Звіт за 2021 рік

Дата: 03.02.2022 16:29
Кількість переглядів: 554

ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 ЗА  2021 РІК

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Арбузинської селищної ради №16 від 24.12.2020 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом 2021 року, в процесі виконання бюджету, рішеннями сесій Арбузинської селищної ради №2 від 12.02.2021 року, №2 від 12.03.2021 року, №4 від 30.04.2021, №1 від 14.06.2021 року, №1 від 14.07.2021 року, №1 від 06.09.2021 року, №2 від 04.10.2021 року, №1 від 12.11.2021 року, №2 від 10.12.2021 року, №3 від 24.12.2021 року «Про внесення змін до  бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 рік», затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 96010,6 тис. грн, із них:

 по загальному фонду в цілому 92979,8 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  48575,2 тис. грн. та 44404,6 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 5796,3 тис. грн. - дотації,  38608,3 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 101,2 %.

по спеціальному фонду   в цілому 3030,8 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 249,8%.

 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 3805,9 тис грн.;
 • дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 3330,5 тис грн.

Загальний обсяг видатків затверджений на 2021 рік (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням субвенцій та дотацій) становить 103147,0 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 96785,7 тис грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 6361,3 тис. грн.

         За  2021 рік селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 102060,4 тис грн. (98,9 % призначень  2021 року), з них: загальний фонд – 93321,0 тис грн. (96,4 % ), спеціальний фонд – 8739,4 тис. грн. (137,4 %).

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2021 рік встановлений в розмірі 600,0 тис. грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Арбузинська територіальна громада базується на території Арбузинської селищної, Новокрасненської, Агрономійської, Кавунівської, Новоселівської сільських рад. До складу громади входять 10 населених пунктів, у тому числі   1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км.(ст.Кавуни), максимальна - 32 км.(с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км.кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10258 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1  % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  174 юридичних особи, 207 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра», ФГ «Полянка», ФГ «Джерело», ФГ «Ларіне», ТОВ «Агрофірма «Вісла», ДП ДГ «Агрономія» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 60 магазинів, 9 аптек, 7 поштових відділення.

 Водопостачання здійснюється КП «Вода–Ар» з підземних джерел та КП «Господар». Водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 36,5 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

За   2021 рік до  загального фонду селищного бюджету надійшло податків та зборів 49995,3 тис.грн.,  план дохідної частини виконано на  102,9 відсотків плану звітного періоду.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 102,0 відсотка;

- рентна плата за використування природних ресурсів – 126,7 відсотків;

- акцизний податок – 106,1 відсотка;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 109,5 відсотків;

- плата за землю – 104,5 відсотків;

- єдиний податок – 102,9 відсотків;

- адмінштрафи  – 242,2 відсотка;

- плата за надання адмінпослуг – 107,5 відсотків;

- державне  мито – 108,3 відсотка;

- інші неподаткові надходження – 100,0 відсотків.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 58,4 відсотка.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 29192,1 тис. грн. цього податку, що становить 102,0 % затверджених призначень.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

Назва податку

Затверджено на 2021 рік,  тис.грн.

Фактичні надходження 2021 року, тис.грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізосіб із зарплати

18094,4

18191,4

100,5

62,4

Податок на доходи фізосіб із грошового забезпечення військовослужбовців

1333,0

1406,8

105,5

4,8

Податок на доходи фізосіб із доходів інших ніж зарплата

8303,8

8646,2

104,1

29,6

Податок на доходи фізосіб за результатами річного декларування

886,9

947,7

105,2

3,2

 

Разом

28618,1

29192,1

102,0

100,0

 

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 62,4 %. Виконання становить 100,5%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра»,   ДП ДГ «Агрономія» ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 29,6%. Виконання становить 104,1%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: АП ПП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма Вісла», ФГ «Полянка», ДП «Південь», ФГ «Вітєви», та інші.

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців займає третє місце в структурі надходжень 4,8%. . Платники податку  Миколаївський ОВК, 5 ДПРЧ, ГУНП в Миколаївській області. Виконання становить 105,5%.

Останнє місце в структурі займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування  – 3,2%. Виконання становить 105,2%.

   До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За  2021 рік місцеві податки  виконані на 103,8% - до бюджету надійшло 18902,5 тис. грн., в т.ч.:

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку

Затверджено на 2021 рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2021 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

18219,2

18902,5

103,8

100,0

- податок на нерухоме майно

991,0

1085,4

109,5

5,7

- плата за землю

5635,6

5891,7

104,5

31,2

- транспортний податок

 

 

 

 

- єдиний податок

11592,6

11925,4

102,9

63,1

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 63,1 відсотки. Фактичні надходження єдиного податку за  2021 року складають 11925,4 тис. грн., що становить 102,9% від планових призначень.

Аналіз надходжень єдиного податку

Назва податку

Затверджено на 2021 рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2021 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

520,0

519,7

99,9

4,3

Єдиний податок з фізичних осіб 

2884,9

2965,4

102,8

24,9

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

8187,7

8440,3

103,1

70,8

Разом

11592,6

11925,4

102,9

100,0

 

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 70,8%. Виконання становить 103,1%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ДП «Південь», ФГ «Полянка», ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра», П-ОП «Перекотиполе»,  ДП ДГ «Агрономія»  ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 24,9% від загального обсягу єдиного податку, або 2965,4 тис. грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2 –ої групи.

Платниками єдиного податку за 3-ою групою забезпечено надходжень до бюджету в сумі 519,7 тис. грн.  Виконання по єдиному податку з юридичних осіб в становить 99,9%.

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 31,2 %, або     5891,7 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 104,5%.

Аналіз надходжень плати за землю

Назва податку

Затверджено на  2021 рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2021 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

736,3

780,1

105,9

13,2

Орендна плата з юридичних осіб

2272,2

2313,3

101,8

39,3

Земельний податок з фізичних осіб  

1659,0

1795,9

108,3

30,5

Орендна плата з фізичних осіб

968,1

1002,4

103,5

17,0

Разом

5635,6

5891,7

104,5

100,0

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 39,3%. Надходження становлять 2313,3 тис. грн., виконання  101,8 відсотки. Найбільшими платниками цього податку є ТОВ «УКР-КОМ»,СФГ «Ларіне», ПОП «Перекотиполе», СФГ «Віра», ПП АП «Благодатненський птахопром».      

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 30,5%. Фактичні надходження цього податку склали 1795,9 тис. грн., що становить 108,3 % від  планових призначень .

        Орендна плата з фізичних осіб займає третє місце в структурі плати за землю 17,0%, виконання  103,5%. запланованих. Перевиконання надходжень орендної плати з фізичних осіб  в зв`язку з сплатою авансового платежу за майбутній період Юрченком О.О..

        Земельний податок з юридичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 13,2%, виконання становить 105,9% від планових призначень  2021 року - фактичні надходження склали 780,1 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є КСП «Полянка», ТОВ «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ 2», АТ «Укрзалізниця», ФГ «Слівінський В.Л.», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за  2021 рік склав 1085,5 тис грн., з них: за житлову нерухомість – 36,0 тис  грн або 3,3 % від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 1049,5 тис грн або 96,7%. Відсоток виконання по зазначеному джерелу за  2021 рік склав 109,5 %.

Акцизний податок при  плані 1037,9 тис. грн. виконано в сумі 1101,5 тис. грн., що становить 106,1 відсотки. В тому числі, акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконаний на 104,9%, фактично надійшло 452,1 тис грн..

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) запланована у розмірі 17,1 тис. грн. Надійшло 21,7 тис. грн. Платник – Вознесенський лісгосп.

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 1,0 тис грн.. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На   2021 рк заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 35,5 тис грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 86,0 тис грн .

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 562,0 тис. грн., надійшло 604,3 тис. грн., або в 107,5%.

По державному миту при плані 22,3 тис. грн. фактично надійшло 24,2 тис. грн. ,або 108,3%.

На  2021 рік інші надходження загального фонду заплановано в сумі 43,5 тис. грн. виконання 100% (перерахування залишків кошів Новоселівською с/р - 5,2 тис. грн. та Агрономійською с/р - 0,2 тис. грн., за вирубку лісу – 38,1 тис. грн.).

 

Міжбюджетні трансферти

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2021 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету за  2021 рік становить  в  44118,7 тис грн., у тому числі:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 32062,8 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 432,6 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 200,0 тис. грн.

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 4219,2 тис грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається  дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1577,1 тис грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 393,7 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,8 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 26,5 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 899,5 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров»я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 490,5 тис. грн. (придбання інсуліну).

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 3777,0 тис. грн. в т.ч.:

 • субвенція з Миколаївського обласного бюджету на виконання заходів по Програмі «Турбота» - 245,7 тис. грн.
 •  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 3017,5 тис. грн.. на фінансування установ освіти, соціального захисту, охорони здоров`я та культури;
 • субвенція з Южноукраїнського міського бюджету в сумі 470,9 тис. грн.. на фінансування установ соціального захисту;
 • субвенція з Братського селищного бюджету в сумі 40,5 тис. грн.. на фінансування установ соціального захисту;
 • субвенція з Первомайського районного бюджету на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту в сумі 2,4 тис. грн..

 

Спеціальний фонд

 

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за  2021 рік становлять 7570,7 тис. грн., що становить 249,8 % від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 26,1 тис. грн,  виконання 26,6 тис. грн. (101,9%)  в т.ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшов в сумі 24,5 тис. грн., виконано на 93,7% (платники податку Арбузинський ККП, Арбузинський ПАЛ) ;

 - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 2,1 тис. грн.         

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за  2021 рік становлять 4075,7 тис грн., із них:

           плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 1349,8 тис. грн., фактично  надійшло 956,6 тис. грн. (70,9%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів, ніж було заплановано );

плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 97,3 тис грн  (надходження за рахунок укладення нових договорів оренди нерухомого майна);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  фактично надійшли в сумі 6,6 тис грн. ;

благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 2623,7 тис. грн. ( благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ бетонозмішувач на суму 1736,2 тис. грн., а також продукти харчування, медикаменти, предмети, матеріали, ігрові набори);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 398,0 тис грн, виконання становить 391,6 тис грн або 98,4%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  при уточненому  плані 1202,1 тис. грн.   становлять 1342,1 тис. грн..

 

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету  за 2021 рік проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням Арбузинської селищної ради від 24.12.2020 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2021 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 102060,6 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 93321,0 тис грн;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 8739,6 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів за 2021 рік в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 24.12.2020 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню та органам управління інших рівнів;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На 2021 рік передбачено по загальному фонду 96785,7 тис. грн., виконання по видатках становить  93321,0 тис. грн., тобто 96,4 % від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 2021 рік  у розрізі економічної класифікації

Назва статей видатків

Передбачено на 2021 рік з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за 2021 рік, тис. грн.

Залишки плану на 2021 рік відносно касових, тис.грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

60328,9

58243,8

2085,1

96,54

Нарахування на оплату праці

13321,8

12914,6

407,3

96,94

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2086,2

1858,4

227,8

89,08

Медикаменти

13,3

12,9

0,4

96,82

Продукти харчування

1437,5

1435,0

2,5

99,82

Оплата послуг (крім комунальних)

1515,1

1163,9

351,2

76,82

Видатки на відрядження

26,5

22,6

3,8

85,52

Оплата теплопостачання

1051,6

1051,5

0,1

99,99

Оплата водопостачання та водовідведення

288,0

282,5

5,5

98,08

Оплата електроенергії

3716,8

3602,1

114,7

96,92

Оплата природного газу

675,1

675,0

0,1

99,98

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1495,1

1494,9

0,2

99,98

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

239,9

161,4

78,5

67,29

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

5551,3

5463,6

87,7

98,42

Інші виплати населенню

1458,7

1364,5

94,3

93,54

Інші поточні видатки

38,5

37,8

0,7

98,23

Капітальні видатки

3541,3

3536,5

4,8

99,86

Всього видатків

96785,7

93321,0

3464,7

96,42

 

На захищені статті за 2021 рік витрачено – 79873,7 тис. грн. (76,2 % від загального фонду витрат за 2021 рік), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 71158,4 тис. грн.( 76,2 % від загального фонду витрат);

- на медикаменти – 12,9 тис. грн.

 - на забезпечення продуктами харчування – 1435,0 тис грн. (1,5 %);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7106,0 тис грн. (7,6 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 161,4 тис грн.

 

Фото без опису

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 2021 рік по державному управлінню касові видатки склали 9340,0 тис грн. при затверджених планах 9448,7 тис грн., що становить 98,85 %.

 

Загальний фонд

 

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

          Уточнений план за 2021 рік виконано на 98,3 відсотка, при уточненому плані 6158,5 тис. грн., виконання становить 6055,6 тис. грн., в тому числі :                

         - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 3924,8 тис. грн. виконання стовідсоткове;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 815,1 тис. грн. виконано 815,1 тис. грн., що становить 100 відсотків, відповідно оплати праці;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 193,1 тис. грн., виконано 193,0  тис. грн., що становить 99,9 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 167,1 тис. грн. виконання стовідсоткове;

           - по КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,3 тис. грн., виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 679,3 тис. грн. виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 11,0 тис. грн. виконано  7,9 тис. грн., що становить 71,4 відсотків;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 356,2 тис. грн. виконано  256,8 тис. грн., що становить 72,1 відсотка, не довиконано 99,4 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

- по КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2,7 тис. грн., виконання склало 2,6 тис. грн. або 98,3 відсотка (вивіз сміття).

          - по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 0,5 тис грн. при плані 0,5 тис грн. (навчання з охорони праці);

          - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 7,3 тис. грн. виконано  7,3 тис. грн., що становить 100,0 відсотків (земельний податок з юридичних осіб).

Станом на 01.01.2022  року   дебіторська заборгованість становить 1,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

          Уточнений план за 2021 рік виконано на 99,9 відсотка, при уточненому плані 3161,8 тис. грн., виконання становить 3158,4 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2444,7 тис. грн. виконано 2442,1 тис. грн., що становить  99,9 відсотка, недовиконання 2,6 тис. грн.;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 524 тис. грн. виконано 523,9 тис. грн., що становить 99,9 відсотка,  недовиконання становить 0,2 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 48,2 тис. грн., виконано 47,9  тис. грн., що становить 99,3%

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 43,2 тис. грн. виконано 43,0 тис. грн., що становить 99,7 відсотка;

           - по КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,5 тис. грн., виконано 1,4 тис. грн., що становить 97,0 відсотка;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 99,4 тис. грн. виконання становить 99,3 тис. грн.;

                    - по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 99,95 відсотка, при плані 0,8 тис. грн. виконано 0,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2022  року   дебіторська заборгованість становить 0,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

    У 2021 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Арбузинський трудовий архів сільських та селищних рад по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2021-2023 роки.

          Уточнений план за 2021 рік виконано на 98 відсотків, при уточненому плані 128,5 тис. грн., виконання становить 125,9 тис. грн., в тому числі :

           - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 100,9 тис. грн. виконано 100,7 тис. грн., що становить  99,8 відсотка, недовиконання 2,6 тис. грн. у зв»язку економією бюджетних коштів;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 22,2 тис. грн. виконання становить 100 відсотків.

          - по КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 2,3 тис. грн., виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2282 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 0,8 тис. грн. виконання відсутнє;

- по КЕКВ 2282 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 0,7 тис. грн., виконання відсутнє.

- по КЕКВ 2282 „ Інші поточні видатки ” при уточненому плані 0,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

          Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2022 року відсутні.

ОСВІТА

 

Загальний фонд                                                                                                                              

Призначення по галузі «Освіта» на 2021 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 62543,0 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 59553,9 тис грн. або 95,2%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 52093,6 тис грн. – виконання плану становить 95,5% (у структурі видатків  на освіту займає 87,5%);
 • продукти харчування – 1398,2 тис грн. – виконання плану становить 100%  (у структурі видатків  на освіту займає 2,3 %);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4183,0 тис грн. – виконання плану становить 99,8 % (у структурі видатків  на освіту займає 7,02 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв та забезпечити дітей шкільного та дошкільного віку продуктами харчування.

 

На КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» на 2021 рік планувалося 12569,5 тис грн.  (21,11 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 12557,4 тис грн. виконання становить 99,9 %, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 8684,2 тис. грн. виконано 8683,0  тис. грн., що становить 99,99 відсотків, недовиконання в сумі 1,2 тис. грн.;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 99,96 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 86,8 тис.грн., виконано 82,8  тис. грн. різниця склала 95,4 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали» при уточненому плані 0,5 тис.грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 660,8 тис. грн., виконано стовідсотково.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Полянський ДНЗ «Дзвіночок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 45,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 14,00 грн для сільських садків та 21,00 грн. для міських садків, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані 201,7 тис. грн., виконання становить 197,6 тис. грн. або 98,0 відсотків, недовиконано 4,1 тис. грн..

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  182,1 тис. грн., виконання становить 181,3 тис. грн., або 99,5 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 423,5 тис. грн., виконання становить 422,9 тис. грн. або 99,8 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 281,2 тис. грн., виконано 281,1 тис. грн. або на 99,95%.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 51,4 тис. грн., виконання склало 51,4 тис. грн. або 100 відсотків (придбання вугілля та дров).

по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 3,1 тис грн. (навчання з охорони праці);

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  виконано на 98,3%, що становить 26,0 тис.грн. при уточненому плані 26,5 тис грн. (стягнення за провадженням до Арбузинського КЗДО «Пролісок»);

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 2021 рік планувалося 44572,8 тис. грн. (71,3 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 42099,9 тис грн. виконання становить 94,5 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 26281,0 тис. грн. виконано 24213,7 тис. грн., що становить 92,1 відсотків. (недовиконання в сумі 2067,2 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів)

за рахунок власних коштів при уточненому плані 7013,1 тис.грн. виконано 7012,0 тис. грн., що становить 99,9 відсотки.

Станом на 01.01.2022р. по школам утворилось 3 вакансії.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 93,1 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 99,9 відсотка відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 55,2 тис.грн., виконано 55,0 тис.грн. різниця склала 0,2 тис.грн. за рахунок економії,

По КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев»язувальні матеріали” при уточненому плані 2,8 тис. грн., виконання 100%

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 737,4 тис. грн., виконано 737,4 тис. грн..

Вартість одного діто-дня  харчування у загальноосвітніх закладах складає 20,00 грн.(безкоштовне харчування пільгової категорії та учнів 1-4 класів) та за рахунок батьківської плати 15,00 грн (учні старших класів).

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   213,1 тис. грн., виконано 208,7 тис. грн., або 97,95 відсотків,

По КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» – при уточненому  плані   11,8 тис. грн., виконано 11,5 тис. грн., або 97,3 відсотків,

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  83,6 тис. грн., виконано 82,3 тис. грн., виконання складає 98,5 відсотків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1052,8 тис. грн., виконання 1046,8 тис.грн., або 99,4 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 391,5 тис. грн.,  виконано 391,5 тис. грн.;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 1376,3 тис. грн., виконання склало 1376,3  тис. грн. або 100 відсотків (придбання вугілля та дров).

По КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку » план з урахуванням внесених змін становить 10,2 тис. грн. касові видатки становлять 10,2 тис. грн. (кошти планувались на оплату навчання працівників з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності).

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

По КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року уточнений план склав 1004,4 тис. грн., виконання 790,1 тис.грн., що становить 78,7 відсотків. (у зв’язку з проведенням  тендерної процедури)(придбано респіратори, вогнегасники, протигази, миючі та дезінфікуючі засоби, будівельні матеріали, спортивний інвентар, учнівські стільці та столи, електротовари).

КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2021 року уточнений план склав 249,1 тис.грн., виконання 102,5 тис.грн., недовиконання в сумі 146,6 тис.грн.(електротехнічні виміри, поточний ремонт підлоги спортивної зали Агрономійської ЗОШ, ремонт та перезарядка вогнегасників, поточний ремонт основи під опалювальний котел у Новокрасненській ЗОШ.

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 1325,4 тис. грн. (2,1 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 99,8 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1068,9 тис. грн. виконання 1068,0 тис. грн., або 99,9 %;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  99,9 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 7,7 тис. грн., виконано 7,7 тис.грн., або 99,8 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   4,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії” при уточненому плані 2,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за 2021 рік планувалося 1644,1 тис. грн (2,6 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1640,4 тис грн. виконання становить 99,8 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1057,8 тис. грн. виконано 1057,4 тис. грн., або 99,9 відсотків;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 99,8 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,2 тис. грн., виконання склало 0,5 тис. грн. або 44,9 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1,6 тис. грн., виконання 0,3 тис. грн. недовиконання становить 1,3 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому  плані   1,0 тис. грн., виконання становить 0,4 тис. грн., недовиконання за рахунок економії.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  269,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,3 тис.грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 77,6 тис. грн., виконання  стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 681,4 тис. грн., що становить 99,9 % від уточненного плану 682,4 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 539,8 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 99,96 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 12,1 тис. грн., виконання 1,6 тис.грн.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   3,2 тис. грн., виконання 2,8 тис. грн., недовиконання за рахунок економії.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому  плані   0,1 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022  року   дебіторська заборгованість становить 3,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 321,0 тис. грн., що становить 99,97 % від уточненного плану 321,1 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2023 роки» на 2021 рік було заплановано видатки в сумі 306,6 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 283,7 тис. грн., виконано 283,6 тис. грн. або 99,97 відсотків (пальне та запчастини до автобусів);

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   22,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 14,5 тис. грн.. Допомогу отримало 8 дітей-сиріт - використання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа» по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані  25,1 тис.грн. виконання становить 25,0 тис грн.( придбання дидактичного матеріалу та сучасних меблів для початкових класів).

 

По КПКВК 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   10,6 тис. грн., виконання відсутнє.

по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» було заплановано кошти в сумі 1,8 тис.грн. виконання відсутнє.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку» заплановано кошти в сумі 87,2 тис. грн. виконання становить 11,3 тис. грн., або 12,9 % (оплата за послуги підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення супервізії).

 

По КПКВК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання 0,6 тис. грн. при уточненного плану 26,4 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок».

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання відсутнє при уточненому плані 13,2 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок» (у зв»язку з відсутністю звернень).

 

Спеціальний фонд

 

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 981,4 тис грн. (75 % від планових призначень) та були витрачені на придбання продуктів харчування для учнів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Батьківської плати  надійшло менше, ніж очікувалось, у зв’язку з низькою відвідуваністю та карантином.

 Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 241,9 тис. грн., в т.ч. по дошкільних навчальних закладах – 3,3 тис. грн. (благодійно отримано продукти харчування – 3,3 тис. грн.), по загальноосвітніх школах – 128,7 тис. грн. (благодійно отримано продукти харчування – 2,8 тис. грн, ігровий набір - 1,6 тис. грн., підручники – 124,3 тис. грн.), по забезпечення діяльності бібліотек – 109,9 тис. грн. (благодійно  отримано книжковий фонд – 5,2 тис. грн.).

 По галузі «Освіта» за рахунок  інших коштів спеціального фонду  касові видатки за 2022 рік склали1159,2 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”19,0 тис. грн. для придбання  двох принтерів, 558,0 тис. грн. для придбання сім комплектів мультимедійного обладнання, 97,5тис.грн. для придбання трьох комп’ютерів та шести багатофункціональних пристроїв, 17,4 тис. грн. придбання обладнання для навчального кабінету початкової школи НУШ, 18,9 тис. грн для придбання комплекту ламінаторів для НУШ, 48,3тис.грн. для придбання комплекту дошок для НУШ, 26,3 тис. грн. для придбання комплекту дидактичного матеріалу для НУШ, 156,3тис.грн. для придбання засобів навчання та обладнання для початкової школи НУШ, 132,6 тис.грн. для придбання сучасних меблів для початкових класів НУШ, 26,7 тис.грн. для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку; по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 58,2 тис.грн. для оплати експертизи проектно-кошторисної документації за проектом «Нове будівництво спортивної зали з харчоблоком КЗ Арбузинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Закерничного Арбузинської селищної ради Миколаївської області»

 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти  складає: 

 КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти станом на 01.01.2022 року становить 18,3тис.грн.,  дебіторська заборгованість – 1,2тис.грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  6,3 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022року становить 55,7тис.грн.

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року становить 3,2тис.грн.

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

 

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 2021 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 5312,7 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 5161,4 тис грн. або 97,2%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання Комплексної програми "Здоров"я нації на 2019-2021 роки" видатки на 2021 рік заплановані в сумі 2325,6 тис. грн. касові видатки склали 2291,5 тис. грн. або 98,5 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По КЕКВ 2610 «Заробітна плата» при уточненому плані 206,6 тис. грн. виконано 206,6 тис. грн. або 100 відсотків.

По КЕКВ 2610 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані 31,4 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2610 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 14,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 По КЕКВ 2610 «Медикаменти»  при уточненому плані 214,6 тис. грн., виконання становить 205,1 тис. грн.. або 95,6 відсотки.  Недовиконання становить 9,5 тис. грн.

Вартість одного ліжко-дня по медикаментах складає 28,54 грн.

По КЕКВ 2610 „Продукти харчування” при уточненому плані 87,5 тис. грн., виконання становить 87,5 тис. грн. або 100 відсотків.

Вартість одного ліжкодня по харчуванню складає 66,75 грн.

По КЕКВ 2610 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   163,8 тис.грн., виконано 158,6 тис.грн., або 96,8 відсотка. Недовиконання становить 5,2 тис.грн., кошти заплановані на оплату послуг за проведення аналізів «Южноукраїнським міським відділом лабораторних досліджень», за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад проведено ремонт каналізаційної системи.

По КЕКВ 2610 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 78,8 тис. грн., виконано 77,5 тис. грн., виконання складає 98,3 відсотків. Недовиконання за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 672,5 тис. грн., виконання 663,9 тис. грн. або 98,7 %. Недовиконання становить 8,5 тис. грн., за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 „Оплата природного газу” при уточненому плані 314,0 тис. грн.,  виконано 311,9 тис. грн. (99,3 відсотків). Оплата згідно виставлених рахунків);

По КЕКВ 2610  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 509,1  тис. грн., виконання склало 501,7 тис. грн. або 98,6  відсотків (придбання вугілля).

По КЕКВ 2610 «Інші виплати населенню » план з урахуванням внесених змін становить 32,5 тис. грн. касові видатки становлять 32,5 тис. грн. (кошти на відшкодування вартості ліків для учасників бойових дій, хворих на шизофренію та епілепсію, хвороба Паркінсона, виписка рецептів по даним захворюванням здійснюється на рівні первинної медичної допомоги).

 

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на виконання Комплексної програми "Підтримки розвитку сімейної медицини на 2021-2023 роки" видатки на 2021 рік заплановані в сумі 2366,6 тис. грн. касові видатки склали 2346,5 тис. грн. або 97,7 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По КЕКВ 2610 «Оплата праці» при уточненому плані 652,2 тис. грн. виконано 640,9 тис. грн., що становить 98,3 відсотків, недовиконання в сумі 11,3 тис. грн. за рахунок лікарняних відпусток;

По КЕКВ  2610  „Нарахування на оплату праці”  використання 98,9 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2610 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 280,8 тис. грн., виконано 280,6 тис. грн. різниця склала 0,2 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 «Медикаменти»  при уточненому плані 223,4 тис. грн., виконано 204,8 тис. грн., не довиконано 0,3 тис. грн., в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2610 „ Продукти харчування” при уточненому плані 8,0 тис. грн., виконано 7,8 тис. грн., не довиконано 0,2 тис. грн.

По КЕКВ 2610 „ Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   153,5 тис. грн., виконано 152,4 тис. грн., або 99,3 відсотка. Недовиконання становить 1,1 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 «Видатки на відрядження» при уточненому плані  13,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2610 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  6,7 тис. грн., виконано 6,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2610 „ Оплата електроенергії” при уточненому плані 427,2  тис. грн., виконання 421,3 тис. грн. або 98,6 %.). Оплата згідно виставлених рахунків.

По КЕКВ 2610 „ Оплата природного газу” при уточненому плані 78,6 тис. грн.,  виконано 76,8 тис. грн.(97,7 відсотків). Оплата згідно виставлених рахунків.

По КЕКВ 2610  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 160,9 тис. грн., виконання склало 148,2  тис. грн. або 92,1 відсотків.

По КЕКВ 2610 «Інші виплати населенню » план з урахуванням внесених змін становить 175,8 тис. грн. касові видатки становлять 175,8 тис. грн.

По КЕКВ 2610 «Інші поточні видатки » план з урахуванням внесених змін становить 10,2 тис. грн. касові видатки становлять 10,2 тис. грн. проведено першу реєстрацію службового автомобіля.

 

КПКВК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » на 2021 рік планувалося 620,5 тис грн. касові видатки склали 556,8 тис грн. виконання становить 89,7 %, фінансування проводилось згідно поданих заявок.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Видатки  на 2021 рік виконано на 99,3 відсотків при уточненому плані 8241,7 тис. грн. виконання становить 8183,8 тис. грн. в тому числі:

 

КПКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На 2021 рік при уточненому плані 4,4 тис.грн. виконання становить 4,3 тис.грн. Пільгою скористались 6 осіб.

 

КПКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 2021 рік при уточненому плані 190,0 тис.грн. виконання становить 188,0 тис.грн. Пільгою скористались 7090 осіб.

 

КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 2021 рік при уточненому плані 33,0 тис. грн. виконання становить 31,1 тис. грн. Пільгою скористались 995 осіб.

 

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 2021 рік при уточненому плані 21,6 тис. грн. виконання становить 5,0 тис. грн. Пільгою скористались 6 осіб.

 

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

         На 2021 рік при уточненому плані 10,8 тис. грн. виконання стовідсоткове. (3 особи).

 

КПКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей

та їх соціального захисту»

На 2021 рік при уточненому плані 2,4 тис. грн. виконання стовідсоткове. За рахунок коштів Первомайського районного бюджету придбано 22 новорічні подарунки дітям сиротам, батьки яких загинули в ООС; дітям, батьки яких отримали інвалідність за участі ООС та дітям з інвалідністю

 

КПКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування

і потребують сторонньої допомоги»

       На 2021 рік при уточненому плані 221,6 тис. грн. виконання стовідсоткове. Отримувачів 30 осіб.

 

КПКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 2021 рік при уточненому плані 3,4 тис. грн. виконання становить 3,3 тис. грн.( 7 отримувачів).

 

КПКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 2021 рік при уточненому плані 2,6 тис. грн. виконання становить 2,6 тис. грн.(2 отримувача).

 

КПКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 2021 рік при уточненому плані 157,4 тис .грн. виконання 147,4 тис. грн., або 93,7 відсотка, в зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів.(3 особи - інваліда війни, 20 осіб - учасників бойових дій).

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади Арбузинської селищної ради на 2021 рік на проведення громадських робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було заплановано видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 120,6 тис грн. До громадських робіт було  залучено 31 чол. Касові видатки по оплаті праці з нарахуваннями склали 119,0 тис грн., (98,7 % від запланованих).

 

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 2021 рік були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 179,3 тис грн. виконання склало 179,3 тис.грн. або 100% по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

 Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2023 роки «Турбота»:

- для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою заплановано 60,1 тис. грн., виконання 100 відсотків;

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 4,0 тис. грн., виконання становить 4,0 тис. грн або 100% (за наявними зверненнями громадян допомогу отримали 4 особи-безробітні).

Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2021-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано та виплачено 92 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 23 особи).

Станом на 01.01.2022 року   дебіторська та кредиторська  заборгованість по даній галузі відсутня.

 

            В 2021 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КПКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 4149,5 тис. грн. виконано 4141,3 тис. грн., що становить 99,8 відсотків. Недовиконання в сумі 8,1 тис. грн. за рахунок лікарняних;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 99,8 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн., виконано 8,0 тис. грн. різниця склала 2,0 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 8,0 тис. грн., виконано 7,6 тис. грн., недовиконано 0,4 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 39,3 тис. грн., виконано 36,8 тис. грн. або 93,6 відсотка.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   108,3 тис. грн., виконано 107,3 тис. грн., або 99,1 відсотків. Недовиконання становить 1,0 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані  0,7 тис. грн., виконання 0,3 тис. грн., або 45 %. Недовиконання в сумі 0,4 тис. грн. за рахунок карантинних заходів.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  7,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 603,0 тис. грн., виконання склало 594,8 тис. грн., або 98,7 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 2,4 тис. грн.,  виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 12,3 тис. грн., виконання склало 12,1 тис. грн. або 98,4 відсотків (придбання вугілля, вивіз сміття). Недовиконання зумовлене залишками вугілля на початок року.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку» план з урахуванням внесених змін становить 3,2 тис. грн. виконання стовідсоткове (кошти планувались на оплату навчання працівників з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності).

Станом на 01.01.2022 року   дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутні.

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 168,9 тис грн.

 • Надходження від сплати за надомне обслуговування пенсіонерів (205 осіб)– 60924,40 грн.
 • Надходження від реалізації майна – 229,44 грн.
 • Надходження від оренди майна – 41423,99

Видатки за рахунок цих коштів  були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 88,2 тис.грн.( бензин  – 11460,20 грн.; господарські товари – 14669.20 грн., запчастини до велосипеда – 15630,00 грн., приладдя для швачки – 642,00 грн.,  дезінфікуючі засоби – 4846,00 грн.,  канцтовари – 15224.82 грн., витратні матеріали – 4070.00 грн., запчастини до авто – 3254.00 грн., підписка – 720,00грн. меблі – 17695,00 грн.

КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” 2,9 тис.грн..

КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” 47,9 тис.грн. (з них 47901,33- поточний ремонт, 44 грн. доставка пошти)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 4,8 тис.грн.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» 25,0 тис грн. капітальний ремонт авто.

 

 Фактичні видатки за рахунок «Інших джерел власних надходжень» становлять 499,2 тис. грн в т.ч.:

 •   Від благодійних надходжень – 35,0 тис грн..
 • Від утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення (17 осіб) – 374,4 тис грн.;

Видатки за рахунок цих коштів  були профінансовані на:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» - 98,4 тис грн., в т.ч. 0,3 тис грн. натуральна допомога (благодійно) (миючі засоби – 31507,00 грн., електротовари та будівельні матеріали  - 17628,20 грн. в т.ч. 250 натуральна допомога (благодійно), посуд - 1138,00 грн., підгузки – 48174,83 грн.;

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 24,3 тис грн.

КЕКВ 2230 – Продукти харчування – 358,3 тис грн., в т.ч. 18,9 тис грн.  натуральна допомога (благодійно)

КЕКВ 2240 « Інші послуги крім комунальних – 9,3 тис. грн. поточний ремонт системи опалення

КЕКВ 3110 «Предмети, матеріали» - 8,9 тис грн. придбана пральна машина

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість 0,7 тис. грн. (підписка періодичних видань).

 

 

КПКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 846,0 тис. грн. виконано 845,6 тис. грн., що становить 99,95 відсотків.

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,9 тис. грн., виконано 10,7 тис. грн., або 97,7 відсотків. Недовиконання в сумі 0,2 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 2,0 тис. грн., виконано 2,0 тис. грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   9,2 тис. грн., виконано 8,9 тис. грн., або 97,2 відсотка. Недовиконання становить 0,3 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  3,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 27,0 тис. грн., виконано 27,0 тис. грн або 100 відсотків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 17,9 тис. грн., виконання склало 17,9  тис. грн.

По КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку » план з урахуванням внесених змін становить 1,7 тис. грн. касові видатки становлять 1,7 тис. грн.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 109,0 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 74,3 тис. грн, водонагрівач – 10,7 тис. грн., багатофункціональний пристрій – 7,7 тис. грн., лампи – 4,0 тис. грн., миючі засоби – 0,3 тис. грн., стільці, жалюзі – 11,7 тис. грн., сушарка для одягу - 0,3 тис грн).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року відсутня.

 

КПКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 307,7 тис. грн. виконано 100 %;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 2 тис. грн., виконано 1,9 тис. грн., або 93,2 відсотків. Недовиконання в сумі 0,1 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   5,1 тис. грн., виконано 5,0 тис. грн., або 98,6 %.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані  0,3 тис. грн., виконання 0,3 тис. грн.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

         

Призначення на утримання закладів культури на 2021 рік затверджено по загальному фонду в сумі 3676,6 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 1540,6 тис. грн. або 41,9 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1536,7 тис. грн.
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 2052,9 тис. грн. або 55,8 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 2051,8 тис. грн. (99,95%);
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 83,0 тис. грн. або 2,2 % від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання – 82,9 тис. грн (99,9 %). Видатки здійснювались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2021-2023 роки.

         Касові видатки  по КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 2021 рік склали 1536,7 тис грн. або 99,8% до затверджених призначень (недовиконання становить 3,9 тис. грн.), в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1126,4 тис. грн. виконано 1125,5 тис. грн., що становить  99,9 відсотків;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано 99,8%, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 1,0 тис. грн. виконання 1,0 тис. грн;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,6 тис. грн. виконано 13,7 тис. грн., або 88,0 відсотка;   

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому  плані   0,5 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 160,2 тис. грн. виконання  склало 160,1 тис. грн., або 83,7 відсотки;

- по КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку » план з урахуванням внесених змін становить 1,2 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Касові видатки  по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 2021 рік склали 2051,8 тис грн. або 99,9% до затверджених призначень в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1647,3 тис. грн. виконано 1646,8 тис. грн., що становить  99,97 відсотків;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 352,6 тис. грн. виконано 352,1 тис. грн., що становить  99,9 відсотка;

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,9 тис. грн. виконано 3,9 тис. грн., що становить  100 відсотків;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 47,8 тис. грн. виконання  склало 47,8 тис. грн., або 100 відсотків;

- по КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних ) програм не віднесених до заходів розвитку » план з урахуванням внесених змін становить 1,2 тис. грн. виконання стовідсоткове

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

           Касові видатки  на КПКВК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» становлять 82,9 тис. грн. або 99,9 % від плану, в т.ч. по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” (придбання квітів, подарунків для проведення заходів);   

           Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.            

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень від орендної плати по будинках культури касові видатки становлять 48,4 тис. грн., а саме:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” – 25,9 тис. грн;   (придбання канцтоварів та комплектуючих до оргтехніки).

          -  по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” - 22,5 тис. грн. -інформаційно-консультативні послуги з ПЗ «Іs-pro».   

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 241,9 тис. грн., отримано підручники для ЗОШ, для централізованої бібліотечної системи.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022року відсутня.

 

        

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

 

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 2021 рік затверджено по загальному фонду в сумі 1495,0 тис. грн., з яких на:

 • КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»1316,2 тис  грн. або 88 % в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1315,8 тис.грн. (99,9%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1067,6 тис грн. виконано 1067,3 тис. грн., або 99,9 відсотків.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 238,7 тис. грн. виконано відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 2,5 тис. грн. використання стовідсоткове.

По КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження” при уточненому плані 7,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 • КПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» – 170,7 тис грн. або 11,4 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 170,3 тис.грн. (99,7 %). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 136,6 тис. грн. виконано 136,5 тис. грн., або 99,9 відсотків.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 31,4 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 0,4 тис.грн. використання відсунє.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при уточненому плані 2,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 • КПКВК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 8,1 тис грн. або 0,5 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 8,0 тис. грн. (99,2 %). Видатки на придбання грамот, призів, сувенірів, спортивного інвентарю здійснювались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2021-2023 роки.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

 

На 2021 рік по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 2222,9 тис. грн., касові видатки склали 2217,8 тис. грн. або 99,8%. Зазначені кошти були направлені на:


         КПКВК 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Видатки заплановані у розмірі 14,5 тис. грн., касові видатки відсутні, в т.ч.:

 • КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 14,5 тис., касові видатки відсутні), (проведення технічної інвентаризації двоповерхового житлового будинку);

 

         КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 2208,4 тис. грн., касові видатки виконані на суму 2203,3 тис. грн. або 99,8%, в т.ч.:

 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 223,6 тис. грн., касові видатки становлять 219,1 тис. грн. (98,0 %) – придбання господарчих матеріалів;
 • КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 123,0 тис., касові видатки становлять 123,0 тис. грн. (100%), (прибирання снігу, монтаж охоронної сигналізації);
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 963,4 тис. грн, фактично витрачено – 963,1 тис. грн. (99,9 %) – вуличне освітлення;
 • По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 34,6 тис. грн., виконання склало 34,6 тис. грн. або 100 відсотків (вивезення сміття згідно укладених договорів). 
 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 859,0 тис. грн., виконано на 100%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).
 • КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» заплановані кошти у сумі 4,7 тис. грн, виконано 4,5 тис. грн., або 95,0% .

Станом на 01.01.2022 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Спеціальний фонд

    КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1761,0 тис. грн.( в тому числі 1736,2 тис. грн. благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ бетонозмішувач; 24,8 тис. грн. дофінансування придбання трактора; 138,0 тис. грн. надано благодійно торгові ятки; 10,0 тис. грн. благодійно надані саджанці дерев).

 

КТКВК 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

 

         По КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» при уточненому плані 899,5 тис. грн. виконання стовідсоткове, кошти, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, перераховані 2 отримувачам на придбання житла.

 

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

 

Загальний фонд

КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 2021 рік заплановано кошти в сумі 12,5 тис. грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних), виконання стовідсоткове, проведена оплата послуг з розробки  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

 

КПКВК 7540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 2021 рік заплановано 200,0 тис. грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних), виконання 58,5 тис.  грн., недовиконання в зв’язку з несприятливими погодними умовами.

 

Спеціальний фонд

          КПКВК 7310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» заплановано 276,2 тис. грн. використано в повному обсязі:

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» 176,3 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту ринкової площі.

по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 100 тис. грн. на передачу КП «Арбузинський селищний ринок» для оплати проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт благоустрою території ринку по пров. Торговому, 19 в смт Арбузинка Миколаївської області».

 

         КПКВК 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» заплановано по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 122,2 тис. грн. на реконструкцію вхідної групи до будівлі ФАПу (пункт здоров'я) в с. Новокрасне (влаштування пандусу). Кошти використані  в повному обсязі.

 

         КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм на суму 299,3 тис. грн. благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ послуги зі створення землевпорядної документації, в тому числі визначення меж і визначення заходів з охорони земель.

 

КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» заплановано по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” 450,0 тис. грн., в тому числі 400,0 тис. грн. на придбання легкового автомобіля для обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП “Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Арбузинської селищної ради; 50,0 тис. грн. на придбання котла чотирьохсекційного для КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради. Використання 432,6 тис. грн. Невикористані кошти в сумі 17,4 тис. грн повернені до Державного бюджету.

 

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» заплановано в сумі 241,4 тис. грн. та використано стовідсотково на виготовлення проектно-кошторисної документації на проекти та оплата капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області.

 

КПКВК 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» заплановано в сумі 1230,1 тис. грн. та використано стовідсотково на

- капітальний ремонт благоустрою території ринку по пров. Торговому, 19 в смт Арбузинка Миколаївської області 34,0 тис. грн.

- придбання трактору Беларус-892 (МТЗ-892) - 514,1 тис. грн.

- придбання службового автомобіля (включаючи послуги з першої реєстрації автомобіля) - 682,0 тис. грн.

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

 

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 2021 рік були передбачені видатки по

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 25,6 тис. грн., касові видатки становлять 25,5 тис. грн (99,5%), (придбання бензину, миючих та дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів, господарських товарів),

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 1,5 тис. грн. виконано стовідсотково (перевірка заходів індивідуального захисту).

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 2021 рік передбачені видатки по

 КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2021 рік» були передбачені видатки в сумі 64,1 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на обласний збірний пункт у м.Миколаїв. Касові видатки становлять 100%.

 

Спеціальний фонд

КПКВК 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів заплановано 92,8 тис грн., виконання 49,0 тис. грн. по

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)”, кошти використанні для оплати робіт з копання ямок під посадку дерев,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  12,8 тис. грн. виконання відсутнє, в зв’язку з несприятливими погодними умовами (планувалося придбання рідкісних саджанців),

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 31,0 тис. грн. кошти планувались на придбання сміттєвих контейнерів, виконання відсутнє.

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3054,8  тис. грн., в тому числі за рахунок податків і зборів селищної ради123,7 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 830,6 тис грн., за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду – 180,0 тис. грн., залучення вільного залишку по загальному фонду станом на 01.01.2021 р.- 161,8 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі для закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» - 382,5 тис грн, субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 450,0 тис грн, субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13,4 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 13,3 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 899,5 тис. грн.).

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку на 2021 рік склав – 3271,3 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) –  3054,8 тис. грн., залучення залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2021 року 161,7 тис. грн. та рахунок перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду - 54,8 тис. грн.)

 

На 2021 року були заплановані видатки по:

 

    КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заплановано по  КЕКВ 3122 „ Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів” на суму  58,2 тис. грн. для оплати експертизи проектно-кошторисної документації за проектом «Нове будівництво спортивної зали з харчоблоком КЗ Арбузинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Закерничного Арбузинської селищної ради Арбузинського району Миколаївської області», по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 772,4 тис. грн. для придбання  двох ноутбуків, семи комплектів мультимедійного обладнання, придбання комп’ютерної техніки (три комп’ютери, шість багатофункціональних пристроїв), придбання технологічного обладнання для харчоблоків. Виконано 732,7 тис. грн.( по КЕКВ 3110 – 674,5 тис. грн., по КЕКВ 3122 - 58,2 тис. грн.)

 

КПКВК 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`» по  КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 17,4 тис. грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання для початкових класів «Нової української школи», виконання стовідсоткове.

 

 КПКВК 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по  КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 382,5 тис. грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання, сучасних меблів для початкових класів «Нової української школи»,   виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по  КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму  13,4 тис. грн. для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку,  виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по  КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму  13,3 тис. грн. для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку,  виконання стовідсоткове.

  

 КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 24,8 тис. грн. дофінансування на придбання трактора.

 

КТКВК 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

 

         По КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» на 2021 рік при уточненому плані 899,5 тис. грн. виконання стовідсоткове, кошти, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, перераховані 2 отримувачам на придбання житла.

 

         КПКВК 7310 «Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства» заплановано та використано 276,2 тис. грн.:по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» 176,2 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту ринкової площі,  по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 100,0 тис. грн. на передачу КП «Арбузинський селищний ринок» для оплати проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт благоустрою території ринку по пров.Торговому, 19 в смт Арбузинка Миколаївської області».

 

         КПКВК 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» заплановано та виконано по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 122,2 тис. грн. на реконструкцію вхідної групи до будівлі ФАПу (пункт здоров'я) в с. Новокрасне (влаштування пандусу). Кошти використані  в повному обсязі.

 

 КПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» заплановано по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” 450,0 тис. грн., в тому числі 400,0 тис. грн. на придбання легкового автомобіля для обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства “Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Арбузинської селищної ради; 50,0 тис. грн. на придбання котла чотирьохсекційного для Комунального некомерційного підприємства «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради. Використання 432,6 тис. грн. Невикористані кошти в сумі 17,4 тис. грн повернені до Державного бюджету.

 

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» заплановано в сумі 241,4 тис. грн. та використано стовідсотково на виготовлення проектно-кошторисної документації на проекти та оплата капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області.

                  

      V. ФІНАНСУВАННЯ

 

Станом на 01.01.2021року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 7 млн 533,728 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 4578,795 тис грн.            (в тому числі заблоковані кошти по банку Україна – 34,898 тис. грн.).

Оборотний залишок становить 600,000 тис грн.

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету – 2 млн 954,933 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2021року  - 344,825 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 145,169 тис грн

Бюджет розвитку – 161,650 тис грн

Залишок коштів заблокованих на рахунках банку Україна – 3,754 тис. грн.

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету - 34,252  тис. грн.

Протягом 2021 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2021 року по загальному фонду в сумі 6292,3 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 3905,7 тис грн. (із них направлені на заробітну плату з нарахуваннями – 16,57 тис грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 644,8 тис грн., капітальні видатки – 161,8 тис грн., інші видатки – 3082,7 тис грн. ( в т.ч. субвенції обласному бюджету 1662,4 тис грн);

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2439,0 тис грн. (із них направлені на капітальні видатки – 830,6 тис грн., інші видатки – 1723,0 тис грн.)

Рішенням VIII позачергової сесії дев'ятого скликання №3 від 14.06.2021 року «Про списання безнадійної дебіторської заборгованості ліквідованого банку «Україна» списано безнадійну дебіторську заборгованість, яка була заблокована на рахунках АК АПБ «Україна» по загальному фонду у сумі 34,898 тис грн.

 

Протягом 2021 року були задіяні залишки коштів на 01.01.2021 року по спеціальному фонду в сумі 275,650 тис. грн., із них за рахунок:

бюджету розвитку 161,650 тис грн.,

фонду охорони навколишнього середовища – 80,00 тис грн

 цільового фонду – 34,000 тис грн..

Рішенням VIII позачергової сесії дев'ятого скликання №3 від 14.06.2021 року «Про списання безнадійної дебіторської заборгованості ліквідованого банку «Україна» списано безнадійну дебіторську заборгованість, яка була заблокована на рахунках АК АПБ «Україна» по спеціальному фонду у сумі 3,754 тис грн.

                                 

VІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 

Загальний фонд

КПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

КПКВК 9320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на 2021 рік заплановані в сумі 870,9 тис грн., виконання стовідсоткове, а саме:

- субвенція до Миколаївського обласного бюджету на реалізацію проекту «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу освіти «Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області» по вул. Шевченка, 191, в смт Арбузинка Миколаївської області»;

- КПКВК 9750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» на 2021 рік заплановані кошти в сумі 2662,4 тис грн., виконання становить 2657,6 тис.грн., або 99,8%, а саме:

- субвенція до Миколаївського обласного бюджету на забезпечення умов співфінансування у розмірі 10% проекту "Капітальний ремонт будівлі КЗО "Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім.Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області";

КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 2021 рік заплановані видатки становлять 8,0 тис грн., касові видатки 8,0, а саме:

- субвенція до Миколаївського обласного бюджету на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників КЗ "Арбузинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1;

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 2021 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 101,2 %, по спеціальному 249,8 % від запланованих. За 2021 рік проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі розмір мінімальної заробітної плати 6000,00 грн. та 6500,00 грн. Заборгованості станом на 01.01.2022 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

В.о.начальника відділу фінансів                                   Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь