ПРОГРАМА охорони довкілля та раціонального використання природокористування на території Арбузинської селищної територіальної громади на 2024- 2028 роки

Дата: 12.01.2022 08:40
Кількість переглядів: 343

 

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від   16  листопада   2023  № 26                                             ХХХІV позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                     дев’ятого скликання

 

Про затвердження Програми охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади на  2024- 2028  роки  

 

       Керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 46, 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12), постановою КМ України від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 09.11.2023 року №310 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради 9 скликання «Про затвердження Програми охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади на  2024- 2028  роки», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва та соціально-економічного розвитку селища та розроблену в установленому порядку технічну документацію з нормативної грошової оцінки, Арбузинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.  Інформацію  про виконання Програми охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади на 2021-2023 взяти до відома.
 2. Затвердити Програму охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади на  2024- 2028  роки, що додається .
 3. Зняти з контролю , як таке , що виконано рішення селищної ради :

від 24.12.2020 року №14 «Про затвердження Програми охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади на 2021-2023».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва та соціально-економічного розвитку селища.

 

          Селищний голова                                                           Євгеній ТРАВЯНКО

 

Додаток                                                                                                                                                                                                                                                                                     до рішення сесії                                                                                                                                                                                 від 16 .11.2023року №26

  

 

ПРОГРАМА

охорони довкілля та  раціонального використання природокористування  на  території  Арбузинської   селищної  територіальної громади

на  2024- 2028  роки

 

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет  Арбузинської  селищної ради

2.

Назва нормативно- правового акту

Закон України «Про охорону навколишнього середовища», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», Закон  України «Про відходи», Водний кодекс України, Земельний кодекс України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постанова КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що  належать до природоохоронних заходів»

 

3.

Мета  Програми

Основною  метою  Програми є  реалізація екологічної політики, спрямованої на  стабілізацію та  поліпшення  стану  навколишнього  природного середовища на території  Арбузинської селищної  територіальної  громади, забезпечення екологічно безпечного  навколишнього середовища та  стійкого стану  екологічних питань  на  території  громади

4.

Співрозробники програми

Арбузинська  селищна  рада

5.

Відповідальний виконавець програми

 Арбузинська  селищна рада

6.

Учасники програми

Виконавчий комітет  Арбузинської  селищної ради, КП ККП «Арбузинський  комунальник»

7.

Термін реалізації програми

2024-2028 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет за видатками Фонду охорони навколишнього природного середовища та інші кошти не заборонені чинним законодавством.

 9.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього

 

500,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

Вступ

Пріоритетна увага до охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення -  невід’ємна умова сталого розвитку України, її регіонів та кожного населеного пункту.

Важливість акцентування діяльності місцевої влади на екологічному аспекті сталого розвитку обумовлена тими ж причинами, які в глобальному масштабі обумовили формування програми дій ООН «Порядок денний на ХХІ століття».

Програма охорони довкілля та  раціонального природокористування на  території Арбузинської  селищної  ради (далі – Програма) розроблена з однією метою – забезпечення максимально ефективного використання та активізації природного фактору здорового способу життя жителів селища  та  сіл Арбузинської  селищної  територіальної  громади.

Це означає необхідність створення умов для мешканців та гостей  громади користуватися:

 • чистим повітрям;
 • чистою водою;
 • екологічно чистими продуктами харчування.

Для забезпечення цих основних умов здорової життєдіяльності населення в громаді необхідно:

 • ефективно використовувати наявні природні ресурси;
 • проводити постійну роботу з їхнього збереження (захисту від негативного впливу факторів антропогенного навантаження);
 • розробляти і реалізовувати заходи, спрямовані на постійне поліпшення якості навколишнього природного середовища в   Арбузинській  селищній  громаді.

 Влада передбачає, що в результаті своєї діяльності, протягом поточного терміну  (2024-2026 р.р. ) Арбузинська  селищна  територіальна  громада:

 • доведе показники екологічного життєзабезпечення населення до прогресивних науково - обґрунтованих стандартів;
 • стане одним з найбільш екологічно благополучних селищ та сіл  Арбузинської  громади.

Екологічна політика в   Арбузинській селищній територіальній громаді  формується і реалізується:

 • постійною комісією селищної ради  з питань охорони агропромислового комплексу, земельних  відносин, охорони  навколишнього природного  середовища, будівництва та  соціально-економічного  розвитку  селища.
 • Державним управлінням екології та природних ресурсів у Миколаївській області.

 

 

Розділ 1
Забезпечення сталого розвитку  Арбузинської  селищної  територіальної  громади на основі реалізації селищної екологічної політики

1.1. Основні засади політики сталого розвитку, екологічні пріоритети

Основним завданням розвитку у ХХІ столітті є забезпечення сталого збалансованого розвитку    Арбузинської  селищної  територіальної  громади.

Сталий розвиток громади, як і будь-якого населеного пункту, – це економічно, соціально та екологічно збалансоване вирішення завдань щодо досягнення запланованих результатів функціонування селища та  сіл  Арбузинської  селищної  ради в перспективі. При чому екологічна складова сталого розвитку виступає на перший план і є пріоритетною, порівняно з досягненням економічних та соціальних результатів, бо стан навколишнього природного середовища за сучасних умов є визначальним фактором життєзабезпечення.

Екологічна політика в селищі та  селах має створити умови для забезпечення антропогенного впливу на довкілля не вище нормативно допустимого рівня, досягнення та підтримання життєзабезпечуючих якостей природної екосистеми до рівня, що гарантує екологічну безпеку територіальної громади. В Арбузинській  громаді буде забезпечено ефективне використання природних ресурсів, що означатиме створення системи гарантій їхнього раціонального використання та збереження для майбутніх поколінь, буде забезпечена участь селища та  сіл у формуванні глобальної системи екологічної безпеки на основі активної співпраці з іншими регіонами області і України, в галузі збереження біосфери – середовища існування людини.

Політика сталого розвитку означає, що екологічна політика в громаді (як її складова) має передбачати дотримання деяких принципів, які й визначають сталий розвиток селища.

По-перше, це означає відмову від практики орієнтації процесу розвитку тільки на традиційні економічні показники, зокрема на темпи та обсяги росту ВВП. Необхідно забезпечити в результаті розвитку не тільки досягнення певних економічних зрушень, але й екологічну стабільність (не порушити навколишнє середовище). Звичайно, для досягнення стійкого сталого розвитку захист навколишнього середовища не може розглядатися окремо, у відриві від забезпечення виконання намічених завдань економічного та соціального характеру. Треба в кожному конкретному випадку знаходити прийнятний баланс між економічним розвитком і збереженням природи. Саме тому,  прогнозуючи розвиток Арбузинської  селищної  територіальної  громади у ХХІ столітті, необхідно брати до уваги не тільки завдання щодо нарощування економічного потенціалу селища та сіл, і вирішення соціальних проблем населення, але й забезпечити при цьому збереження «природного капіталу». Тому соціально-економічний розвиток має супроводжуватися обов’язковою оцінкою (експертизою) екологічних наслідків управлінських рішень і здійснюватися на основі всебічного ресурсо та енергозбереження. Зокрема, жодне дерево в селищі не може бути зрублене без висновку екологічної експертизи.

По-друге, це означає необхідність збільшення значення державного регулювання процесів вирішення проблем якості життя населення. Необхідно забезпечити оптимальне взаємовідношення важелів державного управління та ринкового регулювання соціально-економічного розвитку.

Проблема полягає в тому, що ринкові механізми не передбачають вирішення проблем соціального та екологічного характеру як таких, що не забезпечують прибутковості. Тому проблеми охорони природи мають вирішуватися на основі жорсткого державного регулювання, в тому числі й економічними методами.

По-третє, це означає необхідність раціонального природокористування та ефективного використання всіх видів ресурсів, особливо природного походження. В цьому плані важливе значення має інноваційна політика, спрямована на підвищення ефективності ресурсоспоживання, зниження обсягів відходів, які утворюються в процесі виробництва, а також широке використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів.

Таким чином, на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи, необхідним і обов’язковим є дотримання принципу досягнення максимально можливої прибутковості (економічної вигоди) при обов’язковому збереженні динамічної рівноваги у геосистемі, що досягається в тому випадку, коли техногенне навантаження не перевищує гранично допустиму межу стійкості природного середовища. Тільки за такої умови соціально-економічний розвиток селища та  сіл  Арбузинської  громади можна буде вважати прийнятним як такий, що відповідає засадам сталого розвитку.

І. Визначення  проблеми, на  розв’язання  якої  спрямована  програма

Метою Основних засад екологічної політики Арбузинської  селищної  територіальної  громади є сталий розвиток селища, який передбачає узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку. 

Для досягнення визначеної мети Арбузинська селищна рада та її виконавчі органи зобов’язуються постійно поліпшувати стан навколишнього природного середовища та запобігати його забрудненню шляхом розробки і впровадження відповідних цільових заходів та програм.

ІІ. Пріоритетні напрямки Основних засад екологічної політики

Вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів.

Поліпшення екологічного стану повітряного басейну, земельних ресурсів
 та якості питної води.

Гарантування радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу  Южноукраїнської  АЕС.

Формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві та на транспорті.

Збереження біологічного та ландшафтного розмаїття.

Благоустрій та озеленення селища  та  сіл  громади.

Екологічна освіта та виховання.

Вдосконалення системи екологічного управління селищем.

 

ІІІ. Шляхи ефективного розв’язання екологічних проблем

Раціональне використання земельних та інших природних ресурсів, створення умов для їхнього відновлення.

Поліпшення санітарно-гігієнічного й екологічного стану в  Арбузинській  громаді шляхом впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та знешкодження промислових і побутових відходів, запобігання забрудненню атмосферного басейну, земельних ресурсів тощо.

Забезпечення захисту селища  та  сіл від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій шляхом заходів щодо попередження та ліквідації їх наслідків.

Наукова підтримка розв’язання екологічних проблем селища шляхом проведення наукових досліджень, впровадження новітніх наукових розробок з метою сприяння вирішенню соціально-економічних, екологічних та інших проблем, передусім у аспекті ресурсу та енергозбереження.

Створення інформаційних систем для проведення екологічного моніторингу селища та  сіл шляхом вивчення, вдосконалення та поширення передового зарубіжного досвіду, накопичення статистичних та інших даних, необхідних для аналітичних розробок. 

Удосконалення системи управління та формування всіх видів інфраструктури в
  Арбузинській  селищній  громаді в галузі охорони навколишнього природного середовища.

ІV. Екологічні показники сталого розвитку  в галузі охорони навколишнього природного середовища (екологічні індикатори сталого розвитку )
 

Відсотковий показник задоволення населення станом довкілля в селищі  та  селах  Арбузинської  громади на підставі проведення щорічного соціологічного опитування.

Фінансування екологічних та природоохоронних заходів  (щорічний відсоток бюджетних та інших коштів).

Якість атмосферного повітря.

Якість поверхневих вод на підставі проведення аналітичних вимірів хімічного, органічного та бактеріологічного забруднення.

Якість питної води за результатами аналітичних вимірів (відсоток проб, які відповідають державному стандарту).

Відсотковий показник перероблених та знешкоджених побутових і промислових відходів по відношенню до обсягів їх утворення за захоронення.

Обсяг споживання природних ресурсів (щорічне середнє споживання питної води, електроенергії, газу, теплової енергії на одного мешканця селища та сіл на добу за результатами аналітичних вимірів).

Здоров’я населення (щорічні показники захворюваності, які обумовлені станом навколишнього природного середовища: захворювання кишково-шлункового тракту, органів дихання, онкозахворювання, інфекційні та ін.).

V. Оцінка та інформування щодо сталості розвитку  Арбузинської  селищної  територіальної  громади

Арбузинська селищна рада та її виконавчі органи на підставі екологічних показників сталого розвитку  здійснюють контроль та щорічну оцінку ефективності вжитих заходів для забезпечення сталості розвитку селища в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Викладені напрями екологічної політики, яка проводиться в селищі та  селах покладені в основу місцевої Програми   охорони  довкілля та  раціонального природокористування на  території  Арбузинської  селищної  територіальної  громади на 2024-2028  роки (далі – Програма), яка розроблена на основі вимог ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розділ 2 
Характеристика стану навколишнього природного середовища в  громаді

Загальний стан навколишнього природного середовища в Арбузинській ТГ характеризується як стабільний.

Аналіз показує, що в селищі та  селах екологічна ситуація певною мірою поліпшилася, дещо зменшились обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, знизились рівні забруднення селища та  сіл. Насамперед, це пов’язано з виконанням цілої низки природоохоронних заходів організаційного, економічного та технічного спрямування, які стримують негативні процеси щодо стану довкілля.

Одночасно аналіз показує, що в селищі та  селах  поряд з безумовними фактами поліпшення певних аспектів екологічної ситуації, все ж зберігаються екологічні проблеми, які підлягають вирішенню в перспективі.

Серед таких проблем треба виділити:

 •  значне забруднення атмосферного повітря, особливо за рахунок пересувних джерел;
 • забруднення території селища різними видами відходів та побутового сміття, недостатня утилізація та знищення відходів;
 • відсутність полігону для захоронення відходів, у тому числі токсичних;
 • незадовільний стан зеленого господарства;
 • недостатньо ефективне інформаційне забезпечення здійснення екологічної політики, насамперед через відсутність стаціонарних та пересувних постів спостереження за станом навколишнього середовища;
 • недостатнє фінансове забезпечення заходів щодо реалізації екологічної політики;
 • недоліки у нормативній базі та застосуванні стимулів щодо природоохоронних заходів;
 • недостатня ефективність екологічної освіти населення та пропаганди дбайливого ставлення до природи;
 • недоліки у врахуванні громадської думки та пропозицій жителів селища  та  сіл щодо ефективності здійснення екологічної політики  (недостатньо ефективна робота із громадськістю).

Необхідність вирішення всіх цих проблем має бути передбачена в процесі реалізації даної Програми.

Екологічна характеристика основних складових навколишнього природного середовища
 в  громаді  на момент складання Програми характеризується такими даними.

2.1. Стан атмосферного повітря

Стан атмосферного повітря в Арбузинській  селищній  раді залежить, насамперед, від обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел.

Збільшення обсягів забруднюючих викидів в атмосферу за останні роки пояснюється недостатнім застосуванням екологічно орієнтованих технологій, застосуванням неефективних видів палива, підвищенням зношеності основних фондів, а також різким збільшенням кількості автотранспорту, підвищення в ньому питомої ваги морально (технічно) застарілих автомобілів. Має місце також зниження вимогливості до екологічності транспортних засобів з боку автоінспекції.

Середньорічні концентрації та максимальні з разових концентрацій важких металів, в цілому по селищу та в селах, за останні роки не перевищували відповідні граничнодопустимі концентрації.

Це означає необхідність здійснення детального аналізу стану відповідного обладнання на кожному об’єкті, який є джерелом забруднення атмосфери та організації на ньому екологічно спрямованої діяльності.

Об’єктами спостереження мають бути стаціонарні та пересувні джерела забруднення атмосферного повітря.

2.2. Стан очисних споруд

У селищі Арбузинка  склалась критична ситуація зі станом очисних споруд, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Очисні споруди знаходяться на балансі КП ККП «Арбузинський  комунальник».  

2.3. Стан забруднення земельних ресурсів

Основним фактором забруднення земельних ресурсів в селищі, що негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища, є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів, а також відходів біологічного походження.

Відходи, при їхньому накопиченні в селищі та  селах громади, є джерелом суттєвої екологічної небезпеки та соціальної напруги, вони створюють негативний імідж селищу. Разом з цим, накопичення значної кількості відходів свідчить про недоліки у використанні такого виду місцевої сировини, якою є вторинні матеріальні ресурси.

2.3.1. Побутові відходи

В селищі  за рік утворюється близько 400 тонн твердих побутових відходів (ТПВ).

Приблизно 30% ТПВ складають харчові та паперові відходи, а інші 70% – це поліетилен, пластмаса, гума, скло, метали, деревина — цінні компоненти, які через відсутність роздільного збору, служби з сортування та складування, не утилізуються, а зберігаються на сміттєзвалищі, вимагаючи додаткової площі на звалищі . 

Видаленням ТПВ у селищі займається  КП КПП.  Підприємство не в повному обсязі забезпечує потреби селища в очищенні його території, захороненні та знешкодженні відходів, тому що немає відповідної спецтехніки.  Крім того, існує й низка проблем щодо їхньої переробки та захоронення (складування) на спеціально відведеному місці.

Очисні споруди

 

Очисні споруди розміщені біля річки Арбузинка. Установка біологічної очистки стічних вод «BIOTAL-300 BT» забезпечує високу ефективність очистки та повністю автоматизована, не потребує постійного обслуговуючого персоналу. Технологія очищення розроблена таким чином, що при обробці стічних вод не відбувається виділення метану і сірководню, завдяки чому неприємний запах відсутній на всіх етапах очистки стічних вод. В результаті процесу очистки установка виробляє два кінцевих продукти, придатних для безпосереднього використання: технічну воду та органо-мінеральне добриво. За рахунок особливостей технологічного процесу установка витримує скид стоків з підвищеними концентраціями хімічних речовин. Проектна продуктивність – 300 м³ стічних вод/добу на 1000 мешканців.

Проблема стихійних звалищ гостро стоїть тому, що вони не тільки забруднюють ґрунт у місцях звалищ, але й обумовлюють забруднення підземних вод та створюють негативний імідж селища та  сіл.

2.3.2. Відходи біологічного походження

Відходи біологічного походження – це відходи деревини, листя та гілок від обрізки зелених насаджень в селищі та селах. Статистичні дані щодо обліку кількості відходів біологічного походження не формуються. На сьогодні вони частково спалюються, а частково вивозяться на місце видалення твердих побутових відходів.

Можливість організації їхньої переробки у біогумус, з подальшим використанням для збагачення та рекультивації земель сільгосппризначення, не використовується.

2.3.3. Промислові відходи

Незважаючи на тенденцію деякого зменшення обсягів утворення відходів виробництва, в селищі триває процес їхнього накопичення як на місці видалення ТПВ так і на підприємствах.

Невирішеними залишаються такі проблеми поводження з промисловими відходами:

По-перше, необхідно забезпечити чітку систему утилізації та використання для потреб селища продуктів переробки макулатури, склобою, автомобільних шин, полімерних відходів, відходів легкої та харчової промисловості, відпрацьованих нафтопродуктів, тощо.

По-друге, необхідно розробити і впровадити систему поводження (знешкодження) токсичних відходів. Зокрема, необхідно вирішити питання щодо облаштування сучасного екологічно безпечного полігону токсичних відходів, який зараз відсутній. В селищі та селах залишається невирішеним питанням щодо утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, які відносяться до відходів І класу небезпеки, вирішити питання зі збором, перевезенням та утилізацією відпрацьованих ламп розжарювання.

По-третє, необхідно організувати утилізацію золи, що утворюється в котельнях та кочегарках установ та підприємств селища.

 Вирішення більшості з питань щодо утилізації відходів не потребує значних капіталовкладень, а залежить лише від зацікавленості та ініціативності місцевих органів самоврядування .

2.4. Стан зеленого господарства, природних комплексів та об’єктів, що мають екологічну цінність

До системи зеленого господарства селища та сіл входять  насадження загального, обмеженого та спеціального користування.

На сьогодні внаслідок старіння та поступового згасання біологічних процесів у дерев та чагарників фітонцидна‚ знезаражувальна‚ киснеутворююча здатність зелених насаджень селища значно знижена. Збільшилась кількість перестійних, потенційно аварійних дерев, які потребують поступової заміни на молоді дерева цінних порід з поліпшеними декоративними та естетичними властивостями.

Санітарний стан зелених насаджень загального користування  здебільшого не відповідає сучасним вимогам. Це призводить до збільшення кількості сухостійних дерев, захаращення зелених насаджень та інших негативних явищ.

Водночас значні території потребують додаткових насаджень, особливо вздовж автодоріг, вулиць з інтенсивним рухом автотранспорту, у дворах будинків, тощо.

2.5. Стан радіаційної безпеки

Однією з найактуальніших для селища проблем сучасної екології є нейтралізація негативного впливу радіації на людину і навколишнє середовище.

Відповідно до законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про захист населення від іонізуючого випромінювання» територія селища  та  сіл  громади належить до   Южноукраїнської  АЕС .

2.6. Загальні висновки

Аналіз загального стану навколишнього природного середовища в  громаді  показує, що:

 • з одного боку, екологічна ситуація в селищі та селах в цілому нормальна, показники екологічності життєдіяльності кращі, ніж в більшості інших населених пунктах району. 
 • з іншого боку, місця забруднення атмосферного повітря, землі,  зелених ресурсів  могли б бути суттєво зменшені за умови ефективної, цілеспрямованої роботи в цьому напрямі. Тобто рівень забруднень навколишнього середовища в селищі  та  селах не є об’єктивно обумовленим, а для його зменшення є значні резерви та можливості.

Місцева влада працюватиме в напрямі забезпечення максимально можливого, в існуючих соціально-економічних умовах, зменшення масштабів негативного впливу шкідливих екологічних факторів техногенного і антропогенного характеру на повітряний басейн, поверхневі та підземні води, земельні ресурси та рослинний світ на території
  Арбузинської  селищної  територіальної  громади.

Розділ 3
Основні напрями щодо забезпечення екологічності соціально-економічного розвитку та основні результати

Виконання програми

3.1. Забезпечення екологічності соціально-економічного розвитку

Сталий розвиток в   громаді забезпечується на таких принципах:

1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

2)  забезпечення збалансованості екологічного, соціального та економічного факторів соціально-економічного розвитку громади на основі реалізації науково обґрунтованої політики екологізації всіх його складових.

3.1.1. Екологізація промислового виробництва

Екологізацію промислового виробництва передбачається проводити на основі комплексності рішень щодо розвитку промисловості з питаннями охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій.

3.1.2. Екологізація капітального будівництва

При здійсненні або проектуванні нового будівництва в селищі та  селах передбачається:

 • обов’язковість екологічної експертизи всіх проектів будівного характеру;
 • розміщення та нову забудову здійснювати з урахуванням екологічної ємності території, дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки;
 • при реалізації Генерального плану розвитку смт Арбузинка та  сіл  і розміщення нового будівництва визначати режим використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

3.1.3. Екологізація транспорту

Першочергова увага приділятиметься забезпеченню зменшення викидів забруднюючих речовин автотранспортними засобами, кількість яких щороку зростає.

3.1.4. Формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності населення

Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей має на меті:

 • забезпечення контролю за дотриманням екологічного законодавства;
 • забезпечення екологічних пріоритетів при формуванні соціальних програм: покращення якості життя, здоров’я та подовження тривалості життя населення селища та  сіл шляхом зниження негативного впливу екологічних факторів на здоров’я людей;
 • забезпечення якості повітря та води згідно зі встановленими нормами;
 • забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування, в тому числі шляхом удосконалення контролю за ввозом, виробництвом і обігом продуктів харчування;
 • забезпечення екологічної безпеки житла, одягу, побутової техніки та інших предметів домашнього вжитку шляхом запровадження екологічної експертизи відповідних вихідних матеріалів;
 • проведення реконструкції промислових зон з метою створення на цій території сприятливого середовища мешкання;
 • надання адресної допомоги групам населення, які проживають в зонах екологічного лиха або особливо вразливим до несприятливого екологічного впливу (діти, вагітні жінки, матері-годувальниці та ін.);
 • пріоритетне надання медичної допомоги, компенсації за втрачене здоров’я особам, котрі постраждали від хімічного, радіаційного та інших впливів, пов’язаних з екологічно небезпечною діяльністю, а також їхнім нащадкам;
 • проведення інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів з метою їхньої подальшої нейтралізації;
 • впровадження системи контролю за радіоактивністю атмосфери у Арбузинській  селищній територіальній громаді та на окремих підприємствах.

3.1.5. Утилізація та знешкодження всіх видів відходів

З метою очищення селища  та  сіл від відходів необхідно:

 • формування і реалізація програми поводження з відходами шляхом створення відповідних організаційних, нормативно-правових, економічних та інформаційних передумов;
 • поліпшення діючих і створення нових технологій виробництва та використання найважливіших видів вторинних ресурсів, утилізація відходів на місцях їхнього утворення (застосування комплексних схем використання відходів як вторинних ресурсів);
 • недопущення стихійних звалищ у селищі для складування та захоронення відходів;
 • організація (замовлення) науково-дослідних і конструкторських розробок перспективних ресурсозберігаючих та маловідходних технологій, що передбачають ефективне використання мінерально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів;
 • проведення комплексу заходів із залученням коштів усіх зацікавлених суб’єктів господарювання щодо удосконалення системи моніторингу відходів, інформаційного і кадрового забезпечення їхньої переробки та створення єдиного банку (екологічної інформації) відходів;
 • створення сприятливих умов для залучення підприємницьких структур до реалізації Програми.

3.1.6. Вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого регіонального співробітництва.

3.1.7. Забезпечення гласності і прозорості при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду.

3.1.8. Здійснення екологічної освіти керівників і службовців, а також усіх верств населення селища та  сіл .

По всіх напрямах реалізації екологічної політики селищної влади в Програмі розроблені конкретні заходи і адресні завдання.

3.2. Основні результати, що очікуються після виконання Програми

В результаті реалізації місцевої програми охорони навколишнього природного середовища буде забезпечено:

3.2.1. В галузі охорони повітряного басейну:

 • зменшення викидів пилу, зважених та забруднюючих (NO, SO,CO) речовин;
 • зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля селища та  сіл громади;
 • удосконалення системи моніторингу та впровадження автоматизованої системи управління якістю атмосферного повітря.

3.2.2. В галузі охорони поверхневих і підземних вод, водних ресурсів:

 • зменшення обсягів скиду забруднюючих речовин та підвищення ефективності роботи очисних споруд;
 • організація та вдосконалення системи моніторингу поверхневих і підземних вод;
 • заходи щодо відновлення і підтримання санітарного стану річок, інших водойм;
 • паспортизація водойм.

3.2.3. В галузі охорони земельних ресурсів:

 • вирішення проблеми очищення території селища та  сіл  в  громаді від сміття, розміщення і захоронення промислових та побутових відходів, які не утилізовані;
 • ліквідація несанкціонованих звалищ та усунення причин їхнього виникнення;
 • проведення рекультивації і відновлення забруднених земель.

3.2.4. В галузі утилізації та знешкодження відходів:

 • зменшення забруднення навколишнього природного середовища завдяки скороченню виходу відходів шляхом впровадження передових технологій у виробництво;
 • широке використання відходів як вторинної сировини;
 • знешкодження побутових, нафтовмісних, біоорганічних та медичних відходів, в тому числі організація їхнього безпечного складування на пристосованих звалищах.

3.2.5. В галузі охорони біологічних ресурсів:

 • поліпшення екологічних, естетичних та інших корисних властивостей зелених насаджень загального користування;
 • розширення площ озеленення території селища та  сіл  Арбузинської  селищної  територіальної громади та створення нових об’єктів зеленого будівництва;
 • зниження впливу шкідливих екологічних факторів на зелені насадження і рослинність зеленої зони селища;
 • додаткова посадка дерев на вулицях.

3.2.6. В галузі зменшення впливу фізичних факторів:

 • постійний (безперервний) контроль за радіаційною обстановкою атмосфери в селищі  та  селах;
 • недопущення розповсюдження радіоактивного забруднення.

Розділ 4
Механізми реалізації місцевої програми охорони навколишнього природного середовища

4.1. Правовий механізм

Правові засади здійснення екологічної політики в Арбузинській  селищній  територіальній  громаді складаються із державного законодавства, нормативних документів, прийнятих органами центральної, обласної  та місцевої влад у галузі природоохорони, та програмних заходів, затверджених селищною радою і обов’язкових до виконання всіма суб’єктами господарської діяльності на території селища та  сіл  громади.

Крім законодавчих актів, природоохоронна діяльність регулюється рішеннями Уряду, постановами Верховного Суду України та іншими підзаконними актами.

У своїй практичній діяльності селищна влада керується положеннями
ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», згідно з якими органи  місцевого  самоврядування  несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції, а саме:

а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;

в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проєкти планування і забудови на своїй території;

г) видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

д) затверджують місцеві екологічні програми;

е) організовують вивчення навколишнього природного середовища;

є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

ж) організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи;

з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;

и) організують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;

і) приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

ї) здійснюють контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

й) припиняють господарську діяльність підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи зупиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

к) координують діяльність відповідних спеціально уповноважених державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів на території місцевої Ради.

Місцеві Ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.

4.2. Інформаційний механізм

Ефективне здійснення екологічної політики в Арбузинській  селищній  територіальній  громаді вимагає об’єктивного, повного і своєчасного інформаційного забезпечення. Основне завдання полягає у забезпеченні місцевих органів влади, юридичних та фізичних осіб  селища та  сіл  достовірною інформацією про стан навколишнього природного середовища та всіх його негативних змінах.

Основними джерелами такої інформації мають бути дані моніторингу довкілля та дані підприємств, установ і організацій, які проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також довідки, зауваження та пропозиції, що надаються відповідним органам місцевої влади громадськими організаціями і окремими громадянами.

В процесі моніторингу довкілля (або екологічного моніторингу середовища) проводиться система спостережень, збору, обробки, передачі, збереження й аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища для прогнозування його змін і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо прийняття ефективних управлінських рішень.

Підприємства, установи та організації проводять первинний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища і безоплатно подають відповідну інформацію органам, що ведуть державний облік у цій галузі.

Збір, обробка і подання відповідним органам місцевої влади зведеної статистичної звітності про обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань з охорони навколишнього природного середовища та іншої інформації, ведення екологічних паспортів здійснюється за єдиною для держави системою в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Екологічна інформація використовується органами місцевої влади для відповідного реагування.

4.3. Організаційний механізм

Організація реалізації місцевої програми охорони навколишнього природного середовища полягає:

 • по-перше, в організації управління виконання Програми, що означає забезпечення виконання системи програмних заходів, які обумовлюють ефективну реалізацію селищної екологічної політики;
 • по-друге, у пристосуванні діючих екологічних стандартів та нормативів для
  Арбузинської  селищної ради з корективами, які допускаються чинним законодавством;
 • по-третє, в науковому обґрунтуванні та методичному забезпеченні реалізації програмних заходів, які цього потребують;
 • по-четверте, у використанні прогресивного вітчизняного та міжнародного досвіду щодо вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, в тому числі залучення відомих у світі технічних і технологічних досягнень та зацікавлених партнерів;
 • по-п’яте, в організації екологічної експертизи;
 • по-шосте, у визначенні екологічних пріоритетів та забезпеченні необхідних обсягів фінансування їхньої реалізації;
 • по-сьоме, у здійсненні контролю за реалізацією програмних заходів та дотримання встановлених екологічних стандартів і нормативів.

4.3.1. Управління виконання Програми

Організація управління Програмою передбачає забезпечення ефективного функціонування в    Арбузинській  селищній  раді, які формують і здійснюють місцеву екологічну політику.

Ефективне управління Програмою передбачає забезпечення своєчасного виконання запланованих заходів щодо реалізації екологічної політики в селищі  та  селах  громади та здійснення на цій основі його збалансованого сталого розвитку.

У зв’язку з цим, Арбузинською селищною радою буде здійснюватись жорсткий контроль за виконанням заходів Програми. Для забезпечення практичної роботи щодо моніторингу виконання Програми селищною радою буде укладено угоду з відповідними організаціями.

4.3.2. Екологічні стандарти та нормативи

Розробка нових або вдосконалення діючих екологічних стандартів та нормативів для селища виконується на основі пристосування до специфічних умов екологічного стану та державних стандартів та нормативів.

Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки населення.

4.3.4. Міжрегіональне та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища

Основним завданням у цій галузі є реалізація інтересів громади  шляхом участі у вирішенні регіональних екологічних проблем в інтересах сталого розвитку регіону.

Для цього необхідні, зокрема:

4.3.5. Організація екологічної експертизи

В Арбузинській  селищній  територіальній  громаді мають здійснюватися всі види екологічної експертизи, визначені чинним законодавством.

Проведення екологічної експертизи є обов’язковим у процесі інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища.

Державна екологічна експертиза в Миколаївській області проводиться експертним підрозділом або спеціально створюваними комісіями на основі принципів законності .

Громадська екологічна експертиза проводиться незалежно від державної екологічної експертизи.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу, а також органами, що зацікавлені в реалізації проєктних рішень або експлуатують відповідний об’єкт.

4.3.6. Контроль за виконанням програмних заходів та дотриманням екологічних стандартів та нормативів

Контроль за виконанням Програми здійснюють селищна рада та її виконавчий орган.

Паралельно з контролем за виконанням програмних заходів необхідно здійснювати постійний державний та громадський контроль за станом виконання діючих екологічних стандартів та допустимих нормативів негативного впливу забруднюючих викидів та інших негативних факторів на навколишнє природне середовище в селищі  та  селах .

4.4. Економічний механізм

Економічний механізм реалізації Програми включає в себе засоби економічного стимулювання природоохоронної діяльності та засоби економічного покарання за порушення чинного екологічного законодавства.

В бюджеті Арбузинської  селищної  територіальної громади визначаються джерела та обсяги фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, визначених у Програмі.

Крім цього, джерелами фінансування виконання заходів Програми є:

 • кошти селищного природоохоронного фонду;
 • кошти підприємств, установ та організацій;
 • кошти позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища;
 • кошти інвесторів;
 • кошти з інших джерел (добровільні внески тощо).

Механізм економічної відповідальності за неефективне використання природних ресурсів та забруднення навколишнього середовища, що застосовується у  Арбузинській об′єднаній територіальній громаді, включає в себе:

 • відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • збір за спеціальне використання природних ресурсів, який встановлюється на основі нормативів зборів і лімітів їхнього використання;
 • збір за забруднення навколишнього природного середовища, який встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів;
 • збір за погіршення якості природних ресурсів у результаті володіння і користування ними юридичними та фізичними особами. Збори з підприємств, установ, організацій, а також з громадян за погіршення якості природних ресурсів внаслідок володіння і користування ними здійснюються за рахунок прибутку, що залишається у їхньому розпорядженні.

4.5. Кадровий механізм. Екологічна освіта населення

Для забезпечення дієвої екологічної політики в  громаді велике значення надається підготовці кадрів з питань охорони навколишнього природного середовища.

Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечується загальною обов’язковою комплексною освітою та вихованням у галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої освіти, а також у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Органи місцевого самоврядування  мають стимулювати та контролювати виконання обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Розділ 5
Загальні висновки

Пріоритетними напрямками екологічної політики в Арбузинській  селищній  територіальній  громаді на 2024-2028 роки мають бути:

 • поліпшення екологічного стану повітряного басейну, земельних ресурсів в  громаді та якості питної води;
 • вирішення питань утилізації побутових та промислових відходів;
 • гарантування радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу   Южноукраїнської  АЕС;
 • формування збалансованої системи природокористування та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві та на транспорті;
 • збереження біологічного та ландшафтного розмаїття;
 • благоустрій та озеленення селища;
 • екологічна освіта та виховання;
 • вдосконалення системи екологічного управління селищем.

Для створення умов екологічно безпечного і постійного розвитку селища та  сіл  з метою ефективного розв’язання екологічних проблем необхідно забезпечити:

1. раціональне використання земельних та інших природних ресурсів, створення умов для їхнього відновлення;

2. поліпшення санітарно-гігієнічного й екологічного стану Арбузинської  селищної  територіальної громади шляхом впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та знешкодження промислових і побутових відходів, запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів, земельних ресурсів тощо;

3. захист селища та  сіл від несприятливих природних явищ, стихійних лих та техногенних аварій шляхом заходів щодо попередження та ліквідації їхніх наслідків;

4. удосконалення системи управління та формування всіх видів інфраструктури в
 Арбузинській  територіальній громаді в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:

 • дотриманню екологічної рівноваги на території  Арбузинської  селищної  територіальної громади ;
 • створенню природних умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;
 • запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-  та екофонду селища та сіл;
 • забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на території громади.
 • розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинком та оздоровленням населення;
 • удосконаленню природоохоронної нормативно-правової бази та її гармонізації з міжнародною;
 • розбудові Всеєвропейської екологічної мережі;
 • посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв'язанні проблем екологічної безпеки України.

                               Пріоритетні  завдання Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення  проблемних  питань  на 2024- 2028  роки:

- відновлення  і  покращення гідрологічного режиму  річок, водойм (заходи щодо відновлення і підтримання санітарного стану річок, водойм), запобігання  руйнування  дамб водних  об’єктів, підтоплення доріг, населених  пунктів, будинків;

- впровадження  екологічного безпечного  механізму  утилізації  побутових  відходів;

- впровадження  роздільного збирання  твердих  побутових  відходів  у  всіх населених  пунктах селищної  ради, облаштування майданчиків для  збирання та сортування  ТПВ, попередження фактів виникнення  стихійних сміттєзвалищ;

- оновлення  контейнерного  господарства;

- придбання  транспортних засобів  спеціального призначення  та  комплектувальних виробів до  них для  вивозу твердих  побутових  відходів.                                                                                   

 

Секретар селищної ради                                       Наталя   Федорова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь