Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної ради на 2024-2026 роки

Дата: 17.12.2021 14:44
Кількість переглядів: 671

 

                                                                 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

від   16  листопада   2023  № 14                                             ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                    дев’ятого скликання

 

 Про  затвердження   Програми підтримки

заходів    з    мобілізаційної      підготовки

Арбузинської  селищної ради на 2024-2026 роки

 

    Керуючись ст.26, ст.42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, п. п. 2, 3, 4 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Збройні Сили України»,  відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 № 305 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради «Про  затвердження   Програми підтримки  заходів    з    мобілізаційної      підготовки Арбузинської  селищної ради на 2024-2026 роки», з метою  виконання заходів по підготовці молоді, яка проживає на території  Арбузинської селищної територіальної громади до військової служби та забезпечення заходів  з мобілізаційної підготовки, розвитку та відновлення боєздатності Збройних Сил України, селищна рада

                                                   

      ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію про виконання заходів   Цільової соціальної  Програми  забезпечення призову громадян України на строкову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 -2023 роки (зі змінами та доповненнями) взяти до відома. (додаток 1).
  2. Затвердити  Програму підтримки заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної ради на 2024-2026 роки (далі - Програма). (додаток 2).
  3. Зняти з контролю , як такі , що виконані рішення селищної ради :

від 10.12.2021р. №16 Про продовження терміну дії Цільової соціальної  Програми  забезпечення призову громадян України на строкову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 -2023 роки;

від 30.05.2023р. №2 Про внесення змін до заходів   Цільової соціальної  Програми  забезпечення призову громадян України на строкову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 -2023 роки;

  1. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

          торгівельного і побутового обслуговування, житлово – комунального

          господарства, зв’язку, будівництва та транспорту.

            Селищний  голова                                                                    Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІV сесії

                                                                                            Арбузинської

                                                                                           селищної ради від 16.11.2023 №14

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки заходів з мобілізаційної підготовки на території Арбузинської територіальної громади на 2024-2026 роки

(найменування цільової програми)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Арбузинська селищна територіальна громада, перший відділ Первомайського РТЦК та СП

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні »

3.

Головний розробник Програми

Арбузинська селищна рада

4.

Співрозробники Програми

перший відділ Первомайського РТЦК та СП

5.

Відповідальний виконавець Програми

Арбузинська селищна рада

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

перший відділ Первомайського РТЦК та СП

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

8.

Мета Програми

Забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією державної політики з питань організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки, зокрема сприяння створенню належних умов для проведення мобілізаційних заходів, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території громади до участі в обороні.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

150 тис.грн

9.1

в тому числі:

- коштів міського бюджету;

- коштів обласного бюджету;

- коштів державного бюджету;

- кошти інших джерел.

 

150 тис.грн

10.

Очікувані результати виконання

 

11.

Ключові показники ефективності

 

 

 

 2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма


           З метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації.

Для забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, існує потреба в забезпеченні територіального центру комплектування та соціальної підтримки за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки на 2024-2026 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних»

Відповідно до  статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів територіальних громад належать делеговані повноваження щодо сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу про оголошення мобілізації.

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено правові основи мобілізаційної підготовки й мобілізації в Україні, а також здійснення військової служби і виконання військового обов’язку, визначено засади організації та порядок ведення даної роботи, обов’язки та відповідальність органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також їх повноваження та функції у проведенні цієї діяльності.

Успішне вирішення постійно зростаючого обсягу завдань для першого відділу Первомайського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пов’язаних з веденням військового обліку, підготовкою молоді до військової служби, проведенням медичних оглядів військовозобов’язаних громадян, призовом молоді на військову службу, мобілізацією військовозобов’язаних до Збройних Сил, інших військових формувань України, відправкою призовників та військовозобов’язаних до обласного збірного пункту, бронювання певних категорій працівників міста, соціальної підтримки мобілізованих до Збройних Сил та інших військових формувань України осіб, для забезпечення їх гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру у сучасних економічних умовах, потребує фінансування з місцевого бюджету.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи першого відділу Первомайського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК та СП з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією державної політики з питань організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки, зокрема сприяння створенню належних умов для проведення мобілізаційних заходів, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території громади до участі в обороні.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля Арбузинської селищної територіальної громади, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і забезпечити:

  • підвищення рівня готовності Арбузинської селищної територіальної громади, установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності до проведення мобілізації на території громади в особливий період та під час оголошення мобілізації людських та транспортних ресурсів;
  • точний і оперативний військовий облік військовозобов’язаних та призовників в установах, організаціях та на підприємствах громади незалежно від форм власності згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • виконання розпоряджень і завдань по проведенню приписки юнаків до призовної дільниці першого відділу Первомайського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, військову службу за контрактом;
  • виділення паливно-мастильних матеріалів, та інших ТМЦ на забезпечення заходів мобілізації і військову службу за контрактом.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету, передбачених на відповідний рік, зокрема для:

- підготовки до служби в Збройних Силах України, військово-патріотичного
виховання, проведення приписки до призовної дільниці, призову на строкову
військову службу, військову службу за контрактом;

- налагодження координації та забезпечення взаємодії громади, підприємств,
установ та організацій, які знаходяться на території громади, з метою проведення мобілізації;
- перевезення та доставка призовників, кандидатів для проходження військової
служби за контрактом і мобілізованих людських, транспортних та інших ресурсів відповідно від призовної дільниці до обласного збірного пункту, обласної медичної комісії та місць дислокації військових частин Збройних Сил України.

Основними завданнями Програми є:

1) підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності територіальної громади, підприємств, установ і організацій – виконавців мобілізаційних завдань;

2) якісна підготовка громадян до військової служби, своєчасне проведення
приписки, призову та прийняття громадян на військову службу, забезпечення
ведення військового обліку відповідно до законодавства України.

Програма передбачає виконання наступних основних заходів:
- фінансове забезпечення виконання передбачених законодавством заходів щодо
проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території селищної територіальної громади, у тому числі здійснення контролю за станом
мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об’єктами
спільної власності територіальної громади і перебувають в управлінні селищної
ради, а також доставка призовників та військовозобов'язаних на збірні пункти та
до місць дислокації військових частин;

- організація та забезпечення на території територіальної громади військового
обліку і підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну
підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечення проведення призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, військову службу за контрактом і під час мобілізації, виконання військово транспортного обов’язку;

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників та
військовозобов'язаних, перевірки правильності ведення військового обліку на
території громади, в тому числі придбання пально-мастильних матеріалів;
- забезпечення на території територіальної громади галузей національної
економіки, діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій та підрозділів Збройних Сил України, інших військових
формувань в умовах воєнного часу;

- забезпечення здійснення інших повноважень в галузі оборонної та мобілізаційної роботи, передбачених законодавством.

 

5.Очікувані результати виконання Програми

 

В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено:

- проходження медичних оглядів, розшук призовників та військовозобов’язаних,
які ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на військову
службу в Збройних Силах України, їх доставка до призовних, збірних пунктів,
місць дислокації військових частин;

 

 

- вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період;
- підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки
мобілізаційних ресурсів в особливий період;

- вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;

- своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки громадян
України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації людських та
інших ресурсів до Збройних Сил України;

- належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян територіальної
громади від терористичних та інших загроз.

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на 2024 – 2026 роки на загальну суму 150 тис.грн. Фінансування Програми також може здійснюватися з інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Програмою виділяються кошти на:

- проведення заходів щодо оповіщення, розшуку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, доставки кандидатів на проходження військової служби в навчальні центри та військові частини, перевірки правильності ведення військового обліку на території громади, в тому числі оплата транспортних послуг та придбання пально-мастильних матеріалів;

- матеріально-технічне та інформаційне забезпечення виконання заходів програми з питань проведення призову та прийняття громадян на військову службу до лав Збройних Сил України, в тому числі оплата витрат, пов’язаних з друком агітаційно-інформаційних матеріалів з питань популяризації військової служби в Збройних Силах України, зокрема, за контрактом, придбання витратних матеріалів, канцелярських товарів та приладдя, обслуговування оргтехніки;
- оплату послуг, пов’язаних з видачею сертифіката про проходження періодичного наркологічного огляду та медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів особами, які є кандидатами для проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України;

- оплата витрат, пов’язаних з проведення медичних оглядів призовників та осіб
призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення
виконання Програми, покладається на постійну комісію

 

_______________________________________________________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь