Програми з інфекційного контролю у КНП «Арбузинський ЦПМСД» на 2024-2026 роки

Дата: 06.12.2021 15:48
Кількість переглядів: 643

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

 від  08 грудня   2023  №4                                   ХХХV позачергової сесії 

смт. Арбузинка                                                    дев’ятого скликання

 

Про  затвердження Програми

з інфекційного контролю у

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

на 2024-2026 роки

 

        На підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",», відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 № 323 «Про схвалення проєкту рішення Арбузинської селищної ради  « Про затвердження  Програми  з інфекційного контролю КНП «Арбузинський ЦПМСД» у 2024-2026 році, з метою забезпечення якості медичної допомоги й створення безпечного лікарняного середовища, селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

 1. Затвердити Програму з інфекційного контролю у Комунальному некомерційному підприємстві «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради у 2024-2026 роках (додається).

 

 1. Фінансування  Програми  здійснювати  в  межах  бюджетних  асигнувань.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з питань планування,  бюджету і  фінансів, регуляторної  політики , з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Арбузинської селищної ради від 08.12.2023 № 4

 

 

ПАСПОРТ

Програми  з інфекційного контролю

у КНП «Арбузинський ЦПМСД» на 2024-2026 роки

 (найменування цільової програми)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Головний розробник Програми

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

7.1

Етапи виконання Програми  (для довгострокової програми)

 

8.

Мета Програми

Поліпшення  епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, ВІЛ, запобіганню поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб (в т. ч. COVID-19), зниження рівня захворюваності та смертності від них.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

793,5 тис. грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки може змінюватися в залежності від змін в штатному розписі, від цін на енергоносії та іншого

9.1

в тому числі:

- коштів міського бюджету;

- коштів обласного бюджету;

- коштів державного бюджету;

- кошти інших джерел.

 

793,5 тис. грн.

10.

Очікувані результати виконання

 Прийняття комплексної Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги дасть можливість знизити рівень захворювань,  пов'язаних з цими інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг.

11.

Ключові показники ефективності

Забезпечення якості медичної допомоги та створення безпечного лікарняного середовища

 

 

 

Загальна частина

 

Стратегічним завданням охорони здоров'я є забезпечення якості медичної допомоги та створення безпечного лікарняного середовища. Інфекції, пов’язані з наданням первинної допомоги (ІПНМД)є найважливішою складовою цієї проблеми через широке поширення,негативні наслідки для здоров'я пацієнтів, медичного персоналу й економіки держави. Заданими ВООЗ, від 5 % до 10 % пацієнтів, які госпіталізуються в сучасні стаціонари у розвинених країнах, отримують одну або більше інфекцій, пов’язаних з медичною допомогою; у країнах, що розвиваються, ці цифри є значно вищими.

 Залежно від дії різних факторів, частота виникнення ІПНМД коливається. Деякі групи пацієнтів особливо вразливі: немовлята, люди похилого віку, пацієнти з важким перебігом основної патології й множинними супутніми захворюваннями, пацієнти, що зазнають агресивних і інвазивних медичних втручань. Інфекції, пов’язані з наданням первинної допомоги суттєво знижують якість життя пацієнта, приводять до втрати репутації лікувальної установи. Як інструмент для вирішення цих проблем охорони здоров'я використовується сучасна й ефективна система інфекційного контролю.

Інфекційний контроль визначається як система постійного епідеміологічного спостереження в лікувально-профілактичній установі з епідеміологічним аналізом результатів цього спостереження й проведення на основі епідеміологічної діагностики цілеспрямованих заходів для підвищення якості медичної допомоги.

Стратегія підвищення якості медичної допомоги через впровадження в практику охорони здоров’я системи інфекційного контролю доводить її успішність на досвіді багатьох країн світу.

 

Мета Програми

 

Удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями пов’язаними з наданням первинної допомоги (ІПНМД), зниження захворюваності, летальності й економічного збитку від ІПНМД. Розробка раціональної стратегії та тактики застосування антимікробних препаратів на підставі засад та принципів доказової медицини. Дотримання заходів інфекційного контролю, що сприяє зменшенню частоту інфекцій, розвиток яких пов'язаний з наданням медичної допомоги, покращить якість та орієнтованість медичного закладу, забезпечить захист здоров'я персоналу.

 

Основні завдання Програми

 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід удосконалити та виконати наступні завдання:

 1. Збільшити обізнаність про типи інфекцій та шляхи їх передачі.
 2. Ознайомлення із звичайними та кращими світовими практиками.
 3. Ознайомлення з додатковими застереженнями для інфекцій, що можуть зустрічатись в медичних закладах.
 4. Сприяти гігієні рук, відповідно до рекомендацій ВООЗ.
 5. Вакцинація проти інфекційних захворювань (згідно календаря профілактичних щепень) та сприяти вакцинації населення (особливо груп ризику).
 6. Оновлення стану інформації, щодо стану щеплення медичного персоналу та вразі їх відсутності – проведення імунізації.
 7. Надання інформації про нові підходи, проблеми/заходи з інфекційного контролю та ваші варіанти для їх вирішення.
 8. Огляд практики екологічного стану середовища.
 9. Перевірка практики поводження з медичними відходами.
 10. Сприяння(додатковій) освіті з інфекційного контролю.
 11. Відповіді на запитання персоналу та пацієнтів щодо інфекційного контролю.
 12. Визначення проблем/труднощів, які співробітники мають при  виконанні своїх функціональних обов’язках ,чого їм не вистачає.
 13. Створення/підвищення мотивації для впровадження дієвих заходів з інфекційного контролю.
 14. Налагодження співпраці між співробітників та Комісією з інфекційного контролю з питань щодо інфекційного контролю.
 15. Відзначення досягнень співробітників у боротьбі з інфекціями.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищення безпеки при наданні медичних послуг;
 • зменшення інфекції, пов’язаної з наданням первинної допомоги (ІПНМД) більше ніж на 30%;
 • зменшення захворюваності, смертності від інфекційних захворювань серед пацієнтів,більше ніжна 30%;
 • попередження передачі резистентних штамів бактерій та заощадить кошти,шляхом раціонального використання антимікробних препаратів з профілактичною та лікувальною метою;

- створення системи моніторингу та аудиту у ефективності програми інфекційного контролю в закладах КНП «Арбузинський ЦПМСД» Арбузинської селищної ради;

 • посилення системи надання первинної медичної допомоги, шляхом якісної, пацієнторієнтованої допомоги.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах, а також інших органів, відповідальних за виконання Програми.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Завдання

Зміст

заходів

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

І рік

ІІ рік

ІІІ рік

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Завдання (зазначаються для комплексних цільових програм)

1

Забезпечитифункціонування та ефективну роботу комісії з інфекційно

го контролю в КНП

«Арбузинський ЦПМСД»

Створення комісії з інфекційного контролю з працівників закладу

2024-2026 роки

КНП «Арбузинсь кий ЦПМСД»

Не потребує додаткового фінансування

-

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення якості медичної допомоги та створення безпечного лікарняного середовища

2

Забезпечитизасобамиіндивідуальногозахистумедичнихпрацівниківзакладу

придбаннямасок,рукавичок,захисного,спецодягу,окуляри,дезинфікуючізасоби

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатнен   ська сільська рада

КНП «Арбузинсь

кий ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

160,0

160,0

165,0

165,0

170,0

170,0

495,0

495,0

Забезпечити захист здоров'я персоналу, підвищення безпеки при наданні медичних послуг.

3

Забезпечитимасками або паперовими хустинками осіб із кашлем або тим,хто проходить лікування в закладах КНП

«Арбузинський ЦПМСД»

 

 

 

Придбання масок та паперових хустинок

 

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

35,0

35,0

40,0

40,0

41,0

41,0

116,0

116,0

Запобігання виник-ненню та зниження імовірності передачі збудників інфекції здоровим особам

4

Облаштування станції для миття рук з одноразовими рушниками,милом,дезинфікуючимизасобамибіляусіхмісць,денадаєтьсядопомога пацієнтам, та біля туалетів)

Придбання мила, одноразових рушничків, дезінфікуючих засобів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

23,0

23,0

25,0

25,0

27,0

27,0

75,0

75,0

Чисті руки захищають від хвороб, збільшують безпеку для медичного персоналу і пацієнтів та зменшують потребу в лікуванні антибіотиками.

5

Організаціята постійна утилізаціямедичних відходів

Укладення договорів та оплата за проведення утилізації медичних відходів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

13,0

13,0

14,3

14,3

15,7

15,7

43,0

43,0

Попередження зараження та мікротравм.

Покращення екосистеми планети.

6

Організація та постійне навчання медичного персоналу та пацієнтів(школи здоров’я) щодо заходів з інфекційного контролю

Друк бюлетнів, роздаткового матеріалу, друкування статей та ін.

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинсь кий ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

12,0

12,0

15,0

15,0

18,0

18,0

45,0

45,0

Формування гігієнічної поведінки кожного з нас, яка спрямована на збереження здоров'я і життя. Саме власні знання та їх застосування на практиці є одним із запобіжних чинників у профілактиці небезпечних подій у житті кожного.

7

Забезпечення належногофункціону вання системи моніторингу ефективностіздійсненихзаходівщодопротидії'захворюваностінатуберкульоз в КНП

«Арбузин ський ЦПМСД»

Проводити корегування планів інфекційного контролю за туберкульозом відповідно ситуацій, які можуть виникнути на місцях

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинсь кий ЦПМСД»

Місцеві бюджети, інші джерела

4,5

4,5

6,5

6,5

8,5

8,5

19,5

19,5

Дозволяєвизначитиперелікпроблемнихпитань,сформуватипріоритетитанапрямкипрограми ІК. Оцінка заходів в динаміці.

 

РАЗОМ

 

 

 

 

247,5

247,5

265,8

265,8

280,2

280,2

793,5

793,5

 

                               

 

 

 

                                           Виконавець                                            _______________                                            _________________

                                                                                        (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

ІІ етап (20_-20_ роки)

ІІІ етап (20_-20_ роки)

2024 рік

2025 рік

2026рік

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Показники витрат

1

Обсяг видатків на реалізацію програми

Тис. грн.

268,5

247,5

265,8

280,2

 

 

ІІ  Показники продукту

1

Кількість осіб, які за рахунок Програми будуть отримувати комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних втручань, що передбачені галузевими стандартами

осіб

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Показники ефективності

1

Забезпечення якості медичної допомоги й створення безпечного лікарняногосередовища в закладі

Кількість закладів

1

1

1

1

 

 

ІV Показники якості

1

Рівень інформативності населення з  питань інфекційного контролю

%

100

100

100

100

 

 

 

Охоплення пацієнтів лабораторними та діагностичними дослідженнями у межах ПМД

%

100

100

100

100

 

 

 

Відсоток охоплення груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку інфекційних захворювань у межах ПМД

%

100

100

100

100

 

 

 

 

                      Виконавець          _______________   _________________

                                                   (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

2024 рік

2025 рік

2026рік

20__-20__ роки

20__-20__ роки

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

247,5

265,8

280,2

 

 

793,5

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

селищний бюджет

247,5

265,8

280,2

 

 

793,5

кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Виконавець                _______________   _________________

                                                          (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь