ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

Дата: 01.02.2023 15:12
Кількість переглядів: 1666

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 ЗА  2022 РІК

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням №6 XIV чергової сесії дев`ятого скликання Арбузинської селищної ради від 24.12.2021 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом 2022 року, в процесі виконання бюджету, після внесення змін рішеннями сесій та рішеннями виконкому Арбузинської селищної ради №8 від 03.02.2022 року, №2 від 18.02.2022 року, №82 від 15.03.2022, №91 від 23.03.2022 року, №100 від 12.04.2022 року, №110 від 22.04.2022 року, №121 від 10.05.2022 року, №132 від 27.05.2022 року, №1 від 28.06.2022 року, №156 від 08.07.2022 року, №167 від 29.07.2022 року, №1 від 12.08.2022 року, №197 від 09.09.2022 року, №208 від 27.09.2022 року, №1 від 12.10.2022 року, №1 від 15.11.2022 року, №7 від 06.12.2022 року, №4 від 20.12.2022 року, №1 від 28.12.2022 року «Про внесення змін до  бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік», затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 92147,2 тис. грн., із них:

 по загальному фонду в цілому 89535,2 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  50402,6 тис. грн. та 39132,5 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 5790,9 тис. грн. - дотації,  33341,6 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 105,4 %.

по спеціальному фонду   в цілому 2612,1 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 130,0%.

 • дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 2606,5 тис. грн.;
 • дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 2989,5 тис. грн.

Загальний обсяг видатків затверджений на 2022 рік (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням субвенцій та дотацій) становить 97743,2 тис. грн.:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 93303,7 тис. грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 4439,6 тис. грн.

         За  2022 рік селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 92247,7 тис. грн. (94,4 % призначень  2022 року), з них: загальний фонд – 87307,5 тис. грн. (93,6 % ), спеціальний фонд – 4940,2 тис. грн. (111,3 %).

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2022 рік встановлений в розмірі 600,0 тис. грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Арбузинська територіальна громада базується на території Арбузинської селищної, Новокрасненської, Агрономійської, Кавунівської, Новоселівської сільських рад. До складу громади входять 10 населених пунктів, у тому числі   1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприяє розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10258 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1  % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  174 юридичних особи, 207 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:                       АП ПП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра», ФГ «Полянка», ФГ «Джерело», ФГ «Ларіне», ТОВ «Агрофірма «Вісла», ДП ДГ «Агрономія» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 60 магазинів, 9 аптек, 7 поштових відділення.

 Водопостачання здійснюється КП «Вода–Ар» з підземних джерел та КП «Господар». Водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 36,5 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

До загального фонду селищного бюджету надійшло 94350,6 тис. грн., з них податки, збори та інші платежі 55375,5 тис. грн., офіційні трансферти 38975,1 тис. грн. (дотації  5790,9 тис. грн., субвенції 33184,2 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  105,4 відсотків. Протягом 2022 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 55375,5 тис. грн., що становить 109,9 відсотків плану звітного періоду та на 10,8% більше рівня аналогічного періоду 2021 року.

 По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 109,5 відсотків;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 100,6 відсотків;

- акцизний податок –  122,6 відсотків;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 128,9 відсотків;

- плата за землю – 120,9 відсотків;

- єдиний податок –  104,2 відсотків;

- адміністративні штрафи  – 107,0 відсотків;

- плата за надання адміністративних послуг –  108,4 відсотків;

- державне  мито – 113,3 відсотків.

Базовим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 63,9 відсотків.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 35360,8 тис. грн. цього податку, що становить 109,5 % затверджених призначень. Надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 6168,0 тис. грн, або на 21,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

Назва податку

Затверджено на  2022  рік,  тис. грн.

Фактичні надходження  2022  року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізичних осіб із зарплати

17894,1

 

18828,4

105,2

53,2

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців

7906,0

8095,5

102,4

22,9

Податок на доходи фізичних осіб із доходів інших ніж зарплата

5690,0

7557,2

132,8

21,4

Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування

805,9

879,1

109,1

2,5

Разом

32296,0

35360,2

109,5

100,0

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 53,2 %. Виконання становить 105,2%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра»,   ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року надходження збільшилися на 636,9 тис. грн., або на 3,5%.

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців займає друге місце в структурі надходжень – 22,9%.

 Надходження податку становить 8095,5 тис. грн., або  102,4% до планових показників 2022 року , та майже в шість разів більше порівняно з 2021 роком.

Значний приріст пояснюється збільшенням кількості  військовослужбовців та розмірів грошового забезпечення військовослужбовців. Платники податку  Миколаївський ОТЦК, 5 ДПРЧ, ГУНП в Миколаївській області.

Третє місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 21,4%. Виконання становить 132,8%.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи –2,5%. Виконання становить 109,1%.

  

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок та єдиний податок. За  2022 рік місцеві податки були виконані на 110,2%,  до бюджету надійшло 18523,6 тис. грн..

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку

Затверджено на 2022  рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2022  року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

16803,1

18523,6

110,2

100,0

- податок на нерухоме майно

981,4

1264,7

128,9

6,8

- плата за землю

4627,3

5593,9

120,9

30,2

- єдиний податок

11194,4

11665,0

104,2

63,0

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 63,0 відсотки. Фактичні надходження єдиного податку у   2022 році становлять 11665,0 тис. грн., що становить 104,2% від планових призначень, та на 2,2% менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

 

 

Аналіз надходжень єдиного податку

 

Назва податку

Затверджено на  2022  рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2022 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

359,0

336,7

93,8

2,9

Єдиний податок з фізичних осіб 

3166,5

3197,3

101,0

27,4

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогоспо-дарського товаро-виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

7668,9

8131,0

106,0

69,7

Разом

11194,4

11665,0

104,2

100,0

 

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 69,7%. Протягом 2022 року до загального фонду надійшло – 8131,0 тис. грн, що на 309,3 тис. грн. менше надходжень минулого року. Планові показники виконано на 106%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 27,4% від загального обсягу єдиного податку, або 3197,3 тис. грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2  групи.

Платниками єдиного податку  3-ї групи забезпечено надходжень до бюджету в сумі 336,7 тис. грн.  Виконання по єдиному податку з юридичних осіб  становить 93,8%. Невиконання в зв`язку із зменшенням задекларованого доходу АГРОТЕХСЕРВІС Д.В.В.

 

Друге місце в структурі місцевих податків займає плата за землю – 30,2%, або     5593,9 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 120,9 %, та менше минулорічних надходжень на 297,8 тис. грн.

 

 

 

Аналіз надходжень плати за землю

Назва податку

Затверджено на  2022  рік, тис. грн.

Фактичні надходження  2022 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

915,1

1486,7

162,5

26,6

Орендна плата з юридичних осіб

2163,6

2256,4

104,3

40,3

Земельний податок з фізичних осіб  

1238,8

1475,6

119,1

26,4

Орендна плата з фізичних осіб

309,8

375,2

121,1

6,7

Разом

4627,3

5593,9

120,9

100,0

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 40,3%. Надходження становлять 2256,4 тис. грн., виконання  104,3%, та на 2,5 % менше надходжень аналогічного періоду 2021 року. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з юридичних осіб займає друге місце 26,6%. Фактичні надходження цього податку склали 1486,7 тис. грн., виконання 162,5%, та більше минулорічних надходжень майже в два рази. Перевиконання та збільшення надходжень пов’язано із сплатою податкового боргу минулого року ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Земельний податок з фізичних осіб займає третє місце в структурі плати за землю 26,4%, виконання становить 119,1% від планових призначень  2022 року , фактичні надходження склали 1475,6 тис. грн.

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 6,7%, виконання становить  121,1%, та менше надходжень минулого року на 627,2 тис. грн. Зменшення надходжень  пов’язано  із сплатою в 2021 році Юрченком О.О авансового платежу  за майбутній період.

 

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за  2022 рік склав 1264,7 тис грн. (128,6% виконання), з них: за житлову нерухомість – 4,2 тис. грн. ; за нежитлову нерухомість – 1260,5 тис. грн..

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 179,3 тис. грн., або на 16,5%.

Протягом 2022 року до бюджету надійшло акцизного податку – 1101,9 тис. грн., або 117,9% до річного плану, в т. ч.:

акцизного податку з виробленого в Україні пального – 41,7 тис. грн., що на 106,0 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року;

акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 234,6 тис. грн., що на 267,1 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року;

акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизними товарами – 825,6 тис. грн., що на 373,4 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року.

Зменшення надходжень від акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пов`язано з введеням в дію Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення на період дії воєнного стану», яким тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистиляторів та скрапленого газу встановлено ставки акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів.

Рентна плата за  використання інших природних ресурсів  запланована у розмірі 25,7 тис. грн. надійшло 25,9 тис. грн. (виконання 100,6%). Платник - АТ «Укрзалізниця», ДП «Вознесенське лісове господарство», «Вода-Ар».

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 3,3 тис. грн. при запланованих 3,2 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також  джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження, які в сукупній сумі надходжень зо загального фонду (без урахування трансфертів) складають 0,7%, та становлять 363,2 тис. грн..

На   2022 рік заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 60,0 тис. грн.. Фактично до місцевого бюджету надійшло 60,5 тис. грн. (100,9% виконання).

Плата за надання адміністративних послуг  планувалась у розмірі 220,8 тис. грн., надійшло 239,4 тис. грн., виконано на 108,4%, та менше  на 364,9 тис. грн. від надходжень 2021 року. Це пов`язано із обмеженням роботи Центрів надання адміністративних послуг під час дії воєнного стану.

По державному миту при плані 12,3 тис. грн. фактично надійшло 13,9 тис. грн. або 113,3%.

На 2022 рік інші надходження загального фонду планувались в сумі 46,0 тис. грн., фактичні надходження склали 46,1 тис. грн. (перерахування КНП «Арбузинська ЦЛ» гарантійного внеску для участі в конкурсі на право оренди в сумі 2,6 тис. грн., повернення коштів минулого року Відділу ОКМС Арбузинської селищної ради в сумі 43,5 тис. грн.).

 

Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2022 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до селищного бюджету у 2022 році враховано  в сумі 29 млн. 284,7 тис. грн.,  у тому числі:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 29 млн. 284,7 тис грн.;

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 4 млн. 485,5 тис. грн. 

З Миколаївського обласного бюджету отримано:

Інші субвенції з Миколаївського обласного бюджету (надання пільг та допомог, відшкодування та компенсація витрат згідно комплексної програми «Турбота»)  надійшли в сумі 56,9 тис грн.

З Миколаївського обласного бюджету також передається додаткова дотація:

- на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 467,2 тис. грн.

- на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету у сумі 838,2 тис. грн.

Крім того, до селищного бюджету було отримано інші субвенції з:

- Благодатненського сільського бюджету в сумі 3 млн.768,2 тис. грн. на фінансування Комплексної програми «Здоров'я нації на 2022-2024 роки»;  Комплексної програми «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2021-2023 роки»; Дитячу музичну школу; Арбузинську централізовану бібліотечну систему; Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Об`єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

- Братського селищного бюджету в сумі 22,370 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

- Новомар`ївського сільського бюджету в сумі 52,131 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

 

Спеціальний фонд

 Надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за 2022 рік становлять 3395,7 тис. грн., що становить 130,0 % від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 22,8 тис.,  виконання 29,0 тис. грн. (127,0%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшов в сумі 21,1 тис. грн., виконано на 115,0% (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти виконано на 100%, при запланованих 08 тис. грн. надійшло 0,8 тис. грн.;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах. Крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 7,1 тис. грн., виконання становить 192,7% (платник податку Арбузинський ККП ).

  Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за 2022 рік становлять 3259,8 тис. грн., із них:

          плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   фактично  надійшло 338,8 тис. грн. (зменшення пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів );

плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 124,6 тис грн.; 

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становлять 10,4 тис. грн.;

благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 2409,0 тис. грн. ( благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ критий модульний павільйон критого ринку суму 1800,0 тис. грн., а також продукти харчування для шкіл, територіального центру, центру реабілітації, медикаменти,  предмети, матеріали);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів становлять 377,1 тис. грн..

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 100,6 тис. грн.

 

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету  за 2022 рік проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням Арбузинської селищної ради від 24.12.2021 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2022 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 92247,7 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 87307,5 тис. грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 4940,2 тис.грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів за 2022 рік в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 24.12.2021 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік».

 

 

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню та органам управління інших рівнів;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На 2022 рік передбачено по загальному фонду 93303,7 тис. грн., виконання по видатках становить  87307,5 тис. грн., тобто 93,6 % від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 2022 рік  у розрізі економічної класифікації

 

Назва статей видатків

Передбачено на 2022 рік з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за 2022 рік, тис. грн.

Залишки плану на 2022 рік відносно касових, тис. грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

58514,6

55454,2

3060,4

94,8

Нарахування на оплату праці

13324,9

12729,4

595,5

95,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2164,7

1932,9

231,7

89,3

Медикаменти

7,3

7,3

0,0

99,5

Продукти харчування

150,7

81,6

69,1

54,2

Оплата послуг (крім комунальних)

1186,0

1054,0

132,0

88,9

Видатки на відрядження

4,7

4,7

 

100

Оплата теплопостачання

849,4

846,4

3,0

99,7

Оплата водопостачання та водовідведення

291,3

243,8

47,4

83,7

Оплата електроенергії

3710,9

2545,0

1165,9

68,6

Оплата природного газу

1385,8

988,5

397,3

71,3

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2499,5

2489,7

9,8

99,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

140,4

140,0

0,4

99,8

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

8039,8

7951,7

88,1

98,9

 

Інші виплати населенню

873,8

733,0

140,8

83,9

Інші поточні видатки

89,9

85,0

4,9

94,6

Всього видатків

93303,6

87307,5

5996,1

93,6

 

 

На захищені статті за 2022 рік витрачено – 75529,1 тис. грн. (86,5 % від загального фонду витрат за 2022 рік), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 68183,7 тис. грн.( 78,1 % від загального фонду витрат);

- на медикаменти – 7,3 тис. грн.

 - на забезпечення продуктами харчування – 81,6 тис. грн. (0,09 %);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7113,5 тис. грн. (8,1 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 140,0 тис. грн.(0,2 %).

 

 

Фото без опису

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 2022 рік по державному управлінню касові видатки склали 8754,3 тис. грн. при затверджених планах 8970,3 тис. грн., що становить 97,6 %.

 

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Загальний фонд

          Уточнений план за 2022 рік виконано на 86,6 відсотка, при уточненому плані 6020,1 тис. грн., виконання становить 5815,1 тис. грн., в тому числі :                

         - по КЕКВ 2110 «Оплата праці» при уточненому плані 3969,8 тис. грн. виконання стовідсоткове;

          - по  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані 877,0 тис. грн. виконано 100 відсотків, відповідно оплати праці;

          - по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  при уточненому плані 86,3 тис. грн., виконано 85,8  тис. грн., що становить 99,4 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 115,0 тис. грн. виконання становить 115,0 тис. грн.;

           - по КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,2 тис. грн., виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 500,0 тис. грн. виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконання стовідсоткове;

          -  по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  при уточненому плані 408,0 тис. грн. виконано  204,0 тис. грн., що становить 50 відсотків, не довиконано 204,0 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів та відшкодування з державного бюджету;

- по КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2,0 тис. грн., виконання склало 1,9 тис. грн. або 94,5 відсотка (вивіз сміття).

          - по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 1,9 тис грн. при плані 1,9 тис грн. (навчання з охорони праці);

          - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 52,8 тис. грн. виконано  52,4 тис. грн., що становить 99,3 відсотків (земельний податок з юридичних осіб, сплата штрафу та пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску Агрономійською сільською радою згідно рішення 0116102409 від 23.12.2021 року).

Станом на 01.01.2023  року   дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 62,7 тис. грн., (благодійно отримано легкові автомобілі від Первомайського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

          За рахунок  інших коштів спеціального фонду  касові видатки за 2022 рік склали 11,3 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 12,0 тис. грн. для придбання  маршрутизатора.

 

КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Загальний фонд

          Уточнений план за 2022 рік виконано на 99,6 відсотка, при уточненому плані 2804,6 тис. грн., виконання становить 2794,0 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2122,5 тис. грн. виконано 2119,1 тис. грн., що становить  99,8 відсотка, недовиконання 3,4 тис. грн.;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 465,7 тис. грн. виконано 464,4 тис. грн., що становить 99,7 відсотка,  недовиконання становить 1,3 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 42,2 тис. грн., виконано 40,2  тис. грн., що становить 95,1%

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 40,7 тис. грн. виконано 40,5 тис. грн., що становить 99,7 відсотка;

           - по КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,4 тис. грн., виконання стовідсоткове;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 125,2 тис. грн. виконання становить 122,2 тис. грн., недовиконання 3,0 тис.грн. або 97,6 %;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 4,6 тис. грн. виконання 4,2 тис.грн або 91,9 %;

- по КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2,4 тис. грн., виконання склало 2,0 тис. грн. або 84,6 відсотка (вивіз сміття).

Станом на 01.01.2023  року  дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 1,5 тис.грн. (у зв'язку із черговістю платежів відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.21р.).

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 72,5 тис. грн., (благодійно отримано від ТОВ «АРТ-ПРОМ» меблі для прийому громадян та працівників відділу соціального захисту населення – 68,5 тис. грн., від ФО Перевертень О. 2 принтера – 4,0 тис. грн.).

 

КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

        - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 10,0 тис. грн. виконано стовідсотково (проведено виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи нежитлових будівель).

 

    У 2022 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Арбузинський трудовий архів сільських та селищних рад по Програмі розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки.       

Уточнений план за 2022 рік виконано на 99,7 відсотків, при уточненому плані 135,5 тис. грн., виконання становить 135,158 тис. грн., в тому числі :

           - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 111,1 тис. грн. виконано 110,8 тис. грн., що становить  99,7 відсотка, недовиконання 0,3 тис. грн. у зв’язку економією бюджетних коштів;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 24,4 тис. грн. виконання становить 99,7 відсотків, відповідно нараховані заробітні платі.

Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2023 року відсутні.

 

ОСВІТА

 

Загальний фонд                                                                                                                              

Призначення по галузі «Освіта» на 2022 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 60040,1 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 55808,4 тис. грн. або 92,9%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 50084,5 тис. грн. – виконання плану становить 95,5% (у структурі видатків  на освіту займає 89,7%);
 • продукти харчування – 63,2 тис. грн. – виконання плану становить 47,8%  (у структурі видатків  на освіту займає 0,1 %);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4842,8 тис. грн. – виконання плану становить 81 % (у структурі видатків  на освіту займає 8,7 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв та забезпечити дітей шкільного та дошкільного віку продуктами харчування.

 

На КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» на 2022 рік планувалося 11063,4 тис. грн.  (18,4 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 9001,9 тис. грн. виконання становить 81,4 %, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 7315,9 тис. грн. виконано 6149,50  тис. грн., що становить 84,1 відсотків, недовиконання в сумі 1166,1 тис. грн. склалось за рахунок вакансій 6,25 шт. од. та переведення частини посад на простій (оплата 2/3 від посадового окладу);

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 85,5 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 51,9 тис. грн., виконано 40,4  тис. грн. різниця склала 11,5 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 76,0 тис. грн., виконано 55,8 тис. грн. або 73,4 %, недовиконання в сумі 20,2 тис. грн. обумовлене карантином на початку року та воєнним станом.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Полянський ДНЗ «Дзвіночок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 45,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 14,00 грн. для сільських садків та 21,00 грн. для міських садків, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані 114,5 тис. грн., виконання становить 107,2 тис. грн. або 93,7 відсотків, недовиконано 7,5 тис. грн..

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  208,8 тис. грн., виконання становить 192,1 тис. грн., або 92 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 583,8 тис. грн., виконання становить 352,5 тис. грн. або 60,4 відсотка (заклади були на простої через воєнний стан).

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 709,8 тис. грн., виконано 380,3 тис. грн. або на 53,6%. Недовиконання в сумі 329,5 тис. грн. (заклади були на простої через воєнний стан).

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 150,9 тис. грн., виконання склало 143,0 тис. грн. або 94,7 відсотків (придбання вугілля та дров).

по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  виконано на 100%, що становить 3,0 тис. грн. (навчання з охорони праці);

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  виконано на 4,3%, що становить 0,2 тис. грн. при уточненому плані 3,9 тис грн. (екологічний податок), недовиконання в сумі 3,8 тис. грн. в зв’язку з введенням воєнного стану (планувалась перереєстрація дошкільних навчальних закладів);

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість 83,8 тис. грн. (попередня стовідсоткова оплата природного газу за грудень 2022 року, відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 2022 р. № 1413). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 0,518 тис. грн. у зв'язку із черговістю платежів відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.21р.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 2022 рік планувалося 43204,4 тис. грн. (71,9 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 41392,9 тис грн. виконання становить 95,8 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 23929,8 тис. грн. виконано 23929,6 тис. грн., що становить 100 відсотків.  

за рахунок власних коштів при уточненому плані 7739,2 тис. грн. виконано 6719,4 тис. грн., що становить 86,8 відсотки.

Станом на 01.01.2023р. по школам утворилось 6,5 шт.од. вакансій.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 100 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 89,3 відсотка відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 50,4 тис. грн., виконано 33,3 тис. грн. різниця склала 17,1 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 56,2 тис. грн., виконано 7,4 тис. грн. або 13%. Недовиконання в сумі 48,9 тис. грн. уторилось через карантин та воєнний стан.

Вартість одного діто-дня  харчування у загальноосвітніх закладах складає 25,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні - 1 – 4 класів – 10,00 грн., учні 5- 11 класів – 25,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   233,5 тис. грн., виконано 220,2 тис. грн., або 94,3 відсотків,

По КЕКВ 2250 „ Видатки на відрядження» – при уточненому  плані   2,1 тис. грн., виконано стовідсотково,

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  60,0 тис. грн., виконано 30,1 тис. грн., виконання складає 50 відсотків (заклади працювали дистанційно через воєнний стан).

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1052,2 тис. грн., виконання 630,0 тис.грн., або 59,9 відсотка (заклади працювали дистанційно через воєнний стан).

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 670,0 тис. грн.,  виконано 602,2 тис. грн. (заклади працювали дистанційно через воєнний стан).

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2262,6 тис. грн., виконання склало 2262,6  тис. грн. або 100 відсотків (придбання вугілля та дров).

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» при уточненному плані 6,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. Виплачені стипендії учням-медалістам (6 учнів по 1000 грн.)

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  виконано на 83,4%, що становить 3,8 тис. грн. при уточненому плані 4,5 тис грн. (перереєстрація навчальних закладів);

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість 164,5 тис. грн. (попередня стовідсоткова оплата природного газу за грудень 2022 року, відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 2022 р. № 1413), кредиторська заборгованість становить 0,747 тис. грн. у зв'язку із черговістю платежів відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.21р.

По КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1384,0 тис. грн. виконання 1383,6 тис. грн. (оплата праці та грошова винагорода  педагогічних працівників);

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  99,9 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2022 року уточнений план склав 72,2 тис. грн., виконання 65,5 тис. грн., що становить 90,8 відсотків. придбано 10 вогнегасників для Агрономійської ЗОШ 12,2 тис. грн., придбання матеріалів для ремонту та облаштування споруд цивільного захисту на 53,4 тис. грн.

КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” за рахунок залучення залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2022 року уточнений план склав 86,5 тис. грн., виконання 86,4 тис. грн..(перезарядка вогнегасників у Новокрасненській ЗОШ. – 6,5 тис. грн.,  адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення»  дидактичного мультимедійного контенту для перших класів КМ МЕДІА EDPROFI (два пакети освітнього програмного забезпечення)- 79,9 тис. грн..

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 1140,5 тис. грн. (1,9 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 90,9 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 916,8 тис. грн. виконання 833,2 тис. грн., або 90,9 %, недовиконання обумовлене переведенням частини посад на простій (оплата 2/3 від посадового окладу);

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  92,9 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 11,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   10,1 тис. грн., виконання склало 3,9 тис. грн., або 38,5 відсотка оплата послуг за інтернет.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за 2022 рік планувалося 1689,4 тис. грн. (2,8 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1568,1 тис. грн. виконання становить 92,8 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1151,2 тис. грн. виконано 1072,9 тис. грн., або 93,2 відсотків;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” використання 95,1 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,1 тис. грн., виконання склало 1,0 тис. грн. або 93,2 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   3,6 тис. грн., виконання 3,4 тис. грн. недовиконання становить 0,2 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  218,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,3 тис. грн., виконання 0,1 тис. грн. або 47,7 %. недовиконання за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 61,8 тис. грн., виконання  31,8 тис. грн. або 51,5 відсотка за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 75,3 тис. грн., що становить 98,6 % від уточненного плану 786,1 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 608,9 тис. грн. виконано 606,0 тис. грн. або 99,5%;

По КЕКВ  2120 „Нарахування на оплату праці”  використання 99,6 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,1 тис. грн., виконання 2,8 тис. грн.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   33,1 тис. грн., виконання 33,0 тис. грн., недовиконання за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023  року  дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 0,550 тис. грн. (у зв'язку із черговістю платежів відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.21р.).

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 187,7 тис. грн., що становить 69,5 % від уточненного плану 269,9 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2022-2023 роки» на 2022 рік було заплановано видатки в сумі 257,2 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 233,8 тис. грн., виконано 151,6 тис. грн. або 64,8 відсотків (пальне та запчастини до автобусів);

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   23,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 12,7 тис. грн. Допомогу отримали 7 дітей-сиріт - використання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання 6,3 тис. грн.,  при уточненому плані 39,0 тис. грн.  по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами (у зв’язку з відсутністю звернень).

 

 

 

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 232,3 тис. грн. (10,9 % від планових призначень) та були витрачені на придбання продуктів харчування для учнів загальноосвітніх шкіл. Батьківської плати  надійшло менше, ніж очікувалось, у  зв’язку з карантином та введенням військового стану.

 Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 169,8 тис. грн., в т.ч. по загальноосвітніх школах – 162,8 тис. грн. (благодійно отримано кошти від ЮНІСЕФ для опорних шкіл в сумі 109,7 тис. грн. (придбано парти, стільці, картридж до принтера), від Департаменту освіти отримано 10 ноутбуків – 53,1 тис. грн.,  по інших програмах та заходах у сфері освіти – 7,0 тис. грн. (благодійно  отримано бензин для шкільних автобусів).

 По галузі «Освіта» за рахунок  інших коштів спеціального фонду план з врахуванням внесених змін склав 155,7 тис. грн.,  касові видатки за 2022 рік становлять 150,7 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” семи принтерів-сканерів для початкових класів – 50,0 тис. грн., охоронної сигналізації «Ajax» - 8,0 тис. грн., 99,4 тис. грн. для придбання  трьох насосів до опалювальної системи. Фактично придбано сім принтерів-сканерів для початкових класів – 48,3 тис. грн., охоронну сигналізацію «Ajax» - 7,9 тис. грн. для Полянського ДНЗ «Дзвіночок», насоси для опалювальних систем шкіл – 94,5 тис. грн.)

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2023 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти  складає: 

 КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти станом на 01.01.2023 року становить 28,6 тис. грн.,  дебіторська заборгованість – 1,9 тис. грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  9,9 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 50,0 тис. грн.

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 2,0 тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

 

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 2022 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 6913,3 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 6842,3 тис грн. або 99%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

 

Загальний фонд

На виконання Комплексної програми "Здоров"я нації на 2019-2022 роки" видатки на 2022 рік заплановані в сумі 3703,7 тис. грн. касові видатки склали 3675,9 тис. грн. або 99,3 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По КЕКВ 2610 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 57,5 тис. грн., виконання 99,8 відсотка.

По КЕКВ 2610 „Продукти харчування” при уточненому плані 32,8 тис. грн., виконання 100 відсотків.

Вартість одного ліжкодня по харчуванню складає 10,36 грн.

По КЕКВ 2610 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   72,2 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2610 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 119,0 тис. грн., виконано 117,9 тис. грн., виконання складає 99,1 відсотків. Недовиконання за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1040,1 тис. грн., виконання 1032,6 тис. грн. або 99,3 %. Недовиконання становить 7,5 тис. грн., за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 „Оплата природного газу” при уточненому плані 648,8 тис. грн.,  виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2610  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 1733,3  тис. грн., виконання склало 1714,1 тис. грн. або 98,9  відсотків (придбання вугілля).

          Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 182,1 тис. грн.(попередня стовідсоткова оплата природного газу за грудень 2022 року, відповідно до Постанови КМУ від 20 грудня 2022 р. № 1413).

 

Спеціальний фонд

         По КЕКВ 3210 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» при уточненому плані 1598,9 тис.грн. виконання стовідсоткове (стовідсоткова попередня оплата за  гастроскоп на базі Aohua AQ -100).

        Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість становить 1598,9 тис. грн.

 

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на виконання Комплексної програми "Підтримки розвитку сімейної медицини на 2022-2023 роки" видатки на 2022 рік заплановані в сумі 3204,6 тис. грн. касові видатки склали 3161,4 тис. грн. або 98,7 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По КЕКВ 2610 «Оплата праці» при уточненому плані 1463,7 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2610  „Нарахування на оплату праці”  використання 100 відсотків  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2610 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 216,9 тис. грн., виконано 216,8 тис. грн. різниця склала 0,1 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2610 «Медикаменти»  при уточненому плані 148,6 тис. грн., виконано 100 відсотків.

По КЕКВ 2610 „ Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   175,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2610 «Видатки на відрядження» при уточненому плані  0,020 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2610 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  7,7 тис. грн., виконано 7,4 тис. грн., виконання 96,0 відсотків.

По КЕКВ 2610 „ Оплата електроенергії” при уточненому плані 489,2  тис. грн., виконання 484,7 тис. грн. або 99,1 %.). Оплата згідно виставлених рахунків.

По КЕКВ 2610 „ Оплата природного газу” при уточненому плані 150,6 тис. грн.,  виконано 133,1 тис. грн. (88,4 відсотків). Оплата згідно виставлених рахунків.

По КЕКВ 2610  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 175,5 тис. грн., виконання склало 165,0  тис. грн. або 94,0 відсотків.

По КЕКВ 2610 «Інші виплати населенню » план з урахуванням внесених змін становить 82,1 тис. грн. касові видатки становлять 71,9 тис. грн.

 

 КПКВК 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» видаткова частина бюджету при плані на 2022 рік 5,0 тис. грн. виконано стовідсоково. Кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) (виготовлення технічного паспорта будівлі ФАПу с.Новоселівка).

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Видатки  на 2022 рік виконано на 97,0 відсотків при уточненому плані 8317,4 тис. грн. виконання становить 8065,6 тис. грн. в тому числі:

 

КПКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На 2022 рік при уточненому плані 3,6 тис. грн. виконання становить 1,4 тис. грн. Пільгою скористались 2 особи.

 

КПКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 2022 рік при уточненому плані 152,7 тис. грн. виконання становить 146,8 тис. грн. Пільгою скористались 3001 осіб.

 

КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 2022 рік при уточненому плані 10,4 тис. грн. виконання становить 7,8 тис. грн. Пільгою скористались 248 осіб.

 

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 2022 рік при уточненому плані 21,6 тис. грн. виконання становить 0,4 тис. грн. Пільгою скористалась 1 особа.

 

 

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

         На 2022 рік при уточненому плані 7,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.          (2 особи).

 

КПКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування

і потребують сторонньої допомоги»

       На 2022 рік при уточненому плані 264,6 тис. грн. виконання 99,9 відсотка. Отримувачів 15 осіб.

 

КПКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 2022 рік при уточненому плані 3,930 тис. грн. виконання становить 3,6 тис. грн. (7 отримувачів).

 

КПКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 2022 рік при уточненому плані 3,0 тис. грн. виконання становить 1,2 тис. грн. (2 отримувач).

 

КПКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 2022 рік при уточненому плані 123,5 тис. грн. виконання 39,1 тис. грн., або 31,7 відсотка, в зв’язку зі зменшенням кількості отримувачів. (3 особи - інваліда війни, 2 осіб - учасників АТО).

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку територіальної громади Арбузинської селищної ради на 2022 рік на проведення громадських робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було заплановано видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 6,7 тис. грн. До громадських робіт було  залучено 1 чол. Касові видатки по оплаті праці з нарахуваннями склали 6,7 тис. грн., (99,4 % від запланованих).

КПКВК 3230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку

із введенням воєнного стану

Відповідно до Програми забезпечення перебування внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Арбузинської селищної ради на 2022 рік на оплату послуг перевезення гуманітарної допомоги заплановано видатки у сумі 19,4 тис. грн., використання стовідсоткове.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 2022 рік були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 301,0 тис. грн. виконання склало 277,9 тис. грн. або 92,3% по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

          Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2023 роки «Турбота» для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 8,0 тис. грн., виконання становить 8,0 тис. грн або 100,0% (допомогу отримали 8 осіб-безробітні); для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 10,0 тис. грн., використано 2,0 тис. грн.(1 особа), в зв’язку відсутністю звернень; для надання виплати допомоги на поховання учасника бойових дій 35,0 тис. грн. використано стовідсотково; для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи 95,0 тис. грн. використано 82,9 тис. грн.

          Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 116,0 тис. грн. та виплачено 116,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 29 осіб).

          Відповідно до програми «Здіснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження віськової служби на2022-2023 роки» для надання послуг з похованням заплановано 37,0 тис. грн., використано 36,0 тис. грн. (послуги надані на поховання 3 військовослужбовців)

Станом на 01.01.2023 року   дебіторська та кредиторська  заборгованість по даній галузі відсутня.

 

            В 2022 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради» (передано з районного бюджету до селищної ОТГ), КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КПКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 4209,5 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,5 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 6,0 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 18,5 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   99,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  8,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 588,3 тис. грн., виконання склало 553,7 тис. грн., або 94,1 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 6,0 тис. грн.,  виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 15,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2023 року  дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутні.

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 168,9 тис. грн.

 • Надходження від сплати за надомне обслуговування пенсіонерів– 49,8 тис. грн.
 • Надходження від оренди майна – 15,0 тис. грн.
 • Надходження від орендної плати – 26,4 тис. грн.

Видатки за рахунок цих коштів  були витрачені на:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» - 61,5 тис. грн., з них: канцтовари  - 0,2 тис. грн.; бензин – 24,9 тис. грн.; запчастини до велосипедів та авто -27,8 тис. грн.; будівельні матеріали – 8,6 тис. грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -  6,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 14,1 тис. грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 4,8 тис. грн. земельний податок

 

 Фактичні видатки за рахунок «Інших джерел власних надходжень» становлять 499,2 тис. грн. в т.ч.:

 •   Від благодійних надходжень – 187,9 тис. грн..
 • Від утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення (17 осіб) – 377,9 тис грн.;

Видатки за рахунок цих коштів  в сумі 539,423 тис. грн. були профінансовані на:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, інвентар» - 122,9 тис. грн., з них: миючі засоби – 29,2 тис. грн. в т.ч. натуральна допомога (благодійно) 2,4 тис. грн.; товари для поховання – 20,0 тис. грн., бензин  – 10,9 тис. грн.; будівельні матеріали – 25,5 тис. грн. (14,9 тис. грн. благодійно); підгузки – 36,3 тис. грн. (18,9 тис. грн. натуральна допомога); господарчі товари – 1,0 тис. грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 19,4 тис. грн. в т.ч. 3,9 тис. грн. натуральна допомога (благодійно);

КЕКВ 2230 – Продукти харчування – 392,0 тис. грн. в т.ч. 132,8 тис. грн.  натуральна допомога (благодійно)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 5,1 тис. грн. технічне обслуговування системи очищення води.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість становить 9,6 тис. грн. по придбанню предметів, матеріалів та обладнанню, дебіторська заборгованість відсутня.

                                                                                                                             

КПКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 843,3 тис. грн. виконано 797,0 тис. грн., що становить 94,5 відсотків. Недовиконання в сумі 46,2 тис. грн. спричинене переведенням посад на простій (оплата 2/3 від посадового окладу);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 97,2 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 12,3 тис. грн., виконано 4,3 тис. грн., або 34,9 відсотків. Недовиконання в сумі 8,0 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 1,3 тис. грн., виконано 1,3 тис. грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   16,0 тис. грн., виконано 15,9 тис. грн., або 99,7 відсотка. Недовиконання за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  2,7 тис. грн., виконання становить 2,4 тис. грн. відшкодування надавачу послуг відповідно наданих документів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 33,5 тис. грн., виконано 20,1 тис. грн. або 60,1 відсотка, в зв’язку з припиненням діяльності закладу внаслідок введення воєнного стану.

 КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 23,1 тис. грн., виконання склало 22,1 тис. грн. або 95,5 відсотка.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» виконано на 100%, що становить 17,9 тис. грн. (сплата штрафу та пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску згідно рішення 0116152409 від 23.12.2021 року).

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

 

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 54,7 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 51,1 тис. грн., благодійно отримано від ФОП Мащенко Н.В. ІНМА – 3,6 тис. грн.).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2023 року відсутня.

 

КПКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 275,2 тис. грн. виконано 100 %;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,9 тис. грн., виконано 3,855 тис. грн., або 98,9 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   5,0 тис. грн., виконано 5,0 тис. грн., або 99,8 %.

           По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 7,0 тис. грн. виконання становить 6,6 тис. грн., або 94,9 відсотків;

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду по даній галузі відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 6,5 тис. грн., (благодійно отримано планшет від БО «Партнерство дітям»).

 

КУЛЬТУРА

 

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 2022 рік затверджено по загальному фонду в сумі 3736,4 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 1781,3 тис. грн. або 47,7 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1385,4 тис. грн. (77,8%);
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 1876,9 тис. грн. або 50,2 % в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1603,3 тис. грн. (85,4%);
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 78,2 тис. грн. або 2,1 % від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання – 65,3 тис. грн. (83,6 %).

 

Касові видатки  по КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 2022 рік склали 1385,4 тис грн. або 77,8% до затверджених призначень (недовиконання становить 395,9 тис. грн.), в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1282,4 тис. грн. виконано 1027,9 тис. грн., що становить  80,2 відсотків, недовиконання в сумі 254,5 тис. грн. спричинене переведенням посад на простій (оплата 2/3 від посадового окладу);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано 82,8%, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 11,1 тис. грн. виконання стовідсоткове;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,6 тис. грн. виконано 14,4 тис. грн., або 92,6 відсотка;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 180,0 тис. грн. виконання  склало 90,0 тис. грн., або 50,0 відсотки, недовиконання в зв’язку з припиненням діяльності закладу внаслідок введення воєнного стану (березень-червень).

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Касові видатки  по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 2022 рік склали 1603,3 тис. грн. або 85,4% до затверджених призначень в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1488,6 тис. грн. виконано 1257,5 тис. грн., що становить  84,5 відсотків, недовиконання спричинене переведенням посад на простій (оплата 2/3 від посадового окладу);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 327,5 тис. грн. виконано 291,9 тис. грн., що становить  89,1 відсотка;

        - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 5,0 тис. грн. виконання 1,7 тис. грн., недовиконання  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 10,8 тис. грн. виконано 100 відсотків;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 45,0 тис. грн. виконання  склало 41,3 тис. грн., або 91,8 відсотків;

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

Касові видатки  на КПКВК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» становлять 65,347 тис. грн. або 83,6 % від плану, видатки здійснювались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки, в т.ч:

 - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 77,3 тис. грн. виконання 64,467 тис. грн., недовиконання в сумі 12,9 тис. грн. через введення воєнного стану;   

           -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконано стовідсотково (послуги з перевезення).

           Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.            

 

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень від зданої макулатури (списані російські книжки)  по централізованій бібліотечній системі касові видатки становлять 8,1 тис. грн., а саме:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” – 8,1 тис. грн.;   (придбання канцтоварів та комплектуючих до оргтехніки).

 

За рахунок надходжень від орендної плати по будинках культури касові видатки становлять 31,0 тис. грн., а саме:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” – 3,2 тис. грн.;   (придбання канцтоварів та комплектуючих до оргтехніки).

          -  по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” – 10,5 тис. грн. (ремонт комп’ютерної техніки).  

         -    по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 17,3 тис. грн.(персональна комп’ютерна система у зборі)

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2023 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 1,425 тис. грн. у зв'язку із черговістю платежів відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.21р.

 

        

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 2022 рік затверджено по загальному фонду в сумі 1581,5 тис. грн., з яких на:

 • КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»1406,4 тис  грн. або 88,9 % в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 123,7 тис. грн. (88,0%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1147,6 тис. грн. виконано 991,7 тис. грн., або 86,4 відсотків.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 252,5 тис. грн. виконано відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 2,7 тис. грн. використання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,6 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» – 158,3 тис грн. або 10,0 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 134,2 тис. грн. (84,8 %). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 124,5 тис. грн. виконано 106,7 тис. грн., або 85,7 відсотків., в зв’язку з вакансією.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 27,3 тис. грн. виконано 24,2 тис.грн. відповідно до заробітної плати.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 0,9 тис. грн. використання відсунє.

По КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при уточненому плані 2,3 тис. грн., виконання відсутнє, через введення воєнного стану.

 

КПКВК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 16,8 тис. грн. або 1,4 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 16,8 тис. грн. (100 %). Видатки на придбання грамот, призів, сувенірів, спортивного інвентарю здійснювались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

 

Загальний фонд

На 2022 рік по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 2104,3 тис. грн., касові видатки склали 1888,4 тис. грн. або 89,7%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 253,4 тис. грн., касові видатки виконані стовідсотково, в т.ч.:

 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 253,4 тис. грн., виконано на100%  (надання фінансової підтримки КП «Господар» на погашення заборгованості по оплаті за водопостачання перед ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК» «Енергоатом»).

         КПКВК 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

         Обсяг видатків запланований у розмірі 22,6 тис. грн., касові видатки виконані стовідсотково, в т.ч.:

 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 22,6 тис. грн., виконано на 100%  (надання фінансової підтримки в травні 2022  року комунальному підприємству «Арбузинський комбінат комунальних послуг» на покриття різниці в ціні за паливно-мастильні матеріали при наданні послуг населенню з вивезення твердих побутових відходів на період воєнного стану).

 

         КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1718,6 тис. грн., касові видатки виконані на суму 1502,7 тис. грн. або 87,4%, в т.ч.:

 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 105,0 тис. грн., касові видатки становлять 85,8 тис. грн. (81,7 %) – придбання господарчих матеріалів;
 • КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 68,8 тис., касові видатки становлять 23,5 тис. грн. (34,2%), (охоронна сигналізація);
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 756 тис. грн., фактично витрачено – 621,7 тис. грн. (82,3 %) – вуличне освітлення електронергія по артезіанських свердловинах;
 • По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 43,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. 
 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 745,8 тис. грн., виконано на 97,7%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.01.2023 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»

Обсяг видатків запланований у розмірі 109,7 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання).

 

Спеціальний фонд

КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 1800,0 тис. грн. благодійно  отримано  в рамках Програми ДОБРЕ критого модульного павільйону для селищного ринку.

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

 

Загальний фонд

КПКВК 7540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 2022 рік заплановано 141,5 тис. грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних), виконання 136,5 тис.  грн., недовиконання в зв’язку з економією. Проведено остаточну оплату з підключення до широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної інфраструктури в с.Новокрасне.

 

КПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» 2022 рік заплановано 10,8 тис. грн. по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки», виконання стовідсоткове. Видатки проведені на виплату членських внесків до Асоціації міст України.

 

Спеціальний фонд

КПКВК 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» заплановано в сумі 61,0 тис. грн. та використано стовідсотково на

- придбання матеріалів для ремонту об’єктів інфраструктури територіальної громади в сумі 55,0 тис. грн.

- надання грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань лікарю-педіатру, з числа внутрішньо-переміщених осіб, яка прийнята на вакантну посаду в Арбузинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в сумі 6,0 тис. грн.

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

 

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 2022 рік передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 348,0 тис. грн., касові видатки склали 318,0 тис. грн. (поповнення матеріального резерву) .

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 9 місяців  2022 року передбачені видатки відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2022 рік» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 5,0 тис. грн., касові видатки відсутні, по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” були передбачені видатки в сумі 57,0 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м.Первомайськ. Касові видатки 27,5 тис. грн.

 

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на 2022 рік передбачені видатки відповідно до:

- «Програми  територіальної оборони Арбузинської селищної ради на 2022-2026 роки» в сумі 320,8 тис. грн.: по КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” були передбачені видатки в сумі 318,0 тис. грн.:  на придбання спеціального одягу, паливно-мастильних матеріалів, господарчих товарів та миючих засобів для військовослужбовців тероборони, касові видатки склали 293,0 тис. грн., по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 2,8 тис. грн. виконання 2,8 тис. грн. (проходження медогляду військовослужбовців тероборони).

 

- Програми  «Про забезпечення громадського порядку та безпеки на території Арбузинської селищної територіальної громади на 2022-2026 роки» в сумі 278,0 тис. грн. по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для Громадського формуваня з охорони правопорядку «Щит» смт Арбузинка,  касові видатки становлять 278,0 тис. грн. або 100%.

 

- Програми  «Підтримка добровольчого формування територіальної громади Арбузинської селищної територіальної громади на 2022 рік» в сумі 419,2 тис. грн. по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів та посвідчень для добровольчого формування Арбузинської селищної територіальної громади №1,  касові видатки становлять 419,1 тис. грн. або 100 %.

 

Спеціальний фонд

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 2022 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  касові видатки в сумі 54,9 тис. грн. (благодійно отримані півмаски фільтрувальні TFM 220 від Первомаської РДА).

 

КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 17,2 тис. грн., виконання відсутнє, в зв’язку з несприятливими погодними умовами (планувалося придбання рідкісних саджанців).

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 159,7  тис. грн., в тому числі за рахунок податків і зборів селищної ради12,0 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 147,7 тис. грн.).

 

 

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку на 2022 рік склав – 1766,5 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) –  159,7 тис. грн., залучення залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2022 року 1606,9 тис. грн.)

 

На 2022 року були заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 12,0 тис. грн. для придбання  маршрутизатора, виконано 11,3 тис. грн.

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 8,0 тис.грн. на придбання охоронної сигналізації «Ajax» для Полянського ДНЗ «Дзвіночок», виконано 7,9 тис. грн..

КПКВК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 147,7 тис. грн. , касові видатки склали 142,8 тис. грн. (придбано 7 принтерів-сканерів – 48,3 тис. грн., насоси до систем опалення для загальноосвітніх шкіл – 94,5 тис. грн.).

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” план на 2022 рік  на суму 1598,9 тис. грн. – придбано гастроскоп на базі Aohua AQ -100.

                  

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2022 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 5352,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 2244,3 тис. грн.            

Залишок освітньої субвенції з державного бюджету – 2927,7 тис. грн.

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 39,0 тис. грн.

Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 141,5 тис. грн.

Оборотний залишок становить 600,0 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2022 року  - 2340,5 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 122,7 тис. грн

Бюджет розвитку – 2071,5 тис. грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 146,3  тис. грн.

Протягом 2022 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2022 року по загальному фонду в сумі 3928,133 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 820,0 тис. грн. (направлено на оплату енергоносіїв – 800,0 тис. грн., інші видатки – 20,0 тис. грн.);

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 38,977 тис. грн. (направлені на інші видатки);

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 2927,7 тис. грн. (із них направлені на капітальні видатки – 147,7 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам – 1688,0 тис. грн., інші видатки – 1092,0 тис. грн.)

субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 141,5 тис. грн.

Протягом 2022 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2022 року по спеціальному фонду в сумі 1667,9 тис. грн. та направлені: на придбання гастроскопа на базі Aohua AQ -100 (1598,9 тис. грн.), придбання матеріалів для ремонту об’єктів інфраструктури територіальної громади (55,0 тис. грн.),  надання грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань лікарю-педіатру, з числа внутрішньо-переміщених осіб, яка прийнята на вакантну посаду в Арбузинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини (6,0 тис. грн.), придбання охоронної сигналізації «Ajax» для Полянського ДНЗ «Дзвіночок».

               

VІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 

КПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

 

Загальний фонд

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 2022 рік заплановані видатки становлять 20,0 тис. грн., касові видатки 20,0 тис. грн., а саме:

- субвенція підрозділу 6 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Укрїни у Миколаївські області для придбання автомобільних шин на АЦ-4-60 (5309) 505 М;

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 2022 рік, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 109,9 %, по спеціальному 130,0 % від запланованих. За 2022 рік проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2022р - 6500,00 грн., з 01.01.2022р. – 6700,00 грн. Заборгованості станом на 01.01.2023 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

В.о. начальника відділу фінансів                                   Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь