Хліборобна   

  

 300 куб м

 300 куб.м

  60 куб.м

 120 куб.м.

 

673

630

247

100

         Х

       Х

 

 

КП « Господар»

с .Агрономія  вул..Нікітченка 18

централізоване водопостачання з ВП АЕС « НАЕК Енергоатом»

 

 

 

350

        Х

       Х

 

 

КП « Воля»

с. Новоселівка. вул. Центральна 33

 централізоване водопостачання з ВП АЕС « НАЕК Енергоатом»

 

 

 

94

        Х

       Х

 

 

КП « Арбузинський ККП»

Смт .Арбузинка .вул .Шевченко ( очисні споруди)

 

 300 куб.м

216

         Х

      Х

 

Енергопостачання. Електропостачання на території селищної ради здійснюється філією ПАТ «Миколаївобленерго» та ПрАТ «Атомсервіс».

        Газопостачання. Газопостачання в смт Арбузинка, с.Агрономія забезпечується ПАТ «Миколаївгаззбут». Діюча мережа газопроводів високого та низького тиску, які забезпечують газопостачання комунального, приватного та промислового сектору. Села Новокрасне, Полянка та Вишневе, Новоселівка, Марянівка, Воля, Кавуни  на даний час ще не газифіковані.

Середня кількість працюючих працівників на підприємствах – 25 одиниць, середній розмір заробітної плати працівників підприємства – 7174 грн.

Програмою соціально- економічного розвитку Арбузинської територіальної громади на 2024-2026 рік для розвитку житлово-комунального господарства на покращення благоустрою громади  планується:

- придбання машини для збору, транспортування, побутових відходів- сміття із боковим завантаженням та додатковим обладнанням ( відвал) ;

-придбання сміттєвих баків для твердих побутових відходів ( 0,75 куб.м);

- придбання машини- асенізатор (для викачки нечистот);

- оновлення проектно-кошторисної документації, щодо відновлення вуличного освітлення за допомогою автономних засобів освітлення в населених пунктах с. Новоселівка, с. Марянівка, с. Воля ;

Основною діяльністю підприємств житлово-комунального господарства у громаді є задоволення потреб громади в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг, зменшення аварійності, поліпшення екологічного стану громади.

Основні проблеми:

 • недостатність матеріально технічних засобів (інвентар, інструменти та засоби для господарської діяльності;
 • зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії та матеріали випереджають темпи зростання видатків на потреби ЖКГ, що призводить до зменшення обігових коштів підприємств та як наслідок, призводить до скорочення обсягів робіт;
 • значна кількість колодязів в селищі та сільських населених пунктах, що потребують очистки, ремонту, поглиблення;
 • значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, відсутність переробки ТПВ;
 • низький рівень благоустрою на кладовищах в сільських населених пунктах;

-    утримання безпритульних тварин;

     -    обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних

             технологій та обладнання;

 • не прогнозоване зростання вартості енергоносів.

 

Пріоритетні завдання Прогпами  щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2024-2026 роки є:

- беззбиткова робота комунальних підприємств, оновлення матеріально технічної та технічне переоснащення підприємств;

- залучення інвестицій в галузь житлово-комунального господарства, модернізація водопровідних та каналізаційних мереж;

- надання мешканцям громади та підприємствам громади якісних  комунальних послуг;

- ефективне використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження  енергоємності виробництва;

 • удосконалення обліку наданих комунальних послуг;
 • впровадження сучасних форм управління в житловому фонді.
 • розробка,погодження, встановлення та постійна актуалізація економічно    обгрунтованих тарифів за кожною послугою;
 • поліпшення благоустрою території селищної територіальної громади;
 • поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;

 

Очікувані результати:

 • стабільність роботи комунальних підприємств селищної ради,

          недопущення їх збитковості;

 • залучення інвестицій для реалізаці інвестиційних проектів у сфері

житлово-комунального господарства, з залученням коштів з різних      джерел;

 • вирішення проблемних питань збору твердих побутових відходів,

         прибирання стихійних сміттєзвалищ;

 • здійснення благоустрою кладовищ;

     -  проведення ремонтів та заміни систем водопостачання;   

     -  подальше будівництво та вдосконалення наявних мереж вуличного

         освітлення населених пунктів громади;

 

2.4 Дорожньо-транспортна інфраструктура

      Дороги.

Мережа доріг по Арбузинській селищній раді всього : Обласні- 69,8 км  ; сільські дороги в межах  населених пунктів громади -69,8 км ; всього -79,53 км. Загальна протяжність доріг комунальної власності-89,7 км.

Більшість автодоріг громади потребують проведення капітального або поточного ремонту, орієнтована сума капіталовкладень на ремонт доріг – більше-350 млн. грн.  Особливо незадовільним є стан обласної дороги ( Н-24)- Арбузинка_- Єланець - Нова Одеса), яка проходить по території громади. Дорожнє покриття характеризується ямковістю, руйнуваннями, численими вибоїнами та просіданнями, не відповідає діючим стандартам та вимогам безпеки учасників дорожнього руху.  Ця дорога є вкрай важливою для громади, оскільки з»єднує два населених пункти громади та забезпечує життєдіяльність мешканців цих населених пунктів.

Для вирішення питання ремонту комунальних доріг громади Арбузинською селищною радою проведено обстеження доріг та зібрано пропозиції, щодо проведення ремонту доріг.

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2024-2025 роки для розвитку дорожньої інфраструктури заплановано проведення поточних та капітальних ремонтів 20-ти доріг комунальної власності громади. Пріоритетним є дороги які зазнали значного руйнування, дороги по яких виготовлена проєктно-кошторисна документація. Заплановано провести ремонт хоча б однієї дороги у кожному населеному пункті громади. Пріоритетними в ремонті будуть ті вулиці, по яких здійснюється підвезення учнів до навчальних закладів.

Для вирішення питання ремонту обласних та районних доріг Арбузинською селищною радою направлені пропозиції до Первомайської РДА та Миколаївської  РДА щодо включення до обласної «Програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік» та до «Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту» обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території  Арбузинської громади.

Крім цього, направлені також звернення до депутатів Верховної ради та депутатів обласної ради, по нашому виборчому округу, щодо сприяння у вирішені питання ремонту обласних та районних доріг, які проходять по території Арбузинської  громади.

 

Фінансування проектів житлово-комунального господарства за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування станом на 01 жовтня 2023 року по Арбузиській територіальній громаді.

 

№ п/п

Назва проекту та  місце його реалізації

Джерелофінансування проекту (субвенція, ДФРР, місцевий бюджет, гранти, МТД тощо) номер і дата документу (рішення, розпорядження, наказ тощо)

Фінансування з державного бюджету, тис.грн

Фінансування з місцевого бюджету, тис.грн

Фінансування за рахунок інших джерел, тис. грн

19-вано

перера-ховано

викори-стано

% викори-станнякоштів

заплано-вано

перераховано

викори-стано

% викори-станнякоштів

заплано-вано

перера-ховано

викори-стано

% викори-станнякоштів

 

Первомайський р-н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинська с / рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

-Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Учительській(  від буд.№ 27 до буд.№57) в смт.Арбузинка

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1451,4

1451,4

1451,4

100

 

 

 

 

2.

-Капітальний ремонт дорожного покриття по вул. Шевченка( відштучної споруди для перепуску води в біквул.Миру) в смт. Арбузинка

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1574,8

1574,8

1574,8

100

 

 

 

 

3

-Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Ольжича(  від  а/д Т-15-10 до пров. Квітневий) в смт. Арбузинка

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1544,7

1544,7

1544,7

100

 

 

 

 

4

Поточний ремонт дорожнього покриття підїзду до школи на ділянці від вул. Центральної до вул. Шкільної в с. НовоселівкаПервомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1284,3

1284,3

1284,3

100

 

 

 

 

5

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Новоселів  на ділянці від провулка Нового до провулка Сонячного с. Агрономія Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

824,757

824,757

824,757

100

 

 

 

 

6

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул Центральній в с. Полянка Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1104,7

 

1104,7

100

 

 

 

 

7

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул Величка на ділянці від вул. Соборної до вул .Шевченка в с. Новокрасне Первомайського району  Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

984,1

984,1

984,1

100

 

 

 

 

8

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільній  на ділянці від буд. №26 до буд.№50 с. Кавуни Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1338,0

1338,0

1338,0

100

 

 

 

 

9

Поточний ремонт дорожнього покриття  по пров. Торговий (паркувальнаки шенябіля торгівельного комплексу  всмт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

152,8

152,8

152,8

100

 

 

 

 

10

Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду між вул. Шевченка та вул. Низова  всмт Арбузинка  Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

205,8

205,8

205,8

 

 

 

 

 

11

Поточний ремонт  по вул. Набережній  в смт Арбузинка  Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

1390,6

1390,6

1390,6

100

 

 

 

 

12

Поточний ремонт дорожнього покриття  по пров. Торговий та по вул. Хліборобна  в смт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області

 

 

 

 

 

211,9

211,9

211,9

100

 

 

 

 

13

Поточний ремонт дорожнього покриття   по вул.   Шевченка  всмт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області

Місцевий бюджет.

 

 

 

 

 

211,9

211,9

211,9

 

 

 

 

 

 

Всього по дорогах

 

 

 

 

 

 

12279,8

12279,8

12279,8

100

 

 

 

 

                               

 

Основні проблеми:

 • незадовільний стан значної частини мережі автомобільних доріг та потреба проведення комплексу робіт з капітального та поточного ремонтів;
 • постійне пошкодження дорожнього полотна автомобільних доріг за рахунок порушення вантажних перевезень транспортними засобами;
 • необхідність вирішення проблемних питань пов»язаних з перевезенням на автобусних маршрутах загального користування пільгової категорії громадян, які мають право пільгового проїзду відповідно до чинного законодавства.

 

Пріорітетні завдання Програми розвитку автодорожньої інфраструктури у 2024-2026 роках є:

- розвиток автодорожньої мережі у відповідності до державних  програм розвитку;

- поліпшення технічного стану автодорожньої мережі та підвищення її пропускної здатності;

- реконструкції автомобільних доріг (особлива увага приділяється дорогам обласного та районного значення) та реконструкція існуючих інженерно-транспортних споруд;

- забезпечення належного автобусного сполучення між населеними пунктами громади;

- відкриття нових автобусних маршрутів4

 • запровадження нових технологій та матеріалів при виконанні робіт з реконструкції, капітального ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та вулиць у населених пунктах громади.

 

 

Житловий фонд

Житловий фонд становить – 16 багатоквартирних будинків, в т.ч. будинків індивідуальної забудови -–

Кількість багатоквартирних будинків обладнаних централізованим водопроводом -161 ,каналізацією – 161 , газопостачанням – 57 , електроопаленням - надання послуги з централізованого теплопостачання для населення та централізованого гарячого водопостачання – не існує.

Кількість багатоквартирних будинків обладнаних пандусами – 0 одн.

Фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб відсутній ( проживають в приватному секторі).

ОСББ в багатоквартирних будинках – не створено. Співвласники будинків ще не визначились з формою управління.

Більша територія населених пунктів громади є приватним сектором. На території селищної територіальної громади нараховується велика кількість об»єктів нерухомого майна- будинків, які мають ознаки безхазяйного майна або від умерлої спадщини.

Селищною радою проводиться робота з виявлення зазначених об»єктів. Однак з метою упорядкування та подальшого утримання об»єктів нерухомого майна важливим є їх документальне оформлення та необхідність виготовлення проєктної документації.

 

Енергоефективність та енергозбереження

Зовнішнє освітлення- важлива складова безпечного та комфортного перебування людини в темні години доби .Для сільського населення питання освітлення вулиць та провулків особливо актуальне ,адже це запорука зниження криміногенної ситуації, і безпека водіїв та пішоходів в умовах не якісних доріг, а також елемент привабливості територій,

Наразі в нашій громаді 85 % населення забезпечені послугою вуличного освітлення ,решти ж мешканців вона так і лишається  багаторічною мрією.

Наявний стан вуличного освітлення по вулицях і провулках Арбузинської селищної територіальної громади :

 

Зовнішнє освітлення по вулицях і провулках в смт. Арбузинка

№ п/п

Назва вулиці, провулка

Протяжність км.дор.

Наявність

Підлягають відновленню

 

Прот.

ліній

Лічильники

Світильники

дросель

еко

діод

 

лін

Св.

 

1

вул. Богдана Хмельницького

0,61

0,46

   0

5

0

0

5

150

1

 

2

вул. Бондаренка

1,8

1,8

2

20

0

20

0

0

2

 

3

вул. Будівельна

0,5

0,5

0

2

0

0

2

0

0

 

4

вул. Верхня

1,56

1,56

2

31

0

15

16

0

0

 

5

вул. Гоголя

0,25

0,25

0

3

0

0

3

0

0

 

6

вул. Жовтнева

2,54

2,29

2

38

0

2

36

250

4

 

7

вул. Зарічна

0,7

0

0

0

0

0

0

700

5

 

8

вул. Івана Франка

0,44

0,44

0

7

0

0

7

0

0

 

9

вул. Коцюбинського

1,55

1,55

1

22

22

0

0

0

0

 

10

вул. Лугова

0,68

0,58

1

8

0

0

8

100

1

 

11

вул. Миру

1,3

1,2

0

7

0

0

7

100

1

 

12

вул. Молодіжна

0,9

0,9

2

10

0

0

10

0

0

 

13

вул. Мостова

0,67

0,47

1

6

0

0

6

200

        3

 

14

вул. Набережна

3,22

3,22

7

44

14

25

5

0

0

 

15

вул. Низова

0,86

0,86

0

9

0

0

9

0

0

 

16

вул. О. Закерничного

0,7

0,66

1

11

0

11

0

35

1

 

17

вул. Олега Ольжича

2,04

1,94

2

29

21

4

4

100

2

 

18

вул. Пушкіна

1,5

1,5

0

22

20

2

0

0

0

 

19

вул. Садова

2,88

2,88

5

45

0

10

35

0

0

 

20

вул. Степова

2,86

2,86

5

41

0

3

38

0

0

 

21

вул. Східна

0,6

0,6

1

6

0

0

6

0

0

 

22

вул. Учительська

2,5

2,5

2

39

0

9

30

0

0

 

23

вул. Хліборобна

2,2

2,05

3

34

0

1

33

150

1

 

24

вул. Центральна

2,1

2,1

5

45

0

36

9

0

0

 

25

вул. Шевченка

4,4

2,2

6

68

13

44

11

200

2

 

26

вул. Шкільна

2,46

2,46

3

42

18

21

3

0

0

 

27

вул. Ювілейна

0,98

2,46

0

7

0

7

0

0

 

 

28

вул. Яблунева

1,0

0,8

1

10

0

1

9

200

2

 

29

вул. Ясна

0,9

0,9

0

3

0

0

3

0

0

 

30

вул. 40 років Перемоги

1,58

1,58

1

7

0

3

4

0

0

 

31

пл. Центральна

0,5

0,5

0

12

0

9

3

0

0

 

32

пров. Артилерійський

0,42

0,42

0

5

0

2

3

0

0

 

33

пров. Виноградний

0,5

0,4

0

3

1

2

0

100

2

 

34

пров. Вишневий

0,95

0,85

0

10

0

2

8

100

2

 

35

пров. Гагаріна

0,85

0

0

0

0

0

0

750

7

 

36

пров. Далекий

1,14

1,09

1

23

0

7

16

50

1

 

37

пров. Дружби

0,9

0

0

0

0

0

0

800

7

 

38

пров. Калиновий

0,6

0,6

0

4

0

0

4

0

0

 

39

пров. Каштановий

0,2

0,2

1

22

0

22

0

     0

     4

 

40

пров. Квітневий

0,54

0,54

0

3

2

0

1

0

0

 

41

пров. Комарова

1,0

0,65

0

7

0

2

5

350

4

 

42

пров. Короткий

1,3

1,3

1

3

0

0

3

0

0

 

43

пров. Костянтинівський

1,2

1,2

1

13

0

11

2

0

     7

 

44

пров. Котляревського

1,04

1,04

1

15

0

1

14

0

0

 

45

пров. Крайній

0,38

0,38

1

5

0

0

5

0

0

 

46

пров. Криничний

0,64

0,64

0

7

0

0

7

0

0

 

47

пров. Кузнечний

0,7

0,7

1

6

0

6

0

0

0

 

48

пров. Л.Українки

1,16

1,16

0

7

0

7

0

0

0

 

49

пров. Матросова

0,92

0,92

0

12

0

2

10

0

0

 

50

пров. Новий

1,16

0

0

2

0

1

1

800

8

 

51

пров. Новокрасненський

0,92

0,92

1

11

0

1

10

0

0

 

52

пров. Піщаний

1,06

0

0

0

0

0

0

990

         8

 

53

пров. Редакційний

0,5

0,5

1

6

0

0

6

0

0

 

54

пров. Рибний

0,92

0,92

0

13

0

3

10

0

0

 

55

пров. Сонячний

0,48

0

0

0

0

0

0

400

        6

 

56

пров. Тихий

0,6

0

   0

0

0

0

0

600

        5

 

57

пров. Торговий

0,6

0,6

1

25

0

25

0

0

      6

 

58

пров. Травневий

0,96

0,66

0

6

0

6

0

300

        2

 

59

пров. Фестивальний

0,18

0,18

0

5

0

0

5

0

0

 

60

пров. Широкий

1,46

0,86

1

4

0

0

4

600

4

 

61

Благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків

1,0

0,7

1

12

 

0

11

1

300

4

 

Всього

71,06

61,5

65

862

111

334

417

8.325

     79

 

 

Зовнішнє освітлення по вулицях і провулках в с. Полянка

№ п/п

Назва вулиці, провулка

Протяжність км.

Наявність

Підлягають відновленню

 

Прот.

ліній

Лічильники

Світильники

др

еко

д

 

лін

Св.

 

1

вул. Шкільна

0,65

 

2

---

---

 

---

---

 

 

2

вул. Центральна

1,5

 

---

---

---

 

---

---

 

 

3

вул. Балкова

1,1

 

---

---

---

 

---

---

 

 

4

вул. Зелена

1,45

 

---

---

---

 

---

---

 

 

5

вул. Сонячна

1,8

 

1

---

---

 

---

---

 

 

Всього

6,5

 

3

46

0

46

0

---

 

 

 

Зовнішнє освітлення по вулицях і провулках в с. Вишеневе

№ п/п

Назва вулиці, провулка

Протяжність км.

Наявність

Підлягають відновленню

 

Прот.

ліній

Лічильники

Світильники

др

еко

діод

 

лін

Св.

 

1

вул. Паркова

0,8

--

---

---

---

---

---

0,8

 

 

2

вул. Горіхова

0,6

--

---

---

---

---

---

0,6

 

 

3

вул. Степова

0,7

--

---

---

---

---

---

0,7

 

 

4

вул. Центральна

0,63

--

---

---

---

---

---

0,63

 

 

Всього

2,73

--

---

---

---

---

---

2.73

 

 

                             

 

 

Зовнішнє освітлення по вулицях і провулках в с. Новокрасне

№ п/п

Назва вулиці, провулка

Протяжність км.

Наявність

Підлягають відновленню

 

 

Прот.

ліній

Лічильники

Світильники

др

еко

діод

 

 

лін

Св.

 

 

1

вул. Миру

3,721

 

---

29

---

29

---

---

 

 

 

вул. Величко

1,59

 

---

---

---

---

---

---

 

 

3

вул. Соборна

0,9

 

---

7

---

---

7

---

 

 

4

вул. Толстого

0,9

 

---

15

---

15

---

---

 

 

5

вул.   ропивницького

0,9

 

---

         12

---

12

---

---

 

 

6

вул. Корольова

0,6

 

---

---

---

---

---

---

 

 

7

вул. Прохолодна

0,4

 

---

---

---

---

---

---

 

 

8

вул. Хліборобна

2,2

 

---

11

---

---

11

---

 

 

9

вул. Полежкіна

0,2

 

---

---

---

---

---

---

 

 

10

вул. Лукянова

0,4

 

---

4

---

---

4

---

 

 

11

вул. Молодіжна

0,2

 

---

3

---

---

3

---

 

 

12

вул. Шевченко

1,5

 

---

---

---

---

---

---

 

 

13

вул. Южна

0,8

 

---

---

---

---

---

---

 

 

14

вул. Сонячна

0,3

 

---

---

---

---

---

---

 

 

15

вул. Садова

0,45

 

---

5

---

---

5

---

 

 

16

вул. Чкалова

0,8

 

---

11

---

11

---

---

 

 

17

вул. Лермонтова

0,2

 

---

---

---

---

---

---

 

 

18

вул. Польова

0,2

 

---

---

---

---

---

---

 

 

19

вул. Дальня

0,9

 

---

---

---

---

---

---

 

 

20

вул. Гагаріна

0,3

 

---

4

---

---

   4

---

 

 

21

вул. Альберта Атояна

0,5

 

---

7

---

---

7

---

 

 

22

вул. М. Корабельна

0,3

 

---

---

---

---

---

---

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

23

вул. Степова

0,3

 

---

---

---

---

---

---

 

24

вул. Мічуріна

0,2

 

---

---

---

---

---

---

 

25

вул. Дружби

0,8

 

---

11

---

---

11

---

 

26

вул. Пушкінська

0,9

 

---

         10

---

---