ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2022 РОКУ

Дата: 03.05.2022 16:43
Кількість переглядів: 876

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Арбузинської селищної ради № 6 від 24.12.202 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом І кварталу 2022 року, в процесі виконання бюджету, з урахуванням змін,   затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 21782,0 тис. грн, із них:

 по загальному фонду в цілому 21131,2 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  10522,7 тис.грн. та 10608,5 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 1968,1тис.грн. - дотації,  8640,4 тис.грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 96,9 %.

по спеціальному фонду   в цілому 650,8 тис.грн., власні доходи заплановані  в обсязі 645,8 тис.грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 364,8 %.

        За І квартал 2022 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 23589,4 тис. грн. (82,0 % призначень на І квартал 2022 року), з них: загальний фонд – 21297,8 тис грн..  (81,4 % ), спеціальний фонд – 2291,6 тис. грн. (97,8 %)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на І квартал 2022 року встановлений в розмірі 600,0 тис.грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Арбузинська територіальна громада базується на території Арбузинської селищної та Новокрасненської, Агрономійської, Кавунівської, Новоселівської сільських рад. До складу громади входять 10 населених пунктів, у тому числі   1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км.(ст.Кавуни), максимальна - 32 км.(с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км.кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10258 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1  % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  133 юридичних особи, 211 фізичних осіб-підприємців, 39 установ.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 7 поштових відділення.

 Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар» з підземних джерел, водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 36,5 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

До загального фонду селищного бюджету надійшло 20479,0 тис.грн., з них податки та збори 10008,4 тис.грн., офіційні трансферти 10470,6 тис.грн. (дотації 1968,1 тис.грн., субвенції 8502,5 тис.грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  96,9 відсотків.

За  І квартал 2021 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 10008,4 тис.грн., що становить 95,1 відсотків плану звітного періоду.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 92,1 відсотків;

- рентна плата за користування природних ресурсів – 99,4 відсотків;

- акцизний податок – 75,7 відсотків;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 94,2 відсотків;

- плата за землю – 122,2 відсотків;

- єдиний податок – 92,1 відсотків;

- адмінштрафи  – 133,2 відсотків;

- плата за надання адмінпослуг – 114,0 відсотків;

- державне  мито – 130,4 відсотків.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 59,0 відсотків.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 5910,8 тис.грн. цього податку, що становить 92,1 % затверджених призначень.

 

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

 

Назва податку

Затверджено на І квартал 2022 року,  тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2022 року, тис.грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізосіб із зарплати

5120,0

4285,0

83,7

72,5

Податок на доходи фізосіб із грошового забезпечення військовослужбовців

344,6

600,0

174,1

10,1

Податок на доходи фізосіб із доходів інших ніж зарплата

694,9

707,1

101,8

12,0

Податок на доходи фізосіб за результатами річного декларування

257,5

318,7

123,8

5,4

Разом

6417,0

5910,8

92,1

100,0

 

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 72,5 %. Виконання становить 83,7%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра»,   ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Невиконання обумовлене динамікою, щодо зменшення фонду оплати праці в зв`язку з введенням воєнного стану в Україні .

Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 12%. Виконання становить 101,8%.

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців займає третє місце в структурі надходжень -10,1%. Виконання надходжень цього податку становить 174,1 %, що пояснюється збільшенням розмірів грошового забезпечення військовослужбовців . Платники податку  Микол.ОВК, 5 ДПРЧ, ГУНП в Миколаївській області.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 5,4%. Виконання становить 123,8%.

  

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу,якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За І квартал 2022 року місцеві податки були виконані на 100,8% - до бюджету надійшло 3702,7 тис.грн..

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

 

Назва податку

Затверджено на І квартал 2022 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2022 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

3674,6

3702,7

100,8

100,0

- податок на нерухоме майно

135,9

128,0

94,2

3,4

- плата за землю

1050,7

1283,7

122,2

34,7

- транспортний податок

 

 

 

 

- єдиний податок

2488,0

2291,0

92,1

61,9

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 61,9 відсотки. Фактичні надходження єдиного податку у  І кварталі 2022 року складають 2291,0 тис. грн., що становить 92,1% від планових призначень.

 

Аналіз надходжень єдиного податку

 

Назва податку

Затверджено на І квартал 2022 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2022 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

298,3

92,7

31,0

4,1

Єдиний податок з фізичних осіб 

1019,7

1024,5

100,5

44,7

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1170,0

1173,8

100,3

51,2

Разом

2488,0

2291,0

92,8

100,0

 

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 51,2%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 44,7% від загального обсягу єдиного податку, або 1024,5 тис.грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2 –ої групи.

Платниками єдиного податку  3-ї групи забезпечено надходжень до бюджету в сумі 92,7 тис.грн.  Виконання по єдиному податку з юридичних осіб в становить 31%. Невиконання в зв`язку із зменшенням задекларованого доходу АГРОТЕХСЕРВІС Д.В.В.

 

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 34,7 %, або     1283,7 тис.грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 122,2 %.

 

Аналіз надходжень плати за землю

 

Назва податку

Затверджено на І квартал 2022 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2022 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

205,2

248,1

120,9

19,3

Орендна плата з юридичних осіб

763,0

857,6

112,4

66,8

Земельний податок з фізичних осіб  

12,6

60,5

480,0

4,7

Орендна плата з фізичних осіб

69,9

117,5

168,1

9,2

Разом

1050,7

1283,7

122,2

100,0

 

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 66,8%. Надходження становлять 857,6 тис.грн., виконання  112,4 %. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з юридичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 19,3%, виконання становить 120,9% від планових призначень І кварталу 2022 року , фактичні надходження склали 248,1 тис.  грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ , «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Орендна плата з фізичних осіб займає третє місце в структурі плати за землю 9,2%, виконання становить 168,1%.

Земельний податок з фізичних осіб займає останнє місце 4,7%. Фактичні надходження цього податку склали 60,5 тис. грн..

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за І квартал 2022 року склав 128,0 тис грн., з них: за житлову нерухомість – 0,4 тис.грн. (19,2 % виконання); за нежитлову нерухомість – 127,6 тис.грн. ( 95,4% виконання). Відсоток виконання по зазначеному джерелу за І квартал 2022 року склав 94,2 %.

Акцизний податок  при  плані 295,0 тис.грн. виконано в сумі 213,3 тис.грн., що становить 72,3 відсотки. В тому числі, акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконаний у розмірі 85,9 тис грн., що становить 69,2%.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) запланована у розмірі 0,2 тис грн. Надійшло 0,5 тис.грн. Платник - АТ «Укрзалізниця».

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 0,6 тис.грн. при запланованих 1,0 тис.грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На  І квартал 2022 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 29,2 тис.грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 57,1 тис.грн. (195,6% виконання).

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 100,2 тис.грн., надійшло 114,2 тис.грн., виконано на 113,9% .

По державному миту при плані 4,7 тис. грн. фактично надійшло 6,1 тис. грн. або 130,4%.

На І квартал 2022 року інші надходження загального фонду не планувались, фактичні надходження склали 2,0 тис.грн. (перерахування Арб. ЦРЛ КНП гарантійного внеску для участі в конкурсі на право оренди).

 

                         Міжбюджетні трансферти

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2022 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у І кварталі 2022 року становить 10470,6 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7516,5 тис.грн.;

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 1121,4 тис грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається  дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 116,7 тис грн., та дотація на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів в сумі 730,0 тис.грн..

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 986,0 тис.грн. в т.ч.:

 • субвенція з обласного бюджету на соцзахист 15,2 тис.грн.
 •  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 918,6 тис.грн.. на фінансування установ освіти, соцзахисту, здоров`я та культури;
 • субвенція з Новомарївського сільського бюджету в сумі 52,2 тис.грн. на фінансування установ  соцзахисту.

 

Спеціальний фонд

 

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2022 року становлять 2374,4 тис.грн., що становить 364,8 % від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 5,0 тис.,  виконання 5,8 тис.грн (117,6%)  в т.ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшов в сумі 4,8 тис.грн., виконано на 134,7% (платники податку Арб. ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ) ;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах. Крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 1,1 тис.грн., виконання становить 121,1% (платник податку Арб. ККП ).

          

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за І квартал 2022 року становлять 2268,7 тис грн., із них:

          плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 546,3 тис.грн., фактично  надійшло 243,2 тис.грн. (44,5%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів );

плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 15,1 тис грн. 

благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 1954,8 тис.грн. ( благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ критий модульний павільйон критого ринку суму 1800,0 тис.грн., меблі для відділу соціального захисту населення від ТОВ «АРТ-ПРОМ» на суму 68,5 тис.грн., а також продукти харчування для центру реабілітації, терцентру, медикаменти, предмети, матеріали, ігрові набори);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 99,5 тис грн, виконання становить 70,7 тис грн або 71,1%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 99,9 тис. грн.

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  І кварталі 2022 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням № 6 14 сесії Арбузинської селищної ради від 24.12.2021 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2022 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 97919,6 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 93614,6 тис грн;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 4305,0 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в І кварталі 2022 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 24.12.2021 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На І квартал 2022 року передбачено по загальному фонду 26433,5 тис. грн., виконання по видатках становить  21297,8 тис. грн., тобто 81,4% від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2022 року у розрізі економічної класифікації

 

Назва статей видатків

Передбачено на І квартал 2022 року з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за І квартал 2022 року, тис. грн.

Залишки плану на І квартал 2022 року відносно касових, тис.грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

14872.2

13041.0

1831.2

87.7

Нарахування на оплату праці

3305.7

3031.7

273.9

91.7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1051.8

329.6

722.2

31.3

Медикаменти

1.4

 

1.4

 

Продукти харчування

237.6

55.6

182.0

23.4

Оплата послуг (крім комунальних)

389.1

59.9

329.2

15.4

Видатки на відрядження

1.2

0.7

0.5

56.9

Оплата теплопостачання

485.1

485.1

 

100

Оплата водопостачання та водовідведення

71.9

43.1

28.9

59.9

Оплата електроенергії

1491.3

1249.6

239.3

83.8

Оплата природного газу

444.3

414.7

29.6

93.3

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

1217.0

466.0

751.0

38.3

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

34.4

33.0

1.4

96.0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2523.0

1888.3

423.3

83.2

Інші виплати населенню

236.6

131.7

104.9

55.7

Інші поточні видатки

71.0

67.9

3.0

95.7

Нерозподілені видатки

50000

 

 

 

Всього видатків

26433.5

21297.8

4921.9

80.6

 

На захищені статті за І квартал 2022 року витрачено – 20806,7 тис. грн. (97,7 % від загального фонду витрат за І квартал 2022 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 16072,7 тис грн.(75,5 % від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 55,6 тис грн. (0,3 %);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2658,5 тис грн. (12,5 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 33,0 тис грн.

- на соціальні виплати населенню – 131,7 тис грн. (0,6 %);

Фото без опису

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на І квартал 2022 року по державному управлінню касові видатки склали 2149,4 тис грн. при затверджених планах 2477,0 тис грн., що становить 86,8 %.

 

Загальний фонд

 

Органи місцевого самоврядування

          В цілому уточнений план за І квартал 2022 року виконано на 91,4 відсотка, при уточненому плані 1637,4 тис. грн., виконання становить 1497,3 тис. грн., в тому числі :                                                                                                                    

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 915,0 тис. грн. виконано 817,6   тис. грн., що становить  89,4 відсотків, в зв’язку з введенням воєнного стану та переведення частини посад на простой (оплата 2/3від обов’язкових виплат);

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 201,3 тис. грн. виконано 183,9 тис. грн., що становить 91,4 відсотків, відповідно виплачені заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 40,0 тис. грн., виконано 22,2  тис. грн., що становить 55,6 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 15,0 тис.грн. виконано 13,3 тис. грн., що становить 88,9 відсотків;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 300,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 2,6 тис. грн. виконано  2,3 тис. грн., що становить 88,1 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 110,0 тис. грн. виконано  107,6 тис. грн., що становить 97,8 відсотка, не довиконано 2,4 тис.грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 0,5 тис. грн. виконано  0,3 тис. грн., що становить 61,3 відсотка, не довиконано 0,2 тис.грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» виконано на 94,3%, що становить 50,0 тис грн. при плані 53,0 тис грн. (сплата штрафу та пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску Агрономійською сільською радою згідно рішення 0116102409 від 23.12.2021 року).

          Станом на 01.04.2022року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,5 тис.грн.(підписка періодичних видань).

 

 

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за І квартал 2022 року виконано на 77,0 відсотка, при уточненому плані 808,2 тис. грн., виконання становить 622,1 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 537,4 тис. грн. виконано 449,0 тис. грн., що становить  83,6 відсотка, недовиконання 88,4 тис. грн. за рахунок вакансій, лікарняних та переведення частини посад на простой (оплата 2/3від обов’язкових виплат);

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 118,7 тис. грн. виконано 98,6 тис. грн., що становить 83,1 відсотка,  недовиконання становить 20,1 тис.грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 3,8 тис. грн., виконання відсутнє;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 12,1 тис.грн. виконано 0,9 тис. грн., що становить 7,2 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 0,7 тис.грн. виконано 0,7 тис. грн., що становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 72,3 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано  0,4 тис. грн., що становить 35,7 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 61,7 тис. грн. виконання відсутнє, за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 0,5 тис. грн. виконано  0,2 тис. грн., що становить 47,4 відсотка, не довиконано 0,3 тис.грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          Станом на 01.04.2022року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,2 тис.грн.(підписка періодичних видань).

 

 

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

 

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 68,5 тис. грн., (благодійно отримано від ТОВ «АРТ-ПРОМ» меблі для прийому громадян та працівників відділу соціального захисту населення).

 

Інша діяльність у сфері державного управління

 

    У 2022 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Арбузинський трудовий архів сільських та селищних рад по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2022-2023 роки.

          Уточнений план за І квартал 2022 року виконано на 95,6 відсотків, при уточненому плані 31,4 тис. грн., виконання становить 30,0 тис. грн., в тому числі :                  - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 25,3 тис. грн. виконано 24,8 тис. грн., що становить  98,0 відсотка, недовиконання 0,5 тис. грн. в зв’язку економією бюджетних коштів;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 5,6 тис. грн. виконано 5,2 тис. грн., що становить 92,8 відсотків.

- по  КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,5тис. грн. касові видатки відсутні, в зв’язку з економією бюджетних коштів.

 

 

ОСВІТА

 

Загальний фонд                                                                                                                              

Призначення по галузі «Освіта» на І квартал 2022 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 16928,9 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 13792,9 тис грн. або 81,5%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 12036,7 тис грн. – виконання плану становить 89,5 % (у структурі видатків  на освіту займає 87,3%);
 • продукти харчування – 50,6 тис грн. – виконання плану становить 39,6%  (у структурі видатків  на освіту займає 0,4 %);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв –1614,9 тис грн. – виконання плану становить 66,1 % (у структурі видатків  на освіту займає 11,7 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв та забезпечити дітей шкільного та дошкільного віку продуктами харчування.

 

На фінансування дошкільної освіти на І квартал 2022 року планувалося 3270,2 тис грн.  (19,3 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 2707,0 тис грн. виконання становить 82,8 %, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 2142,3 тис.грн. виконано 1714,9  тис.грн., що становить 80,1 відсотків. Недовиконання в сумі 427,4 тис.грн. склалось за рахунок вакансій 6,25 шт.од. та переведення частини посад на простій (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати);

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 91,7 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,2 тис.грн., виконано 0,9  тис.грн. різниця склала 2,3 тис.грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 51,1 тис. грн., виконано 50,6 тис.грн., недовиконано 0,5 тис.грн., недовиконання за рахунок залишків продуктів харчування на початок року та карантином на початку року.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Полянський ДНЗ «Дзвіночок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 45,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 14,00 грн для сільських садків та 21,00 грн. для міських садків, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на І квартал 2022 року 19,0 тис.грн., виконання склало 9,9 тис.грн або 52,4  відсотка. Не виконання плану пов’язане з затримкою надання рахунків на оплату.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  53,8 тис.грн., виконання 29,1 тис.грн. або 54,1 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 279,0 тис.грн., виконано 279,0  тис.грн. або 100 відсотків.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 213,0 тис.грн., виконано 185,0 тис.грн. або на 86,8%. Недовиконання в сумі 28,0 тис.грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2022 року 34,5 тис.грн., виконання склало 2,6 тис.грн. або 7,5 відсотка (придбання вугілля та дров). Недовиконано 31,9 тис.грн., в зв’язку з карантином та введенням воєнного стану.

по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 3,0 тис грн. (навчання з охорони праці);

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  виконано на 81,4%, що становить 0,08 тис.грн. при уточненому плані 0,1 тис.грн. тис грн. (екологічний податок);

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за І квартал 2022 року планувалося 11844,4 тис. грн. (70,0 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 10228,4 тис грн. виконання становить 86,4 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 6161,1 тис. грн. виконано 5600,4 тис. грн., що становить 90,9 відсотків. (недовиконання в сумі 560,6 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів)

за рахунок власних коштів при уточненому плані 2010,6 тис.грн. виконано 1895,3 тис. грн., що становить 94,3 відсотки.

Станом на 01.04.2022 р. по школам утворилось 4,11 вакансії.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 93,4 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 100 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 20,0 тис.грн., виконано 7,9 тис.грн. різниця склала 12,1 тис.грн. за рахунок економії,

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 76,5 тис. грн., виконання відсутнє, в зв’язку з проведенням он-лайн - занять через карантин та воєнний стан.

Вартість одного діто-дня  харчування у загальноосвітніх закладах складає 25,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні - 1 – 4 класів – 10,00 грн., учні 5- 11 класів – 25,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   31,9 тис. грн., виконано 11,0 тис. грн., або 34,5 відсотків,  економія виникла в зв’язку з введенням воєнного стану, під час якого не надавалися послуги. 

По КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» – при уточненому  плані   0,5 тис. грн., виконання відсутнє через карантин.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  9,7 тис. грн., виконано 9,5 тис. грн., виконання складає 98,1 відсотків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 345,0 тис. грн., виконання 305,1 тис.грн., або 88,4 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 231,0 тис. грн.,  виконано 229,7 тис. грн.;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 1153,1 тис. грн., виконання склало 450,8  тис. грн. або 39,1 відсотків (придбання вугілля та дров), економія виникла в зв’язку з карантином та веденням воєнного стану.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

По КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2022 року уточнений план склав 438,5 тис. грн., виконання 12,2 тис.грн., що становить 2,8 відсотків. (недовиконання у зв’язку з введенням воєнного стану), придбано 10 вогнегасників для Агрономійської ЗОШ.

КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.04.2022 року уточнений план склав 206,0 тис.грн., виконання 2,3 тис.грн., недовиконання в сумі 203,7 тис.грн.  (поточний ремонт підлоги спортивної зали Агрономійської ЗОШ), оплачена перезарядка вогнегасників у Новокрасненській ЗОШ.

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 325,8 тис. грн. (1,9 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 233,5 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 265,8 тис. грн. виконання 190,7 тис. грн., або 71,8 %. Недовиконання обумовлене переведенням частини посад на простой (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати);

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  72,1 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,5 тис. грн., виконання відсутнє в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1,0 тис. грн., виконання становить 0,6 тис.грн. або 60,0 відсотків, оплата послуг за інтернет.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за  квартал 2022 року планувалося 474,3 тис. грн (2,8 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 401,9 тис грн. виконання становить 84,7 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 285,6 тис. грн. виконано 224,3 тис. грн., або 78,5 відсотків, економія виникла в зв’язку з переведенням персоналу в березні на простій 2/3 від окладу;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 84,4 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,3 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   0,9 тис. грн., виконання 0,4 тис.грн. оплата послуг за інтернет, недовиконання становить 44,4 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  109,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,2 тис.грн., виконання становить 0,1 тис.грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 15,4 тис. грн., виконання  15,0 тис.грн  або 97,1 відсотка, за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 165,2 тис. грн., що становить 89,7 % від уточненного плану 184,1 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 150,0 тис. грн. виконано 135,3 тис.грн. або 90,2 відсотка;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 90,6 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,8 тис. грн., виконання відсутнє в  зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   0,3 тис. грн., виконання відсутнє.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022  року   дебіторська заборгованість становить 3,4 тис. грн. (підписка періодичних видань). Кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 42,4 тис. грн., що становить 28,9 % від уточненного плану 146,8 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2023 роки» на І квартал 2022 року було заплановано видатки в сумі 145,0 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 145,0 тис. грн., виконано 42,4 тис. грн. або 29,3 відсотків (пальне та запчастини до автобусів), економія виникла в зв’язку з дистанційним навчанням та веденням воєнного стану;

 

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 1,8 тис. грн.. Використання відсутнє.

Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання відсутнє при уточненому плані 39,0 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок» (у зв’язку з відсутністю звернень).

 

Спеціальний фонд

 

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 232,1 тис грн. (43,5% від планових призначень) та були витрачені на придбання продуктів харчування для учнів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. Батьківської плати  надійшло менше, ніж очікувалось, у зв’язку з низькою відвідуваністю та карантином.

По галузі «Освіта» за рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на І квартал 2022 року склав 705,3 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 456,8 тис. грн. для придбання двох сушарок для рук – 20,0 тис. грн., семи принтерів-сканерів для початкових класів – 50,0 тис. грн., охоронної сигналізації «Ajax» - 8,0 тис. грн., одного пароконвектомату – 180,0 тис. грн., шести електром’ясорубок – 90,0 тис. грн., трьох протірочно - різальні машини – 94,8 тис. грн., двох морозильних камер – 14,0 тис. грн. Касові видатки становлять 56,2 тис. грн. (придбано сім принтерів-сканерів для початкових класів – 48,30 тис. грн., охоронну сигналізацію «Ajax» - 8,0 тис. грн. для Полянського ДНЗ «Дзвіночок»), економія виникла в зв’язку веденням воєнного стану, по КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів» 248,5 тис. грн. для придбання семи пакетів освітнього програмного забезпечення. Касові видатки не виконано в зв’язку з веденням воєнного стану.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  І квартал 2022 року становить 19,4  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 1,2 тис.  грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  49,6 тис. грн., дебіторська заборгованість за  І квартал 2022 року становить 55,7 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  І квартал 2022 року становить 3,2  тис.грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на І квартал 2022 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 2197,3 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 1564,2 тис грн. або 71,2%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки на І квартал 2022 року заплановані в сумі 1365,4 тис.грн., касові видатки склали 925,5 тис.грн. або 67,8 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані 10,2 тис.грн., виконано 10,2 тис.грн., або 100 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 42,0 тис.грн., виконано 14,5 тис.грн., виконання складає 34,5 відсотків. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт виконаних робіт на оплату водопостачання та акт наданих послуг на оплату водовідведення  за березень, оплата яких здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 499,2 тис.грн., виконання 411,9 тис.грн. або 82,5%. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акти наданих послуг на оплату розподілу електроенергії та послуг з перетікання реактивної електроенергії  за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані І кварталу 2022 року 308,4 тис.грн., виконано 222,1 тис.грн. (72,0 %). Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт наданих послуг  на оплату розподілу природного газу за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 505,6 тис.грн., виконання склало 266,8 тис.грн. або 52,8 % (придбання вугілля). Недовиконання за рахунок відсутності вугілля на складі. Надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду.

 

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 1 квартал 2022 року  831,9 тис.грн. виконано 638,8  тис. грн., що становить 76,8 відсотка, або менше на   193,1 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 1 квартал  2022 року 302,5 тис. грн., виконання становить 302,5 тис. грн., що становить 99,99 відсотка, або менше на 1,7 тис. грн.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 1  квартал 2022 року 76,6 тис. грн., виконання становить 75,5 тис. грн., що становить  98,6 відсотка, або менше на  1,1 тис. грн. (залишок за рахунок  потреби коштів запланованих на 1 кв. 2022 р.).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 13,8 тис. грн., виконання становить 13,2 тис. грн., що становить майже 95,8 відсотків або менше на 0,6 тис. грн., кошти передбачені на придбання пального для автомобіля швидкої допомоги.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 20,8 тис. грн., виконання становить 19,6 тис. грн., що становить 94,2 відсотків, або менше на 1,1 тис. грн.

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на 1 квартал 2022р. 24,7 тис. грн. виконання становить 15,0 тис. грн., що складає 60,7  відсотків, або менше на 9,7 тис. грн., (економія в зв’язку з тим, що рахунки на оплату надаються на початку місяця після звітного).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 1 квартал 2022 року 354,6 тис. грн., виконання становить 190,5 тис. грн., тобто 53,7 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  0,6 тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  137,9 тис. грн. (не надано акти наданих послуг на оплату розподілу електроенергії та послуг з перетікання реактивної електроенергії  за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним);

- природний газ (КЕКВ 2274) 43,0 тис. грн. (не надано акт наданих послуг  на оплату розподілу природного газу за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.)

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  9,0 тис. грн. (недовиконання за рахунок відсутності вугілля на складі)

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 1 квартал 2022р. 38,9 тис. грн. виконано 22,5 тис. грн., тобто 57,8 відсотків недовиконання планових показників.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Видатки  на І квартал 2022 року виконано на 80,1 відсотків при уточненому плані 2302,8 тис.грн. виконання становить 1844,4 тис.грн. в тому числі:

 

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 0,9 тис.грн. виконання становить 0,1 тис.грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів.

 

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 54,2 тис.грн. виконання становить 22,0 тис.грн., в зв’язку з припиненням послуг через введення воєнного стану.

 

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 12,5 тис.грн. виконання становить 1,6 тис.грн., в зв’язку з припиненням послуг через введення воєнного стану.

 

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

       

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 74,5 тис.грн. виконання становить 62,8 тис.грн., фінансування проведено згідно проведених розрахунків.

 

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 2,0 тис.грн. виконання становить 1,8 тис.грн.

 

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

 

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 0,4 тис.грн. виконання становить 0,3 тис.грн.

 

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

 

         На І квартал 2022 року при уточненому плані 46,5 тис.грн. виконання становить 19,1 тис.грн., недовиконання становить 27,3 тис.грн., в зв’язку зі смертю отримувачів.

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

 

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади Арбузинської селищної ради на І квартал 2022 року на проведення громадських робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було заплановано видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 1,2 тис грн. До громадських робіт було  залучено 1 чол. Касові видатки по оплаті праці з нарахуваннями склали 1,1 тис грн., (90,5 % від запланованих).

 

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

 

       В бюджеті селищної ради на І квартал 2022 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 40,0 тис грн. виконання склало 20,0 тис.грн. або 50% по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

- Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2023 роки «Турбота» для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 4,0 тис.грн., виконання становить 4,0 тис.грн або 100,0% (допомогу отримали 4 особи-безробітні); для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 12,0 тис.грн. використання відсутнє, в зв’язку відсутністю звернень.

Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 24,0 тис.грн. та виплачено 16,0 тис.грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 4 особи).

Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2022року немає.

 

            В 2022 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

 

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1054,8 тис.грн. виконано 959,1 тис.грн., що становить 90,9 відсотків. Недовиконання в сумі 95,7 тис.грн. спричинене перенесенням строків відпусток, лікарняних;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 90,1 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,0 тис.грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 1,2 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 10,0 тис. грн., виконано 5,0 тис.грн., недовиконано 5,0 тис.грн. за рахунок залишку продуктів харчування на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   18,0 тис.грн., виконано 6,0 тис.грн., або 33,1 відсотка. Недовиконання становить 12,0 тис.грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  2,0 тис.грн., виконано 1,5 тис.грн., виконання складає 75 відсотків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 280,5 тис.грн., виконання склало 200,7 тис.грн. або 71,6 відсотків за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані І кварталу 2022 року 0,3 тис.грн.,  виконання відсутнє;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2022 року 3,8 тис.грн., виконання склало 3,2  тис.грн. або 86,2 відсотків (придбання вугілля). Недовиконання зумовлене залишками вугілля на початок року.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022року відсутня.

 

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022року становить 0,5 тис.грн. (підписка періодичних видань).

 

 

Спеціальний фонд

 

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 0,2 тис грн. та були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 3,6 тис.грн.

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 67,5 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 47,9 тис.грн, предмети, матеріали та обладнання – 15,2 тис.грн., медикаменти – 2,7 тис.грн., техобслуговування системи очищення води – 1,7 тис.грн.).

 Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022року відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,5 тис.грн.

 

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

 

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 233,3 тис.грн. виконано 168,0 тис.грн., що становить 72,0 відсотків. Недовиконання в сумі 65,3 тис.грн. спричинене переведенням посад на простой (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 69,1 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,5 тис.грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 0,2 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   4,6 тис.грн., виконано 3,8 тис.грн., або 83,3 відсотка. Недовиконання становить 0,8 тис.грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  2,5 тис.грн., виконано 0,1 тис.грн., виконання складає 4,7 відсотків. Недовиконання в сумі 2,4 тис.грн. виникло в зв’язку з припиненням діяльності закладу внаслідок воєнних дій.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 16,9 тис.грн., виконано 4,3 тис.грн або 25,6 відсотка.  Недовиконання в сумі 12,6 тис.грн. виникло в зв’язку з припиненням діяльності закладу в наслідок воєнних дій.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2022 року 19,9 тис.грн., виконання склало 6,3  тис.грн. або 31,5 відсотків. Недовиконання в сумі 13,6 тис.грн. виникло в зв’язку з припиненням діяльності закладу в наслідок воєнних дій.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» виконано на 100%, що становить 17,9 тис грн. (сплата штрафу та пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску згідно рішення 0116152409 від 23.12.2021 року).

Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 12,1 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2022року відсутня.

 

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 66,0 тис.грн. виконано 56,7 тис.грн., або 85,9 %, в зв’язку з переведенням посади бухгалтера на 0,25 ставки;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 85,9 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,2 тис.грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   0,5 тис.грн., виконання відсутнє, за рахунок економії.

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 10,1 тис. грн. виконання становить 3,9 тис.грн., або 38,5відсотків;

 

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

         

Призначення на утримання закладів культури на І квартал 2022 року затверджено по загальному фонду в сумі 963,8 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 447,5 тис.грн. або 46,4 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 340,3 тис.грн.
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 511,3 тис.грн. або 53 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 422,6 тис.грн. (82,7 %);
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 5,1 тис.грн. або 0,5 % від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання відсутнє. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на І квартал 2022 року склали 340,3 тис грн. або 76,1% до затверджених призначень недовиконання становить 107,2 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 318,3 тис. грн. виконано 228,1 тис. грн., що становить  71,7 відсотків, спричинене переведенням посад на простой (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати) ;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 70,0 тис. грн. виконано 55,9 тис. грн., що становить  79,8 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 10,2 тис. грн. виконання склало 9,4 тис.грн., або 91,7 %,  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,9 тис. грн. виконано 1,9 тис. грн., що становить  48,9 відсотків, в зв’язку з економією;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 45,0 тис. грн. виконання  стовідсоткове;

Станом на 01.04.2022  року   дебіторська заборгованість становить 9,4 тис. грн. (підписка періодичних видань).

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на І квартал 2022 року склали 422,6 тис грн. або 82,7% до затверджених призначень недовиконання становить 88,6 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 407,0 тис. грн. виконано 333,2 тис. грн., що становить  81,9 відсотків, недовиконання спричинене переведенням посад на простой (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 89,5 тис. грн. виконано 76,5 тис. грн., що становить  85,5 відсотка, недовиконання 13,0 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 0,1 тис. грн. виконання відсутнє  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 2,7 тис. грн. виконано 1,8 тис. грн., що становить  66,7 відсотків, тобто недовиконано план на 0,9 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 11,1 тис. грн. виконання  100 відсотків;

Станом на 01.04.2022року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи відсутні, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 5,1 тис. грн. виконання відсутнє через введення воєнного стану;   

           

Станом на 01.04.2022року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

        

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

 

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на І квартал 2022 року затверджено по загальному фонду в сумі 403,9 тис. грн., з яких на:

 • утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл351,9 тис  грн. або 87,1 % в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 312,9 тис.грн. (98,5%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 285,0 тис.грн. виконано 250,9 тис.грн., або 88,1 відсотка, недовиконання спричинене переведенням посад на простой (оплата 2/3 від мінімальної заробітної плати);.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 65,0 тис.грн. виконано 61,4 тис.грн. або 94,4 відсотка відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 1,0 тис.грн. використання відсутнє.

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконано 0,6 тис. грн., що становить  66,7 відсотків, тобто недовиконано план на 0,3 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів.   

 

 • утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 48,2 тис грн. або 11,9 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 20,6 тис.грн. (42,7 %). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 39,0 тис. грн. виконано 16,3 тис. грн., або 41,7 відсотків, через вакансію робітника стадіону.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 8,6 тис.грн. виконано 4,3 тис.грн. або 50 відсотків.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при уточненому плані 0,6 тис.грн., виконання відсутнє.

 • проведення фізкультурно-масових заходів – 3,8 тис грн. або 0,9 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання відсутнє. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

За рахунок вищезазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.04.2022 року немає.

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

 

На І квартал 2022 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 669,7 тис. грн., касові видатки склали 615,8 тис. грн. або 91,9%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 141,6 тис.грн., касові видатки виконані стовідсотково, в т.ч.:

 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 141,6 тис.грн., виконано на100%  (надання фінансової підтримки КП «Господар» на погашення заборгованості по оплаті за водопостачання перед ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом»).


          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 528,1 тис.грн., касові видатки виконані на суму 474,1 тис грн. або 89,8%, в т.ч.:

 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 6,0 тис.грн., касові видатки відсутні;
 • КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 13,4 тис., касові видатки становлять 7,3 тис.грн. (54,7 % ), (охоронна сигналізація);
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 320,0 тис.грн, фактично витрачено – 381,8 тис.грн. (88,1 %) – вуличне освітлення;
 • По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на І квартал 2022 року 4,6 тис.грн., виконання склало 2,5 тис.грн. або 54,3 відсотків (вивезення сміття згідно укладених договорів). Недовиконання в сумі 2,1 тис.грн. виникло за рахунок економії.
 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 184,1 тис.грн., виконано на 99,1%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.04.2022року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Спеціальний фонд

 

    КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 1800,0 тис.грн. благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ критого модульного павільйону для селищного ринку.

 

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

 

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на І квартал 2022 року передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 15,0 тис.грн., касові видатки відсутні (придбання бензину, миючих та дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів, господарських товарів), по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 5,0 тис.грн. виконання відсутнє.

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на І квартал 2022 року передбачені видатки по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2022 рік» були передбачені видатки в сумі 15,0 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на обласний збірний пункт у м.Миколаїв. Касові видатки відсутні.

 

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на І квартал 2022 року передбачені видатки відповідно до:

- «Програми  територіальної оборони Арбузинської селищної ради на 2022-2026 роки» по КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” були передбачені видатки в сумі 205,0 тис грн.  на придбання спеціального одягу, паливно-мастильних матеріалів, господарчих товарів та миючих засобів для військовослужбовців тероборони касові видатки склали 128,7 тис.грн., по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” були передбачені видатки в сумі 100,0 тис грн.  на придбання продуктів харчування для організації харчування бійців батальйону територіальної оборони в Первомайському районі Миколаївської області, касові видатки відсутні, планується використати в квітні місяці.

- Програми  «Про забезпечення громадського порядку та безпеки на території Арбузинської селищної територіальної громади на 2022-2026 роки» по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки в сумі 150,0 тис грн.  на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для Громадського формуваня з охорони правопорядку «Щит» смт Арбузинка,  касові видатки становлять 105,9 тис.грн. або 70,6%.

 

Спеціальний фонд

 

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на І квартал 2022 року по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  касові видатки в сумі 54,9 тис.грн. (благодійно отримані півмаски фільтрувальні TFM 220 від Первомаської РДА).

 

КПКВК 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів заплановано 5,0 тис грн., виконання відсутнє, в зв’язку з несприятливими погодними умовами (планувалося придбання рідкісних саджанців).

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1693,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2022 р. - 697,3 тис.грн.).

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку склав – 1693,0 тис.грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд )

На І квартал 2022 року заплановані видатки по:

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 8,0 тис.грн. на придбання охоронної сигналізації «Ajax» для Полянського ДНЗ «Дзвіночок».

КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 448,8 тис.грн. , касові видатки склали 48,3 тис.грн. (придбано 7 ноутбуків для проведення онлайн навчань), по  КЕКВ 3160 „Придбання землі та нематеріальних активів” на суму  248,5 тис.грн. кошти планувались на придбання дидактичного мультимедійного контенту для початкових класів КМ МЕДІА EDPROFI, виконання відсутнє.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” план на І квартал 2022 року – 987,7 тис.грн., виконання відсутнє. Планується капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

                

      V. ФІНАНСУВАННЯ

 

Станом на 01.01.2022року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 5352,4 тис.грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 2244,3 тис грн.            

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету – 2927,7 тис.грн.

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 39,0 тис.грн.

Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 141,5 тис.грн.

Оборотний залишок становить 600,000 тис грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2022 року  - 2340,5 тис.грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 122,7 тис грн

Бюджет розвитку – 2071,5 тис грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 146,3  тис.грн.

Протягом І кварталу 2022 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2022 року по загальному фонду в сумі 1680,8 тис. грн., із них за рахунок:

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 39,0 тис грн. (направлені інші видатки);

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1641,8 тис грн. (із них направлені на капітальні видатки – 697,3 тис грн., інші видатки – 944,5 тис грн.)

 

         Підводячи підсумки виконання бюджету за І квартал 2022 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 95,1 %, по спеціальному 364,8 % від запланованих. За І квартал 2022 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 6000,00 грн. Заборгованості станом на 01.04.2022 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

В.о.начальника відділу фінансів                         Світлана ЗАДОРОЖНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь