Програма «Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2026 роки»

Дата: 28.12.2023 10:15
Кількість переглядів: 47

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від  08 грудня   2023  №10                                                       ХХХV позачергової сесії 

смт. Арбузинка                                                                     дев’ятого скликання

 

  • затвердження Програми
  • до статутного капіталу комунальних
  • Арбузинської селищної  територіальної
  • на 2023-2026 роки» 

 

 

         Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Наказу МФУ № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» та з метою підтримки селищних комунальних підприємств для забезпечення їх надійного та безперебійного функціонування, поліпшення їх фінансово-економічного стану шляхом здійснення власником внесків до статутного фонду підприємств,  відповідно до рішення виконавчого комітету Арбузинської селищної ради від 29.11.2023 №339 «Про схвалення проекту рішення Арбузинської селищної ради  «Про затвердження Програми «Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Арбузинської селищної  територіальної громади на 2023-2026 роки»,  Арбузинська селищна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Програму «Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
  • селищної територіальної громади на 2023-2026 роки».

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, регуляторної політики.

 

 

 

Селищний голова                                                                   Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Арбузинської селищної ради від 08.12.2023р № 10

 

 

ПРОГРАМА  

«Внески до статутного капіталу  комунальних підприємств Арбузинської селищної територіальної громади  на 2023-2026 роки»

 

 1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

1.

Ініціатор розроблення Програми
 

Арбузинська селищна рада

2.

Розробник Програми 

Арбузинська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець Програми 

Арбузинська селищна рада

4.

Термін реалізації Програми 

2023–2026р.

5.

Мета Програми

Підтримка комунальних підприємств селищної ради для забезпечення їх надійного та безперебійного функціонування, поліпшення їх фінансово-економічного стану шляхом поповнення власником внесків до статутного фонду

6.

Очікувані результати

Зменшення збитковості комунальних підприємств, оновлення, модернізація матеріально-технічної бази комунальних підприємств

7.

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах бюджетних призначень на відповідний період

 

2.Загальні положення.

            Територіальна громада в особі Арбузинської селищної ради  є власником комунальних підприємств і відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного Кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноважена здійснювати функції володіння, користування, розпорядження комунальним майном в інтересах територіальної громади.

            Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна селищної комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

            Комунальні підприємства: КП «Арбузинський комбінат комунальних послуг», КП «Вода - АР», КП «Господар», КП « Воля», КП « Арбузинський селищний ринок» та КП «АКВА»  (далі - Підприємства) є стратегічно важливими підприємствами для Арбузинської територіальної громади, які забезпечують мешканців централізованим водопостачанням та водовідведенням, надають послуги з вивезення твердих побутових відходів, здійснюють заходи з благоустрою громади, організації торгівлі та господарської діяльності з риборозведення. На даний час, у зв’язку з ситуацією в державі вони знаходяться у важкому фінансовому стані.

            Діючі тарифи на послуги зазначених Підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

 

3. Мета програми.

            Підтримка комунальних підприємств селищної ради для забезпечення їх надійного та безперебійного функціонування, поліпшення їх фінансово-економічного стану здійснюється шляхом поповнення власником статутних фондів підприємств.

Кошти спрямовуються:

- оновлення, модернізацію, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств для покращення якості надання послуг;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

 

4. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

            Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється шляхом внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку Арбузинської селищної територіальної громади, відповідно до порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Арбузинської територіальної громади для поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам.

 

5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням.

            Реалізація Програми покладається на Арбузинську селищну раду.

           Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів, регуляторної політики.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми.

Фінансування на виконання зазначеної Програми здійснюється за рахунок коштів  спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Арбузинської селищної територіальної громади.

Обсяги фінансування визначено в рішенні “Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади” на відповідний період та протягом бюджетного року може змінюватись на підставі рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на відповідний рік.

 

7.Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання запланованих обсягів видатків дасть можливість зменшити збитковість комунальних підприємств, яка визначатиметься  за даними фінансової звітності на початок та кінець календарного року, забезпечить можливість оновлення, модернізації матеріально-технічної бази комунальних підприємств селища.

           

 

 

Секретар селищної ради                                                       Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток рішення Арбузинської     селищної ради від 08.12.2023р № 10

      

Порядок

використання коштів, передбачених у бюджеті

Арбузинської селищної територіальної громади

 для поповнення статутного капіталу

комунальним підприємствам

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в бюджеті Арбузинської селищної територіальної громади для виконання заходів Програми «Внеки до статутного капіталу комунальних підприємств Арбузинської селищної ради».

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Арбузинська селищна рада.

1.3. Суб’єктами господарювання, яким будуть виділені кошти з бюджету Арбузинської селищної територіальної громади є комунальні підприємства Арбузинської селищної ради.

 

ІІ. Мета Порядку та напрями використання бюджетних коштів

2.1. Мета порядку полягає в забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів.

2.2. Кошти, які передбачені в бюджеті Арбузинської селищної територіальної громади на відповідний рік для поповнення статутного капіталу (оновлення, модернізацію, зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості надання послуг) комунальних підприємств, головний розпорядник коштів  згідно з розпису бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на відповідній рік, перераховує суб’єктам господарювання на розрахункові рахунки відкриті в органах державної казначейської служби.

 

ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

3.1. Для визначення сум на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам суб’єкт господарювання надає головному розпоряднику відповідні розрахунки.

3.2. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на відповідній рік та змін до нього на підставі договору укладеного між головним розпорядником коштів та суб’єктом господарювання.

3.3. Суб’єкт господарювання використовує бюджетні кошти на підставі фінансового плану, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисі головного розпорядника коштів на відповідній рік.

3.4. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів здійснює їх відповідні коригування, суб’єкт господарювання вносить зміни до фінансового плану на відповідний період.

3.5. На суму приросту коштів, що направляється кожному окремо взятому комунальному підприємству, збільшується його статутний капітал.

3.6. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється з урахування положень бюджетного законодавства України.

 3.7. Використання коштів на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам за призначенням, яке не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

3.8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані кошти, облік зобов'язань та проведення операцій, пов'язаних з використаних бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Управлінням Державної казначейської служби України.

 

ІV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачання

4.1. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використання здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.2. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника та суб’єкта господарювання, що отримав бюджетні кошти, відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар селищної ради                                                           Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                Додаток до Програми

   

Напрями діяльності та заходи  Програми "Внески до статутного капіталу  комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2026 роки"

   
                 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

   
   
   

Фінансова підтримка комунальних підприємств

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

2023-2026 роки

Арбузинська селищна рада

Селищний бюджет

В межах бюджетних призначень

Виконання запланованих обсягів видатків дасть можливість зменшити збитковість комунальних підприємств, яка визначатиметься  за даними фінансової звітності на початок та кінець календарного року, забезпечить можливість оновлення, модернізації матеріально-технічної бази комунальних підприємств селища

   

Інші

-

   
     

 

         

Секретар селищної ради

     

                               

Наталя ФЕДОРОВА

   

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь