ПРОГРАМА « ПИТНА ВОДА» на 2024-2026 роки

Дата: 08.02.2022 09:53
Кількість переглядів: 331

 

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 від  08 грудня   2023  № 5                                  ХХХV позачергової сесії 

смт. Арбузинка                                                   дев’ятого скликання

 

 

Про затвердження Програми «Про затвердження Програми «Питна вода» Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки»

 

         Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про   питну воду та питне водопостачання та водовідведення »,  розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 квітня 2021 року №388-р «Про схвалення Концепції  Загальнодержавної цільової  соціальної програми  «Питна вода  України на 2022-2026 роки», з метою забезпечення населення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення,  відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної  ради  від 29.11.2023 № 329 «Про затвердження  Програми «Питна вода» Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки»,  Арбузинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

      1.Погодити звіт про виконання Програми «Питна вода  на 2021-2023 роки».

 

2. Затвердити Програму « Питна вода» Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки».

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з    питань торгівельного і побутового обслуговування, житлово-комунального господарства, зв’язку, будівництва та транспорту.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Євгеній ТРАВЯНКО

Додаток 1

 

 

ПАСПОРТ

Програми « Питна вода»  Арбузинської селищної територіальної  громади на 2024-2026

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку, інвестицій  та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Головний розробник Програми

Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку, інвестицій  та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники Програми

 КП «Вода-АР», КП «Арбузинський ККП»

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку, інвестицій  та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

6.

Співвиконавці (учасники) Програми

КП «Вода-АР», КП «Арбузинський ККП»

7.

Термін реалізації Програми

2024-2026 роки

8.

Мета Програми

Забезпечення населення громади питною водою в необхідних обсягах та відповідної якості

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

 

25576,26

9.1

в тому числі:

- коштів  селищного бюджету;

- коштів державного бюджету;

- кошти інших джерел.

9296,26

13680,0

2500,0

 

10.

Очікувані результати виконання

Збільшення частки населення, що матиме доступ до системи централізованого водопостачання, покращення якості  питної води

11.

Ключові показники ефективності

Зменшення втрат води на 20%,

 

 

ПРОГРАМА

« Питна вода»  Арбузинської селищної  територіальної громади на 2024-2026 роки

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Питна вода» Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки розроблена відповідно до вимог Законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про стратегічну екологічну оцінку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 388-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми

«Питна вода України» на 2022-2026 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», стратегічної цілі 2. Висока якість життя людини; оперативної цілі 2.3. Забезпечення населення якісними послугами; завдання 2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та водовідведення Стратегії розвитку Миколаївської області на   період   до 2027 року включно, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 2.

Паспорт Програми наведено в додатку 1.

 

Розділ 2. СУЧАСНИЙ  СТАН ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

Програма Питна вода Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Забезпечення населення  територіальної громади  питною водою є однією з найбільш важливих проблем, розв’язати яку необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов проживання та підвищення рівня життя населення  громади.

Розроблення Програми обумовлено:

 • незадовільним екологічним станом підземних джерел водопостачання;
 • потенційною загрозою щодо ускладнення санітарноепідемічної ситуації в  внаслідок низької якості води;
 • незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання;
 • обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та систем водовідведення;
 • високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;
 • недостатнім використанням для питного водопостачання населення розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод;

 В громаді склалася складна ситуація з водопостачанням, три населені пункти забезпечені централізованим водопостачанням, з них Агрономія та с. Полянка  забезпечено питним водопостачанням від ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», смт Арбузинка забезпечується водою  з підземних свердловин.  Населення інших населених пунктів громади користуються водою з  громадських колодязів, яких налічується на території громади 69 од. та привізною питною водою. Підземні води, які добуваються на території  громади  головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових потреб населення. Вода, що подається населенню смт Арбузинка з підземних свердловин використовується без попереднього очищення  та  не відповідає вимогам національного стандарту України ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості». В результаті чого населення  для задоволення питних потреб користується привізною  водою, або водою з пляшок. Для доведення води до вимог стандарту необхідно впроваджувати відповідні додаткові заходи, Все це потребує немалих зусиль і додаткових інвестицій.

    Протяжність водопровідних мереж по  громаді  становить  70,37 км,  частина  з них перебуває в незадовільному технічному стані (с. Агрономія).      

Послуги по централізованому водопостачанню  надають  три комунальні підприємства  КП «Вода–АР», КП «Господар» та КП «Воля» Найбільший обсяг послуг надає комунальне підприємство  «Вода-АР»  Підприємство працює за дозволом на спеціальне водокористування від 26.07.2023 року № 142/МЛ/49д-23 виданий Державним агентством водних ресурсів.

На балансі підприємства знаходяться 4 свердловини з них 4 працюючих, 3 башти «Рожновського», які обслуговують 1650 абонентів та 19 організацій.

 Водозабезпечення здійснюється цілодобово з підземних джерел. Загальна довжина водогону складає 37,94 км. Середньооблікова чисельність персоналу комунального підприємства « Вода-АР»   станом на 01.10.2023 року  -  7 чоловік. 

   Водопостачання і водовідведення здійснюється цілодобово і безперебійно. Так, за 9 місяців 2023 р. Підприємством відпущено води населенню та організація 5,8 тис. м куб.

  Вартість послуги водопостачання  становить 14,30 грн/м³. Тариф затверджено рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної територіальної громади від 27.03.2020 року № 39.  На даний час  тариф не повному обсязі  покриває фактичну собівартість послуг, в зв’язку з підвищенням вартості енергоносіїв та інших складових тарифу.  Впродовж серпня – листопада 2023року  комунальне підприємство  проводить розрахунки з різниці в тарифах, яка відшкодовується з бюджету  селищної ради через невідповідність тарифів.

Для забезпечення населення громади очищеною питною водою функціонує  пункт доочистки води  розташований за адресою смт Арбузинка вул. Шевченка, 208 тариф на очищену питну воду становить 0,50 коп/ л

Послуги водопостачання с. Агрономія надає комунальне     підприємство  

« Господар» на балансі підприємства  знаходиться  26,23 км водопровідних мереж та  ємність для зберігання води. Питна вода подається 360 абонентам,   мешканці  села  забезпечені водою на 98%. КП «Воля» подає питну  воду  населенню с. Воля  послугами користуються   98 абонентів, що становить 100%.  Протяжність мереж по селу  - 6,2 км. Вода по вищезазначених населених пунктах закуповується  в  ВП ПАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та розподіляється по системах водопостачання  комунальними підприємствами.

Системою водовідведення забезпечена лише смт Арбузинка. Послуги по водовідведенню надає КП «Арбузинський ККП»  216 абонентам (населення) та 9 (організації), на балансі комунального підприємства знаходиться: 7км. каналізаційних мереж та очисні споруди «BIOTAL».  Тариф затверджено  рішенням виконавчого комітету №375 від «28.12.2021 в розмірі 44,72 грн/м та внесено зміни рішенням №100 від 28.04.2023 року. Частка  населення яке користується послугами водовідведення становить   9,8%. Системою водовідведення щороку відводиться близько 22 тис.м3 стічних вод з очищенням на очисних спорудах.

 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:

забезпечення населення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, розвиток систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів громади

 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ

І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ    ПРОБЛЕМИ

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог, забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням Проблему передбачається розв’язати шляхом:

будівництва та реконструкції водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони з метою забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням;

впровадження станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання.

Будівництва та реконструкції водопровідних мереж, мереж водовідведення.

 

Розділ 5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

 

Основними завданнями Програми є:

 

-будівництво та реконструкція водозабірних споруд, призначених для задоволення потреб споживачів у питній воді, із застосуванням новітніх технологій та обладнання, відповідно до встановленого режиму зон санітарної охорони;

 

 • впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

 

 •  капітальний ремонт  водопровідних мереж, очисних споруд, мереж водовідведення;

 

    Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2 до Програми.

 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ

 

Виконання Програми дасть змогу:

 

 • збільшити частку населення, що має доступ до систем централізованого водопостачання;
 • збільшити частку населення, що має доступ до систем централізованого водовідведення;
 • підвищити якість питної води;
 • впровадити на підприємствах централізованого водопостачання новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;
 • забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання відповідно до нормативних вимог;
 • зменшити втрати питної води.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3 до Програми.

 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок:   

 

         коштів   державного бюджету;

коштів місцевого бюджету;

коштів підприємств централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до інвестиційних програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

 грантів міжнародних організацій, кредитів, коштів міжнародних програм, благодійних внесків;

коштів, виділених на розв’язання соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС районів.

Орієнтовні обсяги фінансування   заходів   Програми   наведено   у додатку    4    до    Програми,    які    у    цінах     2023     року     становлять 25576,26 тис. гривень. Обсяги цих коштів підлягають щорічному уточненню.

 

Розділ 8. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ  ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Організацію та координацію виконання завдань і заходів Програми здійснює відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку, інвестицій  та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної ради

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію  селищної ради з питань  планування бюджету і фінансів, регуляторної політики та постійну комісію з питань  торгівельного і побутового обслуговування, житлово-комунального господарства, зв’язку, будівництва та транспорту.

Відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку, інвестицій  та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної  ради щороку звітує про хід виконання Програми на засіданні виконавчого комітету та сесії  Арбузинської селищної ради.

 

 
   
 

 

 

Додаток 2

до Порядку 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

Завдання

Зміст

заходів

Строк виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. Грн.

Очікуваний результат

2024рік

2025рік

 2026 рік

Всього

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Завдання (зазначаються для комплексних цільових програм)

 

Забезпечення населених пунктів  якісним централізованим водопостачанням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість свердловин,  які  планується розчистити (1од)   

Проведення робіт  по розчистці свердловини    с. Кавуни

2026

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

100,0

 

100,0

 

 Забезпечення водою с. Кавуни

2

Кількість свердловин,  які  планується розчистити (2од)

Проведення робіт  по розчистці свердловин смт Арбузинка вул Учительська 

2025-2026

КП «Вода-АР»

Місцевий бюджет

 

 

100,0

 

100

,0

 

200,0

 

Збільшення частки

населення, що має доступ

до систем централізованого

водопостачання (20 %)

3

Кількість свердловин,  які  планується реконструювати (1од)

Реконструкція існуючої свердловини

с. Мар’янівка

2025

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Місцевий бюджет

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

Забезпечення водою частини жителів  с. Мар’янівка

4

Кількість свердловин,  які  планується  збудувати

(1од)

Будівництво свердловини  с. Новоселівка для забору води для  Новоселівського ліцею та ДНЗ

2026

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Державний бюджет

Місцевий бюджет/

 

 

 

 

 

 

120,0

 

1080,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0

 

Забезпечення водою Новоселівського ліцею та ДНЗ

5

Водозабори (3од)

Упорядкування зони санітарної охорони джерел водопостачання

2024-2026

КП «Вода-АР»

Місцевий бюджет

100,0

 

100,0

 

100,0

 

300,0

 

Підвищення якості води

 

Доведення якості питної води до нормативних вимог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Впровадження пунктів  (10од.)доочищення  води

Впровадження станцій (установок) доочищення води в закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту

2024-2026

КП «Вода-АР» КНП «Арбузинська центральна лікарня», Відділ освіти, культури, молоді та спорту, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 Спонсорська допомога  благодійних організацій, інші джерела

500,0

 

750,0

 

1250,0

 

2530,0

 

Доведення якості води до вимог національних стандартів 

 

Реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Проведення

ремонту мережі   0,3 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Хліборобна в смт Арбузинка  

2024

КП «Вода-АР»

Місцевий бюджет

296,26

 

 

 

 

 

296,26

 

Збільшення частки

населення, що має доступ

до систем централізованого

водопостачання

8

Проведення

ремонту мережі   0,4 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці  Шевченка від будинку №1 до будинку №65 в смт Арбузинка

2025

КП «Вода-АР»

Місцевий бюджет

 

 

600,0

 

 

 

600,0

 

«-«

9

Проведення

ремонту мережі   3,0 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці    Садовій  від будинку №150 до будинку №201 в смт  Арбузинка

2025

КП «Вода-АР»

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

4000,0

 

 

 

500,0

 

 

 

4500,0

 

«-«

10

Проведення

ремонту мережі   3,0 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці    Степовій від будинку №153 до будинку 210

в смт  Арбузинка

2025

КП «Вода-АР»

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

4000,0

 

 

 

500,00

 

 

 

4500,0

 

«-«

11

Проведення

ремонту мережі   0,44 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці   Івана Франка в смт Арбузинка

2026

КП «Вода-АР»

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

 

500,0

 

 

150,0

 

650,0

 

«-«

12

Проведення

ремонту мережі   0,6 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по пров. Тихому смт Арбузинка

2026

КП «Вода-АР»

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

 

800,0

 

 

100,0

 

900,0

 

«-«

13

Проведення

ремонту мережі   1,0 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці   Шкільна від  буд.№1до будинку №70 в смт Арбузинка

2025

КП «Вода-АР»

Місцевий бюджет

1500,0

 

 

 

 

 

1500,0

 

«-«

14

Проведення

ремонту мережі  довжиною  1,2 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці    Набережній від  будинку №1до будинку №70  в смт Арбузинка

2026

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

1800,0

 

1800,0

 

«-«

15

Проведення

ремонту мережі довжиною   1,3 км

Капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці     Миру  в смт Арбузинка

2026

 

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

 

 

1800,0

 

 

 

150,0

 

 

1950,0

 

 

 

 

«-«

16

Проведення

ремонту мережі довжиною    2,6 км

Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Агрономія

2025-2026

КП  «Господар»

Державний бюджет, місцевий бюджет

 

 

1500,0

 

 

400,0

 

2000,0

 

 

3900,0

 

 

 

Зменшення втрат води

17

Встановлення насосів 2 од.- очисні споруди каналізації

Заміна насосів Grundfos SE1.80.80 15.4. 50D.B

2024-2026

КП «Арбузинський ККП»

Місцевий бюджет

150,0

 

150,0

 

 

 

300,0

 

Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд каналізації

18

Встановлення  насоса  на  насосній станції перекачки фекалій   

Заміна насоса дренажного

2025

КП «Арбузинський ККП»

Місцевий бюджет

 

 

80,0

 

 

 

80,0

 

Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд каналізації

19

Облаштування громадських шахтних колодязів

Поточний ремонт шахтних колодязів

2024-2026

Виконавчий комітет Арбузинської селищної ради

Місцевий бюджет

50,0

 

50,0

 

50,0

 

150,0

 

 

 

Всього по програмі

 

 

 

2596,26

 

13000,0

 

9980,0

 

25576,26

 

 

                                         

 

 

Секретар Арбузинської селищної ради                                              Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

                                                                                      

 

Додаток 3

до Порядку

 

 

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

 

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Виконання програми

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

2

3

4

5

6

7

 

І. Показники витрат

1

Роботи по розчистці існуючих свердловин

од.

3

 

1

2

2

Реконструкція існуючої свердловини

од

1

1

 

 

3

Будівництво свердловини с. Новоселівка

од

1

 

 

1

4

Упорядкування зон санітарної охорони джерел водопостачання

од

3

1

1

1

5

Впровадження пунктів доочистки води

од

10

2

3

5

6

Капітальний ремонт водопровідних мереж смт Арбузинка

км

11,24

1,3

6,4

3,54

 7

Капітальний ремонт водопровідних мереж с. Агрономія

км

2,6

 

1,0

1,6

 

ІІ. Показники продукту

1

Збільшення частки населення, що має доступ до системи централізованого водопостачання

%

30

5

5

20

 

ІІІ. Показники ефективності

1

Зменшення втрат  води

%

20

5

5

10

 

ІУ. Показники якості

1

Підвищення якості питної води  очищеної води до загальної кількості, яка подана всім споживачам)

     %

10

2

3

5

 

 

 

 

 Начальник відділу архітектури, містобудування,

 житлово-комунального господарства, благоустрою,

 соціально-економічного розвитку, інвестицій  та

 проєктування    виконавчого комітету

 Арбузинської селищної   ради                                                                                    Сергій ГОРБЕНКО                                         

                                                                                                       (підпис)                                                  

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми

І

2024 рік

2025 рік

2026 рік

1

2

3

4

 

5

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

2596,26

13000,0

9980,0

25576,26

державний бюджет

-

9500,0

4180,0

13680,0

селищний бюджет

2096,26

2750,0

4550,0

9296,26

кошти інших джерел

500,0

750,0

1250,0

2500,0

 

 

 

 

 

Начальник відділу архітектури, містобудування,

 житлово-комунального господарства, благоустрою,

 соціально-економічного розвитку, інвестицій  та

 проєктування    виконавчого комітету

 Арбузинської селищної   ради                                                                                  Сергій ГОРБЕНКО                                         

                                                                                                       (підпис)                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь