Про затвердження Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Арбузинської селищної ради на 2022-2025 роки

Дата: 08.02.2022 09:51
Кількість переглядів: 1081

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ

АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022 - 2025 РОКИ

 

 Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 Відділ  землекористування,кадастру та екологічної безпеки

2.

Розробник Програми

 Відділ землекористування, кадастру та екологічної безпеки

3.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет селищної ради, Відділ  землекористування,кадастру та екологічної безпеки

4.

Учасники Програми

Виконавчі органи ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України

 

5.

Термін реалізації Програми

2022 – 2025 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет, кошти підприємств, установ, організацій та громадян та інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення
  2.  

 Земельна реформа – одна із складових частин загальнодержавного   напрямку економічної реформи, що здійснюється в Україні і рамках і рамках економіки держави до ринкових відносин.

          В умовах формування та розвитку ринкової економіки загальною необхідністю стає наукове обґрунтування сутності, змісту і принципів реалізації положення ст. 14 Конституції України, якою визначено,що земля є основним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

 Проведення земельної реформи пов’язане зі зміною форм власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, вимагає відповідної законодавчої бази фінансування.

 

Головне завдання Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання

 та охорони земель на території Арбузинської селищної  ради на 2022-2025 роки

 (далі - Програма)  полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово - економічних важелів забезпечити проведення робіт з землеустрою. Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони та спрямування на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту земель..

Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

 

2. Характеристика земель   Арбузинської  селищної   ради

 

      Головні положення Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Арбузинської селищної  ради на 2022-2025 роки   (далі - Програма) спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки, орієнтованої на задоволення потреб громади, розвиток суб’єктів фінансової діяльності, розроблення інвестиційних програм .

  Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року».

Загальна площа території   Арбузинської селищної ОТГ – 292.03 км.кв, з них: для будівництва та обслуговування житлових  будинків – 772,5738 га;  земельні частки (паї) – 16233,174 га; землі промисловості становлять –4,3038 га та землі запасу і резерву – 3326,2368 га.

 

Площа землі Арбузинської селищної територіальної громади

Показники

По роках

2022

 2023

2024

2025

Площа ділянок особистих селянських господарств, га

1352

 

 

 

Кількість особистих селянських господарств

901

 

 

 

Середній розмір ділянки господарства, га

1,5

 

 

 

Кількість осіб, які мають право на земельну частку (пай)

3654

 

 

 

 

 

 

Площа с/г угідь, визначених для паювання, га

24847,66

 

 

 

    у т.ч. ріллі

24847,6

 

 

 

             сінокосів, пасовищ

-

   

 

 

             багаторічних насаджень

-

   

 

 

Середній розмір земельної частки (паю), га

6,80

 

 

 

Кількість виданих державних актів на право приватної власності на землю власникам сертифікатів

3636

 

 

 

 

 

 

Із загальної площі земельних паїв зем­лі, передані в оренду юридичним осо­бам, га, всього

18671,2918

 

 

 

 

 

    у т.ч. рілля

18639,1953

 

 

 

 

 

              сінокоси, пасовища

32,0965

 

 

 

              багаторічні насадження

-

 

 

 

Площа земельних паїв, передана осо­бистим селянським господарствам, га

1352

 

 

 

Кількість сільськогосподарських юридичних осіб, створених на території села, всього, із них:

170

  

 

 

 – фермерських господарств

166

  

  

 

        в них землі, га, всього

7721,5778

 

 

 

              в т.ч. орендованої,  га

5863,2510

 

 

 

 – приватно-орендних підприємств

1

    

 

 

        в них землі, га, всього

374,86

 

 

 

              в т.ч. орендованої,  га

374,86

 

 

 

 –  ТзОВ 

2

 

 

 

        в них землі, га, всього

3629,6024

 

 

 

              в т.ч. орендованої,  га

36293,6024

 

 

 

 – сільськогосподарських виробничих кооперативів

1

     

 

 

        в них землі, га, всього

190,21

   

 

 

              в т.ч. орендованої,  га

190,21

   

 

 

 

3. Визначення мети Програми

      Програма розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних та водних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Арбузинської селищної територіальної громади. 

 

          4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

.

   4.1. шляхи та засоби розв’язання проблеми

раціональне використання і охорону земель, а саме :

  - проведення повторної нормативної грошової оцінки земель територіальної громади дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин,які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину,міни, дарування, купівлі - продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат сільськогосподарського та лісового виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм дозволить створити та упорядкувати прибережні захисні смуги водних об’єктів, забезпечить екологічну безпеку водних об’єктів, впорядкування режиму використання земельних ділянок, віднесених до прибережно - захисних смуг та водоохоронних зон;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок дасть змогу істотно збільшити надходження коштів до бюджету громади, покращити питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку економіки, підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів ;

- виготовлення документації із землеустрою дасть можливість в освоєнні нових територій, реалізації генерального плану селища та сіл, зокрема, забудови та надасть альтернативні напрямки розширення забудови на користь громади селища ;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу сприятиме збільшенню надходжень до бюджету територіальної громади ;

-   виготовлення паспортів водних об’єктів, що є невід’ємною складовою для укладання комплексних договорів ;

- виконання комплексу планово - картографічних матеріалів населених пунктів масштабів 1 : 2000, 1 :10000 та 1:5000, що поліпшить топографо - геодезичне забезпечення,яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру.

Джерела фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством, а також коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва для використання на цілі, передбачені ст. 209 Земельного кодексу України.

Програма розрахована та буде виконуватися на період 2022 – 2025 років.

Загальний обсяг фінансування Програми складає 1200,000 тис.грн.

У разі не освоєння у відповідному році коштів, згідно з додатком до Програми, передбачити відповідні кошти у наступних бюджетних роках.

 

             5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основним напрямком реалізації Програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

    Основними заходами Програми є:

 - проведення нормативної грошової оцінки земель ( виготовлення повторної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Арбузинської селищної територіальної громади) ;

- розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

- підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

- виготовлення документації із землеустрою;

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу ;

- виготовлення паспортів водних об’єктів.

   Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки,а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів  до бюджету Арбузинської селищної територіальної громади.

 

6. Напрямки діяльності і заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку до Програми

 

 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання Програми покладається на відділ землекористування,кадастру та екологічної безпеки Арбузинської селищної ради. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Арбузинською селищною радою.

Відповідальність за виконанням Програми покладається на відділ землекористування, кадастру та екологічної безпеки та постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,охорони навколишнього природного середовища,будівництва та соціально – економічного розвитку селища.

 

 

 

 ________________________________________________________________________

 

від 03.02.2022 року № 2

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку земельних відносин, раціонального

 використання та охорони земель на території Арбузинської селищної  ради

на 2022-2025 роки

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування( вартість),тис.грн

 

Усього

Очікуваний результат

         

 

2022

2023

2024

 

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Проведення землеустрою на  місцевому рівні

Виготовлення технічної  ( повторної) з нормативної грошової оцінки населених пунктів

2022-2025

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Селищний бюджет, субвенція з обласного бюджету місцевому бюджету, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

Збільшення надходження до бюджету ТГ за рахунок сплати за землю

 

2

Виготовлення землевпорядної документації

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

2022-2025

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

87,500

87,500

87,500

87,500

350,000

Відведення нових земельних ділянок,реалізація генеральних планів населених пунктів

 

3

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,які пропонуються для продажу

Виготовлення нормативно грошової оцінки земель для продажу

2022-2025

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

Продаж земельних ділянок приведе до збільшення надходжень до бюджету громади від продажу земельних ділянок, на яких розташовано об’єкти нерухомого майна

 

4

Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок

 

2022-2025

Виконавчий комітет селищної ради

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

Реалізація заходу дозволить розробити документа док із землеустрою та здійснювати використання та охорону земель на якісному рівні

 

                           

                                                              

 

                                Секретар ради                                          Наталя  Федорова

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь