КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "Підтримка розвитку сімейної медицини " на 2021-2023 роки

Дата: 21.12.2021 08:55
Кількість переглядів: 267

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

"Підтримка розвитку сімейної медицини " на 2021-2023 роки

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма  розроблена    на    виконання  Указу Президента України від

8 серпня 2000 р. N 963 "Про додаткові заходи щодо поліпшення  медичної  допомоги  населенню   України", Законів України, Постанов кабінету Міністрі, наказів  МОЗ України та інших законодавчих актів, і спрямована на задоволення потреб населення в охороні його здоров’я, забезпеченні прав громадян на якісну і доступну медико-санітарну допомогу, створення умов для формування здорового способу життя.

         Аналіз стану здоров'я населення територіальних громад та діяльності закладів охорони здоров'я свідчить про незадовільну медико-демографічну  ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, негативний  природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб.

         Оскільки здоров'я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров'я, а інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій,  в основу розроблення Програми покладено міжгалузевий комплексний підхід.

 

Мета Програми

         Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення територіальних громад,  підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.

 

Основні завдання Програми

 • поліпшення стану  здоров'я  усіх  верств населення,  зниження рівнів  захворюваності,   інвалідності,   смертності,   подовження активного довголіття і тривалості життя;
 • проведення активної демографічної  політики,  охорона материнства і дитинства;
 • удосконалення нормативно-правової   бази   охорони   здоров'я відповідно   до   світових   стандартів;  запровадження  правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я;
 • розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій,  спрямованих на пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя;
 • оздоровлення довкілля,  забезпечення ефективного попередження і  здійснення  контролю  за  шкідливими  для  здоров'я чинниками в об'єктах довкілля;
 • поліпшення надання медичної  допомоги вразливим верствам населення та жителям села;
 • створення сучасної  системи  інформаційного  забезпечення   у сфері охорони здоров'я;
 • посилення правових вимог до лікарської етики і деонтології.

 

Фінансове забезпечення Програми

         Забезпечення реалізації заходів,  передбачених Програмою, що покладено  на  міністерства,  інші  центральні  органи  виконавчої влади,  здійснюватиметься   в   межах   асигнувань,   які   щороку передбачатимуться   їм   у   державному  бюджеті  за  відповідними бюджетними напрямами.

         Ради територіальних громад забезпечуватимуть здійснення заходів щодо виконання  Програми  за  рахунок  коштів місцевих бюджетів.

 

I. Державна політика у сфері охорони здоров'я

         Державна політика   у   сфері   охорони   здоров'я    повинна спрямовуватися   на  зміцнення  здоров'я  всіх  верств  населення, збільшення тривалості активного  життя,  поліпшення  демографічної ситуації,  підвищення  якості  та  ефективності  медико-санітарної допомоги,  удосконалення фінансування  та  управління  галуззю,  а також забезпечення   соціального   захисту   працівників   охорони здоров'я.

         З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я та метою   забезпечення   пріоритетного   розвитку   первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини:

 

         1. Забезпечити виконання  нормативно-правових актів  з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров'я .

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

         2. Визначити пріоритети  надання  медико-санітарної  допомоги громадянам і забезпечити населення гарантованим державою обсягом безоплатної медичної допомоги у  закладах  охорони здоров'я громад.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

         3. Забезпечити ефективну систему фінансування охорони здоров'я, джерелом якої повинні бути цільові кошти, кошти місцевих бюджетів, внески  на  соціальне медичне страхування та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

         4. Упорядкувати  мережу,  удосконалити  структуру  і  функції закладів охорони здоров'я згідно з потребою  населення  міської  і сільської місцевості.

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

         5. Своєчасно впроваджувати в практичну медицину нові медичні технології.

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

         6. Забезпечити оснащення сучасними телекомунікаційними засобами  амбулаторії загальної практики сімейної медицини та Пункти здоров’я.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

         7. Створити  єдину   систему   інформаційного   забезпечення охорони  здоров'я  із  широким використанням комп'ютерної техніки,  методів   і    засобів    інформування,    розвитком інформаційних   мереж,  використанням  системи  наукової  медичної інформації, удосконаленням медико-статистичної служби.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

         8. Забезпечити підготовку економіко-статистичної інформації, щодо демографічної та економічної ситуації, що стосується стану здоров’я населеня громад.

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

         9. Удосконалювати  організаційні  форми  діяльності,  методи керівництва та господарювання із застосуванням економічних важелів у  галузі  охорони  здоров'я,  узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування.

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

                  10. Укомплектувати ланки ПМСД обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів, здійснити їх забезпечення   необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою  та інш..

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

         11. Здійснювати фінансування капітальних та поточних  ремонтів  приміщень  Амбулаторій загальної практики сімейної медицини, Пунктів здоров’я.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

II. Здоров'я жінок

          З метою  поліпшення  стану  загального   та   репродуктивного здоров'я населення,    зниження    показників    материнської, перинатальної смертності та смертності  немовлят забезпечити  здійснення  державної   політики   з   питань профілактики онкогінекологічної патології та раку молочної залози. Всебічно висвітлювати хід цієї роботи в засобах масової інформації.

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

        

        2.   Здійснювати фінансування на забезпечення  жінок  групи ризику  (ВІЛ-інфіковані, неблагонадійні, з екстрагенітальной патологією та інші) засобами  контрацепціі (внутріматкові спіралі, презервативи та інші).

        

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

      4. Забезпечити заклади центру ПМСД одноразовими наборами для огляду жінок з метою раннього виявлення  онкологічної патології.

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

IІІ. Здоров'я дітей і молоді

 

     З метою поліпшення стану здоров'я дітей та молоді,  зниження рівня їх інвалідизації, смертності немовлят до 10 на 1 тис. народжених живими і смертності дітей віком до 14 років до 100 на 100 тис. дітей:

              

         1. Визначити і впровадити нові підходи до організації  профілактичних оглядів та  нагляду за дітьми і підлітками, реалізації ефективних скринінгових програм  виявлення найбільш  поширеної  патології  у дітей і підлітків,  превентивних діагностичних технологій.

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

         2. Визначити і впровадити нові підходи до  створення  системи медико-соціального   патронажу   сім'ї,   передбачивши  інтеграцію соціальної та педіатричної допомоги дітям.

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»  Служба у справах дітей громад

Центр СССДМ громад

         3. Вжити заходів до забезпечення дітей  від 0 до 18 років,  які відносяться до пільгових категорій, ліками при амбулаторному лікуванні за рахунок безкоштовних рецептів (згідно законодавства).

       

Територіальні громади

                                                   КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

     4. Забезпечувати фінансування на закупівлю сухіх молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих жінок , дітей  грудного віку та другого року життя, які входять до складу  малозабезпечених  сімей, а також дітей грудного та раннього віку,   які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  забезпечувати  дитячим   харчуванням  безкоштовно   в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

     5. Забезпечити оздоровлення дітей, які мають захворювання серцево-судинної системи  в спеціалізованих санаторіях  або Центрах України (транспортування санітарним транспортом Центру ПМСД – при необхідності або оплата квітків, згідно законодавства).

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

     6. Забезпечити оздоровлення дітей, які відносятся до груп ризику захворювання на туберкульоз (тубінфікованних), в спеціалізованих санаторіях або Центрах України   (транспортування санітарним транспортом Центру ПМСД – при необхідності  або оплата квітків, згідно законодавства ).

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

IV. Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороб

         З метою зниження смертності не менше ніж на 15  відсотків  та скорочення захворюваності на серцево-судинні хвороби:

 

         1. Впроваджувати  санітарно-просвітню роботу,  щодо профілактики хвороб системи кровообігу.

 

    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

         2. Створити  кардіореєстр  хворих  на  інфаркт  міокарда   за результатами обстеження і лікування.

 

    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

         3. Забезпечити Амбулаториї загальної практики-сімейної медицини та Пункти здоров’я необхідним обладнанням, оснащенням та  виробами медичного призначення  для обстеження пацієнтів, виявлення осіб із  серцево-судинними хворобами згідно наказів МОЗ по матеріально-технічному оснащенню та устаткуванню  закладів охорони здоров’я.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

V. Боротьба з раком

 

         З метою зниження захворюваності на  злоякісні  новоутворення, інвалідності і смертності від них:

     

         1. Проводити роботу направлену  на оздоровлення та здійснення   нагляду  за  особами  з  груп  підвищеного   ризику виникнення онкологічних захворювань .

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

         2. Проводити  аналіз  занедбанних випадків онкологічних захворювань .

 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

       3. Забезпечувати онкохворих паліативним лікуванням за рахунок безкоштовних рецептів.

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

     

     4. Проводити  санітарно-просвітню  роботу з населенням  з  питань онкологічної захворюваності.

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»      

VI. Цукровий діабет

 

         З метою  скорочення ускладнень,  пов'язаних з діабетом,  зокрема  сліпоти,  ниркової  недостатності,  ампутацій, ускладнень під час вагітності, ішемічної хвороби серця:

 

         1. Забезпечити 100 - відсоткове охоплення наглядом хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

 

 КНП «Арбузинський РЦ ПМСД

         2. Забезпечити навчання хворих на діабет методів контролю  за вмістом цукру в крові та  засобами  лікування  хворих за рахунок безкоштовних рецептів або інших державних программ.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 3. Забезпечити  Амбулаторії  загальної практики сімейної медицини та Пункти здоров’я  необхідним оснащенням та лабораторним устаткуванням для кращого надання медичної допомоги населенню района.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

VII. Скорочення поширеності інфекційних хвороб

 

         З метою  зниження рівня захворюваності на туберкульоз,  СНІД, вірусні  гепатити,  дифтерію,  кір,  малярію  та  інші  інфекційні хвороби:

 

         1. Вжити  заходів  для  досягнення  належного  рівня охоплення населення  імунізацією,  здійснення  лікувально-профілактичних   і протиепідемічних заходів. 

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

          2. Налагодити своєчасне отримання з дотриманням холодового ланцюга  імунобіологічних препаратів для  проведення включених до календаря профілактичних щеплень.

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

          3. Придбання вакцин для щепленням медичних працівників та пацієнтів групи ризику проти грипу та інших інфекційних захворювань.  Забезпечення  АЗПСМ та Пунктів здоров’я протигрипозними укладками.

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

          4. Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики з метою ранного виявлення туберкульозу (згідно наказів МОЗ України).

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

          5. Забезпечити  дотримання  холодового ланцюга на всіх етапах транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів ( забезпечення закладів необхідним устаткуванням для підтримки холодового ланцюга, а саме: термоконтейнери, холодильники, сплит-системи та інш.).

 

Територіальні громади

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

         6. Проводити  постійний моніторинг загальної захворюваності і смертності населення від інфекційних хвороб.

 

 КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

          7. Забезпечити медичні  установи  одноразовим  інструментарієм, виробами медичного призначення для огляду пацієнтів та витратними матеріалами для   проведення лабораторного обстеження. Забезпечити  заклади  дезрозчинами та хозтоварами, засобами індивідуального захисту для працівників, в повному обсязі для проведення санітарної обробки та дотримання санітарно епідемічного режиму.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

        

VIII. Формування здорового способу життя

         1. Проводити  роботу  з  гігієнічного  виховання  населення з використанням  засобів масової інформації, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя, в тому числі духовного, фізичного і психічного.

      КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

          2. Постійно проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення шляхом друкування статей в місцевій газеті, друкування та розповсюдження пам’яток для населення, оновлення санітарних бюлетенів в закладах охорони здоров’я району.

    Територіальні громади

    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»           

 

IX. Фінансові ресурси охорони здоров'я та управління ними

 

         З метою запровадження багатоканального механізму фінансування та розподілу фінансових ресурсів з ефективним управлінням  ними  і доведення  обсягів  фінансування сфери охорони здоров'я до науково обгрунтованого рівня та для забезпечення пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги:

 

         1. Залучати громадські організації і населення  до  участі  у здійсненні  контролю  за  використанням  та  розподілом фінансових ресурсів на охорону здоров'я.

 

Районний комітет профспілки працівників охорони здоров'я Арбузинського району ,

                                                    КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»     

        

         2. Удосконалити   у сфері охорони здоров’я механізми взаємодії між  надавачами    медичних  послуг  та    органами    виконавчої    влади   і  місцевого   самоврядування відповідних рівнів.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

         3. Укомплектувати заклади ПМСД обладнанням та устаткуванням відповідно до типових табелів (згідно наказів МОЗ), здійснити їх забезпечення необхідними медикаментами  для надання невідкладної допомоги, виробами медичного призначення, канцтоварами, друкованою продукцією, паливо-мастильними матеріалами, запчастинами для автомобілів.

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

4. Фінансування капітальних та поточних ремонтів приміщень амбулаторій ЗПСМ та Пунктів здоров’я,  придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

5. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення умов ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги. Придбання дров та вугілля для забезпечення опалювального періоду.

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

6. Оплата витрат на відрядження працівників первинної медико-санітарної допомоги

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

7. Оплата послуг (крім комунальних): Інтернет з’єднання, підтримка сайту закладу, телефонного зв’язку, дератизації, перезаправка картриджів оргтехніки, друкування статей, повірка та атестація обладнання в метрологічній службі, ремонт обладнання, оплата страхувальних послуг (страхування автомобілів, страхування працівників та ін.), тощо. 

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

 

 

8.  Забезпечення дофінансування закладів охорони здоров’я на оплату праці медичних та немедичних  працівників. Забезпечення стимулюючих виплат  медичним працівникам  та коштів на оздоровлення в сільської місцевості, нарахування на заробітну плату.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» 

 

9. Фінансування заходів протипожежної безпеки: навчання працівників, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Забезпечення виконання щорічного  ПЛАНУ  заходів щодо забезпечення протипожежного захисту   закладів охорони здоров’я Арбузинського РЦ ПМСД.

 

Територіальні громади

                                                     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

X. Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров'я

 

         З метою створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових та методичних засад регулювання процесу формування та експлуатації єдиної інформаційної мережі системи охорони здоров'я:

 

 1. Фінансування придбання комп’ютерної техніки для впровадження системи електронного зв'язку. Виписка друкованих видань для поліпшення інформаційної обізнаності  працівників закладу та виконання законодавчих актів та наказів МОЗ.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

    

 1. Придбати  медичні   інформаційні  системи для впровадження  принципів реформування в закладах охорони здоров’я району, а саме підтримання впровадження системи «Електронне здоров’я», підвищувати кваліфікацію лікарів шляхом прийнятя участі у вебінарах, онлайн-семінарах та інш. з метою самоосвіти та розвитку.  Придбання  та оплата функціонування фінансових программ для забезпечення  роботи закладів.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

 1. Проведення Інтернет мережі  на  Пункти здоров’я, з метою впровадження  реформування та поліпшення надання медичної допомоги. Впровадження  телемедицини в сільській місцевості.

 

Територіальні громади

КНП «Арбузинський РЦ ПМСД»

 

Паспорт

 комплексної програми

"Підтримка розвитку сімейної медицини

 на 2021-2023  роки»

 

 

1. Програму схвалено розпорядженням голови територіальної громади

 

 1. Програму затверджено рішенням ради територіальної громади

 від 24 грудня 2020 року № 3.

 

3. Ініціатор  Програми –  КНП «Арбузинський РЦ ПМСД».

 

4. Відповідальні виконавці:

     КНП «Арбузинський РЦ ПМСД

    Територіальні громади

5. Строк виконання: 2021-2023 роки.

                                                                                  

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування ( тис.грн.):

 

 

 

Всього

У тому числі за роками:

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

Всього:

12357,0

3733,2

4106,5

4517,3

У тому числі кошти:

Благодатненська громада

5624,7

1699,3

1869,2

2056,2

 

Напрямки діяльності та заходи

Програми  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

"Підтримка розвитку сімейної медицини

 на 2021-2023  роки»

 

№ з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін

виконання

Джерела фінансування

Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікувані результати

2021

2022

2023

1.

Проведення капітального ремонту приміщень, придбання медичного інвентаря:

 •  

АЗПСМ

с. Новокрасне,

 

Терито-

ріальні громади

2021- 2023

 

місцевий бюджет

 

 

 

Створення мережі лікувальних закладів, територіально наближених до місць проживання громадян та умов для ефективного функціонування лікувальних закладів

2.

Створення умов для ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги - збільшення питомої ваги кількості  лікувальних закладів, що оснащені автотранспортними засобами

( придбання санітарного автотранспорту):

-  АЗПСМ с. Воєводське

- АЗПСМ с. Благодатне

- АЗПСМ с.Новокрасне

 

 

Терито-

ріальні громади

2021-2023

місцевий  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги населенню та покращення діяльності лікувальних закладів

4.

Оснащення закладів ПМСД амбулаторії АЗПСМ, ПЗ обладнанням, ЗІЗ, виробами медичного призначення, канцтоварами, паливно- мастильними матеріалами, запасними частинами для автомобілів,  друкована продукція

 

 

 

 

 

2021-2023

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

937,8

 

 

 

 

 

 

1031,6

 

 

 

1134,8

Оснащення  амбулаторії ЗПСМ та ПЗ   медичним та ін. обладнанням, ЗІЗ та інш. у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення та вимог законодавства

 

 

 

 

 

5.

Проведення капітального та (або)  поточного ремонту приміщень :

 • ПЗ с.Агрономія
 • ПЗ с.Новоселівка
 • ПЗ с. Новогригорівка

 

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

6.

Придбання та ремонт квартир (будинків) для молодих спеціалістів

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

місцевий бюджет

 

 

 

Підвищити мотивацію молодих спеціалістів та створення сприятливих і комфортних умов для їх роботи

7.

Заробітна плата, стимулюючі виплати медичним  та не медичним працівникам сільської місцевості, нарахування на заробітну плату

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий, державний бюджет

684,2

752,6

827,9

 

8.

Забезпечення  жителів громад допомогою на оплату пільгових рецептів, дитячого харчування

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

місцевий,

державний бюджет

269,9

296,9

326,6

Наблизити доступну медичну допомогу для населення

9.

Забезпечення комп’ютерною технікою Центру ПМСД та створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування, оплата послуг( в.т.ч. послуг страхування, повірки та атестації медичного обладнення), функціонування МІС, сайту закладу.

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий,

державний бюджет

199,5

219,5

241,4

Покращення ефективності, своєчасності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформацією, впровадження новітніх технологій в медичну практику

10.

Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, витратними матеріалами для надання медичної допомоги мешканцям громад (у тому числі для надання невідкладної допомоги), придбання вакцин та інш. для підтримки холодового ланцюга.

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий бюджет

935,4

1028,9

1131,8

Підвищення рівня доступності населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної невідкладної медичної допомоги

11

Оплата комунальних послуг для забезпечення умов ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий бюджет

640,8

 

704,9

775,4

Створення комфортних умов для перебування пацієнтів і працівників у лікувальних закладах

12

Оплата витрат на відрядження.

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий бюджет

19,3

21,2

23,4

 

13

Інші видатки, в т.ч. навчання працівників, виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, придбання дитячого харчування

Терито-

ріальні громади

2021-

2023

Місцевий бюджет

46,3

50,9

56,0

 

Всього:

 

3733,2

4106,5

4517,3

 

 

ПРОГРАМА

 ПІДТРИМКИ   РОЗВИТКУ

СІМЕЙНОЇ  МЕДИЦИНИ  

 НА 2021-2023 РОКИ   

 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

2.

Розробник Програми

«Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КП «КНП «Арбузинський ЦПМСД»»

3.

Розробник  програми

 Розпорядження  селищного голови  від 15.12.2020 № 21

4.

Відповідальні виконавці Програми

Арбузинська  селищна рада

 КП «КНП « Арбузинський ЦПМСД»»;

 

5.

Учасники Програми

.Арбузинська  селищна  рада

. КП «КНП «Арбузинської ЦПМСД»»;

 

6.

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети? бюджети Арбузинської ОТГ, бюджет  Благодатнівської ОТГ та бюджети  не  заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програмиу тому числі :

 

 

2021

10.

Кошти  місцевого бюджету разом  з  Благодатнівською ОТГ

       1.803622

11.

Кошти  інших  джерел

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь