ПРОГРАМА «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» НА 2024-2026 РОКИ

Дата: 21.12.2021 09:38
Кількість переглядів: 471

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від  08 грудня   2023  № 1                                  ХХХV позачергової сесії 

смт. Арбузинка                                                  дев’ятого скликання

                

 Про затвердження Програми

«Шкільний автобус» на 2024-2026 рр.

 

          Відповідно  до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Програми «Шкільний автобус» за 2021-2023 роки, відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 29.11.2023 №327 «Про схвалення проєкту рішення Арбузинської селищної ради «Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2024-2026рр.»    Арбузинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Погодити звіт про виконання Програми  «Шкільний автобус за 2021-2023 роки (додаток).

 

           2. Затвердити Програму «Шкільний автобус» на 2024-2026 рр.

3. Зняти з контролю рішення  від 24 грудня 2020 р.№8  , як таке , що виконано.

     4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань

           культури, освіти, здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення.

 

Селищний голова                                                                               Євгеній ТРАВЯНКО

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням XXXV сесії 9 скликання

від 08 грудня 2023 р. № 1
 


 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
«ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС»
НА 202
4-2026 РОКИ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Арбузинка- 2023

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1

Розділ IПаспорт Програми

ст. 3

2

Розділ ІІ. Загальні положення

ст.4

3

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ст. 5-6

4

Розділ IV. Мета та основні завдання

ст. 6

5

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

ст. 7

6

Розділ VІ. Заходи щодо забезпечення виконання Програми

ст.7

7

РозділVІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2021-2023 роки

ст. 11

8

Додаток 1 до Розділу IV.

ст. 8-10

 

Розділ І.

Паспорт

Програми «Шкільний автобус» на 2024-2026 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 Арбузинської селищної ради

2.

Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

Закони України "Про освіту", Про загальну середню освіту, "Про

місцеве самоврядування в Україні",

Постанови Кабінету Міністрів

України від 16.01.2003 № 31 Про

затвердження Державної цільової

соціальної програми "Шкільний

автобус" зі змінами, Розпорядження  селищного  голови   від 15.12.2020. №16.

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

Заклади загальної середньої освіти

Голови батьківських комітетів ЗЗСО

5.

Відповідальні виконавці Програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, керівники закладів загальної середньої  освіти.

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, заклади загальної середньої освіти.

8.

Термін реалізації програми

2024-2026 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

2024- 1 000 000 грн

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування

                                    Розділ ІІ. Загальні положення

 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Відповідно до Законів України „Про освіту”, «Про загальну середню освіту»,  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України№31 від 16 січня 2003 року „Про затвердження Програми „Шкільний автобус” зі змінами, передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників.


      Програма «Шкільний автобус» на 2024 – 2026 роки (далі – Програма) визначає мету, зміст та  завдання щодо забезпечення регулярного безоплатного перевезення до місць навчання учнів та педагогічних працівників громади, які цього потребують, враховуючи гендерний підхід.


       Програма спрямована на забезпечення соціального захисту всіх учасників
освітнього процесу, створення оптимальної мережі
закладів освіти, відповідно до реальних потреб жителів громади,  належних умов для отримання дівчатами та хлопцями віком від 6 до 18 років повноцінної загальної середньої освіти, в тому числі  інклюзивної освіти.

       Програма може доповнюватися та змінюватися відповідно до порядку,
установленого чинним законодавством України.


        Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи
освіти, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та безперешкодного доступу до неї   в першу чергу хлопців та дівчат, які проживають у сільській місцевості.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням
реальних можливостей державного, обласного  та  місцевого бюджетів, а
також виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій.

       Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

         Програма є  комплексом заходів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній оптимально враховано суспільні потреби та інтереси  дівчат і хлопців  громади  щодо реалізації їх прав  на здобуття якісної освіти.

 

Розділ ІІІ. Визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована програма.

 

     Статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачено забезпечення у територіальній громаді регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів/вихованців та педагогічних працівників,  в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, які проживають на відстані більше ніж 3 км від закладу освіти.

      До складу Арбузинської селищної  ради входять села Полянка, Вишневе, Новокрасне, Кавуни, Марянівка, Новоселівка, Агрономія, Нові Ставки та  х. Воля. У зв’язку з відсутністю на території сіл Полянка, Вишневе, Мар’янівка, Нові Ставки та х. Воля закладів  освіти необхідно здійснювати підвіз учнів/вихованців та педагогічних працівників до закладів дошкільної та загальної середньої освіти Арбузинської селищної ради. Крім того потребують підвезення і діти, які проживають у с. Кавуни і продовжують навчання у старшій школі закладів освіти, розташованих у смт Арбузинка. В закладах загальної середньої освіти громади навчається 1120 учнів. За межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення 386 учнів, що складає 34,5%  та 27 педагогічних працівників ( 22%).

Потреба у регулярному перевезенні складає:

 

 

№з/п

Назва населеного пункту

 

 

всього

 

1.

с. Полянка

20

 

2.

с.Вишневе

2

 

3.

с.Кавуни

36

 

4

с.Марянівка

31

 

5.

х. Воля

15

 

6.

с.Нові Ставки

0

 

7.

смт Арбузинка

282

 

8.

Агрономія

0

 

 

Всього:

386

 

 

Для забезпечення реалізації  Програми підвезення здійснюється 5 шкільними автобусами, останній закуплено у 2023 році на умовах спів фінансування, за рахунок коштів місцевого (10%)  та державного (90%) бюджетів.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для повного забезпечення у територіальній громаді регулярного безоплатного перевезення до місць навчання і додому  хлопців та дівчат дошкільного та шкільного віку та педагогічних працівників закладів освіти.

Організацію перевезення учнів та педагогічних працівників планується здійснювати шляхом надання коштів з місцевого бюджету.

Розділ IV.Мета та основні завдання
Метою програми є:

- виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів/вихованців  та педагогічних працівників, в першу чергу у сільській місцевості;

-створення умов для доступної та якісної освіти в Арбузинській громаді,   відповідно до потреб та запитів дівчат і хлопців різного віку;

- раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників закладів освіти у сільській місцевості.

Основними завданнями програми є:
1)забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної освіти;
2) ) забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми  потребами на якісну  освіту;

3)оптимізація мережі  закладів освіти, відповідно до потреб громади;

4) розвиток творчих здібностей хлопців та дівчат різних вікових категорій шляхом забезпечення їх підвезення для участі у наукових, культурних та спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах  різного рівня;

5)забезпечення закладів освіти  професійними кадрами;

6)часткове вирішення питання зайнятості населення;

7)створення умов для розвитку громадських ініціатив у громаді;

8)забезпечення збереження здоров’я учнів через створення безпечних умов

проходження освітнього процесу.

       Перелік  заходів та показники результативності Програми - див. у Додатку 1.

            Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

       Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

         Розділ VІКоординація та контроль виконання програми

 

         Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на виконавчий комітет Арбузинської  селищної територіальної ради та постійну комісію селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

           Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання Програми,  збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує селищну раду про проведену роботу.

Координація з виконання Програми покладається на  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

       Хід реалізації Програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

       

Додаток 1

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяги фінансування (джерела фінансування)

Очікуваний результат

Бюджетні кошти

(тис.грн

інші джерела

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Покращення умов для доступності хлопчиків та дівчаток  шкільного віку до якісної освіти

  1.  

Забезпечення справедливого доступу до якісної освіти шляхом створення належних умов для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів/дітей, в першу чергу у сільській місцевості, до місць навчання  і додому.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Покращення умов для доступності хлопців та дівчат дошкільного та  шкільного віку до якісної  освіти.

 

  1.  

Забезпечення  рівних прав та можливостей  осіб з особливими освітніми  потребами на здобуття освіти

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Створення умов для інклюзивного освітнього середовища

  1.  

Забезпечення всебічного розвитку дітей різних вікових категорій шляхом підвезення для участі у проведенні мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій тощо упродовж навчального року та під час канікул.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у мистецьких акціях, спортивно-масових заходах, конкурсах , виставках, екскурсіях тощо.

Створення  умов для  забезпечення закладів освіти професійними кадрами

 

  1.  

Створення належних умов для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення педагогічних працівників, у першу чергу у сільській місцевості, до місць роботи  і додому.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Забезпечення закладів освіти, у першу чергу, у сільській місцевостіпедагогічними кадрами

  1.  

Створення належних умов для професійного зростання педагогічних працівників різних вікових категорій шляхом підвезення для участі у проведенні мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій, нарад, семінарів, форумів, конференцій тощо упродовж навчального року та під час канікул

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього процесу

  Створення безпечних умов для підвезення хлопчиків та дівчаток шкільного віку та педагогічних працівників  до закладів освіти

  1.  

Розробка та затвердження маршрутів руху шкільних автобусів.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

на кожен навчальний рік

 

 

Створення безпечних умов під час підвезення хлопців, дівчат та педагогічних працівників до місць навчання/роботи  та у зворотному напрямку

  1.  

Проведення технічних оглядів шкільних автобусів та транспортних засобів, які задіяні в освітньому процесі.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

двічі на рік

 

 

  1.  

Придбання нових шкільних автобусів для забезпечення розвантаження маршруту  при підвезенні дітей/учнів, педагогічних працівників та для оновлення існуючого парку взамін  застарілих транспортних засобів.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

відповідно до потреби

 

 

  1.  

Забезпечення фінансування на належне утримання шкільних автобусів (страхування, вартість палива, утримання

транспортних засобів).

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

2024-2026

 

 

Громадські ініціативи

8)

Забезпечення участі освітніх установ у різноманітних проектах у співпраці з громадськими організаціями

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗЗСО

2024-2026

 

 

Мобілізація громад для вирішення місцевих проблем.

Залучення батьків і громади до вирішення питань та проблем в  галузі  освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

РОЗДІЛ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування програми «Шкільний автобус» на  2024-2025 роки.

 

1) ФІНАНСУВАННЯ ІЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

 

2024

2025

2026

 

 

«Шкільний автобус»

1000000 грн

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

2) ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ:

 

2024

2025

2026

 

 

« Шкільний автобус»

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

3) ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ:

 

2024

2025

2026

 

 

« Шкільний автобус»

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь