Програма соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Дата: 02.12.2021 16:19
Кількість переглядів: 702

Програма соціально-економічного розвитку

Арбузинської селищної територіальної громади

на 2021 – 2023 роки

 

Структура

Програми соціально - економічного розвитку

Арбузинської селищної  територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Розділи

Структура Плану соціально - економічного розвитку Арбузинської селищної  територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Вступ

Частина І. Аналітична частина Плану соціально - економічного розвитку Арбузинської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Частина ІІ. Основні цілі та пріоритети соціально – економічного розвитку територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Міжгалузеві пріоритетні завдання соціально – економічного розвитку громади на 2021-2023 роки

Сільськогосподарське виробництво

Житлово-комунальне господарство

Охорона навколишнього природного середовища

Цивільний захист

Створення використання матеріальних резервів і запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології

Розвиток малого та середнього бізнесу

Реформування системи надання адміністративних послуг

Демографічна політика

Гендерна політика

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

Зайнятість населення та ринок праці

Соціальне забезпечення

Охорона здоров'я

Освіта

Фізична культура і спорт

Культура і туризм

Підтримка дітей та молоді

Мобілізаційна підготовка та територіальна оборона

SWOT- аналіз

 

 

ВСТУП

  Програма  соціально-економічного  розвитку  Арбузинської  селищної  територіальної  громади  на 2021-2023  роки  визначає  цілі , пріоритетні  напрямки  соціально-економічного  розвитку громади, щодо  реалізації  цілей  та  завдань,  спрямованих на  підвищення  якості  життя  та  добробуту  громадян.

 Програма розроблена Арбузинською  селищною  радою з урахуванням пропозицій депутатів, жителів  територіальної громади, керівників  структурних  підрозділів, відповідно до Законів  України « Про  добровільне об′єднання  територіальних  громад»,   « Про  початок  реорганізації  Кавунівської  сільської  ради, Агрономійської  сільської  ради, Новоселівської  сільської  ради шляхом  приєднання  до  Арбузинської  селищної  ради  відповідно до  Закону  України    «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні».

 При  розробленні   Програми були  враховані :

- Державна  стратегія регіонального розвитку  на 2021-2027 роки, затверджена  постановою Кабінету  Міністрів  України від  05.08.2020 року № 695; 

-Стратегія  розвитку  Миколаївської  області  на  період до 2027  року;

-Розпорядження  голови Миколаївської ОДА від 11.12.2020 року, « Проєкт Програми економічного і соціального розвитку області на 2021 рік»;

-Стратегія  сталого розвитку  Арбузинської  селищної  об’єднаної територіальної  громади на 2019-2026 роки;

-Закон України  « Про  державне прогнозування  та  розроблення  програм  економічного і  соціального  розвитку України;

-Наказу Міністерства соціальної  політики України « Про  затвердження  інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під  час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020  року № 86.

         Програму  розроблено з  дотриманням  таких  принципів:

- об’єктивності, з урахуванням  даних  органів  державної  статистики, інших  центральних і  місцевих органів виконавчої  влади  та  реальних  цілей та  індекаторів ( показників);

 - обґрунтованості  та  доцільності  розроблення  Програми на  основі  чіткого  визначення  цілей  розвитку  та  економічного  обґрунтування заходів  та  проектів, що  сприяють  їх  досягненню із  використанням досвіду  у  сфері  програмування   економічного  і  соціального розвитку;

- відкритості  та  прозорості, з  дотриманням забезпечення  доступу  громадськості, що передбачає  інформування  про  цілі, пріоритети  та очікувані результати  та  показники  виконання  Програми, а також забезпечує  всіх суб’єктів  господарської  діяльності необхідними  орієнтирами  для  планування  власної виробничої  діяльності;

-недискримінації та  рівного  доступу, дотримання під час  розроблення  та  реалізації  Програми   та  врахування інтересів всіх  суб’єктів об’єднаної  територіальної  громади, в тому  числі суб’єктів  господарювання всіх  форм  власності ,ефективності, визначення  та  забезпечення  функціонування  механізму досягнення цілей, використання  завдань, заходів  та  проєктів  Програми у  встановлені в ньому  терміни;

- сталого  розвитку, забезпечення  розвитку  громади  для  задоволення  потреб  нинішнього  покоління з урахуванням  інтересів  майбутніх  поколінь .

  Даний  проєкт  розробленоз  урахуванням  потреб  різних  соціальних  груп  з  метою  забезпечення  рівних  прав і  можливостей жінок і  чоловіків.

       В  Програмі визначені  заходи  щодо  розвитку  провідних  галузей виробничої та соціальної  сфери на  період 2021-2023  років відповідно  до  завдань, передбачених Державною  стратегією  регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Миколаївської  області на  період до 2027 року, Стратегії  сталого розвитку  Арбузинської  селищної  об’єднаної  територіальної громади на 2019 -2026  роки та інші законодавчо-нормативні акти.

Економічне зростання  у 2021-2023  роках  формуватиметься, головним  чином, за рахунок  стимулювання  інвестиційної  активності суб’єктів господарювання та  подальше структурне  реформування  економіки, направлене  на  збереження   фінансової  стабільності  території.

 Організацію виконання  Програми здійснює  Арбузинська  селищна  рада та  її структурні  підрозділи.

У ході виконання  Програми  можуть уточнюватися зміни і доповнення до Плану, який затверджуються рішенням  сесії Арбузинської  селищної  ради.

Фінансове забезпечення  реалізації  Програми може  здійснюватися  за  рахунок :

- коштів  державного бюджету, зокрема, державного  фонду  регіонального  розвитку ,субвенції з  державного бюджету об’єднаним  територіальним  громадам  на  розвиток  інфраструктури;

-коштів місцевих бюджетів  ( у  тому  числі, кошти  бюджету  об’єднаної  територіальної  громади;

- кошти технічної допомоги ЄС, інших  міжнародних  донорів, міжнародних  фінансових  організацій;

- коштів  інвесторів, у тому  числі, на умовах  державно- приватного  партнерства, власних  коштів  підприємств;

- іших  джерел, не  заборонених  законодавством.

 

Частина І

Аналітична частина Програми

Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 – 2023 роки

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ОПИС СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Арбузинська об’єднана територіальна громада була утворена в серпні 2017 року внаслідок об’єднання однієї селищної та однієї сільської рад згідно з рішенням 30 позачергової сесії 7 скликання Арбузинської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальної громади» від 10.08.2017 року №2 та рішенням Новокрасненської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальної громади»  від 10.08.2017 р.  № 1., рішення  ІІ  позачергової сесії ІХ скликання  від  11.12.2020 р. № 2 « Про  початок реорганізації Кавунівської  сільської  ради, Агрономійської сільської  ради, Новоселівської  сільської  ради   шляхом   приєднання до  Арбузинської  селищної  ради.  До  складу громади входять 10 населених пунктів, у тому числі 9 сіл та 1  селище.

                                                            

смт Арбузинка – районний центр Арбузинського району Миколаївської області, розташований в 138 км на північно-захід від міста Миколаїв. Мінімальна  відстань до  адміністративного центру становить - 4 км( ст.Кавуни), максимальна -32 км ( Агрономія ).

Арбузинська територіальна громада базується на території Арбузинської селищної ради, Новокрасненської сільської ради, Агрономійської  сільської  ради, Новоселівської  сільської  ради та Кавунівської  сільської  ради.

Згідно схеми фізико-географічного розташування громада розташовується в степовій зоні південних околиць Придніпровського плато у північно-західній частині Миколаївської області в границях середнього Побужжя. Грунтовий покрив представлений переважно чорноземами звичайними середньо-гумусними, багатими на поживні речовини та потенційно родючими.

Рельєф спокійний з стійким ухилом. Перепад відміток від 77,15 до 74,67 м. Територія громади має густу мережу ярів, балок та річкових долин.

Природа Арбузинської селищної  територіальної  громади характерна степовій зоні, що межує із лісостеповою зоною. Більш ніж 60 видiв мiсцевої флори ендемiчнi для Причорномор'я, 30 видів рослин занесені до Червоної книги України. Фауна нараховує більше ніж 1900 видів. З них 110 занесені до Червоної книги України, а 26 – до Європейського червоного списку. Герпетофауна представлена 10 видами земноводних і 9 видами плазунів, орнітофауна налічує близько 200 видів птахів. З них на території гніздиться близько 100 видів, а решта зустрічається під час міграцій, перельотів та на зимівлі.

Клімат – помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря дорівнює  +8,3 С. Найбільш холодний місяць – січень із середньомісячною температурою – 5,8 С, найтепліший – липень із середньомісячною температурою  + 19,4 С.

Середньорічна кількість опадів 425 – 450 мм, найбільша їх частина випадає в червні – липні. Середня кількість днів із сніговим покривом – 81. Літо характеризується значною кількістю ясних сонячних днів і рідкісними, але сильними дощами, що супроводжуються грозами. Вітри переважно північного, північно-західного напрямку. Середньорічна швидкість вітру 3,9 м/с.

Значним потенціалом району є її мінерально-сировинна база, яка представлена родовищами корисних копалин: сірого та чорного граніту, гнейсів, піску, жорстви, каоліну, суглинок.

До складу громади входять 10 населених пунктів, у тому числі: 1 селище (Арбузинка), 9 сіл   - Новокрасне, Полянка, Вишневе, Агрономія, Новий  Ставок, Новоселівка, Марянівка, Воля, Кавуни.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  6 км, максимальна - 14 км.

Площа громади складає 43048,07 км.кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,3532 га, рілля – 35263,3659 га.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  132    юридичні особи,   фізичних осіб підприємців -209,     установи  -39 .

 

Історія створення та туристичний потенціал

Територія Арбузинщини багата, своєрідна, насичена подіями. Свідками історичної давнини району є кургани, що острівцями порослих травою насипів вирізняють місцеві ландшафти. У час Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) межею річок Південний Буг та Синюхи проходив кордон між Руссю та Хазарським каганатом, Арбузинщина належала Хазарам. При Галицько- Волинській Державі (1199-1340 р.р.) ця ж територія відійшла Золотій Орді. Від ХІV до ХVІ століття територія Арбузинського району відносилась до так званого «Дикого поля», через територію Арбузинщини пролягав Чумацький шлях, по якому в сторону півдня рухались козаки, чумаки, кріпаки – втікачі, адже сама назва району походить від легендарного відомого місця – охоронно-козацької застави «Гард кордонної на Бузі», на якій понад сто років жили, охороняючи кордон, козаки. Подальша історія краю пов’язана з виходом Росії до Чорного моря і освоєнням Причорноморських степів. Так у 1764 році згідно Указу Російської імператриці Катерини П «Про роздачу у Новоросійській губернії казенних земель до їх поселення» утворились російські поселення – сучасні села Новокрасне, Благодатне. В той же час збереглись і продовжували розвиватись поселення, засновані на місцях козацьких станів. В ХІХ столітті територія Арбузинщини є в складі Херсонської губернії, а на початку 20 століття (1917-1921 р.р.) належить Українській Народній Республіці. З 1921 року відноситься до Одеської губернії Української Радянської Соціалістичної республіки, з 1926 року Первомайського округу (повіту). В 1930 році утворюється Гарбузинський район Одеської області. Від 1944 року район стає 5 належати Миколаївській області, а у 1946 Гарбузинку перейменовують в Арбузинку. У 1967 році Арбузинці присвоєний статус селища міського типу.

З цими місцями пов’язано немало подій в історії і культурі нашого народу. Це не тільки місця козацької, а й багатьох стародавніх цивілізацій. Вони завжди приваблювали та приваблюють багатьох туристів, зокрема водних, які сплавляються з верхів’я річки Південний Буг, тому безперечно це приваблива територія для розвитку зеленого туризму.

Історичні джерела та сучасні дослідження з археології, етнографії, топоніміки свідчать про те, що ця територія надзвичайно багата на археологічні пласти: палеоліт, мезоліт, неоліт, трипільська та черняхівська культури, мідний і залізний віки, епоха бронзи, свідоцтва поселень кіммерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов´ян, римлян. Унаслідок знищення сучасними водосховищами канйоноподібних долин Дніпра і Дністра, аналоги їх в інших районах Причорномор´я  практично відсутні. Наукове значення цих пам´яток посилюється ще й тим, що вони розміщені в одному з найбільш цікавих в археологічному відношенні регіонів України, який був щільно заселений протягом десятка тисячоліть, починаючи з пізнього палеоліту.    

В селі Гарбузинка Херсонського району Миколаївської губернії  12/25 січня 1875 року в  багатодітній сімї благочестивих батьків Кирила і Харитини народився Преподобний Кукша (Косьма Величко). Старець Кукша мав від Бога дар духовних роздумів та розпізнання помислів. Він  був великим провидцем. Йому  були відкриті навіть самі потаємні відчуття,   які люди не могли зрозуміти самі,  а він розумів і пояснював їх.  Багато йшло до  нього, щоб розповісти про  свої біди та порадитись, а він, не чекаючи пояснень, уже зустрічав їх з необхідною відповіддю і духовною порадою. Старець з співчуттям приймав усіх. Свої обов’язки він виконував з  батьківською  турботою, застерігав від духовних падінь та майбутніх бід. До сьогоднішніх днів  ще збереглись  численні свідчення про чудеса та зцілення по молитві старця Кукши. Частина мощей святого Кукши зберігається в українській православній церкві  «Православна громада» смт Арбузинка.

В 2020  році  Арбузинка  відзначила  240 років.

Головним історико-культурним об’єктом Арбузинки є військовий меморіал Другої Світової війни, розміщений у центральному парку та  пам’ятник учасникам АТО.

 

Село  НОВОКРАСНЕ

 

Село  Новокрасне  засновано  у  1810  році, переселенцями  з Полтавщини  та  переселенцями  з  Курської  губернії. У 1859  році в селі  Новокрасне  Єлисаветградського  повіту Херсонської губернії  мешкало  1331 особа, налічувалось  211 дворів, У селі Катеринівка мешкало 346 осіб, налічувалось 62 двори. В селі  функціонувала православна церква, земська школа на 125 учнів, церковна  школа на 18 учнів, земська поштова станція, 12 лавок, 2 шинка, винний  погріб, лісовий склад.

У 1917 році село Новокрасне входить до складу Української Народної Республіки.

В  1920  році в Новокрасному створились партійна та комсомольська організації.  В грудні 1924 року в с. Новокрасне  розпочалася  кампанія по ліквідації безграмотності.

З 1927 по 1929  рік в селі проходить колективізація  та  організовано  4  колгоспи : « Победа красных партизан», «Ноябрьский пленум», «Красный Октябрь», «Широкий лан». У 1958 році ці колгоспи об′єдналися в один, під назвою «Красный Октябрь».

В 1932-1933 роки селяни пережили голод.  970 жителів села взяли участь у Великій  Вітчизняній  війні 1941-1945 р.р., 623 з них було нагороджено орденами та медалями, багато загинуло, один з них  Величко  Володимир Сидорович, Герой Радянського Союзу , нагороджений  посмертно.

В 1968 році  села  Катеринівка та Новокрасне об′єднані під сучасною назвою.

Село  розбудовувалося. Будувалися  сільські дороги, будинки для животноводів. У 1974  році  відкрився  новий Будинок Культури , в якому  працювали  хореографічний,  духовий, струнний, хоровий, вокально- інструментальний  гуртки. У 1975  ввівся в експлуатацію  новий  дитячий  садок. У цьому ж  році урочисто відкрито меморіал загиблим  воїнам у роки  ВВВ. Побудована  нова  сільська  амбулаторія, сільські магазини тощо.

На  даний час село Новокрасне  продовжує  розвиватися.  Функціонують Новокрасненська  сільська  рада, Новокрасненська ЗОШ І-ІІІ ст., сільська амбулаторія ЗПСМ, відділення зв′язку, дитячий садок,  церква Успіння Пресвятої Богородиці, працюють магазини. Вагомий внесок  у розвиток  села  роблять  28 фермерських господарства, 218  одноосібних господарств.

Існує  автобусне сполучення  між селом та обласним  і районним центром.

До більш сучасних, але не менш значних пам’ятників культури та монументального мистецтва можна віднести  Успенську церкву с.Новокрасне (1860-1870р.р.). За легендами в цій церкві під час громадянської війни вінчався Нестор Махно, часто до церкви приходив Марко Кропивницький. Свято-Успенська церква в селі не закривалася ні на жоден день – ні в часи революцій, ні в часи більшовицького терору, ні під час німецької окупації в роки Другої світової війни.

В  2020  році с.Новокрасне  святкувало  210  річницю  заснування  села  та  110  річницю церкви Успіння  Пресвятої  богородиці.

 

Село  ПОЛЯНКА, село ВИШНЕВЕ

 

   Засноване  в  1841  році.  Населення  с. Полянка-292 ; с.Вишневе -40

    В 2021  році  с.  Полянка виповнюється -180  років.  В  селищі  працює Будинок  культури , Полянський  дошкільний  навчальний  заклад « Дзвіночок », який  відвідує  13  діток. Також  на  території  селища працює  ФГ «Полянка», яке  займається вирощуванням сільськогосподарської продукції ( рослинництво).

 

Селище   КАВУНИ

 

Селище Кавуни розташоване на півдні України в північній частині Миколаївської області і входить до складу Арбузинського району.

Знаходиться на відстані 4 км на захід від районного центру і засноване в 1910 році.

 Щодо дивної назви селища ходить багато легенд, а одна з них така: коли селище не було забудоване навкруги були поля, на яких дуже добре родили кавуни і люди, проїжджаючи мимо, із захватом промовляли «Кавуни!». Це і стало основою для створення назви селища.

Кавунівська залізнична станція була остаточно збудована на Південній залізниці у 1865 році. Під час війни залізниця використовувалася для перевезень різних військових вантажів. Південна залізниця з’єднує місто Одесу з різними регіонами України та державами.

Коли була збудована залізниця, люди, які працювали на ній, почали будувати поруч собі житло, і незабаром з’явилася вулиця Привокзальна, а потім за нею вулиця Мічуріна.

Площа селища Кавуни    112.98 га. Має 398 дворів, населення 692 чоловіка.

 В різні часи люди з сусідніх сіл переселялися на Кавуни в пошуках кращої долі, тому  що Кавуни – це великий промисловий центр.

Понад 250 жителів селища воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. За мужність і героїзм вони були удостоєні високих урядових нагород.  27 липня 1990 року рішенням Миколаївської обласної ради народних депутатів було утворено Кавунівську сільську раду з центром у селищі Кавуни. Першим сільськими головою Кавунівської сільської ради стала Кулінська Галина Григорівна.

Особливої уваги заслуговує історія Кавунівського МТС. До війни подвір’я Кавунівського МТС мало вигляд містечка. Добре устатковані майстерні, гараж, їдальня, гуртожиток, клуб, початкова школа, двоповерховий будинок, в якому були контора МТС та житлові кімнати робітників. В МТС було 73 трактори, 51 комбайн, працювало 250 осіб, які обробляли 66 тис.землі. В березні 1944 року, після звільнення рідного краю від німецько-фашистських загарбників на місці МТС лежали купи попелу, зруйнована техніка. Поле кликало хлібороба. В нечувано короткий строк було відремонтовано 38 тракторів, 23 комбайни і за 1944 рік зорано 8187 гектарів землі. МТС почала відроджуватися. До кінця 1944 року тракторно-  комбайновий парк поповнився ще 14 машинами.

На території сільської ради успішно працюють та розвиваються 12 підприємств та організацій, на яких працює 434 особи, серед них хочеться відмітити ті підприємства де є стабільна праця і заробітна плата:

• ДП «Хлібна база -76» . Виробнича потужність елеватора – 149.5 тисяч тон, напільних складів – 50 тисяч тон. Елеватор збудований та запущений в експлуатацію в 1948-1949 роках.

• ТОВ «Укр-Ком» утворене у 2000 році,спеціалізується на переробці зерна та виготовлені високоякісних комбікормів для птиці та худоби. На базі цього підприємства працює ДП «Південь», яке займається вирощуванням сільськогосподарської продукції . Керівник – Федоров Олександр Іванович.

• ЗГ «Ефіролія», займається виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції. Директор підприємства Гридін Микола Миколайович.

• З 2009 року на території селища працює пекарня «Кавунівський хліб», яку очолює Анваров Васіб Байрамович. Пекарня своїм запашним хлібом та хлібобулочними виробами славиться за межами району.

Добова випічка хліба та хлібобулочних виробів близько 8500 тисяч, а можливістьдо 10000 тисяч.

В селищі працює Кавунівська ЗОШ І-ІІ ступенів, в якій навчається 55 учнів.  Історія школи починається з 1950 року з відкриття початкової школи на території МТС. Школі виділили одну кімнату. Заняття проходило в дві зміни. В 1-3 класах- комплектах  було12 учнів. В класах комплектах ПДУ було 14 учнів.

В 1955 році було виділено інше приміщення. Навчання проходило в двох кімнатах в дві зміни. Учнів було вже 49. В 1961 році ця школа була в аварійному стані, тому виділили приміщення на території ЗГ «Ефіролія» Тут теж було дві кімнати; вчителі працювали в дві зміни, учнів було вже - 68. Отже село  росло і молоділо. Після 4 класів дітям потрібно було продовжувати навчання в Арбузинській школі, а хотіли свою; тому в 1971 році побудували восьмирічну школу.

В 1977 році відкрили дошкільний заклад «Колосок». Колектив цього закладу  докладає багато зусиль у вихованні 19 найменших мешканців селища.

В 1946 році відкрито бібліотеку, фонд якої налічує 12000  примірників книг.

В селищі працює фельдшерсько-акушерський пункт, сільський клуб та відділення зв’язку, три магазини.

У 2005 році до 60 річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні  було виготовлено меморіальний знак воїнам- визволителям селища, який встановлено на площі.

Завдяки зусиллям громади 24 вересня 2006 року в селищі Кавуни відбулося відкриття Української Православної церкви Київського патріархату Святого Миколая – Чудотворця, духовним наставником якої є отець Миколай. Громада піклується про духовне відродження селища, впливає на формування загальнолюдських цінностей.

 

Село   МАРЯНІВКА

 

До заснування села, на його місці, у середині XIX сторіччя знаходилися два хутора — хут. Кулика та хут. Секера.

Мар'янівку було засновано після скасування кріпацтва у 1861 р. Після наділення селян землею залишалось багато вільної, нерозданої землі, що залишилися за казною, ця земля одержала назву казенно-оброчної. Поблизу Арбузинки виявилось дві ділянки казенно-оброчної землі, другу було названо Арбузинською казенно-оброчною статтею № 2. Пізніше, на ній було засновано села Мар'янівка та Полянка. Частину її роздали солдатам, які дослужували термін служби, але залишались жити тут, наділяли вже 5 десятин. Солдати утворили хутір Осикова Балка.

Окупація села німецько-нацистськими загарбниками відбулась на початку серпня 1941 року. Під час окупації у селі окупантами було утворено Мар'янівську сільську управу, що діяла з серпня 1941 р. до березня 1944 р. Звільнення села від окупантів відбулося 21 березня 1944 р. зусиллями 51-го полку.

 У 1946 році Мар'янівка є центром Мар'янівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області.

У 1979 році Мар'янівка входить до складу Новоселівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області.

 

село  НОВОСЕЛІВКА

 

Село Новоселівка було засноване на початку ХІХ століття. Його перша назва -Хутір. Новоселівка розташувалась при злитті балки Брехухи та річки Арбузинки.

Найменування села в перші десятиріччя його існування пов’язане з прізвищем поміщика Скаржинського - Мала Скаржинка.  Поміщик Скаржинський заселяв цей край  селянами-кріпаками, які мусили обжити незаймані землі.

Сучасна назва села є стягненою формою ойкоменізованого словосполучення: новоселок/ від «новий» /по/селок/, створена за допомогою суфікса  - івк /а/ «Новоселівка».

В  Новоселівській  школі  навчається  -123  дитини,  відвідують дошкільний  навчальний  заклад « Казка»-23  дитини.

 

Село   АГРОНОМІЯ

 

Село Агрономія засновано в 1920 році разом з однойменним радгоспом «Агрономія». Нинішня територія Агрономійської сільської ради в ХІХ ст. і на початку двадцятого століття входила до складу Єлисаветградського повіту Херсонської губернії,  була віднесена до Костянтинівської волості й підпорядкована владі села Мар’янівка.

 Село розташоване на березі річки Арбузинка, за 18 км на південь від селища Арбузинка і за 12 км від залізничної станції Трикратне на лінії Колосівка — Помічна Одеської залізниці. Сільраді підпорядковане село Нові Ставки.

 У роки Другої світової війни у боротьбі з гітлерівцями брали участь 102 жителі села, 39 з них загинули на фронті, 49 — нагороджені орденами і медалями. У Агрономії в 1975 р. споруджений пам'ятник на честь воїнів-односельців, котрі загинули в боях з нацистами.

На території Агрономії обробляється 5174.4840 га сільськогосподарських угідь, із них  ріллі -  4731,7996 га. У господарстві вирощують зернові культури, розвинене м'ясо-молочне тваринництво. Є майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки. 62 агрономійці удостоєні урядових нагород: ордена Леніна — директор радгоспу А. М. Никитченко, керівник відділенням І. Л. Годорожа і  комбайнер Ф. І. Майструк;   ордена Жовтневої Революції — головний  агроном Г. Т. Даниленко; ордена   Трудового Червоного Прапора — 11 чоловік.  За високі досягнення у виробництві і продажі державі сільськогосподарської продукції у восьмій п'ятирічці, радгосп «Агрономія» в 1971 р. нагороджений орденом Жовтневої Революції.

В селі працює   Агрономійська ЗОШ I – III ступенів, де навчається 128 дітей, їх навчають 23 вчителя. В цій школі   працювала   заслужена вчителька України С. І. Козловська, яка зараз на пенсії,  Агрономійський СБК  розрахований  на 600 місць. До послуг громади — Агрономійська сільська  бібліотека з фондом 12 тис. книг, Агрономійський ФАП і аптека, ДНЗ «Теремок» на 32 місця,  6 магазинів, відділення Укрпошти.

           В  2020  році село  Агрономія  відсвяткувало  100  років  від  дня  заснування.  

 

  ІІ.    МЕТА  І  ОСНОВНІ    ЦІЛІ  ТА  ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО –ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

                                                на  2021-2023  роки

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку  територіальної громади, підвищення ефективності використання її внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем, зростання добробуту і підвищення якості життя населення за  рахунок утримання позитивних та  подолання негативних тенденцій в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та  показників  економічного розвитку.

Основні завдання Програми:

Аналіз сильних та  слабих сторін, загроз і  можливостей в  аспекті соціально- економічного розвитку Арбузинської  селищної територіальної громади, наявного потенціалу, соціально-економічного стану  території, з урахуванням Державної стратегії  регіонального розвитку  на  2021-2027 роки, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695, Стратегії  розвитку  Миколаївської  області на  2021- 2027 роки та Плану  заходів  з  її реалізації у 2021-2023 роках, Стратегії  сталого  розвитку Арбузинської  селищної   територіальної громади  на 2019 -2026  роки.

Досягнення цієї  мети буде забезпечуватися  реалізацією таких завдань:

- забезпечення  високої  якості життя населення територіальної  громади;

-створення  чистого оточуючого середовища, підтримка екологічної безпеки на  всьому просторі  громади ;

-забезпечення інвестиційного привабливого клімату в  громаді і  створення інноваційної та  інвестиційної  інфраструктури ;

-побудова конкурентоспроможної економіки з високою доданою вартістю, підтримка вітчизняних товаровиробників;

-забезпечення європейського рівня управління та  самоврядування в громаді тощо;

- розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини;

- підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку ринку праці;

 - залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій.

2021-2023 роки стануть періодом структурних зрушень в економіці у бік посилення ролі інноваційної моделі розвитку, а також суттєвого вдосконалення ринкових інститутів, поглиблення європейської інтегрованості української економіки та поступового досягнення європейських стандартів життя населення.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ГРОМАДИ:

 

Самодостатня, конкурентноспроможна громада з високою якістю життя, де комфортно жити,

працювати, вести бізнес та виховувати дітей.

 

Стратегічна ціль 2.

Підвищення якості життя мешканців громади

Стратегічна ціль 3.

Сучасна функціональна інфраструктура та

громадський простір

Стратегічна ціль 1.

Сталий економічний розвиток громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МІЖГАЛУЗЕВІ ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАОРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Громада   займає  лідируючі  позиції  по  виробництву  сільськогосподарської  продукції, яку реалізовує в області  та  за  межами. У  громаді  активно  працюють 172  фермерські  господарства, які  обробляють  7269,5097 га  землі  та  669  одноосібників, які  обробляють землю загальною  площею 5232,6676 га. Їх  головний  профіль - вирощування  сільськогосподарської  продукції (зернових) та тваринництво. Галузь  сільського  господарства  на  даний  момент  є бюджетоутворюючою, тому пріоритетом  для  розвитку  місцевої  економіки  є  сприяння  підвищенню   доданої  вартості сільськогосподарської  продукції, яка вирощується  на  території  громади.  Тому  треба  планувати  створення  умов  для  появи  нових переробних підприємств, які б  дозволили  продавати не  тільки  сировину, але  й  продукти  переробки  на  внутрішній ринок.

Слід  зазначити, що це, в  першу  чергу, буде  досягнуто  за  рахунок  використання   новітніх  технологій при  виробництві сільськогосподарської  продукції, використання  якісного  посівного  матеріалу, що  забезпечить збільшення  урожайності  сільгоспкультур.

  До основних бюджетоутоутворюючих, які  займаються вирощуванням  зернових , а  також  тваринництвом  можна  віднести:

 СФГ « Віра »,  ФГ «Полянка», ФГ « Ларіне», ТОВ  « Агрофірма», « Вісла»,  ДП ДГ  «Агрономія» та  інші.

 

Кількість сільськогосподарських юридичних осіб, створених на території села, всього, із них:

 

– фермерських господарств

172

в них землі, га, всього:

7269,5097

в т.ч. орендованої,  га

9312.356

– приватно-орендних( одноосібники )

669

в них землі, га, всього:

5232,6676

в т.ч. орендованої,  га

1856.4230

–  ТзОВ 

-

в них землі, га, всього:

-

в т.ч. орендованої,  га

-

– сільськогосподарських виробничих кооперативів

 1

в них землі, га, всього:

190,21

в т.ч. орендованої,  га

190.21

 

  Пріоритетні завдання  Програми  щодо  розвитку

  сільськогосподарської  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на

  2021-2023  роки :

- оптимізація  структури  посівних  площ  сільськогосподарських  культур  та  доведення  їх  до  відповідності  відносно оптимізації співвідношення  культур  у сівозмінах;

- розвиток  сфери  переробки та збільшення  доданої  вартості  сільськогосподарської  продукції, започаткування  власних  торгових  марок та  брендів;

-вирощування   сільськогосподарських культур по  сучасним  технологіям з метою збільшення  виробництва;

- розвиток  та  підтримка галузі  тваринництва, підвищення рівня селекційно-племінної роботи в  сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах, підвищення продуктивності худоби на  основі зміцнення  кормової бази та  поліпшення якісного  складу поголів’я;

- створення та  підтримка сільськогосподарських виробничих кооперативів, сімейних ферм та  фермерських господарств тощо;

- збільшення виплат  за  оренду земельних ділянок ( паїв ) сільськогосподарськими підприємствами та  подальше зростання виплат залежно від результатів господарської  діяльності та фінансово-економічного  стану  орендаря;

- впровадження   новітнього  передового вітчизняного  та  іноземного досвіду в сфері  аграрного виробництва, переробки  та  випуску продукції, організація зустрічей, круглих  столів з  аграріями громади та  експертами сфери ;

- забезпечення участі аграріїв  Арбузинської  селищної  територіальної громади в державних, регіональних, міжнародних  програмах, проєктах з напрямків підтримки , розвитку сфери  сільськогосподарського  виробництва тощо.

 

                                 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В  громаді  функціонує  2 ( два ) підприємства, які здійснюють господарську діяльність в галузі  житлово-комунального господарства, КП « Вода –Ар», та  КП

« Арбузинський ККП».

     Житловий фонд Арбузинської селищної територіальної громади складається із 4760 домогосподарств,  з них розташованих  у міських поселеннях - 2997, сільських – 1763.

 

Житловий фонд Арбузинської селищної  ради

 

Назва населеного пункту

Загальна кількість житлових будинків

Утому числі багатоповерхових

Арбузинська  ТГ

4760

16

смт Арбузинка

2997

16

с.Полянка

 

 

с.Вишневе

 

 

с.Новокрасне

477

1

с.Кавуни

397

 

с.Новоселівка

1100

 

с.Мар′янівка

517

 

с.Воля

 

 

с. Агрономія

357

10

с. Новий Ставок

15

-

 

 

 Питома вага домогосподарств, обладнаних водопроводом - 18,3%, каналізацією – 9%,  пічним – 71,2%, природним газом – 8,6%,  мають індивідуальні установки опалення – 10,6%.

Протяжність  мережі  водопроводу  становить  36.5 км, з  урахуванням сільських  та  селищних  мереж, більшість  з  них  перебуває в незадовільному 

стані і  потребують  капітального ремонту. Водопостачання  відбувається  з підземних водозаборів. У  складі  підземного  водозабору  - 4   свердловини, 3  башти Рожновського. Система  водовідведення  включає  в  себе -  очисну  каналізаційну  споруду. Протяжність  каналізаційної  мережі - 3,7 км.

Комунальні послуги з вивезення сміття, водопостачання та водовідведення, асенізації, обслуговування освітлення вулиць, утримання доріг, утримання будинків, гортання снігу, прибирання території селища здійснюється підприємствами комунальної власності КП «Вода-Ар» та КП «Арбузинський ККП».

Енергопостачання. Електропостачання на території селищної ради здійснюється філією ПАТ «Миколаївобленерго» та ПрАТ «Атомсервіс».

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення складає  86.47 км.   

Газопостачання. Газопостачання в смт Арбузинка, с.Агрономія забезпечується ПАТ «Миколаївгаззбут». Діюча мережа газопроводів високого та низького тиску, які забезпечують газопостачання комунального, приватного та промислового сектору. Села Новокрасне, Полянка та Вишневе, Новоселівка, Марянівка, Воля, Кавуни  на даний час ще не газифіковані.

Поводження із твердими побутовими відходами. Розпорядженням Арбузинської районної державної адміністрації від 28 листопада 2011 року виділена земельна ділянка для розміщення та експлуатації сміттєзвалища, розташованого за межами населеного пункту смт Арбузинка, загальною площею 14,2 га.

Основними  завданнями щодо реалізації заходів по благоустрою селищної ради є забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів та покращення їх естетичного вигляду.  В першу чергу, це:

 • забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування;
 • забезпечення систематичного збору та вивезення побутових відходів, а також утримання в належному санітарному стані сміттєзвалища;
 • проведення ямкового ремонту вулично-шляхової мережі;
 • ліквідація всіх стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів;
 • поточне утримання пам’ятних знаків на території села;
 • озеленення вулиць та територій громадських установ;
 • утримання кладовищ;
 • поточне обслуговування вуличного освітлення;
 • утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій.

Реалізовані інфраструктурні проекти.                                   

        Пріоритетні  завдання Програми  щодо розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань на 2021-2023 роки:

- проведення  нового будівництва, реконструкції,  ремонту об’єктів водопостачання та  водовідведення, об’єктів поводження з  відходами та рекультивації територій сміттєзвалища тощо;

- закупівля транспортних засобів спеціального  призначення та  комплектувальних виробів до них для  комунальних підприємств, пожежної і  спеціальної  рятувальної техніки  та  пожежно-рятувального  оснащення, спеціалізованих  санітарних транспортних засобів для  лікувальних  закладів;

- будівництво, реконструкція, ремонт  та  утримання  доріг  місцевого значення, вулиць і доріг  комунальної  власності у  населених  пунктах  громади;

- впровадження енергозберігаючих та  енергоефективних заходів в житлово-комунальному господарстві з  метою  скорочення  споживання  підприємствами  галузі  енергетичних та  матеріальних ресурсів для  виробництва комунальних  послуг, термодернізація житлових будинків, проведення модернізації та  переоснащення житлово-комунального  господарства, скорочення понаднормових витрат  води;

- створення об′єднань  співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ);

- відновлення  роботи  органів  самоорганізації населення -  вуличних  комітетів ;

- залучення  інвестицій в  сферу  ЖКГ, з метою  покращення  якості  комунальних  послуг, модернізацію  підприємств.

- реконструкція  та створення об’єктів  зеленого господарства, облаштування  джерел та  місць відпочинку на  території  громади ;

- проведення  ремонтів  шахтних колодязів, джерел, криниць;

  - реконструкціяр,ремонт  мереж  вуличного  освітлення.

 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

  Соціально- економічний розвиток  громади  тісно  пов'язаний  з  екологічним  станом  довкілля, наявністю екологічних проблем  та  ризиків на  території.

Значною  мірою  стан  довкілля  Арбузинської  селищної  ради  обумовлюється  методами ведення  сільського  та  лісового господарства, функціонування об’єктів інфраструктури населених пунктів. Стан  довкілля  обумовлюється  впливом на  нього  усіх  суб’єктів природокористування.

Покращення  екологічної  ситуації  дозволить  сформувати в  громаді сприятливий інвестиційний  клімат і  здійснити  докоренні  структурні зрушення в його розвитку.

На  території  громади  розташовано -   ставків. По території  протікають  річки: Арбузинка, Корабельна .

               Пріоритетні  завдання Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2021- 2023  роки:

- відновлення  і  покращення гідрологічного режиму  річок, запобігання  руйнування  дамб водних  об’єктів, підтоплення доріг, населених  пунктів, будинків;

- впровадження  екологічного безпечного  механізму  утилізації  побутових  відходів;

- впровадження  роздільного збирання  твердих  побутових  відходів  у  всіх населених  пунктах селищної  ради, облаштування майданчиків для  збирання та сортування  ТПВ, попередження фактів виникнення  стихійних сміттєзвалищ;

- оновлення  контейнерного  господарства;

- придбання  транспортних засобів  спеціального призначення  та  комплектувальних виробів до  них для  вивозу твердих  побутових  відходів.

 

                                             ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Місцева   система  оповіщення  Арбузинської  селищної  ради  на  сьогодні  не  створена. Технічний стан та онащення не  відповідає сучасним вимогам (апаратура оповіщення  застаріла) та  потребує  оновлення.

Призначення  системи оповіщення  Арбузинської  селищної  ради – оповіщення керівного  складу  ради, членів місцевої комісії з  питань  техногенного-екологічної безпеки та  надзвичайних  ситуацій селищної  ради, відповідних органів цивільного захисту, підприємств, установ, організацій, населення  про  загрозу і  виникнення  надзвичайних ситуацій  природного, техногенного  та  воєнного  характеру в  мирний час та в особливий  період.

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на  2021- 2023  роки:

- створення, використання, утримання та  реконструкція  фонду захисних споруд  цивільного  захисту згідно  чинного  законодавства;

- забезпечення  навчання  з  питань  цивільного захисту посадових осіб органів  місцевого  самоврядування та  об’єктів господарювання  комунальної власності; здійснення підготовки  населення  до  дій  у  надзвичайних ситуаціях;

- створення сучасних систем  організації управління громадою- комунікаційних мереж, баз  даних, систем  оповіщення  населення.

 

СТВОРЕННЯ І  ВИКОРИСТАННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ  РЕЗЕРВІВ ДЛЯ  ЗАПОБІГАННЯ  ТА  ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ

 

     На  сьогодні  природне, техногенне  та  соціально-політичне  становище  в  громаді характеризуються рядом  необхідних  факторів, які  створюють високий  ризик  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  та  воєнного характеру. Окремо  стоїть  питання протистояння надзвичайній  ситуації  медико- біологічного  характеру, а саме: захворюванню  на  СOVID-19.

Наявність  запасів  матеріально- технічних цінностей у  резерві  є  елементом готовності органів  управління і  сил  цивільного  захисту  до  реагування на  надзвичайні  ситуації, зокрема :  проведення  аварійно-рятувальних  та  інших невідкладних  робіт, надання  невідкладної  та  термінової  допомоги  постраждалим, придбання засобів  індивідуального  захисту медичного  призначення, засобів дезінфекції, а також  забезпечення  проведення  робіт  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  відповідними  силами  цивільного  захисту та  іншими аварійними  формуваннями  громади.

  Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі та  вирішення  проблемних  питань на 2021-2023  роки :

- забезпечення  наявності  матеріально-технічних  цінностей  для  проведення  аварійно-рятувальних та  інших невідкладних  робіт, надання  невідкладної  та  термінової  допомоги  постраждалим, придбання  засобів індивідуального захисту  медичного  призначення, засобів  дезінфекції;

- забезпечення  проведення  робіт  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  відповідними  силами  цивільного захисту та  іншими  аварійними  формуваннями  громади.

 

 

РОЗВИТОК  БУДІВЕЛЬНОЇ   ГАЛУЗІ  ТА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   НАСЕЛЕННЯ  ЖИТЛОМ

 

     Житлова  проблема  на  сьогодні  є  однією з  найгостріших  соціальних  проблем як в  Україні, так  і  в нашій  громаді.  Стан  забезпечення  житлом пільгових соціально незахищених  категорій   громадян  вимагає  вжиття  заходів  щодо  створення  сприятливих  умов  для  залучення  широких  верств  населення, держави, органів  місцевого  самоврядування  до  житлового будівництва.

 Станом  на  01.01.2021  року  на  квартирному  облікі  Арбузинської  селищної  ради   перебуває   - 58 осіб.

     Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань на 2021-2023  роки:

-створення  містобудівного  кадастру як  основи  розроблення  містобудівної  документації;

- розроблення  схем  планування  території  громади, генеральних  планів населених  пунктів  Арбузинської  селищної  ради, планів зонування, детальних планів території населених  пунктів;

- запровадження  прогресивних  архітектурно-будівельних  рішень  у  розробленні  та  впровадженні  економічних  та  енергозберігаючих  проєктів  соціальних  об’єктів  та  житлових  будинків;

- створення  переліку безхозного  майна  громади.

 

 

РОЗВИТОК РИНКУ  ВНУТРІШНЬОЇ  ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТОВИХ  ПОСЛУГ

Мережа  підприємств  торгівлі  громади  станом  на  01.12.2020  року  становить     -  76  функціонуючих торгових точок, у  тому  числі:  магазинів - 60 ,  аптек - 9,  кафе та  їдалень - 9. У  сфері  побутового  обслуговування функціонує 10  об’єктів .

Приоритетні  завдання  Плану  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2021- 2023  роки:

- забезпечення  сталого  розвитку  споживчого  ринку громади, створення  мережі сучасних  об’єктів  торгівлі, кафе, ресторанного бізнесу  та  побутового  обслуговування  населення ;

- аналіз  балансу  попиту  та  пропозиції на  споживчому  ринку  громади, аналіз  товарного  насичення  по  закладам  торгівельного  обслуговування та  населених  пунктах;

- поліпшення  торгівельного  та  побутового обслуговування  віддалених  сіл громади.

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У громаді діють __    фізичних осіб підприємців,  малих підприємств - ,юридичних

 осіб - .

За оперативними даними у сфері малого та середнього підприємництва зайнято близько __  тис. осіб, що складає близько 22% працездатного населення громади.

Головними типами бізнесу в громаді є:

- вирощування сільськогосподарської продукції;

- роздрібна торгівля.

Головна галузь малого та середнього бізнесу – це, насамперед,  сільськогосподарське виробництво, яке забезпечує потреби громади та регіону в продукції рослинництва та тваринництва, сприяє розвитку інших галузей, які поставляють матеріальні ресурси та споживають продукцію АПК як сировину, надають транспортні, торгівельні та інші послуги.

В громаді здійснюється виробництво зернових, вирощування овочів, випічка  хлібобулочних  виробів та  інше. Наявна галузь тваринництва. Головним пріоритетом для розвитку місцевої економіки є сприяння підвищенню доданої вартості сільськогосподарської продукції, яка вирощується на території громади, а саме: створення умов для появи нових переробних підприємств, які б дозволили продавати не тільки сировину, але й продукти переробки на внутрішньому ринку. 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2021 – 2023 роки:

 -надання консультативної, організаційної, правовою допомоги СПД громади, спрощення та оптимізація процедури реєстрації, перереєстрації підприємницької діяльності, отримання суб’єктами бізнесу дозвільних документів тощо;

- забезпечення розвитку сфери переробки сільськогосподарської продукції, ринкової та фірмової торгівлі, започаткування підприємництва в галузі туризму, створення власних торгових марок та брендів;

 -  розвиток сфер виробництва та підприємств-експортерів громади;

          - забезпечення сталого розвитку споживчого ринку ради, створення мережі сучасних об'єктів торгівлі, ресторанногобізнесу та побутового обслуговування населення;

- залучення СПД громади до участі та реалізації інвестиційних проєктів, державних та іноземних програм, грантів тощо;

- забезпечення умов для стійкого територіального розвитку сфери підприємництва, організація сталого функціонування закладів торгівельного, побутового обслуговування у віддалених селах.

 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

   Керуючись ст. с. 25,40 Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст.8, ч.6 ст.12 Закону України « Про  адміністративні послуги», ріщенням  виконавчого  комітету  затверджено  Перелік  адміністративних  послуг, які  надаються  Арбузинською селищною територіальною  радою в усіх  населених  пунктах  громади.

Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання (передачу) її у власність,  надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельних ділянок в натурі), затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, витяги з рішень  засідань виконкому та сесії селищної ради, видача довідок, видача виписок з господарської книги, надання відповіді на запит щодо отримання публічної інформації, реєстрація місця проживання, видача довідки про адресу місця реєстрації особи, видача довідки про склад сім'ї, видача довідки при народженні дитини на отримання одноразової матеріальної допомоги, видача довідки на отримання матеріальної допомоги у зв’язку зі  смертю, прийом, реєстрація пропозицій, заяв, скарг громадян, контроль їх виконання, присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна, дозвіл на зрізання насаджень, дозвіл на проведення зборів, мітингів, маніфестацій  і демонстрацій, спортивних видовищ та  інших масових заходів, затвердження за погодження з  власниками графіків роботи об’єктів торгівлі та побутових послуг, надання роз’яснень та консультацій, утримання  дітей в дошкільній установі, надання в оренду комунального майна, надання в оренду земельних ділянок фізичним особам, надання в оренду земельних ділянок юридичним особам, вирішення земельного спору  та  інші.

В 2021  році  розпочнеться  процедура трансформації Центру  надання  адміністративних  послуг щодо  переходу Центру в  Арбузинську  селищну  територіальну  громаду. Реформування системи  надання  адміністративних  послуг є  однією  з  найважливіших складових поліпшення соціально-економічного середовища, а  також  створення  сприятливого бізнес-клімату в громаді.

Приоритетними  завданнями   Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на  2021- 2023 роки:

 • підвищення  рівня матеріально-технічного забезпечення Центру- забезпечення рівного доступу усіх жителів кожного  населеного пункту  громади  до отримання адміністративних, соціальних послуг;

 

 • підготовка пропозицій щодо узгодження окремих положень  нормативно- правових актів Державної  міграційної служби України, Державного  агентства земельних ресурсів України тощо.

СТАН РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Транспортна інфраструктура. Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного (сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення - 37,8 км.

Питома вага автомобільних доріг із твердими покриттям  - 89,3 %.

Одним із найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть вирішити проблему в повній мірі.

 

 

P71117-085530

 

Завдяки децентралізації, селищна громада вперше отримала можливість використати вагомий фінансовий ресурс на розвиток інфраструктури населених пунктів. До цього часу селищна рада могла розраховувати лише на власний, подекуди досить мізерний, бюджет. З огляду на значний спектр проблем, власних коштів вистачало лише на поточне покриття виникаючих витрат.

Найближчий автошлях  національного значення : Н -24 Благовіщенське-Миколаїв. Через  територію  громади проходить автошлях  територіального значення: Т-15-10-Арбузинка-Єланець-Нова Одеса  та  дорога обласного підпорядкування  Арбузинка – Вознесенськ.

Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг  загального користування місцевого значення, вулиць і  доріг комунальної власності в населених  пунктах у межах  Миколаївської  області – в рамках Регіональної програми  розвитку  автомобільних  доріг загального  користування, затвердженої   рішенням  облради  від 24.12.2019 № 2, – передбачено в Миколаївській  області на  2020-2022 роки.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей   Одеської  залізниці : Одеса -  Колосівка - Помічна - Москва, Кіровоград -  Первомайськ.

 Також є площадка для громадської авіації, яка має ґрунтову взлітно- посадочну смугу, розташовану в 600 метрах від смт Арбузинка.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 27 км, що становить 40 % від загальної протяжності вулично-дорожньої мережі.

     Пріоритетні   завдання  до  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення   проблемних  питань на 2021- 2023  роки :

- своєчасне  і  повне  задоволення  потреб  для  населення  в  міських, приміських, внутрішніх перевезеннях; створення  умов  для  функціонування  сталого  автомобільного  та  залізничного сполучення жителів  кожного  населеного пункту громади з обласним та  районним  центром  м. Первомайск.

Телекомунікаційні системи в Арбузинці представляє вузол зв’язку ПАТ «Укртелеком»,  який надає послуги по телефонії (міжміський та місцевий зв'язок) та відділення Укрпошти. Мережа мобільного зв’язку експлуатуються мобільними операторами: ТОВ «Астеліт»: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна».

Мережа Інтернет та покриття мобільного зв’язку охоплює майже всю територію селищної ради.

Фінансово-кредитна система представлена відділеннями:

 • Територіально відокремлене безбалансове відділення № 10014/0109 Миколаївського обласного управління ВАТ «Ощадбанк»;

 -   МРУ «Приватбанку».

   

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

Демографічна характеристика Арбузинської ТГ

 

Кількість   населення

10339тис.чол

В т.ч.

 

чоловіків

  2970 тис.чол

жінок

   3142 тис. чол.

Кількість пенсіонерів

2854 тис. чол.

чоловіків

1215 тис.чол

жінок

1638 тис.чол

відсоток пенсіонерів від загальної кількості населення

29.8

Щільність проживання

21,0 чол/км2

Смертність на 1000 жителів

 

Природний приріст/скорочення населення на 1000 жителів

 

Середній вік

41 рік

Тобто, розглянувши дані за останні  роки, можна зробити висновок про негативну динаміку приросту населення громади. Щороку народжуваність зменшується на 10-20%, також спостерігається тенденція до зростання чисельності осіб, що тимчасово покидають громаду.

Проаналізувавши паспорт громади (додаток 1), можемо також сказати, що зменшується кількість сімей та домогосподарств селища. 

 

 

 

Тобто, при наявності трудових ресурсів, Арбузинська  селищна  територіальна  громада має значну частку непрацездатного населення, що потребує соціального захисту та забезпечення.

     

Динаміка  трудових  ресурсів  Арбузинської  селищної територіальної     громади    станом  на  15.12.2020  року.

Як видно з діаграми, спостерігається поступове скорочення чисельності працездатного населення, трудовий потенціал Арбузинської громади щороку зменшується.

Національний склад населення: 90,0% українців, 7,1% – росіян, 1,6% – молдован,  1% - білоруси, 0,6% – інші національності.

 

               Структура населення Арбузинської селищної   громади

 

 

Населені пункти громади

Всього населення

В тому числі

З них безробітні

У віці від 0 до 17 років

18-59 років

60 років і більше

Арбузинська ТГ

10339

 

 

 

330

смт Арбузинка

чол.

жін.

6112

3142                                 2970

 

 

 

 

187

с. Новокрасне

чол.

жін.

      1259

592                                     667

192

 95

97

858

 421

437

209

76

133

40

с. Кавуни

чол.

жін.

 

828

365

463

143

64

79

497

237

260

188

64

124

 

 

 

 

Агрономійська сільська рада

чол.

жін.

 

804

388

416

 

187

94

93

 

383

183

200

 

234

111

123

15

Новоселівська сільська рада

чол.

жін.

 

1058

 520

538      

 

 

      208

      115

        93

 

652

332

320

 

198

73

125

19

 

   Арбузинська селищна  територіальна  громада є найбільшою з громадою  району. На її території проживає більше 50 % всього населення району. Рівень працездатного населення не відрізняється від загальнорайонного та становить 55 %.

 

 

Арбузинська територіальна громада володіє трудовим потенціалом з достатньо високим рівнем освіти та професійно-кваліфікаційного складу, хоч демографічна ситуація не сприяє його нарощуванню. Попри особливості структури, трудовий потенціал здатний забезпечити реформування господарства громади. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою,  причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники державного управління  та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники сільського господарства .

Тобто, як свідчать дані діаграми, громада достаньо забезпечена кваліфікованими трудовими ресурсами.

 

 

ГЕНДЕРНА  ПОЛІТИКА

 

Дана  Програма  розроблена з  урахуванням  наказу  Міністерства  соціальної політики України « Про  затвердження інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під  час розроблення нормативно – правових актів»  від 07 лютого 2020 року  № 86, потреб  різних соціальних груп  з  метою  забезпечення рівноправних  можливостей жінок  і  чоловіків, та  запобігання  усім  формам дискримінації, неупередженого  ставлення до  всіх  мешканок / мешканців  територіальної  громади .                     

        Пріоритетні  завдання Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2021-2023 роки:

- організація  реалізації  державної  політикм  щодо  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків,  проведення  просвітницької  діяльності з  питань  гендерної  рівності  та  ліквідації всіх  форм  дискримінації за  ознакою статі;

- координація  роботи  структурних  підрозділів  виконавчого комітету  селищної  ради, громадських  організацій та  благодійних фондів з метою  забезпечення  реалізації  державної  політики  стосовно  сімей, дітей та  гендерної  рівності  в  громаді, протидії  торгівлі  людьми, попередження  насильства  в  сімї;

- сприяння  створенню умов  для поєднання  жінками  і  чоловіками професійних і сімейних  обов’язків, вжиття заходів, спрямованих  на  формування  гендерної  культури  мешканок /мешканців громади;

- розгляд  та  аналіз  звернень  громадян з  питань  забезпечення рівних  прав  та  можливостей жінок  і  чоловіків,  дискримінації за  ознакою  статі, проведення моніторингу надання  гендерно- чутливих послуг на території громади;

- забезпечення  включення  гендерного  компоненту до місцевих  цільових  та  бюджетних  програм та  постійне  застосування  гендерно- орієнтованого  бюджетування.  

 

 

 

                                                     

 

СТАН СПРАВ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

 

Станом на 01.11.2020 року в громаді мешкає 4 прийомні сім′ї, в яких  виховується  20 дітей; 2 дитячі будинки сімейного типу, у яких виховується 15 дітей.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2021 – 2023 роки:

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, соціальному сирітству, вчиненню дітьми правопорушень;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;
 • продовження роботи щодо раннього виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, фахове здійснення соціального супроводу та взаємодії у вирішенні нагальних питань сімей, всебічне та якісне надання соціальних послуг найуразливішим  категоріям населення громади;
 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Головними сферами зайнятості в громаді є сільськогосподарське виробництво, малий та середній бізнес, соціальна сфера. Значна чисельність працездатного населення працює в  смт Арбузинка. Постійно зростає кількість працюючих за кордоном.

 На обліку в Арбузинській районній філії Миколаївського обласного центру зайнятості перебуває 330 осіб  із  них чол. - 220;  жін. -110  .

смт Арбузинка  - 187осіб :          чол. - 145, жін.- 142

с.Новокрасне      - 40 осіб :          чол. - 15,   жін.- 25

с.Полянка,Вишневе -28 осіб:       чол. - 13,  жін. -15

         с.Агрономія  -15 осіб :                  чол. - 7,   жін.- 8

с.Новоселівка, Воля  - 15 осіб :    чол. -15,  жін.- 5

с.Марянівка – 14 осіб                    чол. -11,  жін.- 4

с. Кавуни – 31особа :                     чол.-19,   жін.- 12

 

Розподіл робочої сили за галузями

Назва галузі

Кільк, чол

% зайнятого населення

% до працездатного населення

% до всього населення

1

Сільське господарство

795

52,93

29,61

16,26

2

Промисловість

30

1,22

0,68

0,37

3

Будівництво

23

2,27

1,27

0,7

4

Транспорт

54

2,19

1,23

0,67

5

Торгівля

126

5,12

2,86

1,57

6

Державна служба

 95

14,54

8,14

4,47

7

Освіта, культура

184

16,25

9,09

4,99

8

Харчова промисловість

14

0,57

0,32

0,17

9

Охорона здоров´я

81

4,91

2,75

1,51

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2021 – 2023 роки:

 • сприяння роботі з проведення активної політики зайнятості населення, удосконалення методів профорієнтаційної роботи;
 • сприяння активізації роботи щодо створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок залучення інвестицій у розвиток сфери застосування праці в громаді;
 • запобігання поширенню проявів нелегальної зайнятості;
 • збільшення обсягів виробництва діючих підприємств, започаткування нових видів діяльності з метою створення робочих місць;
 • проведення заходів з підвищення кваліфікації, перекваліфікації, надання можливості отримання нових професійних навичок для працюючого населення тощо.

Населення та трудові ресурси

 Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській селищної територіальній громаді,  склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10339 осіб, у тому числі: міське населення – 6112осіб, сільське населення – 4227 осіб ,  дітей  дошкільного віку -  233 шкільного віку –1256

 

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення  перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку –  по  Арбузинській селищній  раді  - 2854 , із  них : чол. – 1215, жін. - 1638 

 

СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Соціальні послуги надаються відділом   соціального захисту населення Арбузинської селищної  територіальної  громади, який  створено в 2020  році. Також функціонує Центр реабілітації дітей-інвалідів та Територіальний центр соціального обслуговування Арбузинкої  селищної  ради. У бюджеті селищної ради на 2021-2023 роки передбачені кошти на виконання заходів щодо реалізації Комплексної програми соціального захисту населення  «Турбота», в тому числі на фінансову підтримку громадських організацій (Арбузинська районна організація «Всеукраїнська організація інвалідів», «Союз організації інвалідів України», районне товариство чорнобильців, Арбузинська районна організація ради ветеранів).

На  території  громади  станом  на 10.12.2020 року  проживає: 4368  осіб, які належать до  пільгової  категорії Арбузинської  селищної  територіальної громади.

                                                        

 Кількість населення  по соціальним групам (станом на 10.12.2020 року).

   Населені пункти і складі ОТГ

 

Пенсіонери

Одинокі пенсіонери на обс.тер.центрі

Діти війни

Учасники ВВВ – друга світова війна

Сімї загиблих

Учасники бойових дій АТО, ООС

Учасники бойових дій, інтернаціоналісти

Постраждалі від аварії на ЧАЕС

Особа з інвалідністю

Особа з інвалідністю - дитина

Арбузинка

Чол

900

19

107

13

3

100

26

17

134

17

Жін

1185

35

258

30

 

2

0

8

121

9

с. Новокрасне

чол

63

8

15

4

1

13

3

5

16

1

жін

130

14

45

6

 

0

1

2

26

2

с. Полянка, с. Вишневе

чол

16

0

3

0

 

5

1

0

7

2

жін

20

2

12

1

 

0

0

0

5

2

с. Агрономія

чол

68

4

13

0

1

19

2

3

27

4

жін

130

7

44

2

 

1

0

2

24

2

с. Нові Ставки

чол

4

0

0

0

 

1

0

0

0

1

жін

8

0

0

0

 

0

0

0

0

1

с. Новоселівка

Чол

24

1

3

0

 

7

1

1

4

0

жін

39

3

12

1

 

0

0

0

7

1

с. Марянівка

чол

73

1

10

3

 

7

0

1

4

1

жін

23

4

24

1

 

0

0

0

14

1

с. Воля

чол

18

0

3

0

 

3

3

0

2

1

жін

9

0

6

2

 

0

0

0

3

0

с. Кавуни

чол

49

1

9

1

 

18

1

2

17

1

жін

94

7

34

4

 

0

0

2

14

2

Всього:

 

2854

106

588

68

5

176

38

43

425

65

 

чол

1215

34

154

21

 

173

38

29

211

21

 

жін

1638

72

434

47

 

3

0

14

214

44

             Пріоритетні  завдання Програми щодо  розвитку  галузі та  вирішення  проблемних питань  на 2021-2023 роки :

- розвиток  та  збереження  мережі закладів  системи соціального захисту  населення  громади;

- підвищення  якості  надання  соціальних  послуг, їх ефективності та  наближення  до  потреб  споживачів;

- надання  матеріальної  допомоги на  лікування, малозабезпеченим сімям, військовослужбовцям, в тому числі тим, які  перебувають в зоні АТО та їх сім′ям,  на  поховання окремих категорій громадян;

- забезпечення  функціонування Територіального центру  соціального  обслуговування ( надання соціальних послуг ) Арбузинської  селищної  ради;

- забезпечення  функціонування Центру  реабілітації дітей- інвалідів;

- виділення  коштів  на  відшкодування  вартості  перевезень  осіб  пільгової  категорії  автомобільним  та  залізничним  транспортом;  та  інші  соціальні  відшкодування.

 

ОХОРОНА   ЗДОРОВ′Я

Медична допомога населенню Арбузинської   селищної  територіальної громади надається :

- АЗПСМ смт Арбузинка

Всього  працівників -25;  лікарів - 6,  середній  медичний персонал -12;

-АЗПС с.Новокрасне, працівників -7;  лікарів – 1,  середній  медичний персонал - 5;

- ПЗ с. Новоселівка,  працівників – 3; лікарів – 0, середній  медичний  персонал - 1 ;

- ПЗ Агрономія, працівників -4; лікарів - 0, середніх медичних працівників – 2.

  Протягом  2020  року  було  укладено   8774  декларацій з  сімейними  лікарями,що  складає 85 %

    Центральна районна лікарня (стаціонар на 70 ліжок; 3,6 на 1000 населення в тому числі : хірургічне відділення – 18 ліжок, з яких: 7 акушерсько-гінекологічного профілю; терапевтичне відділення – 25 ліжок, з яких: 10 неврологічного профілю; педіатричне відділення – 10 ліжок.  

При закладах охорони здоров'я  функціонує денний стаціонар, в усіх амбулаторіях працює денний стаціонар на дому.

З 01.04.2020  року  Арбузинська ЦРЛ ( вторина  ланка ) отримує  фінансування  з НСЗУ ( національна  слуба здоров′я України), і має  дозвіл  на 7  пакетів  надання  медичних  послуг :

-хірургічна  допомога  дорослим  і  дітям;

- соматична  допомога без хірургічного  втручання;

- амбулаторно- поліклінічна  допомога;

- амбулаторно лікувальна допомога хворим на ВІЛСНІД;

- паліотична  стаціонарна  допомога;

- паліативна  мобільна допомога;

- допомога  хворим  на СOVID-19

             Всього  працює в  Арбузинській ЦРЛ -13 лікарів; 43 -  середні медичні працівника.

         Пріоритетні  завдання  до  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних питань  на 2021-2023  роки :

- організація  та  забезпечення  діяльності  первинної  медичної  галузі  відповідно  до  напрямків  державної  політики  у сфері  охорони здоровя;

- проведення  роботи  щодо  покращення  матеріально- технічної  бази закладів охорони здоровя громади;

- укомплектування  штату працівників  закладів  медичного  обслуговування;

- подальша  модернізація  регіональної  сфери охорони здоров′я відповідно до  норм  чинного  законодавства;

- забезпечення  ефективної  профілактики  інфекційних та неінфекційних захворювань;

-придбання  виробів  медичного  призначення  для  обстеження  на СOVID-19.

                                              

ОСВІТА

 

В   Арбузинській селищній  територіальній  громаді цілеспрямовано проводиться робота у сфері дошкільної освіти шляхом оптимізації мережі дошкільних закладів відповідно до потреб населення, соціально-демографічної ситуації, розвитку матеріально-технічної бази дошкільних закладів.

Охоплення дітей  від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти  становить 93%.  Діти 5-річного віку  100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

Станом на 15.12.2020 року в Арбузинській селищній  територіальній  громаді  діє 6 закладів дошкільної  освіти:

     - Комунальний  заклад  докільної освіти «Пролісок»

Всього: 192 дитини,  із  них:  105  хлопчиків, 87 дівчаток.

 • Полянський  дошкільний заклад «Дзвіночок»

Всього: 13 дітей, із  них: 5 хлопчиків, 8 дівчаток.

 • Комунальний заклад Новокрасненський ДНЗ «Малятко»

Всього: 28 дітей,  із  них: 13 хлопчиків, 15 дівчаток.

    - Агрономійський ДНЗ «Теремок»

Всього: 32 дитини,  із  них: 19  хлопчиків, 13 дівчаток.

   - Кавунівський дошкільний навчальний заклад «Колосок»

Всього: 18 дітей, із них: 8 хлопчиків,10 дівчаток.

   - Новоселівський дошкільний навчальний заклад ясла- садок «Казка»

Всього : 23 дитини, із них: 12 хлопчиків, 11 дівчаток.

        Всього по  дошкільних  закладах 233 дитини, із них: 123 хлопчика, 110  дівчаток.

Система освіти розвивається в рамках реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Програми реалізації державної національної програми «Освіта».

 Заклади  освіти  Арбузинської   селищної  територіальної  громади :

 - Комунальний заклад  Арбузинська  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. О.Закерничного

Всього навчається264 дитини, із них: 142  хлопчика, 122 дівчинки.

- Комунальний заклад  освіти Арбузинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т.Г.Шевченка

Всього:546 дітей, із них:285 хлопчиків, 261 – дівчинка

- Комунальний заклад « Новокрасненська  ЗОШ І –ІІІ ст.

 Всього:  136  дітей , із них:  68 хлопчиків, 68  - дівчаток.

- Агномійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Всього:  128  дітей, із них:  64 хлопчика, 64 – дівчинки.

-Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 Всього:123  дитини, із них : 64 –хлопчика, 59  - дівчаток.

- Кавунівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Всього 55 дітей, із них: 25 – хлопчиків, 30- дівчаток.

     Всього  навчається  дітей  в  закладах  освіти  громади  1256 дітей, із них: 648 –хлопчиків, 604  - дівчинки.

  Загальна  кількість  працюючих  учителів - 119

Автобусний  парк  сфери освіти  складається з 5  автобусів  для  підвезення  дітей.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2006 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах» учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. Обов’язковим є дотримання натуральних норм харчування, які наведено в додатку № 7 Постанови № 1591.

 Школи достатньо укомплектовані педагогічними кадрами. На постійному контролі тримаються питання харчування та підвозу школярів.

Сучасними навчальними комп’ютерними комплексами забезпечені всі  загальноосвітні школи.

Для організації дозвілля дітей у позаурочний час, на базі загальноосвітніх шкіл району, працюють  гуртки в  комунальному  закладі позашкільної освіти Будинок творчості школярів Арбузинської селищної ради за такими напрямками: науково-технічний, еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, та  інші.

Всьго  відвідують  гуртки -174  дитини ; 53 хлопчика, 121 дівчинка.

    Пріоритетні  завдання  Програми  щодо   розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2021- 2023  роки :

- модернізація  мережі  закладів  освіти  Арбузинської  селищної  ради, проведення  поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій, будівництва  із  застосуванням  енергозберігаючих  технологій закладів  освіти;

- покращення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти, придбання  навчальних  кабінетів, шкільних  автобусів  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування

- здійснення  заходів щодо  організації  роботи  забезпечення педагогічними  кадрами, організація  підвищення  їх  кваліфікації на  основі диференційного та  особистісного-орієнтованого підходу;

- забезпечення  інтеграції  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у загальноосвітній простір  шляхом  створення  умов  для  їх  навчання  в  інклюзивних  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладах;

- проведення  роботи  з  національно-патріотичного виховання  дітей та  молоді;

- організація  оздоровлення  дітей  у  пришкільних  оздоровчих  таборах із  залученням  волонтерів та  студентів вищих  навчальних  закладів;

- удосконалення  підготовки учнів  загальноосвітніх навчальних  закладів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванню як передумови забезпечення рівного доступу до вищої  освіти, налагодженні  чіткої системи інформування  випускників, батьків, учителів, громадськості щодо  процедур  проведення  зовнішнього незалежного  оцінювання  на 2021-2023 роки;

- збереження  і  розбудова  існуючої  мережі дитячо-юнацької спортивної  школи;

- будівництво  нової  та  реконструкція  існуючої матеріально- технічної  бази  закладів  фізичної  культури  і  спорту;

- підтримка обдарованої  молоді, лідерів  учнівського  самоврядування.

 

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ

      протягом  всього  періоду функціонування  Арбузинської  селищної  територіальної громади одним  з  пріоритетних  аспектів  її  життєдіяльності  є  підвищення  рівня  забезпечення  населення  громади  сучасними  спортивними  спорудами, покращення  роботи з  багатьох  видів  спорту – дитячо-юнацької  спортивної  школи (ДЮСШ ).

Всього  відвідують  спортивні  секції-337  дітей ;  128 – хлопчиків ,109- дівчаток. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд

 по  Арбузинській ТГ

з/п

Перелік спортивних споруд

Станом на 01.01.2020р.

Станом на

01.01.2021

+/-

1

2

3

4

5

1.

Спортивних споруд,  всього:

60

57

0

1.1

у тому числі : внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд

3

3

0

2.

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше

2

2

0

3.

Легкоатлетичні ядра (арени), що не входять до складу стадіонів

-

-

-

4.

Легкоатлетичні манежі

-

-

-

5.

Площи   Площинні спортивні споруди  - всього, з них:

45

43

0

5.1.

- спортивні майданчики з тренажерним обладнанням

2

2

-

5.2.

  - спортивні майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням

2

2

-

5.3.

- тенісні корти

-

-

-

5.4.

- футбольні поля

5

5

 

5.5.

- інші спортивні майданчики

36

34

0

6.

Із загальної  кількості (з рядка 5) із синтетичним покриттям

2

2

0

7.

Спортивні зали площею не менше 162 м2

4

3

-

8.

Плавальні басейни – всього, з них:

-

-

-

8.1.

– 50 - метрові

-

-

-

8.2.

– 25 - метрові

-

-

-

8.3.

– інші

-

-

-

9.

Із загальної кількості (з рядка 8) криті плавальні басейни – всього, з них:                                                                                                  

-

-

-

9.1.

– 50 - метрові

-

-

-

9.2.

– 25 - метрові

-

-

-

9.3.

–  інші

-

-

-

10.

Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не менше 25 метрів

3

3

-

11.

Стрілецькі стенди (круглі, траншейні)

-

         -

-

12.

Біатлонні стрільбища

-

-

-

13.

Стрільбища для стрільби з лука

-

-

-

14.

Велотреки                                

-

-

-

15.

Кінноспортивні бази

-

-

-

16.

Споруди зі штучним льодом – всього, з них:

-

-

-

16.1.

– площею 30 х 60 м.

-

-

-

16.2.

–  криті

-

-

-

17.

Веслувально-спортивні бази

-

-

-

18.

Веслувальні канали

-

-

-

19.

Водноспортивні бази

-

-

-

20.

Трампліни лижні  - всього:

-

-

-

20.1

у т. ч. для фристайла

-

-

-

21.

Лижні бази

-

-

-

22.

Інші спортивні споруди - всього:

6

6

-

22.1

із них: з тренажерним обладнанням

1

1

-

23.

Об′єкти, які протягом року:

     

- збудовані

1

0

0

- реконструйовані

-

-

-

- відремонтовані

1

2 - спортивна зала Арбузинської ЗОШ №2, футбольне поле на стадіоні «Колос» в смт Арбузинка

+2

- незавершені будівництвом

-

Багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям за адресою: смт Арбузинка, вул. Шевченка, 191

-

- незавершені ремонтом

-

-

-

- передані до інших форм власності

-

-

-

- перепрофільовані

-

-

-

- здані в оренду

-

-

-

- ліквідовані

-

-

-

24.

Споруди, які відповідають міжнародним стандартам

-

-

-

25.

Кількість проведених на базах олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки:

     

- міжнародних змагань

-

-

-

- всеукраїнських змагань

-

-

-

- навчально-тренувальних зборів

-

-

-

26.

Обсяги та джерела фінансування розвитку матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту:

     

- з державного бюджету

     

- з місцевого бюджету

4 449

530 грн

760 тис.грн

 

 До  мережі  спортивних  споруд  та  об’єктів  громади входять, стадіони, спортивні зали при загальноосвітніх  школах,  спортивні  майданчики. Всі  спортивні споруди  використовуються  за  призначенням.

     Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку   галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на  2021-2023  роки :

- забезпечення  проведення  спортивно- масових заходів для  різних вікових  категорій  населення  громади ;

- створення  сприятливих умов  в  організації якісного, змістовного дозвілля  населення  громади ;

- Будівництво  нової та  реконструкція  існуючої  матеріально- технічної  бази закладів освіти( спортзали ), закладів  культури  та  спорту.

 

Стадіон «Колос»

 

 

image

 

КУЛЬТУРА

Головною метою у сфері культури є зростання духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, збереження культурної спадщини та забезпечення доступу населення до культурних надбань.

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні.

Мережа  закладів  та  об’єктів  культури та  культурної  спадщини  Арбузинської  селищної  територіальної  громади  з  01.01.2021  року  :

районний будинок  культури  -1

   міський будинок культури – 1

    будинки  культури – 2

    сільські клуби – 4

    районна  бібліотека для дорослих -1

    районна бібліотека для дітей -1

    бібліотеки-філіали – 6.

    В  закладах  культури  Арбузинської  селищної  територіальної  громади   46 працюючих.

  Пріоритетні  завдання  Програми щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2021-2023  роки:

- поліпшення   матеріально - технічної  бази клубних  закладів  та  бібліотек  шляхом  проведення  капітальних  та  поточних ремонтів, поновлення  роботи  систем  опалення, придбання  обладнання, музичних інструментів за  рахунок із  усіх  джерел  фінансування ;

- забезпечення  належного  рівня  збереження  та  використання  об’єктів  культурної  спадщини  громади  для  вільного доступу;

- розвиток  туристичної  інфраструктури, розробка туристичних маршрутів;

- активізація  роботи  щодо  організації  змістовного культурного  дозвілля населення, особливо  молоді, створення  нових  клубів  за  інтересами для  різних  верств  населення ;

- активізація  роботи  по  розшуку  нових  краєзнавчих  матеріалів, проведення  екскурсій з  історичного  минулого  рідного  краю, проведення  пошукової  роботи;

- провести  роботу  по  укладанню  охоронних  договорів  на  пам’ятники  археології, історії;

- організація  видовищно-розважальних заходів  до державних, народних  свят, проведеня  свят  місцевого рівня (свято  сіл) та  інших  розважальних  заходів;

         - участь  у  обласних, всеукраїнських  культурно- масових  заходах;

          - забезпечення  всіх  закладів  культури громади  вільним  доступом  до  мережі « Інтернет».

Участь  закладів  культури  громади  в  державних, релігійних програмах, конкурсах, проектах, грантах підтримки  та  розвитку  сфери  культури  тощо.

Споруджено пам’ятник загиблим під час Великої Вітчизняної війни, пам’ятник чорнобильцям, пам’ятник жертвам голодомору.

 

Місця для проведення публічних заходів

Назва населеного пункту

Назва закладу

На яку кількість осіб розраховано

Мультимедійне обладнання

Плата за використання для мешканців громади

смт Арбузинка

Арбузинський міський Будинок культури

400

-

-

смт Арбузинка

Арбузинський міський клуб

180

-

-

с. Полянка

Полянський сільський клуб

150

-

-

с. Новокрасне

Новокрасненський сільський клуб

 

 

-

-

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

В Арбузинській ОТГ – 4 прийомні сімї (ПС), в них 8 дітей;

2 – ДБСТ (дитячі будинки сімейного типу ), в них 12 дітей.

Сімей, які опинились у складних життєвих обставинах – 86 (в них 234 дітини). На квартирному обліку ОТГ знаходяться 28 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 2 осіби отримали державну грошову компенсацію на придбання житла.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення проблемних питань на 2021 – 2023 роки:

 • збереження повноцінно функціонуючої мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • вирішення проблем тимчасової зайнятості та організації змістовного дозвілля молоді;
 • продовження роботи щодо підвищення соціальної активності молоді, творчого розвитку особистості, створення умов для її інтелектуального самовдосконалення;
 • підтримка талановитої та творчо обдарованої молоді;
 • національнально - патріотичне виховання дітей та молоді;
 • залучення молоді до участі в заходах, які проводяться на території громади та за її межами;
 • надання організаційної, консультативної, фінансової підтримки щодо реалізації молодіжних ініціатив;
 • залучення молоді до розробки цільових програм, участі в конкурсах, грантах тощо.

 

МОБІЛІЗАЦІЙНА  ПІДГОТОВКА ТА  ТЕРИТОРІАЛЬНА  ОБОРОНА

 Оборонат України  базується  на  готовності  та  здатності  органів  місцевого  самоврядування, цивільного  захисту, національної економіки  до  проведення, при  необхідності, відсічі  збройної  агресії, ліквідації  збройного конфлікту, а також  готовності  населення  і території держави до оборони.

Актуальність  проблеми  забезпечення  безпеки  населення  і  територій  від  збройної  агресії  зумовлена  тривалою  агресією  з боку терористичних  угрупувань  Російської Федерації  у Донецькій  та  Луганській областях, починаючи  з 2015  року, тенденціями  зростання  проявів  тероризму.  З  кожним  роком зростають  випадки  терористичної  діяльності, сукупні масштаби  прямих  і  опосередкових  втрат  ( людських, економічних, інтелектуальних та інших) від  вражаючих  факторів  терористичної  діяльності.

Основною  метою  діяльності   Арбузинської  селищної  територіальної  громади є поліпшення  роботи  з  питань  сприяння  організації  призову  громадян  на  строкову військову  службу, підготовки  молоді  до  військової  служби  та  проведення  якісної  приписки  юнаків  до  призивної  дільниці  з  метою  взяття  їх  на  облік, визначення  кількості  та  ступення  придатності  до  військової  служби, що  дає  змогу  провести  попередній розподіл   призовних ресурсів по  видах  Збройних  Сил України та  покращити  стан  виконання  законодавства  про  військовий  обов’язок  та  військову  службу  в  Україні та  військово- патріритичне виховання молоді.

Пріоритетні  завдання Програми  щодо  розвитку  галузі та  вирішення  проблемних  питань  на 2021- 2023  роки:

- інформаційне  забезпечення  підприємств, установ, організацій, населення  громади  з  питань  мобілізації ;

- уточнення  облікових  даних  військовозобов’язаних  запасу ;

-  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  військовозобов’язаних  щодо   проходження  військової  служби  за  контрактом  та  в  резерві;

- забезпечення  підготовки призивної дільниці громади  до  проведення  приписки  та  призову  юнаків;

- вдосконалення  та  підвищення  ефективної  роботи, пов’язаної із  забезпеченням  територіальної  оборони;

- створення ефективних  сил  територіальної  оборони  місцевої  ланки   територіальної  підсистеми  Єдиної системи  територіальної  оборони;

- розроблення  організаційних  заходів  щодо  забезпечення  роботи  територіальної  оборони  громади;

- вжиття  заходів  щодо  забезпечення  пунктів  управління  штабу  територіальної оборони громади  засобами  автоматизації  та  зв’язку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SWOT- аналіз

 

SWOT-аналіз Арбузинської об´єднаної територіальної громади був проведений виходячи з матеріалів дослідження соціально-економічного стану громади та залучення до процесу формування її сильних та слабких сторін експертів, підприємців, громадськості, працівників органів місцевого самоврядування.

Після проведення аналізу внутрішніх факторів та використання потенціалу громади, бачення ситуації узагальнимо наступним чином:

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Наявність дешевих трудових ресурсів та порівняно висока кваліфікація робочої сили.

2. Розвинене сільське господарство.

3.Значний досвід та можливості реалізації інвестиційних проєктів.

4. Сприятливі кліматичні умови.

5. Родючі землі, рівнинний рельєф.

6. Розвинена мережа надання основних адміністративних, освітніх, медичних послуг для населення громади.

7. Розвинена мережа закладів торгівлі та громадського харчування.

8. Зручне транспортне сполучення та розвинута транспортна інфраструктура.

9. Газифікація.

10. Культурна та історична спадщина.

11. Тісні  економічні  зв’язки  з обласним центром.

12 Наявність  потужних  сільгосппідприємств .

13. Якіснв дошкільна та  позашкільна освіта,наявність аграрного ліцею.

14.Перспективна,активна  ,ініціативна молодь.

15.Розвинута  фізкультурно-спортивна інфраструктура.

16.Велика кількість малих землевласників та грунти придатні до  виробництва екологічної чистої продукції.

17. Наявність Стратегії сталого розвитку Арбузинської селищної  територіальної громади на 2019-2026 роки.

 

1.Сезонне  безробіття  у  сільському  господарстві.

2. Високий рівень безробіття,тінізація  бізнесу та неофіційні зарплати.

3. Відсутність Генеральних  планів  по  населених пунктах ТГ .

4. Недостатність коштів для фінансування розвитку.

5. Не достатній рівень забезпеченості населення послугами водопостачання та водовідведення. Погана якість води.

6. Перевищення смертності над народжуваністю.

7. Значна енерговитратність виробництва та житлово-комунального господарства.

8. Недостатній рівень благоустрою населених пунктів ТГ.

9. Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг.

10. Нерозвинута мережа місць для дозвілля молоді, громадян похилого віку.

11. Неналежний рівень розвитку малого та середнього бізнесу, впливу його на створення нових робочих місць.

12.Невирішеність проблеми поводження з відходами.

13. Нестача об’єктів для  дозвілля  молоді через  аварійний стан сільських клубів та бібліотек.

14.Відсутність  соціального житла.

15.Ефективність  роботи  поліції.

16.Занепад тваринництва ( ВРХ)

17.Недостатня  ініціативність населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

1. Зростання попиту на світовому ринку на продукцію АПК.

2. Виробництво екологічно чистої продукції сільського господарства.

3. Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади.

4. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць.

5. Наявність земель, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками.

6. Наявність вільних приміщень, які потенційно можуть бути використані інвесторами.

7. Розвиток соціальної політики.

8. Бюджетна підтримка об’єднаних громад, отримання коштів з державних програм розвитку громад.

9. Розвиток транспортної та інженерної інфраструктури.

10.Розвиток сфери комунальних послуг.

11. Відновлення рекреаційної зони.

12. Управлінські рішення, збільшення надходжень до бюджету територіальної громади на підставі більш ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, розширення мережі ринкової торгівлі, тощо.

13.Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема ІТ-сектору.

14.Освоєння альтернативних джерел енергії, розвиток альтернативної енергетики.

15. Постійне удосконалення роботи та нарощення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та медицини.

16. Децентралізація влади: збільшення повноважень громади, збільшення бюджетних доходів, додаткове фінансування з держбюджету, розпорядження землею за межами населених пунктів, перехід на прямі міжбюджетні відносини.

17.Висока  готовність взаємодії влади  та громадськості

 

1. Політична та економічна нестабільність в країні.

2. Високий рівень тіньової економіки.

3. Інфляція. Недостатність бюджетного фінансування.

4. Низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва.

5. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов′язань щодо забезпечення соціальних стандартів.

6. Недосконалість та нестабільність податкового законодавства.

7. Посилення конкуренції між громадами за інвестиції і державні ресурси.

8. Негативні демографічні тенденції (скорочення населення, висока трудова міграція за кордон)

10.Зниження темпів розвитку малого і середнього підприємництва.

11.Значна частина  населення  похилого  віку.

12.Трудова міграція працездатного населення.

13. Наркоманія  та  алкоголізм.

14.Погіршення екологічної  ситуації.

15.Поширення бідності серед населення.

16. Низький  рівень безпеки на  автошляхах (через відсутність  розмітки та лежачих поліцейських, дорожних знаків ).

17.Політична  нестабільність.

18. Відсутність контролю  вирубки  лісів.

19. Дефіцит фахівців  певних професій

 

Залучення громадян до вирішення важливих питань у житті громади

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність селищної ради, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості її діяльності. Проведення таких консультацій має сприяти налагодженню системного діалогу з жителями, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проєктів таких рішень. Такі заходи проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а результати враховуються під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

При прийнятті рішення про створення та впровадження проєкту для покращення послуг обов’язково враховуються думки громадян, обираються найбільш актуальні, «наболілі» питання. Жителі  Арбузинської селищної територіальної громади мають можливість вплинути на вибір проєкту як безпосередньо звернувшись до керівництва (усні та письмові звернення, скарги, пропозиції тощо), так і через народного обранця – депутата, який вивчає проблеми своєї дільниці та виносить їх до розгляду на сесії селищної ради.

Вагомою гарантією вираження думки громадян є конституційно закріплений інститут звернень громадян до органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб (ст. 40 Конституції України). Ретельний облік і аналіз пропозицій, що надходять від різних громадян, дає уявлення, нехай не завжди повне і точне, про характер і спрямованість суспільної думки. Гарантією дієвості громадської думки, що виражена у пропозиціях і зауваженнях громадян, стає конституційне положення про обов’язок зазначених суб’єктів у встановлений законом строк розглянути звернення громадян і дати на них обґрунтовані відповіді.

Ключова якість влади, яка поверне довіру населення - це відкритість. Люди повинні розуміти, що чиновники працюють чесно та для громади.

При вирішенні звернення щодо задоволення законного інтересу залишається простір для розсуду посадової особи в процесі прийняття рішення, враховуються фактичні можливості, доцільність, сімейний і матеріальний стан громадянина, який звернувся та деякі інші чинники.

Основні форми громадської участі, які використовує селищна рада: інформування громадськості, «гарячий телефон», прийом громадян, громадські слухання, громадське представництво в радах  для прийняття рішень тощо. Інформація про проєкти, ініціативи, можливості та рішення вивішується для ознайомлення на інформаційних стендах, постійно оновлюється, подаються об'яви в місцеву газету. Час від часу, організовуються громадські зібрання, збори, де обговорюються деталі проєктів, а кожен громадянин має можливість поставити запитання керівництву та отримати конструктивну відповідь.

Також  є  сайт  Арбузинської селищної територіальної  громади.

Слід відзначити, що громадська участь допомагає виявленню  проблем, потреб і цінностей, сприяє виробленню нових ідей, пошуку нових рішень щодо розв’язання окремих проблем, оцінці альтернатив управлінських рішень, забезпечує контроль за діями влади, тим самим запобігаючи проявам корупції.

Водночас громадська участь може мати й відповідні недоліки. Недосконало організована, вона може призвести до появи нових численних ідей, альтернатив, які, у свою чергу, зумовлюють розпорошення діяльності органів влади, їх перевантаження, отримання помилкової інформації в зв’язку  з недостатньою експертною підготовкою учасників, збільшення тривалості процесу прийняття державного управлінського рішення, а відповідно підвищення його вартості. Крім того, в суспільстві діє ціла низка чинників, що утруднюють активну участь громадян у розв’язанні суспільних проблем, а саме: громадська апатія та скепсис, слабка мотивація у ставленні до суспільних проблем, брак знань та досвіду щодо здійснення громадської участі, певні суспільно-політичні стереотипи, відсутність демократичних традицій та навичок.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АРБУЗИНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Відповідно до визначених цілей розвитку громади варто  відокремити конкретні завдання, що можуть бути виконані в короткостроковому періоді.

Цілі

Пріорітети розвитку

Завдання

1.Розвиток економічного потенціалу Арбузинської ТГ

1.1. Залучення інвестицій в економікуАрбузинської селищної територіальної громади і створення сприятливого інвестиційного клімату

1.1.1. Залучення та підтримка нових інвесторів

 • 1.1.2. Доступне та якісне транспортне сполучення бізнесу;
 • Впровадження новітніх технологій, екологізація та модернізація виробництва;
 • Збереження навколишнього природного середовища;
 • Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;
 • Формування умов та підтримка здорового способу життя;
 • Розвиток культурного і духовного середовища;
 • Підвищення рівня зайнятості населення;
 • Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад.

Перелік проєктів, які  подані на конкурсний відбір інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватись коштом Державного фонду регіонального розвитку у 2020-2021 році.

1.1.3. Забезпечення прозорого конкурентного середовища

1.1.4. Мінімізація тіньової економіки

1.2. Підтримка підприємств усіх форм власності та сприяння розвитку бізнесу

1.2.1. Збереження та сталий розвиток існуючих підприємств, фізичних осіб - підприємців

1.2.2. Зростання обсягів реалізованої продукції, товарів та послуг

1.3.Впровадження новітніх технологій, екологізація та модернізація виробництва

 

1.3.1.Раціональне використання ресурсів, екологічна безпека виробництва

1.3.2.Використання альтернативних видів енергії

1.3.3. Створення ефективної системи управління поводження з побутовими відходами

2.Висока якість життя людини

 

2.1. Збереження навколишнього природного середовища

 

2.1.1. Формування екологічного світосприйняття у населення

2.1.2. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища

2.1.3. Покращення стану рекреаційних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів

2.2. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

 

2.2.1. Забезпечення населення якісною питною водою

2.2.2. Покращення рівня благоустрою громади

2.2.3. Покращення матеріально – технічної бази та підвищення енергоефективності закладів соціальної сфери

2.3. Формування умов та підтримка здорового способу життя

 

2.3.1. Розвиток спорту

2.3.2. Покращення рівня медицини в громаді

2.3.3. Забезпечення соціального захисту населення громади

2.4. Розвиток культурного і духовного середовища

2.4.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів

2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення, активізація громадськості у вирішенні соціально – економічних питань

3.Збереження та розвиток території

3.1. Підвищення рівня зайнятості населення

 

3.1.1. Підтримка та забезпечення сталого розвитку діючих підприємств та створення нових,  сприяння самозайнятості населення

3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад

3.2.1.Розвиток інфраструктури сіл та селища територіальної громади

3.2.2. Сталий комплексний розвиток територій громади

 

Розвиток економічного потенціалу Арбузинської селищної територіальної громади

 

Пріорітет розвитку 1.1.Залучення інвестицій в економіку громади і створення сприятливого інвестиційного клімату

 1.1.1.Залучення та підтримка нових інвесторів

 

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець

Джерела фінансування

1.

Розвиток ринкової інфраструктури

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, КП «Арбузинський селищний ринок»

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2.

Здача в оренду та ефективне використання всіх природних ресурсів громади

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, землевпорядники селищної ради, юрист

Не потребує фінансування

3.

Створення пільгових умов при сплаті податку на майно, земельного податку, інших місцевих податків для нових інвесторів

2021-2023 роки

Депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

4.

 Забезпечення представлення громади в мережі Інтернет та ЗМІ

2021-2023 роки

Відділ загальної,організаційної та інформаційної роботи Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

 

 1.1.2.Доступне та якісне транспортне сполучення

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець

Джерела фінансування

1.

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, служба автомобільних  доріг (за узгодженням)

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2.

Міжсільське, міжрегіональне автобусне  сполучення

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, Миколаївська районна державна адміністрація, Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації (за узгодженням)

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

3.

Покращення транспортної доступності населених пунктів

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, служба автомобільних доріг у Миколаївській області (за узгодженням)

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

 1.1.3.Забезпечення прозорого конкурентного середовища

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець

Джерела фінансування

1.

Контроль за слатою податків та зборів

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

2.

Рівний доступ до інформації щодо наявних ресурсів, ставок податків, дозвільних процедур

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, секретар селищної ради, юрист

Не потребує фінансування

3.

Забезпечення рівного доступу до ринкової інфраструктури

2021-2023 роки

КП «Арбузинський селищний ринок»

Не потребує фінансування

4.

Контроль за реалізацією ліцензійних, підакцизних товарів

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

           

 

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець

Джерела фінансування

5.

Контроль за легалізацією працевлаштування

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, інспектор з праці, депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

6.

Проведення нормативно-грошової оцінки земель по  населених пунктах  Арбузинської  селищної територіальної громади

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради, землевпорядники Арбузинської селищної ради

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

7.

Забезпечення сплати податків підприємств за місцем розташування виробничих потужностей, а не за місцем реєстрації

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради

Не потребує фінансування

           

 

Пріорітет розвитку 1.2. Підтримка підприємств усіх форм власності та сприяння розвитку бізнесу

 

 1.2.1. Збереження та сталий розвиток існуючих підприємств, фізичних осіб – підприємців

 

Зміст заходу

Сторк виконання

Виконавець

Джерела фінансування

1.

Регулювання ставки єдиного податку

2021-2023 роки

Депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

2.

Додаткове зниження ставок податків для альтернативних видів бізнесу

2021-2023 роки

Депутати Арбузинської селищної ради

Не потребує фінансування

3.

Розширення спектру адмін. послуг

2021-2023 роки

Виконавчий комітет селищної ради

Кошти державного, обласного та місцевого бюджету (в межах наявного бюджетного фінансування  на відповідний рік), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

4.

Інформаційна, консультативна підтримка