Програма «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки»

Дата: 21.12.2021 08:55
Кількість переглядів: 318

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від   16  листопада   2023  №16                                               ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                    дев’ятого скликання

 

 

Про затвердження комплексної Програми

«Підтримки розвитку сімейної

медицини на 2024-2026 роки»

 

 

Відповідно до  пункту 11 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 № 313 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради «Про затвердження комплексної Програми

 «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки»  з метою здійснення підтримки розвитку сімейної медицини  Арбузинська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Інформацію про   хід виконання    комплексної Програми  «Підтримки

             розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки» Арбузинської селищної

             ради на 2021-2023 роки взяти до відома.

 1. Затвердити комплексну Програму «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки» (додається).
 2. Зняти з контролю , як такі , що виконані рішення селищної ради :

від 24.12.2020 №3 « Про затвердження комплексної Програми  «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2021-2023 роки».

 1. Фінансування   Програми  здійснювати  в  межах  бюджетних  асигнувань на відповідний бюджетний рік.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення    покласти на постійну  комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 


      Селищний голова                                                  Євгеній ТРАВЯНКО              

Додаток до рішення

№ 16 від 16.11.2023 р.

 

 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

«Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки»

 

Загальна характеристика програми

 

Програма  розроблена    на    виконання  Указу Президента України від

8 серпня 2000 р. N 963 "Про додаткові заходи щодо поліпшення  медичної  допомоги  населенню   України" і спрямована на задоволення потреб населення в охороні його здоров’я, забезпеченні прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу,створення умов для формування здорового способу життя.

            Аналіз стану здоров'я населення районну та діяльності закладів охорони здоров'я свідчить про незадовільну медико-демографічну  ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, негативний  природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.

          Оскільки здоров'я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров'я, а інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій,  в основу розроблення Програми покладено міжгалузевий комплексний підхід.

 

Мета Програми

 

          Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.

 

Очікувані результати програми

 

 • поліпшення стану здоров'я усіх верств населення,  зниження рівнів  захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя;

 

 • проведення активної демографічної політики, охорона материнства і дитинства;

 

 • удосконалення нормативно-правової   бази   охорони   здоров'я відповідно   до   світових   стандартів;  запровадження  правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я;

 

 • розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій,  спрямованих на пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя;

 

 • оздоровлення довкілля,  забезпечення ефективного попередження і  здійснення  контролю  за  шкідливими  для  здоров'я чинниками в об'єктах довкілля;

 

 • поліпшення надання медичної  допомоги вразливим верствам населення та жителям села;

 

 • створення сучасної системи  інформаційного  забезпечення у сфері охорони здоров'я;

 

 • посилення правових вимог до лікарської етики і деонтології.

 

Джерела та обсяги фінансування Програми

 

            Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, що покладено  на КНП «Арбузинський ЦПМСД»  здійснюватиметься   в   межах   видатків,   які   щороку будуть передбаченіумісцевому бюджеті за  відповідними бюджетними напрямами.

            Арбузинська  селищна  рада  забезпечуватиме  здійснення заходів щодо виконання  Програми  за  рахунок  коштів бюджету  селищної ради.

         Обсяг фінансування наведено в Додатках до цієї Програми.

 

 

Проблеми на розв’язання яких спрямована програма

 

            Проблеми  успішної реалізації Програми та метою забезпечення   пріоритетного   розвитку   первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини є:

            1. Забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров'я .

            2. Визначення пріоритетів надання  медико-санітарної  допомоги громадянам і забезпечити населення гарантованим державою обсягом безоплатної медичної допомоги у  закладах  охорони здоров'я району.

          3. Забезпечення ефективної системи фінансування охорони здоров'я, джерелами якої повинні бути цільові кошти бюджету  селищної ради внески  на  соціальне медичне страхування та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

          4. Упорядкування мережі,  удосконалення структури  і  функції закладів охорони здоров'я згідно з потребою  населення .

          5. Своєчасне впровадження в практичну медицину нові медичні технології.

 

          6. Забезпечення оснащення сучасними телекомунікаційними засобами  амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 

          7. Створення  єдиної   системи   інформаційного   забезпечення охорони  здоров'я  із  широким використанням комп'ютерної техніки,  методів   і    засобів    інформування,    розвитком інформаційних   мереж,  використанням  системи  наукової  медичної інформації, удосконаленням медико-статистичної служби.

 

          8. Забезпечення підготовки економіко-статистичної інформації, щодо демографічної та економічної ситуації в громаді, що стосується стану здоров’я населення.

 

          9. Удосконалення методів управління та господарювання із застосуванням економічних важелів у  галузі  охорони  здоров'я,  узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування.

 

10. Укомплектування ланки ПМСД медичними кадрами відповідно до потреб громади.

 

         11. Укомплектування ланки ПМСД обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів, здійснити їх забезпечення необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою  та ін..           

 

          11. Здійснення фінансування капітальних та поточних ремонтів  приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

 

Шляхи та способи розв’язання проблем

на які спрямована Програма

 

Здоров'я жінок

 

З метою  поліпшення  стану  загального   та   репродуктивного здоров'я населення,  зниження  показників  материнської, перинатальної смертності та смертності  немовлят забезпечити  здійснення  державної   політики з питань профілактики онкогінекологічної патології та раку молочної залози. Всебічно висвітлювати хід цієї роботи в засобах масової інформації.

      

 1. Здійснювати фінансування на забезпечення  жінок  групи ризику  (ВІЛ-інфіковані, неблагонадійні, з екстрагенітальной патологією та інші) засобами  контрацепціі (внутріматкові спіралі, презервативи та інші).

 

 1.  Забезпечити заклади центру ПМСД одноразовими наборами для огляду жінок з метою раннього виявлення  онкологічної патології.

Здоров'я населення громади

 

З метою поліпшення стану здоров'я населення,  зниження рівня захворюванності, інвалідизації:

1. Визначити і впровадити нові підходи до організації  профілактичних оглядів, реалізації ефективних скринінгових програм виявлення найбільш  поширеної  патології, попередження інвалідизації.

 

2. Визначити і впровадити нові підходи до  створення  системи медико-соціального   патронажу   сім'ї,   передбачивши  інтеграцію соціальної та педіатричної допомоги дітям.

         

3. Вжити заходів щодо забезпечення населення, яке відносяться до пільгових категорій, ліками при амбулаторному лікуванні згідно постанови КМУ №1303 від 17.08.1998  «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

 

4. Забезпечувати фінансування на закупівлю сухих молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих жінок, дітей грудного віку та другого року життя, які входять до складу  малозабезпечених  сімей, а також діти грудного та раннього віку,  які  постраждали   внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, забезпечувати  дитячим   харчуванням  безкоштовно   в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби

 

          З метою зниження смертності не менше ніж на 15 відсотків  та скорочення захворюваності на серцево-судинні хвороби:

 

          1. Впроваджувати  санітарно-просвітню роботу  щодо профілактики хвороб системи кровообігу.

 

          2. Створити  кардіореєстр  хворих  на  інфаркт  міокарда   за результатами обстеження і лікування.

         

          3. Забезпечити амбулаторій загальної практики-сімейної медицини необхідним обладнанням, оснащенням та  виробами медичного призначення  для обстеження пацієнтів, виявлення осіб із  серцево-судинними хворобами згідно наказів МОЗ по матеріально-технічному оснащенню та устаткуванню  закладів охорони здоров’я.

 

Боротьба з раком

 

            З метою зниження захворюваності на  злоякісні  новоутворення, інвалідності і смертності від них:

           

1. Проводити роботу направлену  на оздоровлення та здійснення диспансерного  нагляду  за  особами  з  груп  підвищеного   ризику виникнення онкологічних захворювань .

 

2. Проводити  аналіз  занедбаних випадків онкологічних захворювань .

 

3. Забезпечувати онкохворих паліативним лікуванням за рахунок безкоштовних рецептів.

 

 4. Проводити  санітарно-просвітню  роботу з населенням  з  питань онкологічної захворюваності.

 

Цукровий діабет

 

          З метою  скорочення ускладнень, пов'язаних з діабетом, зокрема  сліпоти,  ниркової  недостатності,  ампутацій, ускладнень під час вагітності, ішемічної хвороби серця:

 

          1. Забезпечити 100 - відсоткове охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

         

          2. Забезпечити навчання хворих на діабет методів контролю  за вмістом цукру в крові та  засобами  лікування  хворих за рахунок безкоштовних рецептів або інших державних програм.

 

          3. Забезпечити  амбулаторії  загальної практики сімейної медицини необхідним оснащенням та лабораторним устаткуванням для кращого надання медичної допомоги населенню.

 

Скорочення поширеності інфекційних хвороб

 

          З метою зниження рівня захворюваності на туберкульоз,  СНІД, вірусні  гепатити,  дифтерію,  кір,  малярію  та  інші  інфекційні хвороби:

 

          1. Вжити  заходів  для  досягнення  належного  рівня охоплення населення  імунізацією,  здійснення  лікувально-профілактичних   і протиепідемічних заходів. 

 

          2. Налагодити своєчасне отримання з дотриманням холодового ланцюга  імунобіологічних препаратів для  проведення включених до календаря профілактичних щеплень. Забезпечення закладів охорони здоров’я громади протигрипозними укладками.

 

          3. Придбання вакцин для щепленням медичних працівників та пацієнтів групи ризику проти грипу.

 

4. Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики з метою раннього виявлення туберкульозу.

 

    5. Забезпечити дотримання холодового ланцюга на всіх етапах транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів (забезпечення закладів необхідним устаткуванням для підтримки холодового ланцюга, а саме: термоконтейнери, холодильники, сплит-системи та інш.).

 

          6. Проводити постійний моніторинг загальної захворюваності і смертності населення від інфекційних хвороб.

 

7. Забезпечити медичні установи одноразовим інструментарієм, виробами медичного призначення для огляду пацієнтів та витратними матеріалами для проведення лабораторного обстеження. Забезпечити  заклади   дезінфікуючими розчинами та господарськими товарами  в повному обсязі для проведення санітарної обробки та дотримання санітарно епідемічного режиму.

         

Формування здорового способу життя

 

          1. Проводити  роботу  з  гігієнічного  виховання  населення з використанням  засобів масової інформації, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя, в тому числі духовного, фізичного і психічного.

 

2. Постійно проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення шляхом розповсюдження пам’яток для населення, оновлення санітарних бюлетенів в закладах охорони здоров’я громади. 

Фінансові ресурси охорони здоров'я та управління ними

 

          З метою запровадження багатоканального механізму фінансування та розподілу фінансових ресурсів з ефективним управлінням  ними  і доведення  обсягів  фінансування сфери охорони здоров'я до науково обґрунтованого рівня та для забезпечення пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги:

 

          1. Залучати громадські організації і населення  до  участі  у здійсненні  контролю  за  використанням  та  розподілом фінансових ресурсів на охорону здоров'я.

         

2. Удосконалити механізми взаємодії між надавачем медичних послуг  та  органом  місцевого  самоврядування.

 

         3. Укомплектувати заклади ПМСД обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів оснащення (згідно наказів МОЗ), здійснити їх забезпечення необхідними медикаментами для надання невідкладної допомоги,виробами медичного призначення, канцтоварами, друкованою продукцією, паливо-мастильними матеріалами, запчастинами для автомобілів.

 

4. Фінансування капітальних та поточних ремонтів приміщень Амбулаторій ЗПСМ та місць надання медичних послуг,придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

 

5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги. Придбання дров та вугілля для забезпечення опалювального періоду.

 

        6. Оплата витрат на відрядження працівників первинної медико-санітарної допомоги.

 

7. Оплата послуг (крім комунальних): Інтернет з’єднання, телефонного зв’язку, дератизації, перезаправка картриджів оргтехніки, друкування статей, повірка та атестація обладнання в метрологічній службі, ремонт обладнання, оплата послуг з страхування (страхування автомобілів, страхування працівників та ін.), тощо. 

 

8.  Забезпечення дофінансування закладів охорони здоров’я на оплату праці медичних та немедичних працівників. Забезпечення стимулюючих виплат  медичним працівникам,  та коштів на оздоровлення в сільської місцевості, нарахування на заробітну плату.

 

9. Фінансування заходів протипожежної безпеки: навчання працівників, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Забезпечення виконання щорічного ПЛАНУ  заходів щодо забезпечення протипожежного захисту КНП «Арбузинський ЦПМСД» та його структурних підрозділів.

 

Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров'я

 

          З метою створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових та методичних засад регулювання процесу формування та експлуатації єдиної інформаційної мережі системи охорони здоров'я:

 

Фінансування придбання комп’ютерної техніки для впровадження системи електронного зв'язку. Оплата за друковані видання для поліпшення інформаційної обізнаності працівників закладу та виконання законодавчих актів та наказів МОЗ.

         

Оплачувати послуги інформаційних медичних систем. Підвищувати кваліфікацію лікарів та середнього медичного персоналу шляхом прийняття участі у вебінарах, онлайн-семінарах та ін.

 

Впровадження та поліпшення надання медичної допомоги за допомогою системи телемедицини.

 

 

 

 

  Додаток 1

до Порядку

 

ПАСПОРТ

Комплексної програми «Підтримки розвитку сімейної медицини

на 2024-2026 роки»

(найменування цільової програми)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Головний розробник Програми

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

7.1

Етапи виконання Програми  (для довгострокової програми)

 

8.

Мета Програми

Покращення якості медичної допомоги

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

19015,9 тис. грн..

Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки може змінюватися в залежності від змін в штатному розписі, від цін на енергоносії та іншого

9.1

в тому числі:

- коштів міського бюджету;

- коштів обласного бюджету;

- коштів державного бюджету;

- кошти інших джерел.

 

19015,9 тис. грн..

10.

Очікувані результати виконання

 

11.

Ключові показники ефективності

 

 

 

 

                           Виконавець             _______________   _________________

                                                      (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 2

до Порядку 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Завдання

Зміст

заходів

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

І рік

ІІ рік

ІІІ рік

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Завдання (зазначаються для комплексних цільових програм)

1

Забезпечення заробітною платою та нарахуванням на оплату праці працівників

Фінансове забезпечення працівників (заробітна плата та нарахування на оплату праці

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

2895,4

2895,4

3184,9

3184,9

3503,4

3503,4

9583,7

9583,7

Забезпечення заробітною платою та нарахуваннями на оплату працівників КНП

Заохочення працівників для покращення

ефективності,своєчасності іякостімедичноїдопомоги

2

Придбанняпредметів,матеріалів,обладнаннятаінвентарю

Паливно-мастильнихматеріалів для доставкихворих та лікарів до тяжко хворих

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

304,3

304,3

334,7

334,7

368,2

368,2

1007,2

1007,2

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу

Запчастин до транспортних засобів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

65,2

65,2

71,7

71,7

78,9

78,9

215,8

215,8

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу

 Господарчих, канцелярських та інших матеріалів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

422,3

422,3

464,5

464,5

511,0

511,0

1397,8

1397,8

Покращенняумовроботимедичнимпрацівникам

Разом

 

 

 

791,8

791,8

870,9

870,9

958,1

958,1

2620,8

2620,8

 

3

Придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів

 

 

 

Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення

 

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

44,9

44,9

49,4

49,4

54,3

54,3

148,6

148,6

Збільшення відсотку дітей 1-14 років, охоплюваних туберкулінодіагностикою, своєчасне виявлення

Інфікованихдітей

 

Забезпечення своєчасного охоплення щепленням цільових груп населення згідно з календарем щеплення за епідемічними показниками проти дифтерії, правця, коклюшу, грипу та ін..

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

19,3

19,3

21,2

21,2

23,4

23,4

63,9

63,9

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики. Своєчасність охоплення на рівні 95 %

забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

369,3

369,3

406,2

406,2

446,9

446,9

1222,4

1222,4

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу

Разом

 

 

 

433,5

433,5

476,8

476,8

524,6

524,6

1434,9

1434,9

 

4

Оплата послуг (крім комунальних)

Забезпечення оплати за надані послуги закладу охорони здоров’я, технічного обслуговування медичного та іншого обладнання, підготовка закладу до опалювального сезону, доступу до онлайн сервісів, медичних та інших програм, інших адміністративних витрат для діяльності підприємства, видатки пов’язані із отриманням ліцензії, реєстрації автомобілів та інше.

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

280,9

280,9

309,0

309,0

339,9

339,9

929,8

929,8

Створення умов для своєчасногонаданнямедичноїдопомоги та покращеннядіяльностілікувального закладу

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Відшкодування  послуги з водопостачання та водовідведення

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

13,0

13,0

14,3

14,3

15,7

15,7

43,0

43,0

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів у лікувальних закладах

Відшкодування   послуги з постачання та розподілу електричної енергії

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

697,0

697,0

766,7

766,7

843,4

843,4

2307,1

2307,1

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів у лікувальних закладах

Відшкодування послуги за постачання та транспортування природного газу

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

193,9

193,9

213,3

213,3

234,6

234,6

641,8

641,8

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів у лікувальних закладах

Придбання інших енергоносіїв (вугілля, дрова), вивезення побутових відходів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

356,7

356,7

392,4

392,4

431,6

431,6

1180,7

1180,7

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів у лікувальних закладах

 

 

Разом

 

 

 

1260,6

1260,6

1386,7

1386,7

1525,3

1525,3

4172,6

4172,6

 

6

Інші виплати населенню

Виконання заходів передбачених постановою КМУ від 17.08.98 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

82,8

82,8

91,1

91,1

100,2

100,2

274,1

274,1

Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги

7

Ремонт приміщення

Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщення лікувальних закладів

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів у лікувальних закладах

8

Капітальні інвестиції

Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування, придбання автомобілів для надання медичної допомоги надому

2024-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Благодатненська сільська рада

КНП «Арбузинський ЦПМСД»

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для своєчасногонаданнямедичноїдопомоги та покращеннядіяльностілікувального закладу

 

РАЗОМ

 

 

 

 

5745,0

5745,0

6319,4

6319,4

6951,5

6951,5

19015,9

19015,9

 

                               

 

                           Виконавець             _______________          _________________

                                                                  (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 3

до Порядку

 

 

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

І етап виконання програми

ІІ етап (20_-20_ роки)

ІІІ етап (20_-20_ роки)

2024 рік

2025 рік

2026рік

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Показники витрат

1

Обсяг видатків на утримання закладу

Тис. грн.

4557,6

5745,0

6319,4

6951,5

 

 

2

Кількість установ

Од.

1

1

1

4

 

 

3

Кількість штатних одиниць

Од.

78

78

78

78

 

 

ІІ  Показники продукту

1

Кількість обслуговуваного населення

осіб

13101

13101

13101

13101

 

 

2

Кількістьлікарськихвідвідувань

Тис. од.

35,506

35,506

35,506

35,506

 

 

3

Кількістьвідвідувань на дому

Тис. од.

1,501

1,501

1,501

1,501

 

 

ІІІ. Показники ефективності

1

Середнякількістьвідвідувань на одну штатну посаду лікаря

од.

26,2

26,2

26,2

26,2

 

 

2

Середні видатки на одного працюючого

Тис. грн.

62,4

78,7

86,6

95,2

 

 

ІV Показники якості

1

Відсоток цільового використання видатків

%

100

100

100

100

 

 

 

 

 

                Виконавець             _______________        _________________

                                                      (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

2024 рік

2025 рік

2026

рік

20__-20__ роки

20__-20__ роки

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

5745,0

6319,4

6951,5

 

 

19015,9

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

селищний бюджет

5745,0

6319,4

6951,5

 

 

19015,9

кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Виконавець      _______________        _________________

                                                             (підпис)               (ініціали та прізвище)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь