ПРОГРАМА підтримки розвитку місцевого самоврядування Арбузинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Дата: 28.12.2021 15:26
Кількість переглядів: 308

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Арбузинської

 селищної ради

від      24. 12.2021 №1 

 

ПРОГРАМА

підтримки розвитку місцевого самоврядування Арбузинської селищної

територіальної громади на 2022-2025 роки

 

    1. Загальні положення

 

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації  влади, залишається потреба в цільовій програмі з метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Програму підтримки розвитку місцевого самоврядування Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 – 2025 роки  (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямовано на подальший розвиток самоврядування, як важливої складової становлення громадянського суспільства, забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.

            На сьогодні в Україні здійснюється низка заходів, спрямованих на здійснення комплексного реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому рівні, створення правових та матеріально-фінансових засад трансформаційних процесів. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху євроінтеграції України для зміцнення правових засад громадянського суспільства, поглиблення демократизації публічного управління. При цьому вони мають забезпечувати поступальний розвиток країни, враховувати започатковану у державі конституційну реформу та напрями здійснення перетворень,  визначені законодавчими актами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

В процесі визначення пріоритетів та механізмів реалізації заходів у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку, розробки відповідних нормативно-правових актів, здійснення інституційних перетворень велике значення має забезпечення залучення широкого кола громадськості, представників органів місцевого самоврядування до цих процесів з метою налагодження ефективних механізмів партнерства та вдосконалення системи взаємодії між депутатами селищної ради, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів та фахівцями в галузі муніципального права й муніципального управління. На шляху інформаційного забезпечення реформування організації влади на місцевому рівні особливого значення набуває проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення, депутатів, працівників органів місцевого самоврядування щодо сутності, змісту та основних напрямків започаткованих реформ.

Зазначені фактори свідчать про необхідність реалізації комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування територіальної громади і органів муніципальної влади, які передбачається здійснити в межах Програми розвитку місцевого самоврядування.  

Паспорт Програми наведено у додатку.

 

2. Визначення проблеми

 

У Арбузинській селищній територіальній громаді, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», представляють інтереси територіальних громад, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування 22 депутати, з яких  50% – вперше.

Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим забезпеченням, наданням органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, комплексним соціально-економічним розвитком селища Арбузинка та інших сіл, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.

Зазначені проблеми свідчать про подальшу необхідність упровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі функціонування територіальної громади.

          

  1. Мета Програми

 

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Арбузинської селищної територіальної громади Миколаївської області, яка визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»;

зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

 удосконалення правових засад місцевого самоврядування, підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування та підвищення їх кваліфікації;

 зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

 розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

 проведення культурно-масових заходів в органах місцевого самоврядування району;

співпраця органів місцевого самоврядування з асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань місцевого самоврядування.

 

  1. Основні завдання Програми

 

 Основними завданнями Програми є:

 сприяння формуванню економічно достатніх територіальних громад;

 надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування;

 підвищення  професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів;

проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самовряду­вання та розв’язання проблем у цій сфері;

 поліпшення взаємодії асоціацій та інших об’єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

 співробітництво органів місцевого самоврядування Арбузинської селищної територіальної громади Миколаївської  області з органами місцевого самоврядування та місцевої влади України та сусідніх країн;

 проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування;

 створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

 залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів населених пунктів громади до процесів розвитку місцевого самоврядування;

вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування;

 забезпечення депутатів, посадових осіб місцевих рад інформаційно-довідковими матеріалами;

 забезпечення належних умов для повноцінного виконання депутатами Арбузинської селищної територіальної громади Миколаївської  області, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради.

           забезпечення підготовки і відзначення в районі та територіальних громадах Дня місцевого самоврядування, Дня Конституції України, Дня незалежності України та інших визначних свят з нагородженням грамотами, квітами та цінними подарунками кращих активістів і ветеранів органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

 

5. Основні заходи Програми

 

Програмою передбачено такі основні заходи:

 

1. Розроблення рекомендацій, які сприяли б оптимізації структур органів місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку населених пунктів району, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

2. Організація та проведення:

 Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня місцевого самоврядування;

 Днів  пам’яті та скорботи, інших визначних дат в Україні;

 виставок-ярмарків, конкурсів;

 науково-практичних конференцій;

 круглих столів;

 навчань, семінарів, днів депутата;

семінарів, навчань старост і секретарів, голів постійних комісій Арбузинської селищної ради;

 пленарних засідань селищної ради;

 засідань виконавчого комітету селищної ради.

 

3. Підготовка кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

 

4. Виготовлення фотографій депутатів селищної ради, оновлення інформаційних стендів, виготовлення довідників депутатам селищної ради.

 

5. Придбання канцтоварів, тиражування та доведення до територіальних громад:

 друкованої та книжної продукції з проблем місцевого самоврядування, організації комунального господарства, тощо;

 рішень обласної, районної та селищної рад;

 нормативних актів та інструктивних матеріалів з питань місцевого самоврядування.

 

6. Підготовка і розмноження інформаційно-довідкових матеріалів на допомогу депутатам селищної ради.

 

7. Виготовлення та подання матеріалів з питань місцевого самоврядування для трансляції на місцевих регіональних каналах кабельного телебачення.

 

8. Придбання квітів та сувенірної  продукції  нагородженим до знаменних дат.

 

9. Придбання вінків для покладання біля пам’ятних знаків та свічок до Дня пам’яті жертвам голодомору.

 

 

10. Обмін робочими делегаціями по вивченню кращого досвіду організаційно-масової роботи органів місцевого самоврядування споріднених громад області та інших регіонів України (візити робочих делегацій громади в інші райони та області України, організація та прийом делегацій з інших районів та областей України та зарубіжних країн);

 

11. Співробітництво органів місцевого самоврядування та інших об’єднань з органами місцевого самоврядування іноземних держав (міст побратимів, проведення днів добросусідства, фестивалів, культурно-мистецьких заходів, тощо), їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування та сплата річного членського внеску в асоціацію.

 

12.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

 

13.Забезпечення достатнього фінансування видатків для здійснення депутатських повноважень депутатами селищної ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

    14. Висвітлення в засобах масової інформації діяльності селищної ради.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

            Реалізація заходів Програми здійснюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», бюджетного кодексу України.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів селищної бюджету, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

  1. Очікувані результати

 

       Виконання заходів Програми дозволить досягти:

       створення прозорої системи прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів;

       створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення   діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та  оперативного інформування місцевих рад;

       розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого   самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний   соціально-економічний розвиток;

        підвищення рівня інформованості та правової освіти;

        підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню територіальної громади, поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій;

створення належних умов для виконання селищними радами власних та делегованих повноважень;

підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів селищної ради;

поліпшення науково методичного забезпечення діяльності селищної ради;

упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території.

 

 

___________________________

 

 

Додаток

до Програми

 

 

Паспорт

Програми підтримки розвитку

місцевого самоврядування  Арбузинської селищної

територіальної громади на 2022 – 2025 роки

 

 

 1.

Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Арбузинська селищна рада

 

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет

Арбузинської селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет

Арбузинської селищної ради

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет

Арбузинської селищної ради, депутати Арбузинської селищної ради

5.

Термін реалізації Програми

2022-2025 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади

7.

 

 

 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади

 

 

Обсяг фінансування  визначається щороку відповідно до бюджетних  призначень на поточний рік та потреби

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь