ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2023 РОКУ

Дата: 19.05.2023 08:16
Кількість переглядів: 1086

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Арбузинської селищної ради № 5 22 сесії від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом І кварталу 2023 року, в процесі виконання бюджету, з урахуванням змін,   затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 21911,5 тис. грн, із них:

 по загальному фонду в цілому 21011,7 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  9887,3 тис.  грн. та 11124,4 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 3643,8 тис. грн. - дотації,  7480,6 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 115,5 %.

по спеціальному фонду   в цілому 899,8 тис. грн., власні доходи заплановані  в обсязі 899,8 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 241,2 %.

        За І квартал 2023 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 22345,9 тис. грн. (70,9 % призначень на І квартал 2023 року), з них: загальний фонд – 20228,5 тис грн..  (69,9 % ), спеціальний фонд – 2117,4 тис. грн. (82,5 %)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2023 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 10 населених пунктів, у тому числі   1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10258 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  133 юридичних особи, 211 фізичних осіб-підприємців, 39 установ.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 7 поштових відділення.

 Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

До загального фонду селищного бюджету надійшло 24266,8,0 тис. грн., з них податки та збори 13299,8 тис. грн., офіційні трансферти 10967,0 тис. грн. (дотації 3643,8 тис. грн., субвенції 7323,2 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  115,5 відсотків.

За  І квартал 2023 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 13299,8 тис. грн., що становить 134,5 відсотків плану звітного періоду.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 106,0 відсотків;

- податок на прибуток підприємств – 134,9 відсотків;

- рентна плата за використування природних ресурсів – в 3 р.б.;

- акцизний податок – 163,7 відсотків;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – в 4 р.б.;

- плата за землю – 201,4 відсотків;

- єдиний податок – 182,3 відсотків;

- плата за надання адмінпослуг – 120,6 відсотків;

- державне  мито – в 5 р.б..

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 53,3%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 7092,5 тис. грн. цього податку, що становить 106 % затверджених призначень.

 

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

Назва податку

Затверджено на І квартал 2023 року,  тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізосіб із зарплати

3969,0

4520,8

113,9

63,8

Податок на доходи фізосіб із грошового забезпечення військовослужбовців

2290,7

1762,2

76,9

24,8

Податок на доходи фізосіб із доходів інших ніж зарплата

145,0

511,8

353,0

7,2

Податок на доходи фізосіб за результатами річного декларування

288,2

297,7

103,3

4,2

Разом

6692,9

7092,5

106,0

100,0

 

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 63,8 %. Виконання становить 113,9%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра»,   ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Перевиконання обумовлене динамікою, щодо збільшення фонду оплати праці та сплатою заборгованості минулого року ДП «Хлібна база 76» .

Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців  - 24,8%. Виконання надходжень цього податку становить 76,9%, що пояснюється зменшенням розмірів грошового забезпечення військовослужбовців з лютого 2023 року . Платники податку - Миколаївський ОВК, 5 ДПРЧ, ГУНП в Миколаївській області.

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 7,2%. Виконання в 3,5 р.б. в зв`язку із сплатою податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2022 рік ДП «Південь» та СФГ «Терра».

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 4,2%. Виконання становить 103,2%.

  

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу,якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За І квартал 2023 року місцеві податки були виконані на 198,3% - до бюджету надійшло 5649,8 тис. грн..

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку

Затверджено на І квартал 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

2848,7

5649,8

198,3

100,0

- податок на нерухоме майно

121,6

512,6

421,5

9,1

- плата за землю

873,3

1758,4

201,4

31,1

- транспортний податок

 

 

 

 

- єдиний податок

1853,8

3378,8

182,3

59,8

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 59,8 відсотки. Фактичні надходження єдиного податку у  І кварталі 2023 року складають 3378,8 тис. грн., що становить 182,3% від планових призначень.

 

Аналіз надходжень єдиного податку

Назва податку

Затверджено на І квартал 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

137,0

198,2

144,7

5,7

Єдиний податок з фізичних осіб 

849,0

958,8

112,9

28,5

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

867,8

2221,8

256,0

65,8

Разом

1853,8

3378,8

182,3

100,0

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 65,8%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  НААН ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Виконання становить 256,0% в зв`язку із сплатою мінімального податкового зобов`язання за 2022 рік ДП «Південь», ПОП «Перекотиполе».

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 28,5% від загального обсягу єдиного податку, або 958,8 тис. грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2–ої групи.

Платниками єдиного податку  3-ї групи забезпечено надходжень до бюджету в сумі 198,2 тис. грн.. Виконання по єдиному податку з юридичних осіб в становить 144,7%. Перевиконання в зв`язку із сплатою мінімального податкового зобов`язання за 2022 рік ФГ «Голубиє далі» та ТОВ «УКР-КОМ».

 

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 31,1 %, або     1758,4 тис.грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 201,4%.

Аналіз надходжень плати за землю

Назва податку

Затверджено на І квартал 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження І кварталу 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

179,7

261,0

145,3

14,8

Орендна плата з юридичних осіб

563,3

1182,3

209,9

67,3

Земельний податок з фізичних осіб  

73,0

209,1

286,4

11,9

Орендна плата з фізичних осіб

57,3

106,0

185,1

6,0

Разом

873,3

1758,4

201,4

100,0

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 67,3%. Надходження становлять 1182,3 тис. грн., виконання  209,9 %. Перевиконання за рахунок сплати ПП АП «Благодатненський птахопром» річної суми податку в березні 2023 року. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з юридичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 14,8%, виконання становить 145,3% від планових призначень І кварталу 2023 року, фактичні надходження склали 261,0 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Земельний податок з фізичних осіб займає наступне місце 11,9%. Фактичні надходження цього податку склали 209,1 тис. грн.. Перевиконання за рахунок сплати платежів минулого року.

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 6,0%, виконання становить 185,1%. Перевиконання за рахунок сплати платежів минулого року.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за І квартал 2023 року склав 512,5 тис. грн. , з них: за житлову нерухомість – 18,2 тис. грн. ; за нежитлову нерухомість – 494,3 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу в 4 р.б. за рахунок сплати платежів минулого року.

 

Акцизний податок  при  плані 295,8 тис. грн. виконано в сумі 484,1 тис. грн., що становить 163,7 відсотки. В тому числі, акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконаний у розмірі 273,0 тис. грн., що становить 120,1%.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) запланована у розмірі 0,9 тис. грн. Надійшло 3,1 тис. грн. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

 

Враховуючи вимоги Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 0,9 тис. грн. при запланованих 0,7 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На  І квартал 2023 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 0,1 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 1,5 тис. грн..

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 48,2 тис. грн., надійшло 61,6 тис. грн., виконано на 127,9% .

По державному миту при плані 0,9 тис. грн. фактично надійшло 4,6 тис. грн., або в 5 р.б. запланованих.

На І квартал 2023 року інші надходження загального фонду не планувались, фактичні надходження склали 2,7 тис. грн. (повернення Арбузинською ЦЛ коштів минулих років).                        

                         Міжбюджетні трансферти

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2023 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у І кварталі 2023 року становить 11124,4 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6318,8 тис. грн.;

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 3072,6 тис. грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 8,5 тис. грн. та дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 571,2 тис. грн..

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 1153,3 тис. грн. в т.ч.:

 • субвенція з обласного бюджету на соціальний захист 14,892 тис. грн.
 •  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 952,512 тис. грн. на фінансування установ освіти, охорони здоров'я, соцзахисту та культури;
 • субвенція з Новомарївського сільського бюджету в сумі 92,940 тис. грн. на фінансування установ  соцзахисту;
 • субвенція з Братського селищного бюджету в сумі 92,940 тис. грн. на фінансування установ  соцзахисту.

 

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2023 року становлять 2169,9 тис. грн., що становить 241,2% від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 5,4 тис.,  виконання 4,4 тис. грн. (80,8%)  в т.ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) надійшов в сумі 3,5 тис. грн., виконано на 80,1% (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 0,1 тис. грн., виконання становить 136,8% (платник податку Арбузинський ККП).

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 0,7 тис. грн., виконання становить 78,0% (платник податку Арбузинський ККП, «Агрономія» НААН ТОВ).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 12,5 тис. грн.

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за І квартал 2023 року становлять 2152,5 тис. грн., із них:

          плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 794,9 тис. грн., фактично  надійшло 57,9 тис. грн. (7,3%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів );

плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 13,1 тис. грн.;

благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 1978,9 тис. грн. (благодійно отримано генератори, електроприбори для облаштування пунктів незламності для відділу соціального захисту населення, ноутбук від МБО «Партнерсто» «Кожній дитині» для служби у справах дітей, 61 ноутбук від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА, дизпаливо на перевезення учнів на змагання, а також продукти харчування для центру реабілітації  та терцентру, медикаменти, предмети, матеріали);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 99,5 тис. грн., виконання становить 102,5 тис. грн. або 103,1%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 0,5 тис. грн.

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  І кварталі 2023 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням № 5 22 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2022 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2023 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 104055,3 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 98384,5 тис грн.;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 5670,8 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в І кварталі 2023 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На І квартал 2023 року передбачено по загальному фонду 28936,2 тис. грн., виконання по видатках становить  20228,5 тис. грн., тобто 69,9% від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2023 року у розрізі економічної класифікації

 

Назва статей видатків

Передбачено на І квартал 2023 року з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за І квартал 2023 року, тис. грн.

Залишки плану на І квартал 2023 року відносно касових, тис.грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

14119,6

12314,6

1805,0

87,2

Нарахування на оплату праці

3121,2

2790,7

330,5

89,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

789,4

336,6

452,8

42,6

Медикаменти

4,5

 

4,5

 

Продукти харчування

416,2

35,3

380,9

8,5

Оплата послуг (крім комунальних)

637,8

167,4

470,4

26,2

Видатки на відрядження

2,7

2,1

0,6

77,8

Оплата теплопостачання

812,4

812,3

0,1

100

Оплата водопостачання та водовідведення

91,1

33,5

57,6

36,8

Оплата електроенергії

1722,1

907,8

814,3

52,7

Оплата природного газу

1056,9

272,6

784,3

25,8

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2257,6

21,4

2236,2

1,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

59,3

31,1

28,2

52,5

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3482,2

2344,0

1138,2

67,3

Інші виплати населенню

312,3

158,5

153,8

50,8

Інші поточні видатки

0,8

0,8

 

100

Нерозподілені видатки

50000

 

 

 

Всього видатків

28936,2

20228,5

8707,7

69,9

 

На захищені статті за І квартал 2023 року витрачено – 17377,6 тис. грн. (85,9% від загального фонду витрат за І квартал 2023 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 15105,2 тис. грн. (74,7% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 35,3 тис. грн. (0,2%);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2047,5 тис. грн. (10,1%);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 31,1 тис. грн. (0,2%);

- на соціальні виплати населенню – 158,5 тис. грн. (0,8%);

 

Фото без опису

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на І квартал 2023 року по державному управлінню касові видатки склали 2749,2 тис. грн. при затверджених планах 2885,8 тис. грн., що становить 95,3%.

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

 

          В цілому уточнений план за І квартал 2023 року виконано на 96,6 відсотка, при уточненому плані 1968,7 тис. грн., виконання становить 1902,3 тис. грн., в тому числі :                                                                                                                    

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1129,3 тис. грн. виконано 1087,2   тис. грн., що становить  96,3 відсотків, в зв’язку з лікарняними;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 251,6 тис. грн. виконано 242,3 тис. грн., що становить 96,3 відсотків, відповідно виплачені заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 9,7 тис. грн., виконано 4,0  тис. грн., що становить 41,3 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 24,2 тис. грн. виконано 24,1 тис. грн., що становить 99,8 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,2 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 420,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 1,950 тис. грн. виконано  0,8 тис. грн., що становить 41,9 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 130,3 тис. грн. виконано  122,3 тис. грн., що становить 93,9 відсотка, не довиконано 5,5 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 0,7 тис. грн. виконано  0,4 тис. грн., що становить 57,5 відсотка, не довиконано 0,3 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

                    Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованості по даній галузі відсутні.

 

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на І квартал 2023 року склав 40,0 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для придбання персонального комп’ютера під модуль земельного кадастру. Виконання відсутнє.

 

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за І квартал 2023 року виконано на 92,1 відсотка, при уточненому плані 885,7 тис. грн., виконання становить 815,8 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 583,9 тис. грн. виконано 538,2 тис. грн., що становить  92,2 відсотка, недовиконання 45,7 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 130,5 тис. грн. виконано 116,1 тис. грн., що становить 89,0 відсотка,  недовиконання становить 14,4 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 6,9 тис. грн., виконання 2,3 тис. грн., або 33,4 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 15,1 тис. грн. виконано 11,2 тис. грн., що становить 74,2 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,5 тис. грн. виконано 0,9 тис. грн., що становить 60 відсотків;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 147,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано  0,7 тис. грн., що становить 61,8 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 0,8 тис. грн. виконано  0,3 тис. грн., що становить 42,4 відсотка, не довиконано 0,5 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованості по даній галузі відсутні.

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

 

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 369,6 тис. грн., (благодійно отримано генератори на суму 325,1 тис. грн. електроприбори (елекрочайник, мікрохвильова піч, мережевий фільтр, термопот) на суму 22,8 тис. грн. для облаштування пунктів незламності відділу соціального захисту населення, отримано благодійно ноутбук від МБО «Партнерсто» «Кожній дитині» в сумі 21,7 тис. грн. для служби у справах дітей ).

 

Інша діяльність у сфері державного управління

    У 2023 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2022-2023 роки.

          Уточнений план за І квартал 2023 року виконано на 99,5 відсотків, при уточненому плані 31,3 тис. грн., виконання становить 31,1 тис. грн., в тому числі :              - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 25,3 тис. грн. виконано 25,2 тис. грн., що становить  99,6 відсотка, недовиконання 0,1 тис. грн. в зв’язку економією бюджетних коштів;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 5,6 тис. грн. виконано 5,5 тис. грн., що становить 98,2 відсотків.

- по  КЕКВ 2282 «Оплата послуг (крім комунальних)»  при уточненому плані 0,4 тис. грн. касові видатки виконані стовідсотково.

 

ОСВІТА

 

Загальний фонд                                                                                                                              

Призначення по галузі «Освіта» на І квартал 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 17756,7 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 11615,8 тис. грн. або 65,4%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 12135,5 тис. грн. – виконання плану становить 86,6 % (у структурі видатків  на освіту займає 68,3%);
 • продукти харчування – 5,1 тис. грн. – виконання плану становить 1,3% ;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв –4524,3 тис. грн. – виконання плану становить 20,0 % (у структурі видатків  на освіту займає 25,5 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 

На фінансування дошкільної освіти на І квартал 2023 року планувалося 3544,3 тис. грн.  (20 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 1929,0 тис. грн. виконання становить 54,4 %, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1996,2 тис. грн. виконано 1321,6  тис. грн., що становить 66,2 відсотків. Недовиконання в сумі 674,6 тис. грн. склалось за рахунок вакансій 10,53 шт.од. та переведення частини посад на 2/3 тарифної ставки;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 76,2 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,0 тис. грн., виконано 3,4  тис. грн. різниця склала 1,6 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 133,2 тис. грн., виконано 2,8 тис. грн., недовиконано 130,5 тис. грн., недовиконання в зв’язку з роботою закладів дистанційно.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 45,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 14,00 грн для сільських садків та 21,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на І квартал 2023 року 41,5 тис. грн., виконання склало 14,4 тис. грн. або 34,6  відсотка. Не виконання плану пов’язане з затримкою надання рахунків на оплату.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  51,1 тис. грн., виконання 30,6 тис. грн. або 59,9 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 131,8 тис. грн., виконано 8,5  тис. грн. або 6,4 відсотків. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 656,7 тис. грн., виконано 212,9 тис. грн. або на 32,4%. Недовиконання в сумі 443,8 тис. грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційною роботою Агрономійського ДНЗ «Теремок».

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2023 року 89,6 тис. грн., виконання відсутнє, в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за І квартал 2023 року планувалося 12751,6 тис. грн. (71,8 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 8503,4 тис. грн. виконання становить 66,7 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 5179,3 тис. грн. виконано 5037,6 тис. грн., що становить 97,3 відсотків. (недовиконання в сумі 141,7 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів)

за рахунок власних коштів при уточненому плані 2065,3 тис. грн. виконано 1552,3 тис. грн., що становить 75,2 відсотки.

Станом на 01.04.2022 р. по школам утворилось 6,0 шт.од. вакансій.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 97,8 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 80,8 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 258,3 тис. грн., виконано 1,5 тис. грн. різниця склала 256,8 тис. грн., кошти будуть використані в ІІ кварталі 2023 року (придбання меблів для Новоселівського та Новокрасненського ліцеїв та ремонт цоколя в Новокрасненському ліцеї).

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 250,8 тис. грн., виконання 2,3 тис. грн., в зв’язку з проведенням он-лайн - занять через воєнний стан.

Вартість одного діто-дня  харчування у загальноосвітніх закладах складає 25,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні - 1 – 4 класів – 10,00 грн., учні 5- 11 класів – 25,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   66,4 тис. грн., виконано 17,5 тис. грн., або 26,3 відсотків,  економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  31,7 тис. грн., виконано 1,1 тис. грн., виконання складає 3,4 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 774,9 тис. грн., виконання 349,5 тис. грн., або 45,1 відсотка, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 400,0 тис. грн.,  виконано 59,6 тис. грн. економія за рахунок раціонального використання природного газу;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2130,2 тис. грн., виконання відсутнє, економія виникла в зв’язку з веденням воєнного стану теплими погодними умовами.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2023 року кредиторська заборгованість становить 11,2 тис. грн. (оплата послуг (крім комунальних) через наявність непогашеної дебіторської заборгованості зупинено операції з бюджетними коштами за КЕКВ по незахищених видатках) та дебіторська заборгованість становить 137,2 тис. грн. (стовідсоткова оплата планового обсягу споживання  природного газу).

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 266,4 тис. грн. (1,5 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 253,9 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 215,7 тис. грн. виконання 206,8 тис. грн., або 95,9 %;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  96,6 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,5 тис. грн., виконання відсутнє в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   2,7 тис. грн., виконання становить 1,2 тис. грн. або 44,3 відсотків, оплата послуг за інтернет.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за  квартал 2023 року планувалося 664,5 тис. грн. (3,7 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 577,0 тис. грн. виконання становить 86,8 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 330,9 тис. грн. виконано 271,5 тис. грн., або 82,1 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій 3,5 шт. од.;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 82,5%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,4 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  239,3 тис. грн., виконання 239,2 тис грн., або 99,96 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  1,0 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 18,0 тис. грн., виконання  5,0 тис. грн.  або 27,8 відсотка, за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (централізована бухгалтерія відділу освіти) виконано 194,4 тис. грн., що становить 98,3 % від уточненного плану 197,8 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 159,7 тис. грн. виконано 157,0 тис. грн. або 98,3 відсотка;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 99,0%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,0 тис. грн., виконання 2,7 тис. грн., або 90%, недовиконання в сумі 0,3 тис. грн. в  зв’язку з економією.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2022  року  кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 158,2 тис. грн., що становить 54,4 % від уточненного плану 290,8 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2023 роки» на І квартал 2023 року було заплановано видатки в сумі 287,2 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 273,2 тис. грн., виконано 153,8 тис. грн. або 56,3 відсотків (пальне та запчастини до автобусів), економія виникла в зв’язку з дистанційним навчанням та веденням воєнного стану;

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   14,0 тис. грн., виконання становить 4,4 тис. грн., або 31,4 відсотка.

 

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 3,620 тис. грн.. Використання не було через відсутність звернень.

Станом на 01.04.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання відсутнє при уточненому плані 8,5 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для хлопчиків та дівчаток з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок».

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання відсутнє при уточненому плані 32,7 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок» (у зв’язку з відсутністю звернень).

 

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за рахунок інших джерел склали – 1442,2 тис. грн. (благодійно надано 61 ноутбук від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВДА на суму 1441,3 тис. грн., благодійно надане дизпаливо на перевезення учнів на змагання на суму 0,9 тис. грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2023 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  І квартал 2023 року становить 28,8  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 1,9 тис.  грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  50,0 тис. грн., дебіторська заборгованість за  І квартал 2023 року становить 9,9 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  І квартал 2023 року становить 0,9  тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на І квартал 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 3064,0 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 2110,8 тис. грн. або 68,9%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на І квартал 2023 року заплановані в сумі 2038,1 тис. грн., касові видатки склали 1233,1 тис. грн. або 60,5 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – при уточненому  плані 33,1 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановано на здійснення авторського та технічного наглядів по капітальному ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

По водопостачанню та водовідведенню (КЕКВ 2272) при уточненому плані 31,6 тис. грн., виконано 3,1 тис. грн., виконання складає 9,8 відсотків. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт виконаних робіт на оплату водопостачання та акт наданих послуг на оплату водовідведення  за березень, оплата яких здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По електроенергії (КЕКВ 2273) при уточненому плані 427,5 тис. грн., виконання 235,3 тис. грн. або 55,0%. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акти наданих послуг на оплату розподілу електроенергії та послуг з перетікання реактивної електроенергії  за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По природному газу (КЕКВ 2274) при уточненому плані І кварталу 2023 року 357,0 тис. грн., виконано 282,1 тис. грн. (79,0%). Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт наданих послуг  на оплату розподілу природного газу за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По інших енергоносіях (КЕКВ 2275) при уточненому плані 1008,9 тис. грн., виконання склало 538,8 тис. грн. або 53,4% (придбання вугілля та комунальні послуги по вивозу побутових відходів). Недовиконання за рахунок відсутності вугілля на складі. Надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт наданих послуг на оплату комунальних послуг з вивозу побутових відходів за березень, оплата яких здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По спеціальному фонду на 1 квартал 2023 року план з урахуванням змін становить 1465,3 тис. грн., виконання відсутнє. Планується капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

 

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 1 квартал 2023 року  1025,9 тис. грн. виконано 877,7  тис. грн., що становить 85,6 відсотка, або менше на   148,2 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 1 квартал  2023 року  481,9 тис. грн., виконання становить 461,1 тис. грн., що становить 96,7 відсотка, або менше на 20,8 тис. грн.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 1  квартал 2023 року  116,5 тис. грн., виконання становить 109,9 тис. грн., що становить  94,4 відсотка, або менше на  6,7 тис. грн. (залишок за рахунок  потреби коштів запланованих на 1 кв. 2023 р.).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 32,0 тис. грн., виконання становить 31,4 тис. грн., що становить 98 відсотків або менше на 0,6 тис. грн., кошти передбачені на придбання пального для автомобіля швидкої допомоги.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 32,7 тис. грн., виконання становить 24,0 тис. грн., що становить 73,5 відсотків, або менше на 8,7 тис. грн.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані на 1 квартал 2023 р. 34,2 тис. грн. виконання становить 28,3 тис. грн., що складає 82,9  відсотків, або менше на 5,9 тис. грн., (економія в зв’язку з тим, що рахунки на оплату надаються на початку місяця після звітного).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 1 квартал 2023 року 310,7 тис. грн., виконання становить 211,8 тис. грн., тобто 68,3 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  1,9 тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  120,0 тис. грн. (не надано акти наданих послуг на оплату розподілу електроенергії та послуг з перетікання реактивної електроенергії  за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним);

- природний газ (КЕКВ 2274) 46,8 тис. грн. (не надано акт наданих послуг  на оплату розподілу природного газу за березень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.)

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  43,0 тис. грн. (недовиконання за рахунок відсутності вугілля на складі)

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 1 квартал 2023р. 18,4 тис. грн. виконано 11,1 тис. грн., тобто 60,5 відсотків (оплата за відпущені рецепти).

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на І квартал 2023 року виконано на 81,9 відсотків при уточненому плані 2525,1 тис. грн. виконання становить 2068,3 тис. грн. в тому числі:

 

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 0,3 тис. грн. виконання становить 0,1 тис. грн., в зв’язку із зменшенням кількості отримувачів.

 

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 50,0 тис. грн. виконання становить 39,8 тис. грн..

 

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 5,6 тис. грн. виконання становить 1,8 тис. грн..

 

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 2,4 тис. грн. виконання відсутнє.

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

        На І квартал 2023 року при уточненому плані 82,5 тис. грн. виконання становить 59,1 тис. грн., фінансування проведено згідно проведених розрахунків.

 

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконання становить 1,9 тис. грн.

 

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 0,4 тис. грн. виконання становить 0,2 тис. грн.

 

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На І квартал 2023 року при уточненому плані 29,6 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

(спеціальний фонд)

За І квартал 2023 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 4 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями виплачено у сумі 13,9 тис. грн.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на І квартал 2023 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 172,0 тис. грн. виконання склало 49,9 тис. грн. або 29 %.

- Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2023 роки «Турбота» для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 2,0 тис. грн., виконання становить 2,0 тис. грн. або 100,0% (допомогу отримали 2 особи-безробітні); для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 4,0 тис. грн. використання відсутнє, в зв’язку відсутністю звернень, для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 21,0 тис. грн., використання відсутнє, в зв’язку відсутністю звернень.

Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 109,0 тис. грн. та виплачено 24,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 6 особи).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2023 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців заплановано 36,0 тис. грн. використано 23,9 тис. грн.

Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2022 року немає.

 

            В 2023 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1040,4 тис. грн. виконано 1031,0 тис. грн., що становить 99,1 відсотків. Недовиконання в сумі 9,3 тис. грн. спричинене лікарняними;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 98,7 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,3 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 1,5 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 32,2 тис. грн., виконано 30,2 тис. грн., недовиконано 2,0 тис. грн. за рахунок залишку продуктів харчування на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   24,7 тис. грн., виконано 18,6 тис. грн., або 75,5 відсотка. Недовиконання становить 6,0 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  1,9 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 295,0 тис. грн., виконання склало 238,8 тис. грн. або 81 відсотків за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані І кварталу 2023 року 0,2 тис. грн.,  виконання відсутнє;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2023 року 3,9 тис. грн., виконання склало 2,7  тис. грн. або 68,3 відсотків (вивіз сміття).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 30,5 тис грн. та були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 30,5 тис. грн.

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 108,4 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 47,7 тис. грн., предмети, матеріали та обладнання – 60,6 тис. грн., техобслуговування системи очищення води – 1,7 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 83,7 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали).

 Кредиторська  та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

 

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 320,6 тис. грн. виконано 186,9 тис. грн., що становить 58,3 відсотків. Недовиконання в сумі 133,7 тис. грн. (Інша субвенція з Новомар`ївської сільської та Братської селищної територіальних громад);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 58,6 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 7,9 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 3,0 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   7,8 тис. грн., виконано 4,6 тис. грн., або 59,2 відсотка. Недовиконання становить 3,2 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  2,3 тис. грн., виконано 0,3 тис. грн., виконання складає 12,8 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 18,5 тис. грн., виконано 2,6 тис. грн. або 14,0 відсотка.  Недовиконання в сумі 15,9 тис. грн.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2023 року 23,3 тис. грн., виконання склало 17,9  тис. грн. або 76,9 відсотків. Недовиконання в сумі 5,4 тис. грн., згідно наданих рахунків.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 45,8 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 17,8 тис. грн., ноутбук - 28,0 тис. грн.).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2023 року відсутня.

 

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 66,0 тис. грн. виконано 59,3 тис. грн., або 89,8 %, в зв’язку з фактичною занятістю посади бухгалтера на 0,25 ставки;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 89,8 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 7,1 тис. грн. виконання стовідсоткове;

 

КУЛЬТУРА

 

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на І квартал 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 995,0 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 488,5 тис. грн. або 49,1% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 330,1 тис. грн.
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 501,4 тис. грн. або 50,4% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 362,0 тис. грн. (72,2%);
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 5,1 тис. грн. або 0,5% від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання становить 2,1 тис. грн.. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на І квартал 2023 року склали 330,1 тис грн. або 67,6% до затверджених призначень недовиконання становить 158,4 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 315,3 тис. грн. виконано 262,6 тис. грн., що становить  83,3 відсотків (економія за рахунок вакансій 2,25 шт. од.);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 69,4 тис. грн. виконано 55,2 тис. грн., що становить  79,5 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн. виконання склало 0,7 тис. грн., або 7%,  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних)” при уточненому плані 3,9 тис. грн. виконано 3,9 тис. грн., що становить  100 відсотків;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 90,0 тис. грн. виконання  7,7 тис. грн., або 8,6 відсотків.

Станом на 01.04.2023  року   дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на І квартал 2023 року склали 362,0 тис. грн. або 72,2% до затверджених призначень недовиконання становить 139,4 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 392,2 тис. грн. виконано 290,3 тис. грн., що становить  74,0 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями 3 шт. од.;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 86,3 тис. грн. виконано 64,0 тис. грн., що становить  74,1 відсотка, недовиконання 22,3 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 1,4 тис. грн. виконання відсутнє  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,6 тис. грн. виконано 2,4 тис. грн., що становить  66,7 відсотків, тобто недовиконано план на 1,2 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 17,9 тис. грн. виконання  5,4 тис. грн., або 30,2 відсотків;

Станом на 01.04.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи відсутні, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,1 тис. грн. виконання становить 2,1 тис. грн.;    

           Станом на 01.04.2022року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

        

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

 

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на І квартал 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 417,8 тис. грн., з яких на:

 • утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл349,5 тис. грн. або 83,6% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 335,1 тис. грн. (95,9%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 284,7 тис. грн. виконано 271,8 тис. грн., або 95,5 відсотка (економія за рахунок 0,5 ст. – без збереження заробітної плати);

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 62,6 тис. грн. виконано 62,0 тис. грн. або 99 відсотків відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 1,0 тис. грн. використання відсутнє.

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 1,2 тис. грн. виконано стовідсотково.   

 • утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 50,0 тис. грн. або 12% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 49,0 тис. грн. (98,2 %). Видатки здійснювались в т. ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 40,2 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 62,6 тис. грн. виконано 62,0 тис. грн. або 99 відсотків.

По КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 0,9 тис. грн. виконання  відсутнє;

 • проведення фізкультурно-масових заходів – 18,3 тис грн. або 4,4% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання відсутнє. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

За рахунок вищезазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.04.2023 року відсутні.

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На І квартал 2023 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 794,8 тис. грн., касові видатки склали 417,6 тис. грн. або 52,5%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 153,1 тис. грн., касові видатки відсутні (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на погашення заборгованості по оплаті за електроенергію перед ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»).


          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 588,6 тис. грн., касові видатки виконані на суму 364,5 тис. грн. або 61,9%, в т.ч.:

 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 15,0 тис. грн., касові видатки 12,1 тис. грн., недовиконання в сумі 2,9 тис. грн. за рахунок економії коштів;
 • КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 107,8 тис., касові видатки становлять 4,4 тис. грн. (4%), (охоронна сигналізація);
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 244,8 тис. грн., фактично витрачено – 168,0 тис. грн. (68,6 %) – вуличне освітлення;
 • По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на І квартал 2023 року 9,0 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.
 • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 212 тис. грн., виконано на 85,0%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.04.2023 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»

Обсяг видатків запланований у розмірі 53,1 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання).

 

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

 

Загальний фонд

           КПКВК 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» на І квартал 2023 року заплановано 145,0 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 117,0 тис. грн., виконання відсутнє (оплата послуг зі створення засобів модуля земельного кадастру та завантаження бази даних земельних ділянок), по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” – план становить 28,0 тис. грн., виконання відсутнє (проходження навчання із застосуванням програмного продукту - модуля земельного кадастру);

 

Спеціальний фонд

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на І квартал 2023 року – 298,8 тис. грн., виконання відсутнє. Планується оплата завершальних робіт з розробки генерального плану селища Кавуни та с. Новокрасне.

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на І квартал 2023 року – 61,0 тис. грн., виконання відсутнє. Планується оплата послуг з проведення вишукувальних робіт та комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка Миколаївської області» та «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області».

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

 

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на І квартал 2023 року передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 5,7 тис. грн., касові видатки відсутні (придбання бензину, миючих та дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів, господарських товарів), по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 83,1 тис. грн. виконання становить 6,3 тис. грн..

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на І квартал 2023 року передбачені видатки по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2022 рік» були передбачені видатки в сумі 55,0 тис. грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на обласний збірний пункт у м.Миколаїв. Касові видатки становлять 28,2 тис. грн..

 

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на І квартал 2023 року передбачені видатки відповідно до:

- Програми  «Підтримка добровольчого формування територіальної громади Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік» в сумі 105,2 тис. грн. по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів,  касові видатки 100%.

- «Програми  територіальної оборони Арбузинської селищної ради на 2022-2026 роки» по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки в сумі 53,0 тис. грн.  на придбання дизпалива для перевезення військовослужбовців тероборони. Касові видатки склали 48,8 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на І квартал 2023 року по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  заплановані видатки в сумі 171,6 тис. грн. (заплановане придбання двох систем оповіщення). Виконання відсутнє.

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» за І квартал 2023 року благодійно отримано дизпаливо для перевезення військовозобов’язаних на суму 12,9 тис. грн.

КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 5,4 тис грн., виконання відсутнє (планувалося придбання саджанців).

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2066,7 тис. грн. (за рахунок залучення вільного залишку коштів на 01.01.2023 року в сумі 1666,7 тис. грн., за рахунок субвенції з Благодатненської сільської територіальної громади в сумі 400,0 тис. грн.)

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку склав – 2066,7 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд )

На І квартал 2023 року заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на І квартал 2023 року – 40,0 тис. грн., виконання відсутнє. Планується придбання персонального комп’ютера під модуль земельного кадастру.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” план на І квартал 2023 року – 1065,3 тис. грн., виконання відсутнє. Планується капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на І квартал 2023 року – 30,0 тис. грн., виконання відсутнє. Планується поповнення бібліотечного фонду (придбання книг).

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на І квартал 2023 року – 298,8 тис. грн., виконання відсутнє. Планується оплата завершальних робіт з розробки генерального плану селища Кавуни та с. Новокрасне.

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на І квартал 2023 року – 61,0 тис. грн., виконання відсутнє. Планується оплата послуг з проведення вишукувальних робіт та комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка Миколаївської області» та «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області».

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на І квартал 2023 року по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  заплановані видатки в сумі 171,6 тис. грн. (заплановане придбання двох систем оповіщення). Виконання відсутнє.

 

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2022року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 12241,3 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 11489,6 тис. грн. 

 Залишок освітньої субвенції  з державного бюджету – 14,0 тис. грн.       

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 32,7 тис. грн.

Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 5,0 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2023 року  - 808,7 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 158,0 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку – 464,7 тис. грн.

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 185,9  тис. грн.

Протягом І кварталу 2023 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2023 року по загальному фонду в сумі 3579,7 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 3547,0 тис. грн. (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 842,6 тис. грн., на інші видатки – 1037,7 тис. грн., передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1666,7 тис. грн.)

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 32,7 тис грн. (направлені інші видатки);

 

         Підводячи підсумки виконання бюджету за І квартал 2023 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 115,5%, по спеціальному 241,2% від запланованих. За І квартал 2023 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 6700,00 грн. Заборгованості станом на 01.04.2023 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

 

В.о. начальника відділу фінансів                         Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь