Цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки

Дата: 02.06.2023 10:20
Кількість переглядів: 31

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

 Арбузинської селищної ради  на 2023-2025 роки

 

1.Загальні положення

 

Цільова Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України.

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Арбузинської селищної ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальні підприємства: КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг»,  КП  «Господар», КП «Вода-АР», КП «Воля» створені з метою забезпечення населення   смт Арбузинка, с. Агрономія та с. Воля послугами водопостачання та послугами  водовідведення жителів смт Арбузинка, а також надання послуг  зі збирання та вивезення  твердих побутових відходів, виконання інших видів робіт в галузі житлово-комунального господарства всієї  територіальної громади

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є складним через постійне зростання витрат (ріст цін на енергоносії та матеріали) . Ці фактори зумовлюють необхідність значного підняття тарифів та водночас роблять їх не  підйомними для більшості споживачів в умовах  воєнного стану в країні  Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасності  виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальними підприємствами, унеможливлює придбання необхідних матеріалів та повноти розрахунків з постачальниками та бюджетами всіх рівнів.

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат комунальних підприємств загрожують  значними штрафними санкціями і відповідно можуть призвести до значних  збитків комунальних підприємств.

При утворенні Арбузинської селищної територіальної  громади  разом  з основними засобами Агрономійської сільської ради були передані борги перед ВП ПАЕС за покупну воду в сумі  590,219 тис. грн. Крім того, в зв’язку   з неналежним технічним станом водопровідних мереж та обладнання  комунального підприємства «Господар», впродовж 2021-2022 років  збільшилися втрати води та відповідно заборгованість  за воду до 1233,786 тис. грн.,  що призведе до  припинення постачання питної води мешканцям с. Агрономія.

У вказаній ситуації єдино вірним рішенням, як це підтвердила практика багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним комунальним підприємствам у відповідності з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування» та Бюджетного Кодексу України.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних  підприємств  Арбузинської селищної ради відповідно до їх функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних послуг в галузі житлово-комунального господарства, а також збереження робочих місць і надходжень до місцевого бюджету.

Цільове призначення коштів Програми:

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати та нарахувань на неї;

- на оплату податків та зборів;

-  за спожиті енергоносії;

-  за спожиту воду

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

 

                  3. Способи фінансової підтримки комунальних підприємств

 

3.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється у відповідності з Порядком виділення та використання коштів з бюджету  Арбузинської селищної ради у формі фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023-2025 роки (додаток 2 до Програми).

 

4. Організація реалізації Програми

та здійснення контролю за її виконанням

 

4.1. Реалізація програми покладається на відділ архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, соціально-економічного розвитку, інвестицій та проєктування виконавчого комітету Арбузинської селищної  ради та  відділ  бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення  апарату селищної ради та її виконавчого комітету.

4.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці та постійна комісія з питань  планування, бюджету і  фінансів,  регуляторної політики.

 

 

 

 

 

5. Фінансова забезпеченість Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Арбузинська селищна  рада.

Орієнтовні обсяги фінансування місцевої цільової Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-20225 роки (додаток 3 до Програми)

 

6. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до напрямків їхньої  діяльності;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого – комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, можливість придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

 

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ 

Цільової Програми фінансової підтримки комунальних підприємств

 Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ  архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку та проєктування виконавчого комітету

 

2.

Розробник програми

Відділ  архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку та проєктування виконавчого комітету

3.

Відповідальні виконавеці

Відділ  архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою,  соціально-економічного розвитку та проєктування виконавчого комітету, відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення  апарату селищної ради та її виконавчого комітету

4.

Учасники Програми

КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг»,  КП  «Господар», КП «Вода-АР», КП «Воля»

5.

Терміни реалізації Програми

2023-2025 роки

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Бюджет Арбузинської селищної ради (далі – місцевий бюджет)

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 всього:

 у тому числі коштів місцевого бюджету:

 

 

 

3 000 000,00 грн.

 

3 000 000,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Порядок

виділення та використання коштів з бюджету  Арбузинської селищної ради

у формі фінансової підтримки комунальних підприємств

на 2023-2025 роки

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з місцевого бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальних підприємств  Арбузинської селищної ради у рамках місцевої цільової Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2023-2025 роки.

 

2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

 

3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню, підприємствам і організаціям з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів селищної ради і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до затвердженої  Арбузинською селищною радою Програми.

 

4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за рахунок коштів  бюджету  Арбузинської селищної ради в обсягах, передбачених рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, та в межах надходжень до місцевого бюджету. Зазначена фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальному підприємству, які включені до мережі головного розпорядника коштів місцевого бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до договору між розпорядником коштів та одержувачем.

 

5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, готує клопотання на головного розпорядника коштів бюджету Арбузинської селищної ради з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надають  Арбузинській селищній раді  пропозиції для перерахування коштів, з метою врахування відповідних видатків у бюджеті.

 

6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку:

6.1. фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, засновником яких є  Арбузинська селищна рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень  бюджету  Арбузинської селищної ради, та в залежності від наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету;

6.2. фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

 6.3. не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету  Арбузинської селищної ради витрати комунального підприємства:

 – на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

­– на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

 – на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

 – на надання спонсорської і благодійної допомоги;

 – на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

 6.4. критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів бюджету Арбузинської селищної ради;

– затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

 

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів бюджету  Арбузинської селищної ради.

 

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

9. Комунальне підприємство, котре отримує фінансову підтримку з  бюджету  Арбузинської селищної ради за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів місцевого бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

 

10. Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник та бухгалтер комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

 

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування

 Цільової Програми фінансової підтримки комунальних підприємств

 Арбузинської  селищної ради на 2023-2025 роки

 

 

№ п/п

Підприємство

Обсяг фінансування,

тис.грн.

2023 рік:

1.

ВСЬОГО:

2000,0

2024 рік:

1.

ВСЬОГО:

500,0

2025 рік:

 

ВСЬОГО:

500,0

 

РАЗОМ:

3 000,0

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь