Програма «Фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки»

Дата: 28.12.2023 10:09
Кількість переглядів: 86

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

  •  08 грудня   2023  № 9                                                       ХХХV позачергової сесії 
  • Арбузинка                                                                     дев’ятого скликання

 

  • затвердження Програми
  • підтримки комунального
  • «АКВА» Арбузинської селищної
  • громади на 2023-2025 роки» 

 

 

         Відповідно до ст.ст. 71,91 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою підтримки селищних комунальних підприємств для забезпечення їх надійного та безперебійного функціонування, поліпшення їх фінансово-економічного стану,  відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 29.11.2023 №338 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради  «Про затвердження Програми «Фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки»,  Арбузинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму «Фінансової підтримки комунального підприємства

 « АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

            селищної ради з питань планування бюджету і фінансів, регуляторної

            політики.

 

 

 

Селищний голова                                                                   Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Арбузинської селищної ради від 08.12.2023р №9

 

Програма

фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА»

Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Арбузинської селищної ради

2.

Назва нормативно правового акту

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про аквакультуру»

3.

Розробник програми

Арбузинська селищна рада

4.

Співрозробники програми

КП «АКВА»

5.

Відповідальний

виконавець  Програми

Арбузинська селищна рада

6.

Учасники Програми

Арбузинська селищна рада, КП «АКВА»

7.

Термін реалізації Програми

2023 – 2025 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет  Арбузинської селищної територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн 

160

9.1

коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади, тис. грн

160

9.2

коштів інших джерел

-

 

ІІ. Загальні положення  

Арбузинською селищною радою було створено комунальне підприємство «АКВА» для  організація роботи для забезпечення потреб населення та утримання в належному стані водойомів на території громади за наступними видами діяльності:  прісноводне рибальство – основний, прісноводне рибництво (аквакультура), надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів, організування інших видів відпочинку та розваг, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах,  роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків.

            2.1. Сфера дії даної Програми охоплює діяльність комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади, яка спрямована на господарську діяльність з риборозведення.

Комунальні підприємства є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності роботи яких залежить життєдіяльність територіальної громади. Програма фінансової підтримки комунального підприємства КП «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про аквакультуру».

У сучасних економічних умовах, особливо на початку господарської діяльності,  для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальне підприємство нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації  його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

2.2. Враховуючи соціальну значимість підприємства  в житті та побуті населення громади, сучасні економічні умови в країні, забезпечення виконання власних статутних завдань комунальним підприємством, керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про аквакультуру», розроблено дану Програму.

 

ІII. Мета Програми

         Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності  комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної ради, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення його статутного капіталу відповідно до функціональних призначень  та спрямування на виконання наступних завдань:

1. покращення якості надання послуг;

2. зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

3. надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей комунального підприємства.

4. спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

5.здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості підприємства та є невід’ємною частиною виробничого циклу;

6. придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи комунального підприємства та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період;

7. запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства.

 

ІV. Завдання та напрями виконання Програми

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямками:

- забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунального підприємства Арбузинської селищної територіальної громади;

- спрямування зусиль та потенціалу підприємства на забезпечення високоякісної господарської діяльності з риборозведення;

- збереження дієздатності підприємства та його трудового потенціалу;

- збільшення обсягів виробництва (надання) послуг;

-оздоровлення фінансового стану підприємства, погашення заборгованості по платежах до бюджету;

- збереження та підвищення заробітної плати працівникам на рівні законодавчо  встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та за спожиті енергоносії;

- покращення технічного забезпечення діяльності підприємства, впровадження новітніх технологій виробництва.

 

V. Фінансування Програми

5.1. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок:

-  коштів  бюджету Арбузинської селищної територіальної громади;

-  інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади може змінюватись відповідно до рішень селищної ради про внесення змін до бюджету на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу  бюджету Арбузинської селищної територіальної громади.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Арбузинська селищна рада.

Одержувачем коштів  є комунальне підприємство «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади.

 

VІ. Порядок використання коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади, передбачених на реалізацію Програми

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на поворотній та безповоротній основі комунальному підприємству, засновником якого є Арбузинська селищна рада. Фінансова підтримка надається в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії селищної ради про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на відповідний рік за цією Програмою, та в межах змін до бюджету Арбузинської селищної територіальної громади внесених протягом відповідного року. 

6.2. Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету Арбузинської селищної територіальної громади витрати комунального підприємства:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами;

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової  і  фізкультурної роботи;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

 

VІІ. Очікувані результати від реалізації  Програми

Виконання Програми дозволить:

- створити умови для стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;

- покращити екологічну та епідеміологічну ситуацію в громаді;

- підвищити комфортність умов проживання населення та запобігти погіршенню життя громадян.

- забезпечити своєчасні розрахунки комунального підприємства з бюджетами всіх рівнів;

- забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї;

- забезпечити своєчасність розрахунків за енергоносії.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн.

 

 

2023 рік

 

2024 рік

2025 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

60

100

-

160

Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади

 

60

100

-

160

Обласний, районні бюджети

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

 

-

-

-

-

 

 

 Секретар селищної ради                                                                                                                           Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА»

 Арбузинської селищної територіальної

громади  на 2023-2025 роки

 

Перелік напрямів, завдань і заходів  Програма фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА»

Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

 

№ з/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Джерела фінансу вання

Очікуваний результат

2023

2024

2025

Всього

1

-зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;

 

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї статутної діяльності.

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству  «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади

2023-2025

Арбузинська селищна рада

КП «АКВА»

60

100

-

160

Бюджет Арбузин ської селищної територіальної громади

Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства  відповідно до їх статутної діяльності

 

Секретар селищної ради                                                                                                                            Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь