ПРОГРАМА « ПИТНА ВОДА» на 2021-2023 роки

Дата: 08.02.2022 09:53
Кількість переглядів: 188

ПРОГРАМА   « ПИТНА  ВОДА»

 

 

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинка

 

 

 

Додаток

затверджено  рішенням

сесії селищної ради

від        року № 

 

 

 ПАСПОРТ

Програми «Питна вода»  на 2021-2023 роки

 

1

Назва місцевої цільової

Програми

«Питна вода»  на 2021-2023 роки

2

Ініціатор розроблення

Програми

Виконавчий комітет  селищної ради

3

Нормативна база

розроблення  Програми

Закон  України   “Про  питну  воду  та питне водопостачання.” « Про стратегічну екологічну оцінку», розпорядження Кабінету МіністрівУкраїни від 28 квітня 2021року № 388-р « Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної Програми « Питна вода України на 2022-2026 роки» ,обласна Програма

« Питна вода Миколаївщини» на 2021- 2025 роки».

4

Підстави для розробки

Програми

Необхідність  покращення  на  території Арбузинської  селищної територіальної громади   забезпечення  населення водою в достатніх обсягах

5

Мета Програми

Покращення  на  території   Арбузинської селищної територіальної громади , забезпечення населення  водою в достатніх обсягах

6

Основні заходи програми

Попередження  забруднення  джерел питного  водопостачання,  забезпечення їх  відповідності  санітарно-гігієнічним вимогам,  підвищення  ефективності  та надійності  функціонування  систем водопостачання  за  рахунок  реалізації водоохоронних,  технічних,  санітарних заходів контролю за якістю   води, розвитку  систем  забору  та транспортування  води.

7

Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

8

Розробник Програми

Виконавчий комітет селищної ради

9

Відповідальний виконавець Програми

Відділ  архітектури містобудування, житлово- комунального господарства та благоустрою , КП

«  Вода -Ар»; КП « Господар»; КП» Воля»   

10

Учасники Програми

Виконавчий комітет селищної ради, відділ архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства, благоустрою    інші структурні підрозділи селищної ради, КП

«Вода - Ар»; КП» Господар»; КП « Воля».

11

Фінансове забезпечення

Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного,обласного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України

12

Загальний орієнтовний

обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми , тис. грн.

 (в межах щорічних кошторисних

призначень)

13

Контроль за реалізацію

Програми

Постійні  депутатські комісії  

 

 

 

Розділ 1.ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма «Питна вода»  на 2021-2023 роки  (далі – Програма) розроблена  відповідно до вимог Законів України « Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», « Про стратегічну екологічну оцінку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021року № 388-р» Питна вода України на 2022-2026 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 « Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки», стратегічної цілі : висока якість життя людини; оперативної цілі - забезпечення населення якісними послугами; завдання 2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та водовідведення Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 2, Стратегії сталого розвитку  Арбузинської селищної  об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки .

Програма визначає проблеми , мету, завдання, заходи та очікування щодо забезпечення  населення  Арбузинської  селищної  територіальної громади   якісним водопостачанням, забезпечення населення громади питною водою є однією з найбільш важливих проблем, розв’язати яку потрібно для збереження здоров’я, поліпшення умов проживання та підвищення рівня життя населення нашого регіону.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, установленого чинним законодавством України.

Розроблення Програми обумовлено :

-незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

-потенційною загрозою щодо ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, внаслідок низької якості питної води;

-незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів системного водопостачання;

-застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

-недостатнім використанням для питного водопостачання населення розвідних запасів та перспективних ресурсів підземних вод;

-обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення населення  питною водою.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей    бюджету   Арбузинської  селищної  ради, також з можливістю  залучення коштів  державного, обласного та інших  бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій.

Основними  джерелами  водопостачання  Арбузинської селищної територіальної громади  є  підземні та  поверхневі  водні джерела ,  що  використовується  для  господарсько, виробничо-технічного водопостачання і для забезпечення  водою населеного пункту. Загальна чисельність населення в громаді -10436 осіб.

Загальна протяжність водопроводів мережі водопостачання (комунальна власність)  -смт Арбузинка (КП « Вода-Ар») - 37,94 км; с. Агрономія ( КП « Господар» - 26,23 км; с. Воля ( КП «Воля ). Водопостачання забезпечують  три комунальні підприємства ", які обслуговують населенні пункти - смт. Арбузинка; с. Агрономія; с. Воля.

смт.Арбузинка КП « Вода –Ар» - 1550 приватних абонентів і 21 підприємство та установи.

с. Агрономія  КП « Господар» -350 приватних абонентів і 1 підприємство ДГ

« Агрономія»

с. Воля  КП « Воля» - 98 приватних абонентів.

 В громадських місцях населених пунктів Арбузинської селищної  ради  розташовані 91 колодязь  води.

 На території Арбузинської селищної ради є три артезіанські свердловини, одна з яких повністю вичерпала свій ресурс, максимальне місячне споживання води складає в смт. Арбузинка- 5550 м.куб. ; с. Агрономія- 2100 м.куб.; с. Воля. Однією з проблем є також недостатня кількість води. Для потреб громади води замало, одна з  свердловин повністю вичерпана.

Ще одна важлива проблема, яка стосується водопровідної мережі -  завершення терміну експлуатації цементно- асбестових і сталевих труб і  клапанів. Її необхідно замінити на нові.  Це призводить до аварій  -  проривів мережі, втрат води, низького тиску, відключення на період ремонтів.

Як зазначалося вище, водопостачання на території здійснюють  комунальні підприємство КП «Вода -АР», КП « Господар», КП « Воля». Відсутність інвестицій  та  оборотних  коштів  у  КП негативно впливає на технічний стан системи водозабезпечення  населених  пунктів  громади.  Протяжність  технічно зношених  водогонів  і  водопровідних  мереж,  що  потребують  термінової санації і заміни, складає  майже 35 % від загальної протяжності водогонів.

Актуальною  проблемою  для  комунальних  підприємств  залишається зменшення  відсотка  витоку та неврахованих  втрат  води. Однією  з  причин значних втрат води є наявність аварійних і старих мереж.

 

2.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання  доведення питної води до нормальних вимог, забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням.

Забезпечення населення водою в достатніх обсягах є однією з основних  проблем Арбузинської селищної ради, від розв’язання якої залежить, поліпшення  умов  діяльності  і  підвищення  рівня  життя  населення громади .

Підставою для розробки Програми стали результати опитування мешканців Арбузинської селищної ради, в рамках розробки Стратегії, щодо якості послуг з водопостачання.

Негативні  відгуки  мешканців  громади,  щодо  якості  послуги  із водопостачання обумовлені:

 • незадовільним  екологічним  станом  поверхневих  і  підземних  джерел  водопостачання;
 • незадовільним технічним станом  і зношеністю основних фондів систем  водопостачання.
 • застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах  водопостачання;
 • високою  енергоємністю  системи  водопостачання  ;
 • недостатнім  використанням  підземних  вод  для  водопостачання;
 • необхідністю  приведення  тарифів  на  послуги  з  водопостачання  у відповідність з фактичними витратами виробництва;
 • обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів,  необхідних для  розвитку,  утримання  в  належному  технічному  стані  та  експлуатації систем питного водопостачання .

 

     Проблему передбачається розв’язати шляхом :

 

Будівництва та реконструкції водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді з метою забезпечення жителів громади водопостачанням;

Упровадження станцій ( установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання ;

Будівництва та реконструкції водопровідних мереж;

Упровадження засобів комерційного обліку води;

Проведення системних щорічних заходів із поточного та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є покращання рівня забезпечення населення Арбузинської селищної територіальної громади водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів, підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення.  Підвищення ефективності та надійності роботи Комунальних підприємств , охорона та раціональне використання джерел водопостачання.

 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

 

Для  досягнення  цієї  мети  необхідно  вирішити  завдання  щодо попередження  забруднення  джерел    водопостачання,  забезпечення  їх відповідності  санітарно-гігієнічним  вимогам,  підвищення  ефективності  та надійності  функціонування  систем  водопостачання  за  рахунок  реалізації водоохоронних,  технічних,  санітарних  заходів  контролю  за  якістю   води,  розвитку  систем  забору,  транспортування    води,  а  також розвитку  нормативно-правової  бази  з  питань    водопостачання,   що  стимулює  економію   води,  у  тому  числі  за  рахунок підтримки  розвитку  як  на  державному,  так  і  на місцевому  рівнях,  сталого  функціонування  водопровідного  господарства  Арбузинської  селищної територіальної громади.

 

  Основними завданнями Програми є :

 

 Будівництво та реконструкції водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді, із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Упровадження станцій ( установок) доочищення питної води у системах водопостачання.

Будівництво, реконструкція та ремонт водопровідних мереж,очисних споруд,мереж водопостачання.

Упровадження засобів комерційного обліку води.

Проведення системних щорічних заходів із поточного та капітального ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж.

Виконувати ремонти комунальних колодязів та джерел  води.

Використати  в  роботі  комунальних  підприємств КП « Вода – Ар», КП

« Господар», КП « Воля» енергоефективних  та енергозберігаючих  технологій,  відповідного  обладнання  та   приладів контролю.

 

6. ОЧІКУВАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • реалізацію державної політики у сфері забезпечення водопостачання;
 • підвищення надійності та ефективності роботи системи водопостачання;
 • підвищення рівня якості послуг з водопостачання, що надаються  мешканцям Арбузинської селищної територіальної громади;
 • поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення водою;
 • охорону і раціональне використання джерел водопостачання та поступове їх відновлення;
 • зниження  витрат  матеріальних  і  енергетичних  ресурсів  у  процесі  водопостачання;
 • модернізацію інфраструктури населених пунктів;
 •  збільшити частку населення, яке має доступ до системи водо забезпечення;
 •  підвищити якість питної води.

 

7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, коштів місцевого  бюджету Арбузинської селищної ради та з інших джерел, незаборонених чинним законодавством , коштів, виділених на розв’язання соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми,у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Щорічно, при формуванні та внесенні змін до місцевого бюджету вносити пропозиції щодо фінансування заходів Програми.

 

8. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням цієї Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань   торгівельного і побутового обслуговування, житлово- комунального господарства, зв’язку, будівництва та транспорту Арбузинської селищної ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України „Про питну воду і питне водопостачання” та „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Контроль  за  використанням  коштів,  спрямованих  на  забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми є відділ архітектури, містобудування, житлово- комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету Арбузинської селищної ради.

Програма є необхідною для забезпечення  населення водою в достатніх обсягах. Доцільність заходів є обгрунтованими. Програма потребує  залучення коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

            Секретар селищної  ради                               Наталя ФЕДОРОВА                   

 

        

                                                                                                                Додаток 1

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми « Питна вода» на 2021- 2023 рік

№зп

                     Зміст заходу

Строки виконання

Відповідальні виконавці

1

Упорядкування статутних документів та сфер діяльності і обслуговування базових підприємств водопровідного господарства в зв’язку з  приєднанням сіл до Арбузинської селищної ради  

 

 

         2021

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання КП» Господар»; КП» Воля»

2

Вжиття заходів щодо інвентаризації і перевірки технічного стану діючих об’єктів водопостачання у зв’язку з передачею і зміною засновників

 

 

         2021

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання

3

Забезпечення стовідсоткового комерційного обліку видобутку та реалізації водопостачання і водовідведення

     

       2021

Арбузинська селищна рада,суб’єкти господарювання КП « Вода- Ар», КП « Господар», КП

« Воля»

4

Установлення Правил користування водозабірними спорудами, Правил приймання стічних вод та забезпечення утримання в належному стані зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.

 

 

 

2021- 2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

5

Розроблення і реалізація інвестиційних Програм у сфері водопровідно- каналізаційного господарства згідно з вимогами постанови НКРЕ КП від 14.09.2017 № 1131 « Про затвердження Порядку розроблення,погодження та затвердження інвестиційних Програм суб’єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення»

 

 

 

 

  2021-2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

6

Планування щорічних видатків місцевих бюджетів для надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у тому числі за рахунок поповнення статутних фондів

 

 

 

 2021-2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення КП « Вода-Ар», КП

« Господар», КП «Воля»

7

Участь у проектах міжнародної фінансової підтримки розвитку інфраструктури з метою залучення пільгових кредитів міжнародних фінансових організацій на розвиток і технічне переоснащення водопровідно- каналізаційного господарства

 

 

 

 2021-2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

8

Планування у межах наявного фінансування ресурсу видатків місцевих бюджетів для співфінансування проектів розвитку водопровідно- каналізаційного господарства, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,субвенцій та бюджетних Програм державного бюджету

 

 

 

 

   2021- 2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

9

Забезпечення моніторингу технічного стану системи централізованого водопостачання, фінансово- економічного стану та реформування підприємств у сфері водопостачання та водовідведення

 

 

2021-2023

Арбузинська селищна рада, суб’єкти господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

до програми

 

Програма «Питна вода»    на 2021 – 2023 роки

 1. Назва:  Програма «Питна вода» на 2021-2023 роки.
 2. Підстава для розроблення: є Закон України» Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України « Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №388-р « Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної Програми « Питна вода України»,обласна Програма « Питна вода Миколаївщини» на 2021-2025 роки.
 3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.
 4. Відповідальні за виконання: виконавчий комітет Арбузинської селищної ради.
 5. Мета: Метою Програми є покращання рівня забезпечення населення Арбузинської селищної ради водою нормативної  якості  в  межах  науково обґрунтованих нормативів (норм), підвищення ефективності та надійності роботи КП «Вода-Ар», КП «Господар», КП « Воля» та раціональне використання джерел водопостачання.
 6. Початок : 2021 рік, закінчення: 2023 рік.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього, грн

За роками виконання (грн)

2021

     2022

2023

Державний бюджет:

-

 

-

-

Обласний бюджет:

-

 

-

-

 • Місцевий бюджет

 

-

-

 

-

 • Позабюджетні кошти

 

 

 

 

 • - виготовлення проектно-кошторисної документації на проект Нове будівництво підвідного водогону до с. Новоселівка. с. Мар’янівка  розвідн. мережі питного водопроводу с. Новоселівка.с. Марянівка

600.000

тис.грн

 

    2022

 

 

 

 

 • - будівництво підвідного водогону до с. Новоселівка. с.Мар’янівка

   25000.00 тис.грн

 

 2022-2023

2023

-виготовлення проектно-кошторисної документації на  капітальний ремонт свердловини в с. Кавуни

300.000

 тис.грн

 

   

-буріння, облаштування, свердлови в с. Новокрасне с. Полянка

 

6000,00 тис.грн

 

 

 

 

 2023

-виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт свердловини в смт.  Арбузинка. вул. Шкільна

300.000 тис.грн

 

 

 2023

-будівництво  водопроводу в смт. Арбузинка по вул. Степов ,  вул.Садова,вул.Шкільна

600.000 тис грн

 

2022-2023

 

 

 

 

 

 

           

Загальні обсяги фінансування:  Примітка. Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів селищного бюджету орієнтовані і потребують коригування з урахуванням виконання дохідної частини селищного бюджету.

 

Секретар  селищної  ради                                                              Наталя ФЕДОРОВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь