Комплексна програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради» на 2024 – 2027 роки

Дата: 28.12.2023 10:46
Кількість переглядів: 152

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від   21  грудня   2023  №11                                              ХХХVІ чергової сесії 

смт. Арбузинка                                                                    дев’ятого скликання

 

 

Про  затвердження Комплексної програми

з інфекційного контролю та дотримання заходів

із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням

медичної допомоги в КНП «Арбузинська центральна

лікарня» Арбузинської  селищної ради» на 2024 – 2027 роки

       

На підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення якості медичної допомоги й створення безпечного лікарняного середовища, селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 

  1. Затвердити Комплексну програму з інфекційного контролю із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради» на 2024-2027 роки (додається).

 

  1. Фінансування  Програми  здійснювати  в  межах  бюджетних  асигнувань.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної  ради  з питань планування,  бюджету і  фінансів, регуляторної  політики , з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Євгеній ТРАВЯНКО

 

 

 

                         

 

 

Додаток

до рішення Арбузинської селищної ради  від 21 грудня 2023р.         № 11

 

Комплексна Програма
з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям,
пов’язаних з наданням медичної допомоги
в КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської  селищної ради»

на 2024 – 2027 роки

 

                      Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розробки

Арбузинська  селищна рада

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади
про розроблення
Програми

 

3.

Розробник Програми

Арбузинська селищна рада, КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

4.

Відповідальний
виконавець

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

5.

Учасники Програми

Арбузинська селищна рада, КНП «Арбузинська центральна лікарня

6.

Термін реалізації
Програми

2024-2027 роки

7.

Основні джерела
фінансування
Програми

Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

447,0 тис грн.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Стратегічним завданням охорони здоров'я є забезпечення якості медичної допомоги й створення безпечного лікарняного середовища. Інфекції, пов’язані з наданням первинної допомоги (ІПНМД) є найважливішою складовою цієї проблеми через широке поширення, негативні наслідки для здоров'я пацієнтів, медичного персоналу й економіки держави.

1.2. За даними ВООЗ, від 5 % до 10 % пацієнтів, які госпіталізуються в сучасні стаціонари у розвинених країнах, отримують одну або більше інфекцій, пов’язаних з медичною допомогою; у країнах, що розвиваються, ці цифри є значно вищими. Залежно від дії різних факторів, частота виникнення ІПНМД коливається. Деякі групи пацієнтів особливо вразливі: немовлята, люди похилого віку, пацієнти з важким перебігом основної патології й множинними супутніми захворюваннями, пацієнти, що зазнають агресивних і інвазивних медичних втручань. Інфекції  пов’язані з наданням первинної допомоги суттєво знижують якість життя пацієнта, приводять до втрати репутації лікувальної установи.

1.3. Як інструмент для вирішення цих проблем охорони здоров'я використовується сучасна й ефективна система інфекційного контролю. Інфекційний контроль визначається як система постійного епідеміологічного спостереження в лікувально-профілактичній установі з епідеміологічним аналізом результатів цього спостереження й проведення на основі епідеміологічної діагностики цілеспрямованих заходів для підвищення якості медичної допомоги.

1.4. Стратегія підвищення якості медичної допомоги через впровадження в практику охорони здоров’я системи інфекційного контролю доводить її успішність на досвіді багатьох країн світу.

 

2. Мета Програми

 

2.1. Удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями, пов’язаними з наданням первинної допомоги (ІПНМД), зниження захворюваності, летальності й економічного збитку від ІПНМД.

2.2. Розробка раціональної стратегії та тактики застосування антимікробних препаратів на підставі засад та принципів доказової медицини.

2.3. Дотримання заходів інфекційного контролю, що сприяє зменшенню частоти інфекцій, розвиток яких пов'язаний з наданням медичної допомоги, покращить якість та пацієнт орієнтованість медичного закладу, забезпечить захист здоров'я персоналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основні завдання Програми

 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід удосконалити та виконати наступні завдання:

3.1. Збільшення обізнаності про типи інфекцій та шляхи їх передачі.

3.2. Ознайомлення зі звичайними та кращими світовими практиками.

3.3. Ознайомлення з додатковими застереженнями для інфекцій, що можуть зустрічатись в медичних закладах.

3.4. Сприяння гігієні рук відповідно до рекомендацій ВООЗ.

3.5. Вакцинування проти інфекційних захворювань (згідно з календарем профілактичних щеплень) та сприяння вакцинації населення (особливо групи ризику).

3.6. Оновлення інформації щодо стану щеплення медичного персоналу та в разі їх відсутності - проведення імунізації.

3.7. Надання інформації про нові підходи, проблеми/заходи з інфекційного контролю та інші варіанти для їх вирішення.

3.8. Огляд практики екологічного стану середовища.         

3.9. Перевірка практики поводження з медичними відходами.

3.10. Сприяння додатковій освіті з інфекційного контролю.

3.11. Розвінчання типових міфів з інфекційного контролю.

3.12. Відповіді на запитання персоналу та пацієнтів щодо інфекційного контролю.

3.13. Визначення проблем/труднощів, які співробітники мають при виконанні своїх функціональних обов’язках, чого їм не вистачає.

3.14. Створення/підвищення мотивації для впровадження дієвих заходів з інфекційного контролю.

3.15. Налагодження співпраці між співробітниками та Комісією з інфекційного контролю з питань щодо інфекційного контролю.

3.16. Відзначення досягнень співробітників у боротьбі з інфекціями.

 

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

4.1. Програма реалізується шляхом виділення необхідних коштів з селищного бюджету для забезпечення заходів Програми.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету. В процесі формування селищного бюджету на відповідний рік обсяг фінансування Програми може коригуватись.

5.2. Головний розпорядник коштів: КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми

 

6.1. Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити безпеку при наданні медичних послуг;

- зменшити інфекції, пов’язані з наданням первинної допомоги (ІПНМД) більше ніж на 30%;

- зменшити захворюваність, смертність від інфекційних захворювань серед пацієнтів, більше ніж на 30%;

- попередити передачу резистентних штамів бактерій та заощадити кошти шляхом раціонального використання антимікробних препаратів з профілактичною та лікувальною метою;

- створити систему моніторингу та аудиту у ефективності програми інфекційного контролю в закладі КНП «Арбузинська центральна лікарня»;

- посилити систему надання вторинної медичної допомоги шляхом якісної пацієнт орієнтованої допомоги.

 

 

 

 

 

 

 

 Секретар ради                                               Наталя ФЕДОРОВА

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

Заходи і завдання до комплексної Програми з інфекційного контролю із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради» на 2024-2027 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконан

ня

Виконавець

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2024

2025

2026

2027

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Придбання препаратів для дезінфекції, шкірних антисептиків

2024-2027

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

Селищ

ний бюджет

160,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

2.

Придбання витратних матеріалів (рукавички, маски, респіратори, захисні окуляри,  бахіли одноразові, протиепідемічні набори)

2024-2027

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

Селищ

ний бюджет

196,0

49,0

49,0

49,0

49,0

 

3.

Придбання обладнання для дезінфекції (бактерицидні опромінювані)

2024-2027

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

Селищ

ний бюджет

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

4.

Придбання спецодягу та спецвзуття

2024-2027

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради

Селищ

ний бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Всього:

456,0

114

114,0

114,0

114,0

 

 

 

 

 

 

Виконавець                                   _______________              Ірина  ДОЦЕНКО

                                                      (підпис)                       (ініціали та прізвище)

                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь