ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Арбузинській селищній раді на 2024-2027 роки

Дата: 08.12.2021 08:46
Кількість переглядів: 395

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області
РІШЕННЯ

 

 

від    21 грудня   2023  № 2                                                     ХХХVІ чергової сесії  

смт. Арбузинка                                                                     дев’ятого скликання

 

Про затвердження Цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Арбузинській селищній раді на 2024-2027 роки 

 

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 3, 4,  Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 8 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Указів Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», від 30 вересня    2019 року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», враховуючи Стратегію розвитку Миколаївської області до 2027 року включно, Стратегію сталого розвитку Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки включно з метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа , а також реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа дітей у Арбузинській територіальній громаді селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Цільову соціальну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в Арбузинській селищній раді на 2024-2027 роки (далі – Програма), що додається.

2. Забезпечити виконання заходів Програми та що півроку  до 10 числа місяця інформувати службу у справах дітей Арбузинської селищної ради  про їх виконання.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

  

 

 

Селищний голова                                                  Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа в

 Арбузинській селищній раді

на 2024-2027 роки

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  в Арбузинській селищній раді на
2024-2028 роки розроблена  з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та забезпечення дітей житлом.

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Разом з тим, більша половина всіх дітей зазначеної категорії, які проживають в Арбузинській селищній раді , не забезпечені житлом.

Програму розроблено на виконання завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на          2017-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від     09 серпня 2017 року № 526-р, та Стратегії сталого розвитку Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки

 

 

Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є:

         - відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

         - залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;

         - відсутність постійного місця проживання батьків.

Вирішення питання забезпечення житлом дітей дозволить молодим людям реалізувати й інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.

 

 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення житлом дітей на підставі Законів України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", від 30 вересня 2019 року № 721/2019 "Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання", Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", керуючись Житловим кодексом Української РСР, статтею 91 Бюджетного кодексу України.

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства. В Арбузинській селищній раді, як і в усій Україні, більшість громадян не мають можливості отримати доступ до ринку житла без підтримки держави та місцевої влади. Найбільш незахищеними категоріями, які потребують підтримки на сьогодні, є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та члени їх сімей.

Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку із громади висококваліфікованих фахівців та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов, що у свою чергу негативно позначається на соціально-економічному розвитку громади в цілому.

Вирішення житлового питання незахищеної категорії осіб шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства. Поліпшення житлових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа шляхом  придбання доступного житла – є основною складовою реалізації цієї Програми.

 

 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України житлом. Існує безліч причин, які призводять до погіршення житлової політики в країні в цілому та породжують нескінчені черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

Водночас особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою залишитися на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тому ця Програма направлена саме на вирішення проблемних питань, пов’язаних із захистом житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

 

Розділ 5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування;

забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2.

 

 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть можливість:

поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

впорядкувати перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (тобто на квартирному обліку), у разі придбання соціального житла, житла для дітей, надання грошової компенсації на придбання житла;

сформувати селищний загальний список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з урахуванням дати взяття на квартирний облік.

вивчити потребу у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим житлом;

забезпечити право на отримання житла або грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком від 16 до 23 років у порядку черговості взяття на квартирний облік (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку), у тому числі особам, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року;   

забезпечити поширення соціальної реклами та широке висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень  Конвенції ООН про права дитини;

забезпечити придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з вторинного ринку за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів;

забезпечити придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;

проведення реконструкції (ремонту) житла;

сформувати житловий фонд соціального житла за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у власності  громади, та вжити заходів з передачі їх у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа  з метою вирішення подальшого забезпечення житлом.

При цьому квартири та житлові будинки, що підлягають викупу, повинні відповідати затвердженим побутовим нормам житла щодо їх площі і планування.

 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у державному та  місцевому бюджету на відповідну мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Розділ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради.

Керівники структурних підрозділів селищної ради, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми та щопівроку  до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують Службу у справах дітей Арбузинської селищної ради  про їх виконання.

Служба у справах дітей щороку звітує про виконання Програми на сесії селищної  ради.

 

 

                Секретар ради                                        Наталя ФЕДОРОВА

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та осіб з їх числа в Арбузинській селищній раді на 2024-2027 роки

 

 з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

(тис. гривень) *

Очікувані

результати

 

Всього

У тому  числі  за  роками

 

 

2024

2025

2026

2027

 

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛА, ЯКЕ НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, НА ПРАВІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧИ КОРИСТУВАННЯ

    1. Виявлення і збереження житла та майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

1.1.1.

Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина, яка залишилася сиротою або без батьківського піклування

                

 

 

Служба у справах дітей селищної ради; виконавчий комітет селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Визначення санітарно-технічного стану житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

1.2. Формування житлового реєстру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1.2.1.

Забезпечення ведення персоніфікованого обліку житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування

Служба у справах дітей селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності (користування)

1.3. Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1.3.1

Забезпечення збереження житла за  дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, та  призначення опікуна над житлом

Виконавчий комітет селищної ради ; служба у справах дітей

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності (користування)

1.3.2                                                                                                                                        

Проведення роботи щодо збереження житла за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування:

здійснення контролю за  технічним і санітарним станом житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

передача в оренду житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,  на праві приватної  власності із зарахуванням  коштів на особистий рахунок дитини

 

Виконавчий комітет

селищної ради,

Служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

 

Створення житлових умов відповідно до нормативів, які відповідають санітарним і технічним вимогам

1.3.3.

Організація роботи з опікунами щодо  погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування, якщо в цих квартирах не залишилося інших членів родини

Служба у справах дітей,

виконавчий комітет селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Зменшення щороку заборгованості за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

2.1. Визначення потреби у забезпеченні  житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених

 батьківського піклування, а також осіб з їх числа

2.1.1.

Здійснення моніторингу щодо потреби у житлі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх із інтернатних та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасно надсилати клопотання до органів місцевої влади щодо взяття на квартирний облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

2.2 Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.2.1.

Проведення роботи щодо взяття на квартирний облік за місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (починаючи з 16 років), та осіб із їх числа, які потребують поліпшення житлових умов

 

Виконавчий комітет селищної ради,

Служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

 

Стовідсоткове взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.2.2.

Організація роботи з вирішення питання щодо приватизації житла на ім’я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо право користування житлом є тільки у дитини

Виконавчий комітет селищної ради,

Служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядкованим житлом на праві приватної власності

 

2.2.3.

Організація роботи щодо

прийняття спадщини дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Служба у справах дітей

 

 

 

                           

Виконання заходу не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядкованим житлом на праві приватної власності

 

 

2.3. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

2.3.1.

Надання жилих приміщень комунальної власності  громади дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,  та  особам з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку і повертаються до місця свого постійного проживання після закінчення інтернатних закладів, від опікунів/піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

 

виконавчий комітет селищної ради; служба у справах дітей

Виконання заходу не потребує фінансування

 

Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2.3.2.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет селищної ради, служба у справах дітей, відділ соціального захисту населення селищної громади

Місцевий бюджет,

після отримання державної субвенції

У межах наявного фінансового ресурсу

 

 

 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа власним житлом

2.4. Поліпшення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2.4.1.

Вжиття заходів щодо проведення капітального ремонту житла комунальної власності територіальної громади, яке надане дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, що перебували на соціальному квартирному обліку

виконавчий комітет селищної ради

Місцеві бюджети

 

У межах наявного фінансового ресурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведення у відповідність до житлових норм

2.5. Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2.5.1.

Сприяння дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа у вирішенні питання щодо їх  реєстрації за місцем проживання

Селищний центр соціальних служб; служба у справах дітей селищної ради

Виконання заходу не потребує фінансування

 

Соціальна адаптація осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3. МЕТОДИЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

3.1. Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3.1.1.

Проведення роботи з виготовлення довідкових матеріалів щодо забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а саме:

буклетів,

пам’яток,

інформаційного стенду.

Служба у справах дітей

Місцеві бюджети

 

 

У межах наявного фінансового ресурсу

 

 

Підвищення рівня правової обізнаності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3.2. Надання методичної допомоги опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям щодо захисту

житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3.2.1.

Проведення роз'яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Служба у справах дітей селищної ради, Селищний центр соціальних служб,

 

Виконання заходу не потребує фінансування

Підвищення рівня правової обізнаності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів  з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

                     

 

 

Начальник служби у справах дітей

Арбузинської селищної ради                                                                       Юлія ШЕВЧУК

 

 

 

                                                                                                                                        

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь