ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2023 РІК

Дата: 13.02.2024 14:43
Кількість переглядів: 46

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 ЗА 2023 РІК

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Арбузинської селищної ради № 5 22 сесії від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом  2023 року, в процесі виконання бюджету, затверджено (з урахуванням змін)  обсяг доходів селищного бюджету в сумі 159 млн. 898,7 тис. грн.,  з них:

- по загальному фонду в цілому 156 млн. 116,3 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  81 млн. 869,3 тис.  грн. та 74 млн. 247,0 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 13 млн. 433,4 тис. грн. - дотації, 60 млн. 813,6 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 90,3 %.

- по спеціальному фонду   в цілому заплановано 3 млн. 782,4 тис. грн., з них: власні надходження заплановані  в обсязі 3 млн. 604,1 та 178,3 тис. грн. офіційних  трансфертів. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 137,4 %.

        За 2023 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 145 млн. 802,0 тис. грн. (84,8% призначень на 2023 року), з них: загальний фонд – 118 млн. 961,8 тис. грн..  (97,9% ), спеціальний фонд – 26 млн. 840,2 тис. грн. (53,2%)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2023 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 10 населених пунктів, у тому числі  1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській селищній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10590 осіб, у тому числі тимчасово переміщених – 544 особи.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа, та 198 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

 

Питома вага основних бюджетоутворюючих підприємств до загального фонду бюджету        

Назва підприємства

Фактичні надходження  2021 року, тис. грн.

Питома вага в загальних надходженнях   2021 року, тис. грн.

Фактичні надходження  2023 року, тис. грн.

Питома вага в загальних надходженнях   2023 року, тис. грн.

Надходження загального фонду всього

49995,3

 

86282,1

 

АПП «Благодатненський птахопром»

6135,4

12,3

4175,0

4,8

ДП ДГ «Агрономія»

3093,9

6,2

5394,9

6,3

СФГ «Віра»

2265,9

4,5

2288,7

2,7

ТОВ «Агрофірма «Вісла»

1780,6

3,6

3228,1

3,7

ФГ «Полянка»

1161,6

2,3

1001,7

1,2

ФГ «Ларіне»

770,0

1,5

501,2

0,6

ДП «Південь»

759,8

1,5

1793,3

2,1

ФГ «Юрвіал»

741,5

1,5

1270,5

1,5

ФГ «Кущовий»

665,4

1,3

1135,6

1,3

ФГ «К.С.К.»

566,3

1,1

692,4

0,8

ФГ «Війтєви»

523,4

1,0

566,0

0,7

 

 У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 2 поштових відділення.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

Протягом 2023 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 86 млн. 282,1 тис. грн., що становить 105,4 % плану звітного періоду.

Забезпечено виконання  за  всіма джерелами формування, окрім податку на доходи фізичних осіб, з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (недоотримано          4 млн. 048,5 тис. грн.).

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 99,7 %;

- податок на прибуток підприємств – 183,5 %;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 166,3 %;

- акцизний податок – 129,7 %;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 175,5 %;

- плата за землю – 136,9 %;

- єдиний податок – 104,6 %;

- адміністративні штрафи – в 2 р. б.;

- плата за надання адмінпослуг – 155,4 %;

- державне  мито – в 6 р. б.;

- інші неподаткові надходження – 103,5 %.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 62,7%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 54 млн. 062,4 тис. грн. цього податку, що становить 99,7% затверджених призначень.

 

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

Назва податку

Затверджено на  2023 рік,        тис. грн.

Фактичні надходження  2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізичних осіб із зарплати

19048,2

20254,7

106,3

37,5

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців

26117,2

22068,7

84,5

40,8

Податок на доходи фізичних осіб із доходів інших ніж зарплата

7300,0

9708,8

133,0

17,9

 

Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування

771,6

805,5

104,4

1,5

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ

970,0

1224,7

126,2

2,3

Разом

54207,0

54062,4

99,7

100

 

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців  - 40,8%. Виконання планових показників (з урахуванням змін) становить 84,5%, недоотримано 4 млн. 048,5 тис. грн.  в зв’язку з прийняттям Закону України № 10037 «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України», який перенаправляє військовий ПДФО з місцевих бюджетів до спеціального фонду Державного бюджету України з 1 жовтня звітного року. 

 Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 37,5%. Виконання становить 106,3%.

 На  позитивну тенденцію змін даного показника   мали  вплив наступні фактори:

-   протягом тривалої дії воєнного стану,  стабілізувалась економічна активність суб’єктів господарювання,  що здійснюють виробничу діяльність в громаді, також проводиться робота з платниками податків щодо забезпечення державних гарантій при виплаті заробітної плати;

-     підвищення рівня мінімальної заробітної плати та зростання рівня прожиткового мінімуму доходів громадян,  обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці;

-  сплата заборгованості минулого року ДП «Хлібна база №76» .

 В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 7,3% та з 2021 роком на 11,3%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла» та інші.

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  –17,9%. Виконання становить 133,0%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 28,5% в зв`язку із сплатою податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2022 рік ДП «Південь» та СФГ «Терра».

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами займає наступне місце в структурі – 2,3%. Виконання становить 126,2 %.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 1,5%. Виконання становить 104,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 73,6 тис. грн. в зв’язку з зменшенням кількості платників.  

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 2023 рік місцеві податки були виконані на 115,4% - до бюджету надійшло 29 млн. 255,7 тис. грн..

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку

Затверджено на  2023 рік,        тис. грн.

Фактичні надходження  2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

25358,0

29255,7

115,4

100,0

- податок на нерухоме майно

1231,3

2160,8

175,5

7,4

- плата за землю

5686,2

7782,6

136,9

26,6

- єдиний податок

18440,5

19296,4

104,6

65,9

- транспортний податок

-

15,9

-

0,1

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 65,9%. Фактичні надходження єдиного податку в 2023 році складають 19 млн. 296,4 тис. грн., що становить 104,6% від планових призначень.

 

Аналіз надходжень єдиного податку

Назва податку

Затверджено на  2023 рік,        тис. грн.

Фактичні надходження  2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

340,1

396,2

110,0

2,0

Єдиний податок з фізичних осіб 

3714,0

4083,9

120,8

21,2

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

14386,4

14816,3

103,0

76,8

Разом

18440,5

19296,4

104,6

100,0

 

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 76,8%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 103,0%. Темп росту 2023 року до 2022 року складає 182,2%, та 2023 року  до 2021 року складає 175,5%, в зв`язку із нарахуванням та сплатою мінімального податкового зобов`язання за 2022 та 2023 роки в поточному році.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 21,2% від загального обсягу єдиного податку, або 4083,9 тис. грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2 групи. Виконання становить 110,0%. Темп росту до 2022 року -127,7%, до 2021 року -137,7%.

Платниками єдиного податку  3 групи забезпечено надходжень до бюджету в сумі 396,2 тис. грн.. Виконання по єдиному податку з юридичних осіб становить 110,0%. Перевиконання в зв`язку із сплатою мінімального податкового зобов`язання за 2022 рік ФГ «Голубі далі» та ТОВ «УКР-КОМ». Приріст до 2022 року -17,7% (сплата  МПЗ), спад до 2021 року – 23,7% (зменшення задекларованого доходу).

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 26,6 %, або     7782,6 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 136,9%.

Аналіз надходжень плати за землю

Назва податку

Затверджено на  2023 рік,        тис. грн.

Фактичні надходження  2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

1144,0

1679,4

146,8

21,6

Орендна плата з юридичних осіб

2655,4

3240,2

 

122,0

41,6

Земельний податок з фізичних осіб

1615,8

2177,2

134,7

28,0

Орендна плата з фізичних осіб

271,0

685,8

253,0

8,8

Разом

5686,2

7782,6

136,9

100,0

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 44,8%. Надходження становлять 2 млн. 694,7 тис. грн., виконання  137,1%. Темп росту 2023 року до 2022 року 143,6%, до 2021 року 140,0%. Приріст та перевиконання за рахунок сплати боргів минулих років ТОВ «Карат В-Груп» та ТОВ «Гранкар`єр – 2» (за рішенням суду). Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце 28,0%. Фактичні надходження цього податку склали 2 млн. 177,2 тис. грн., або 134,7% планових показників. Приріст 2023 року до 2022 року становить 47,5%, до 2021 року 21,2%. Перевиконання та приріст за рахунок сплати фізичними особами платежів минулих років.

Земельний податок з юридичних осіб займає наступне місце в структурі плати за землю 21,6%, виконання становить 146,8% від планових призначень  2023 року, фактичні надходження склали 1 млн. 679,4 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН, ТОВ «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця». В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13,0% та в 2 р. б. аналогічного періоду 2021 року.

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 8,8%, виконання в 2,5 р. б. планових показників. Перевиконання за рахунок сплати платежів минулого року. Приріст 2023 року до 2022 року становить 82,8%, та спад до 2021 року 31,6%  в зв`язку із сплатою заборгованості минулих років Юрченком О.О. в сумі 696,1 тис грн. в 2021 році.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2023 рік склав 2160,7 тис. грн. , з них: за житлову нерухомість – 85,7 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 2075,0 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу 175,5%  за рахунок сплати платежів минулого року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 70,9%, та в 2 р. б. 2021 року.

Акцизний податок  при  плані 1594,2 тис. грн. виконано в сумі 2067,5 тис. грн., що становить 129,7 %. Приріст 2023 року минулого року 87,6% та до 2021 року 87,7%.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) запланована у розмірі 16,5 тис. грн. Надійшло 27,4 тис. грн., виконання становить 166,3%. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

 

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 1,3 тис. грн. при запланованих 0,7 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 212,6 тис. грн., надійшло 330,5 тис. грн., виконано на 155,4% . Приріст 2023 року до 2022 року становить 38,1%, та спад 40,6% до надходжень 2021 року внаслідок тимчасового закриття державних реєстрів  в зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України.

По державному миту при плані 4,7 тис. грн. фактично надійшло 28,5 тис. грн., або в 6 р. б. запланованих.

 

На 2023 рік заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 0,6 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 12,0 тис. грн., або в 2 р. б. планових показників. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 3,7 тис. грн. та  на 2,9 тис. грн. менше надходжень 2021 року.

                               

На 2023 рік інші надходження загального фонду заплановано в сумі 189,0 тис. грн., фактично надійшло 205,2 тис. грн., виконано на 108,6%, а саме: повернення коштів минулих років КНП "Арбузинська центральна лікарня"  – 52,8 тис. грн.,  відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 137,2 тис. грн., Департаментом МАКБ та СПР МОДА – 11,4 тис. грн.; стягнуто кошти Відділом ДВС У ПРМО ПМУМЮ за ВД на користь держави  – 3,8 тис. грн.. В порівнянні з 2022 та 2021 роком надходження збільшились в 4 рази.                                       

 

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за  2023 рік становлять 5197,3 тис. грн., що становить 137,4%  від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 10,2 тис.,  виконання 13,5 тис. грн (132,8%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 5,8 тис. грн., надійшов у сумі – 6,2 тис. грн., виконання становить 132,8%  (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ), зменшення надходжень до відповідного періоду 2022 року на 14,9 тис. грн. та 2021 року на 8,5 тис. грн. (зменшення викидів в атмосферне повітря) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 0,9 тис. грн., виконання становить 104,9% (платник податку Арбузинський ККП), зменшення надходжень до аналогічного періоду 2022 року на 0,1 тис. грн. та до 2021 року на 0,9 тис грн.;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 6,4 тис. грн., виконання становить 183,6% (платник податку Арбузинський ККП, НААН ТОВ «Агрономія»), зменшення надходжень до відповідного періоду 2022 року на 0,7 тис. грн. та до 2021 року на 1,6 тис. грн..

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановані в сумі 16,3 тис. грн., фактичні надходження складають 19,8 тис. грн., виконання 121,3%, що в 3 р. б. надходжень  відповідного періоду 2022 року та в 9 р. б. надходжень 2021 року.

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за  2023 рік становлять 4 млн. 975,6 тис. грн., із них:

         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 3 млн. 179,6 тис. грн., фактично  надійшло 806,3 тис. грн. (25,4%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 210,9 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) не планувались, надходження становлять 9,1 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 3 млн. 037,0 тис. грн. (генератори, електроприбори (елекрочайник, мікрохвильова піч, мережевий фільтр, термопот) для облаштування пунктів незламності відділу соціального захисту населення, два автомобілі для селищної ради, ноутбук від МБО «Партнерсто» «Кожній дитині» для служби у справах дітей,  ноутбуки та підручники від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВДА, хромбуки  та планшети, гнучкі пластикові рефлекторні пов’язки (860 шт.) від Первомайскої РВА, бокси «Навчально-розвивальні матеріали» для дошкільних навчальних закладів, продукти харчування для загальноосвітніх навчальних закладів, дизпаливо на підвіз учнів на змагання та перевезення військовослужбовців, трактор-газонокосарка для косіння футбольного поля на стадіоні «Колос», книги для централізованої бібліотечної системи, для центру комплексної реабілітації ноутбук, проектор, продукти харчування, миючі засоби, реабілітаційне обладнання, м’який інвентар,   територіальному центру благодійно надані продукти харчування, предмети, матеріали та обладнання, медикаменти, послуги з очистки води, генератор);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 398,0 тис. грн., виконання становить 912,4 тис. грн. або 229,2%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 10,1 тис. грн.

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  2023 році проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №5 22 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2022 року "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2023 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 171 млн. 975,7 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 121 млн. 508,8 тис грн;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 50 млн. 466,8 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в 2023 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На 2023 року передбачено по загальному фонду 121 млн. 508,8 тис. грн., виконання по видатках становить  118 млн. 961,8 тис. грн., тобто 97,9% від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 2023 року у розрізі економічної класифікації

 

Назва статей видатків

Передбачено на 2023 року з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за 2023 року, тис. грн.

Залишки плану на 2023 року відносно касових, тис.грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

57300,8

56757,7

543,1

99,1

Нарахування на оплату праці

12835,8

12553,0

282,8

97,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3720,3

3572,2

148,1

96,0

Медикаменти

8,9

7,8

1,1

87,8

Продукти харчування

1278,3

1032,3

246,0

80,8

Оплата послуг (крім комунальних)

11388,3

11277,4

110,9

99,0

Видатки на відрядження

62,1

62,1

-

100

Оплата теплопостачання

1353,4

1353,4

-

100

Оплата водопостачання та водовідведення

311,7

240,3

71,4

77,1

Оплата електроенергії

4068,7

3622,6

446,1

89,0

Оплата природного газу

870,2

636,2

234,0

73,1

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

3653,6

3646,6

7,0

99,8

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

160,4

159,7

0,7

99,6

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

5399,0

5399,0

-

100

Інші виплати населенню

2386,7

2267,7

119,0

95,0

Інші поточні видатки

14,0

13,9

0,1

99,0

Капітальні трансферти

1621,0

1621,0

-

100

Нерозподілені видатки

220,0

-

-

0

Всього видатків

121508,8

 

118961,8

2547,0

97,9

 

На захищені статті за 2023 року витрачено – 82 млн. 277,5 тис. грн. (67,7% від загального фонду витрат за 2023 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 69 млн. 310,7 тис грн. (57,0% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 1 млн. 032,3 тис грн. (0,8 %);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 млн. 499,2 тис грн. (7,8 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 159,7 тис грн. (0,1 %);

- на соціальні виплати населенню – 2 млн. 267,7 тис грн. (1,9 %);

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 2023 року по державному управлінню касові видатки склали 12 млн. 046,9 тис грн. при затверджених планах 12 млн. 203,7 тис грн., що становить 98,7%.

 

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 2023 року виконано на 98,8 відсотка, при уточненому плані 8279,5 тис. грн., виконання становить 8184,6 тис. грн., в тому числі :                                                                                                                       

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 5 млн. 246,8 тис. грн. виконано 5 млн. 246,8   тис. грн., що становить  100 відсотків;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 1 млн. 192,2 тис. грн. виконано 1 млн. 186,7 тис. грн., що становить 99,5 відсотків, відповідно виплачені заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 271,0 тис. грн., виконано стовідсотково; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 96,8 тис. грн. виконано 92,4 тис. грн., що становить 95,5 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 53,4 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 700,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 7,6 тис. грн. виконано  5,3 тис. грн., що становить 69,4 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 706,9 тис. грн. виконано  624,2 тис. грн., що становить 88,3 відсотка, не довиконано 82,7 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 2,4 тис. грн. виконано  стовідсотково;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 2,5 тис. грн. виконання стовідсоткове.

         

          Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній галузі відсутні.

 

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2023 року склав 239,0 тис. грн. Виконання стовідсоткове. Кошти використано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для придбання принтерів та ноутбуків.

За рахунок інших джерел власних надходжень виконання становить 234,0 тис. грн. (благодійно надані автомобілі).

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за 2023 року виконано на 98,3 відсотка, при уточненому плані 3 млн. 548,4 тис. грн., виконання становить 3 млн. 488,0 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2 млн. 625,9 тис. грн. виконано 2 млн. 578,9 тис. грн., що становить  98,2 відсотка, недовиконання 47,0 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 563,6 тис. грн. виконано 553,4 тис. грн., що становить 98,2 відсотка,  недовиконання становить 10,2 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 55,3 тис. грн., виконання 54,5 тис. грн., або 98,5 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 43,0 тис. грн. виконано 41,7 тис. грн., що становить 97,0 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 6,3 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 243,4 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 4,8 тис. грн. виконано  4,0 тис. грн., що становить 83,0 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 2,4 тис. грн. виконано  2,0 тис. грн., що становить 84,5 відсотка, не довиконано 0,4 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

        - по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 3,8 тис. грн виконання стовідсоткове (плата за навчання по охороні праці).

 

          Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованості по даній галузі відсутні.

 

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2023 року склав 66,0 тис. грн. Виконання 99,7 відсотків. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для придбання персональних комп’ютерів та принтерів.

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 369,6 тис. грн., (благодійно отримано генератори на суму 325,1 тис. грн. електроприбори (елекрочайник, мікрохвильова піч, мережевий фільтр, термопот) на суму 22,8 тис. грн. для облаштування пунктів незламності відділу соціального захисту населення, отримано благодійно ноутбук від МБО «Партнерство» «Кожній дитині» в сумі 21,7 тис. грн. для служби у справах дітей ).

 

Інша діяльність у сфері державного управління

    У 2023 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програма розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки та заходи на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр.  

          Уточнений план за 2023 року по Об'єднаному трудовому архіву сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради виконано на 100 відсотків, при уточненому плані 143,3 тис. грн., в тому числі :

         - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 115,0 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 25,3 тис. грн. виконано стовідсотково.

         - по  КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 1,9 тис. грн. виконано стовідсотково.

- по  КЕКВ 2282 «Оплата послуг (крім комунальних)»  при уточненому плані 1,1 тис. грн. касові видатки виконані стовідсотково.

          Уточнений план за 2023 року по заходах на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. становить 232,4 тис грн., виконано 231,0 тис. грн, або 99,4 % в тому числі :

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 45,4 тис. грн., виконання 44,0 тис. грн., або 97,0 відсотка (придбано медалі, дипломи та рамки до них);

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги почесним громадянам заплановано  кошти в сумі 187,0 тис. грн.. Використання становить 100 відсотків.

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                               

Призначення по галузі «Освіта» на 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 60 млн. 319,3 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 58 млн. 901,7 тис грн. або 97,7%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 48 млн. 434,8 тис. грн. – виконання плану становить 98,7 % (у структурі видатків  на освіту займає 80,3%);
 • продукти харчування – 1 млн. 172,4 тис грн. – виконання плану становить 79% (у структурі видатків  на освіту займає 1,9%) ;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв –6 млн. 519,9 тис грн. – виконання плану становить 93 % (у структурі видатків  на освіту займає 10,8 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 

На фінансування дошкільної освіти на 2023 року планувалося 9 млн. 878,1 тис грн.  (16,4 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 9 млн. 380,0 тис грн. виконання становить 95%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 6 млн. 389,0 тис. грн. виконано 6 млн. 213,1  тис. грн., що становить 97,2 відсотків. Недовиконання в сумі 175,9 тис. грн. склалось за рахунок вакансій;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 97,4 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 174,7 тис. грн., виконано 149,9  тис. грн. різниця склала 24,8 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 126,0 тис. грн., виконано 56,3 тис. грн., недовиконано 69,6 тис. грн., недовиконання в зв’язку з дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

Вартість одного дня  харчування (сніданок) у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 30,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 15,00 грн., меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на 2023 року 458,6 тис. грн., виконання склало 424,0 тис. грн. або 92,4 відсотків.       невиконання плану пов’язане з тим, що поточний ремонт системи водопостачання в приміщені ПРУ КЗДО «Пролісок» було виконане власними силами.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  185,5 тис. грн., виконання 183,7 тис. грн. або 99,0 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 366,7 тис. грн., виконано 260,5 тис. грн. або 71 відсоток. Економія виникла в зв’язку з дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 511,9 тис. грн., виконано 470,5 тис. грн. або на 91,9%. Недовиконання в сумі 41,4 тис. грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2023 року 184,0 тис. грн., виконання становить 178,9 тис. грн., або 97,2 відсотка, економія виникла в зв’язку з дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

 

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 2023 року планувалося 45 млн. 376,4 тис. грн. (75,2% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 44 млн. 619,6 тис грн. виконання становить 98,3%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»:

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 22 млн. 055,5 тис. грн. виконано стовідсотково.

за рахунок власних коштів при уточненому плані 8 млн. 334,5 тис. грн. виконано 8  млн. 205,0 тис. грн., що становить 98,5 відсотки.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 100 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 90,5 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 634,1 тис. грн., виконано 632,9 тис. грн. різниця склала 1,2 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 1 млн. 046,5 тис. грн., виконання 870,1 тис. грн., або 83,2 відсотка, недовиконання в сумі 176,4 тис. грн. в зв’язку з проведенням он-лайн занять у 2022-2023 н.р. через воєнний стан.

Вартість одного дня  харчування  у загальноосвітніх закладах складає 35,00 грн. для учнів 1 – 4 класів та 44,25 грн. для учнів 5 -11 класів. Організовано безкоштовне харчування пільгової категорії, за рахунок батьківської плати за харчування учнів 1 – 4 класів сплачується 17,50 грн., учнів 5- 11 класів – 35,00 грн.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1 млн. 715,0 тис. грн., виконано 1 млн. 701,4 тис. грн., або 99,2 відсотків,  Недовиконання в сумі 13,5 тис. грн. за рахунок економії. 

         По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  101,5 тис. грн., виконано 37,9 тис. грн., виконання складає 37,4 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 082,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 357,3 тис. грн.,  виконано 164,7 тис. грн. економія за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційним навчанням;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 3262,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 

Станом на 01.01.2024 року та дебіторська заборгованість відсутні.

 

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 1 млн. 153,1 тис. грн. (1,9 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 1 млн. 090,9 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 901,3 тис. грн. виконання 847,3 тис. грн., або 94 %, недовиконання в сумі 54,0 тис. грн. за рахунок лікарняних;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  96,1 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані  25,9 тис. грн., виконання становить  25,8 тис. грн., недовиконання становить 0,1 тис. грн. в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   20,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

 

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за  2023 року планувалося 1 млн. 885,0 тис. грн. (3,1 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1 млн. 809,0 тис грн. виконання становить 96%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 147,3 тис. грн. виконано 1 млн. 121,8 тис. грн., або 97,8 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 96,3%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 8,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   4,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  398,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 69,3 тис. грн., виконання  28,2 тис. грн.  або 40,7 відсотка, за рахунок економії.

 

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 932,6 тис. грн., що становить 99,9% від уточненного плану 933,8 тис. грн., в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 721,8 тис. грн. виконано на 99,9%;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 99,9%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 15,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   37,1 тис. грн., виконання 36,9 тис. грн.

 

Станом на 01.01.2024 року  кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 1 млн. 020,5 тис. грн., що становить 99,5% від уточненного плану 1 млн. 026,1 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2023 роки» на 2023 рік було заплановано видатки в сумі 1 млн. 022,5 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 990,6 тис. грн., виконано 99,7 відсотків;

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   31,8 тис. грн. тис. грн., виконання становить 29,0 тис. грн., або 91,1 відсотків.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 3,620 тис. грн. Використання становить 100 відсотків.

 

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання стовідсоткове при уточненому плані 34,1 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для хлопчиків та дівчаток з особливими освітніми потребами Арбузинський ліцей № 1.

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання становить 15,1 тис. грн. при уточненому плані 32,7 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок» та Арбузинський ліцей № 1.

 

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки:

 • за рахунок плати за послуги бюджетних установ  склали – 257,1 тис. грн (оплата продуктів харчування);
 •  за рахунок інших джерел склали – 1 млн. 857,5 тис грн. (61 ноутбук на суму 1 млн. 441,3 тис. грн. та підручники на суму 253,3 тис. грн. від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВДА, 6 хромбуків  та 9 планшетів на суму 118,9 тис. грн., гнучкі пластикові рефлекторні пов’язки (860 шт.) на суму 21,6 тис. грн. - від Первомайскої РВА, для загальноосвітніх навчальних закладів, благодійно надане дизпаливо на підвіз учнів на змагання на суму 13,8 тис. грн., продукти харчування надані благодійно в сумі 6,6 тис. грн., бокси «Навчально-розвивальні матеріали» для дошкільних навчальних закладів в сумі 2,0 тис. грн.).
 • за рахунок інших коштів склали – 15 млн. 452,2 тис. грн. (придбано два ноутбуки і принтер для позашкільної освіти – 80,0 тис. грн., принтери для централізованої бухгалтерії та дошкільного закладу на суму 22,3 тис. грн., придбано засоби навчання для навчальних кабінетів на суму 197,1 тис. грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу по об’єкту «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Новоселівського ліцею» в сумі 58,0 тис. грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень Агрономійського ліцею в сумі 50,0 тис. грн., виконано  топографо-геодезичні роботи, проведено інженерно-геологічних вишукувань, виготовлено ПКД та здійснено будівництво по об’єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г.  Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області – 15043,9 тис. грн.).

 

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2024 року в сумі 132,4 тис. грн. (оплата природного газу за грудень). Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  2023 року становить 21,4  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 2,0 тис. грн.

КПКВК 1021 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  49,0 тис. грн., дебіторська заборгованість за  2023 року становить 10,7 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  2023 року становить 6,5  тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 12 млн. 082,4 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 11 млн. 970,6 тис. грн. або 99,1%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на 2023 року заплановані в сумі 7 млн. 514,8 тис. грн., касові видатки склали 7 млн. 436,0 тис. грн. або 99 відсотків, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті праці  (КЕКВ 2282) при плані на 2023 року  2 млн. 852,7 тис. грн., виконання становить 2 млн. 847,2 тис. грн., що становить 99,8 відсотків, недовиконання планових показників в зв’язку з листами тимчасової непрацездатності.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2282) при плані на 2023 року  614,5 тис. грн., виконання становить 613,3 тис. грн., що становить  99,8 відсотка відповідно виплаченій заробітній платі.

По предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю (КЕКВ 2282) – при уточненому  плані 25,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По медикаментам (КЕКВ 2282) при плані 57,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2282) – при уточненому  плані 251,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По водопостачанню та водовідведенню (КЕКВ 2282) при уточненому плані 70,1 тис. грн., виконано 67,7 тис. грн., виконання складає 96,6 відсотків. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду.

По електроенергії (КЕКВ 2282) при уточненому плані 1 млн. 026,2 тис. грн., виконання 1 млн. 013,1 тис. грн. або 98,7%. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду.

По природному газу (КЕКВ 2282) при уточненому плані 641,6 тис. грн., виконано 622,9 тис. грн. (97,1%). Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду.

По інших енергоносіях (КЕКВ 2282) при уточненому плані 1 млн. 968,8 тис. грн., виконання склало 1 млн. 930,8 тис. грн. або 98,1% (придбання вугілля та комунальні послуги по вивозу побутових відходів). Надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду.

По окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (КЕКВ 2282) при уточненому плані 7,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін становить 1 млн. 306,8 тис. грн., виконання стовідсоткове (проведено капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

 

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість становить в сумі 147,3 тис. грн. (оплата природного газу за грудень), кредиторська заборгованість відсутня.

 

По КТКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медико-санітарної допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 2023 рік  4 млн. 567,6  тис. грн. виконано 4 млн. 534,6  тис. грн., що становить 99,3 відсотка, або менше на   33,0 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2282) при плані на 2023 рік 2 млн. 011,2  тис. грн., виконання стовідсоткове.

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2282) при плані на 2023 рік 508,8 тис. грн., виконання становить  100 відсотків .

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2282) при плані 499,3 тис.грн., виконання стовідсоткове.

По медикаментам (КЕКВ 2282) при плані 157,1  тис. грн., виконання стовідсоткове.

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2282) при плані 298,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

По енергоносіям  (КЕКВ 2282) при плані 950,3 тис. грн., виконання становить 918,1 тис. грн., тобто 96,6 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2282)  12,7  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2282553,0 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2282) 124,7  тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2282)  227,8  тис. грн.

По окремим заходам реалізації державних програм (КЕКВ 2282) - 11,7  тис. грн. виконання стовідсоткове.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2282) при плані 130,3 тис. грн. виконано 129,5 тис. грн., тобто 99,3 відсотків (оплата за відпущені рецепти).

 

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість становить в сумі 23,2 тис. грн. (оплата природного газу за грудень місяць), кредиторська заборгованість відсутня.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 2023 року виконано на 98,2 відсотків при уточненому плані 10 млн. 906,4 тис. грн. виконання становить 10 млн. 706,1 тис. грн. в тому числі:

 

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На 2023 року при уточненому плані 1,3 тис. грн. виконання становить 0,9 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Пільгу отримувало 2 особи.

 

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 2023 року при уточненому плані 202,0 тис. грн. виконання становить 186,5 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Середньорічна кількість пільговиків становить 297 осіб.

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 2023 року при уточненому плані 21,7 тис. грн. виконання становить 10,9 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Пільгою протягом року скористалося 49 осіб.

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 2023 року при уточненому плані 24,0 тис. грн. виконання відсутнє через відсутність звернень пільговиків.

 

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

         На  2023 рік при уточненому плані 8,4 тис. грн. виконання відсутнє.

КПКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

         На  2023 рік при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконання відсутнє.

 

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

       На 2023 року при уточненому плані 475,8 тис. грн. виконання становить 462,6 тис. грн., фінансування згідно проведених розрахунків. Допомогу отримали 17 осіб. Середній розмір допомоги 2,3 тис.грн.

 

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 2023 року при уточненому плані 3,9 тис. грн. виконання становить 3,8 тис. грн. Виплати отримують 7 осіб.

 

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 2023 року при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконання становить 1,6 тис. грн. Кількість пільговиків – 2 особи.

 

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 2023 року при уточненому плані 919,6 тис. грн. виконання становить 909,6 тис. грн. Надається допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО (2 одержувача), допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників бойових дій на території інших країн (28 одержувачів), допомога військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій (86 осіб).

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Загальний фонд

За 2023 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 22 особи. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 150,1 тис. грн.

Спеціальний фонд

За 2023 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 41 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 377,0 тис грн.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 2023 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 850,6 тис грн. виконання склало 773,6 тис. грн. або 91%.

- Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2023 роки «Турбота» для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 12,0 тис. грн., виконання становить 12,0 тис. грн.. або 100,0% (допомогу отримали 9 осіб-безробітних, 1 особа-безхатченко); для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 95,6 тис. грн. використано 95,2 тис. грн.; для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 10,0 тис. грн. використання 2,0 тис. грн.(згідно поданих заяв, 1 особа); для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 35,0  тис. грн., використання 21,0 тис. грн. (3 особи).

Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 382,0 тис. грн. та виплачено 368,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 54 особи).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2023 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців, які загинули під час військової служби заплановано 344,0 тис. грн. використано 275,4 тис. грн. (22 особи).

 

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 року немає.

 

            В 2023 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

 

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 4 млн. 540,6 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 37,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 6,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 105,8 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   210,4 тис. грн., виконано 209,7 тис. грн., або 99,7 відсотка. Недовиконання становить 0,7 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  7,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 766,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 2023 року 1,0 тис. грн.,  виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2023 року 17,2 тис. грн., виконання стовідсоткове (вивіз сміття).

          По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ”  при уточненому плані 6,8 тис. грн виконання 6,2 тис. грн. (плата за навчання по охороні праці).

 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2024 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 222,8 тис грн. та були використані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 165,9 тис. грн.(взуття, будівельні матеріали, бензин, господарські товари, запчастини до автомобіля, канцелярські товари);

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” 1,6 тис. грн

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – 39,5 тис. грн. (ремонт опалення, ремонт службового автомобіля)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6,8 тис. грн (сплата земельного податку).

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 9,0 тис. грн. (придбання електропилки)

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 369,4 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 107,4 тис. грн, предмети, матеріали та обладнання – 165,3 тис. грн., генератор – 96,7 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок  утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 434,3 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали).

 

 Кредиторська  та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2024 року відсутня.

 

 

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 821,0 тис. грн. виконано 818,9 тис. грн., що становить 99,8 відсотків. Недовиконання в сумі 2,1 тис. грн. (економія у зв’язку з лікарняними);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 96,2 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 17,7 тис. грн., виконання 17,7 тис. грн.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 2,9 тис. грн., виконання 1,8 тис. грн., недовиконання 1.1 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   19,3 тис. грн., виконано 18,3 тис. грн., або 94,9 відсотка. Недовиконання становить 1,0 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 4,7 тис. грн., виконано 2,0 тис. грн., виконання складає 42,8 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 36,4 тис. грн., виконання 19,4 тис. грн.. або 53,5 відсотка. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2023 року 37,2 тис. грн., виконання склало 36,1  тис. грн. або 97,1 відсотків. Недовиконання в сумі 1,1 тис. грн. (оплата згідно наданих рахунків).

 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2024 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 119,1 тис. грн., (благодійно надані ноутбук – 28,0 тис. грн., проектор – 10,7 тис. грн., продукти харчування  на суму 67,9 тис. грн., миючі засоби на суму 6,9 тис. грн, реабілітаційне обладнання на суму 4,0 тис. грн, м’який інвентар на суму 1,6 тис. грн.).

 

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 288,2 тис. грн. виконання 285,4 тис. грн. або 99 відсотків, недовиконання в зв’язку з вакансією на кінець року;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   2,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

           По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,3 тис. грн. виконано стовідсотково;

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 12,2 тис. грн. виконання становить 11,7 тис. грн. або 95,8%;

 

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2024 року відсутні.

 

Спеціальний фонд

За рахунок інших коштів касові видатки склали – 14,0 тис. грн. (придбано принтер для центру).

 

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 3 млн. 799,1 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 1 млн. 719,7 тис. грн. або 45,3% в структурі видатків на культуру та мистецтво;
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 1 млн. 940,3 тис. грн. або 51,1% в структурі видатків на культуру та мистецтво;
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 129,0 тис. грн. або 3,4% від загальної кількості видатків на культуру. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на 2023 року склали 1 млн. 659,2 тис грн. або 95,9 % до затверджених призначень недовиконання становить 70,6 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 209,7 тис. грн. виконано 1 млн. 179,6 тис. грн., або на 97,5 %, в зв’язку з вакансіями;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано на 97,3 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 15,9 тис. грн. виконання стовідсоткове;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 14,4 тис. грн. виконання стовідсоткове;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 231,0 тис. грн. виконання  197,6 тис. грн., або 85,5 відсотків.

 

Станом на 01.01.202 року   дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 2023 року склали 1 млн. 880,8 тис грн. або 96,9% до затверджених призначень недовиконання становить 59,5 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 515,7 тис. грн. виконано 1 млн. 469,8 тис. грн., що становить  97 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 333,0 тис. грн. виконано 322,2 тис. грн., що становить  96,8 відсотка, недовиконання 10,8 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 10,2 тис. грн. виконання стовідсоткове;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 11,0 тис. грн. виконано стовідсотково;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 70,5 тис. грн. виконання  67,7 тис. грн. або 96 відсотків, недовиконання в зв’язку з раціональним використанням;

 

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи становлять 128,9 тис. грн, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 129,0 тис. грн. виконання становить 128,9 тис. грн.;   

           

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Спеціальний фонд

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконання 1,4 тис. грн. (оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року за придбані журнали обліку, оплата здійснена за кошти від зданої макулатури);

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 79,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано принтер на суму 10,3 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, проведено поповнення бібліотечного фонду (книги), в тому числі: 30,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, 38,7 тис. грн. – благодійно отримано від Миколаївської обласної універсальної бібліотеки.

         КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконання 9,0 тис. грн.(придбано лічильник з модемом за рахунок коштів від оренди приміщень). По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 10,3 тис. грн., виконання стовідсоткове (придбано принтер для Арбузинського будинку культури).

 

 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 2 млн. 047,3 тис. грн., з яких на:

 • утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл1 млн. 646,9 тис. грн. або 80,4% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1 млн. 615,7 тис. грн. (98,1%) в т.ч.:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1 млн. 179,5 тис. грн. виконано 1 млн. 153,0 тис. грн., або 97,8 відсотків, недовиконання в сумі 26,5 тис. грн. за рахунок лікарняних;

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 265,6 тис. грн. виконано 261,0 тис. грн. або 98,2 відсотків відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 197,0 тис. грн. використання стовідсоткове.

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 4,8 тис. грн. виконано стовідсотково.   

 

 • утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 260,8 тис. грн. або 12,7% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 258,1 тис. грн. (99 %). Видатки здійснювались в т.ч:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 173,4 тис. грн. виконано 171,0 тис. грн , або 98,6%.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 38,4 тис. грн. виконано 38,3 тис. грн., або 99,8%.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 27,4 тис. грн. використання становить 27,2 тис. грн. або 99,2 відсотка.

           по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 21,6 тис. грн. виконання стовідсоткове.   

 

 • проведення фізкультурно-масових заходів – 139,6 тис грн. або 6,8 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 129,4 тис. грн, або 92,7 відсотка. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

 

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні.

Спеціальний фонд

КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 25,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано один ноутбук.

За рахунок інших джерел власних надходжень касові видатки по КПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 3110 склали 53,0 тис. грн. (благодійно наданий трактор-газонокосарка для косіння футбольного поля на стадіоні «Колос»).

 

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На 2023 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 4 млн. 132,0 тис. грн., касові видатки склали 3 млн. 964,0 тис. грн. або 95,9%. Зазначені кошти були направлені на:

 

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 520,4 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків, в тому числі по:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на погашення заборгованості по оплаті за електроенергію перед ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» в сумі 153,0 тис. грн., надання фінансової підтримки КП «Господар» на погашення заборгованості  за водопостачання перед ВП «Південноукраїнська АЕС» під час воєнного стану – 1233,8 тис. грн., надання фінансової підтримки КП «Воля» на погашення заборгованості  по заробітній платі з нарахуваннями під час воєнного стану – 133,6 тис. грн.).


          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 2 млн. 190,5 тис. грн., касові видатки виконані на суму 2 млн. 022,5 тис грн. або 92,3%, в т.ч.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 371,1 тис. грн., касові видатки 371,0 тис. грн., недовиконання за рахунок економії коштів;

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 133,4 тис., касові видатки становлять 128,9 тис. грн. (96,7%), (охоронна сигналізація);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 739,4 тис. грн, фактично витрачено – 576,7 тис. грн. (78%) – вуличне освітлення;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на 2023 року 147,6 тис. грн., виконання стовідсоткове.

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 799,0 тис. грн., виконано на 99,9%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

 

Станом на 01.01.2024 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»

Обсяг видатків запланований у розмірі 421,1 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» та КП "Вода-Ар"різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання).

 

Спеціальний фонд

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства »

Обсяг видатків запланований у розмірі 58,9 тис. грн., виконання стовідсоткове, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на придбання глибинного насоса для свердловини під час воєнного стану згідно  Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки).

 

КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 16,0 тис. грн., касові видатки виконані на 100%, в т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано одну газонокосарку.

 

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 2023 року видатки заплановані в сумі 28,4 тис. грн виконання стовідсоткове. Проведено інвентаризацію земельних ділянок.

 

КПКВК 7160 «Реалізація програм в галузі рибного господарства» на 2023 року видатки заплановані в сумі 32,6 тис. грн виконання становить 28,5 тис. грн. на фінансування по Програмі фінансової підтримки комунального підприємства «АКВА» Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки - надання фінансової підтримки КП «АКВА» на виплату заробітної плати з нарахуваннями, сплату податків та банківських послуг, виготовлення печатки, придбання токенів.

 

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2023 року видатки заплановані в сумі 7 млн. 720,8 тис. грн. на поточний ремонт доріг громади виконання стовідсоткове, а саме: по вул. Центральній в с. Полянка, по вул. Новоселів в с. Агрономія, під’їзд до школи в с. Новоселівка, між вул. Шевченка та вул. Низова в смт  Арбузинка, по пров. Торговий (паркувальна кишеня) в смт  Арбузинка, по вул. Величка в с. Новокрасне, по вул. Шкільній в с. Кавуни, по вул. Набережній в смт Арбузинка.

 

КПКВК 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» на 2023 року заплановано 200,0 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” виконання стовідсоткове (оплата послуг зі створення засобів модуля земельного кадастру та завантаження бази даних земельних ділянок).

 

Спеціальний фонд

КПКВК 7310 «Будівництво  об'єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» план на 2023 року – 147,8 тис. грн., виконання 117,0 тис. грн. Проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція існуючого кладовища, яке розташоване в смт Арбузинка вздовж траси  Т1510».

 

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 2023 року – 348,9 тис. грн., виконання 338,9 тис. грн. Проведена оплата завершальних робіт з розробки генерального плану с.Агрономія, селища Кавуни та с. Новокрасне.

 

КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» план на 2023 року – 97,9 тис. грн., виконання 97,9 тис. грн. проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області.

 

 КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 2023 року – 4631,9 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведена оплата вишукувальних робіт, комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка, по вул. Шевченка в смт Арбузинка, по вул. Олега Ольжича в смт Арбузинка.

 

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план на 2023 року – 10,0 тис. грн., виконання відсутнє, через не проходження платежу в казначействі в кінці року. (внески до статутного капіталу КП «АКВА»).

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 2023 року передбачені видатки:

 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 60,0 тис. грн., касові видатки 37,7 тис. грн. (придбання бензину, миючих та дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів, господарських товарів);

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 251,5 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 2023 року передбачені видатки:

 по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2022-2023 роки» були передбачені видатки в сумі 48,6 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на  збірний пункт в м.Первомайськ, проходження  медичного огляду призовниками та студентами військових навчальних закладів та оплату послуг за навчання відповідального працівника. Касові видатки становлять 47,4 тис. грн..

 

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на 2023 рік передбачені видатки відповідно до «Програми  територіальної оборони Арбузинської селищної ради на 2022-2026 роки» в сумі 100,0 тис. грн., Програми «Підтримка добровольчого формування Арбузинської селищної територіальної громади  №1 на 2023 рік» в сумі 326,2 тис. грн., в тому числі:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для військовослужбовців та добровольчого формування Арбузинської селищної територіальної громади  №1. Касові видатки склали 355,7 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

        КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 116,5 тис грн., виконання 87,8 тис. грн., Придбано 10 сміттєвих контейнерів.

 

КПКВК 9000 “ Міжбюджетні трансферти”

Загальний фонд

КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  за 2023 рік по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти в сумі 1 млн. 600,0 тис. грн, виконання стовідсоткове (субвенція до Миколаївського обласного бюджету на співфінанування для придбання шкільного автобусу по Програмі розвитку освіти Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки).

 

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти у сумі 5 млн. 399,0 тис. грн виконання стовідсоткове, з них:

субвенція військовій частині А4628 Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази (придбання тепловізорів, рацій, автомобільних шин, запасних частин та вогнегасників автомобільних, приладів нічного бачення) по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2023 рік в сумі 5 млн. 250,8 тис. грн.;

субвенція 5 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Миколаївській області на придбання карабінів пожежних по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2021-2023 роки в сумі 100,0 тис. грн.;

субвенція Головному управлінню ДПС у Миколаївські області на формування поштових відправлень по місцевим податкам та зборам в сумі 48,2 тис. грн.

по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти в сумі 21,0 тис. грн., виконання стовідсоткове (субвенція Управлінню Державної казначейської служби в Арбузинському районі на придбання принтеру та батарей безперебійного живлення).

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 46 млн. 129,8 тис. грн. (за рахунок залучення вільного залишку коштів на 01.01.2023 року в сумі 7 млн. 010,2 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету – 10 млн. 159,6 тис. грн., за рахунок субвенції з Благодатненської сільської територіальної громади в сумі 400,0 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 28 млн. 560,0 тис. грн).

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку склав – 46 млн. 772,7 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд) – 46 млн. 129,8 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 178,2 тис. грн., залучення залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2023 року – 464,7 тис. грн.)

На 2023 року були заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 238,9 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано ноутбуки.

КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 65,8 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано два системні блоки та два принтера.

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 10,3 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано принтер.

 КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 2023 року 875,0 тис. грн. виконання 108,0 тис. грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу по об’єкту «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Новоселівського ліцею» в сумі 58,0 тис. грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщень Агрономійського ліцею Арбузинської селищної ради Миколаївської області в сумі 50,0 тис. грн..

КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 80,0 тис. грн., виконання 80,0 тис. грн. Придбано два ноутбуки і принтер.

КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 12,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано принтер.

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 2023 рік – 10 млн. 024,7 тис. грн., виконання 5 млн. 960,1 тис. грн.. Розпочато будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 2023 року – 28 млн. 560,0 тис. грн., виконання становить                  9 млн. 083,8 тис. грн. Розпочато будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г.  Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 19,8 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано засоби навчання для навчальних кабінетів.

КПКВК 1272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 178,3 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано засоби навчання для навчальних кабінетів

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” план на 2023 року – 1 млн. 306,8 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 40,3 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено поповнення бібліотечного фонду (придбано книги).

КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 25,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано ноутбук.

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план на 2023 року - 58,9 тис. грн., виконання стовідсоткове надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на придбання глибинного насоса для свердловини під час воєнного стану згідно  Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки.

КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 2023 року – 16,0 тис. грн., касові видатки виконані на суму 16,0 тис. грн придбано одну газонокосарку.

КПКВК 7310 «Будівництво  об'єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» план на 2023 року – 147,8 тис. грн., виконання 117,0 тис. грн. Проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція існуючого кладовища, яке розташоване в смт Арбузинка вздовж траси  Т1510».

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 2023 року – 348,9 тис. грн., виконання 338,9 тис. грн. Проведена оплата завершальних робіт з розробки генерального плану с.Агрономія, селища Кавуни та с. Новокрасне.

          КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 2023 року – 97,9 тис. грн., виконання 97,9 тис. грн. проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді.

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 2023 року – 4 млн. 631,9 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведена оплата послуг з проведення вишукувальних робіт, комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД та капітальний ремонт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Ольжича в смт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області».

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план на 2023 року – 10,0 тис. грн., виконання відсутнє, через не проходження платежу в казначйстві в кінці року. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

 

      V. ФІНАНСУВАННЯ

 

Станом на 01.01.2023року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 12 млн. 241,3 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 11 млн. 489,6 тис грн. 

Залишок освітньої субвенції  з державного бюджету – 14,0 тис. грн.       

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 32,7 тис. грн.

Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 5,0 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2023 року  - 808,7 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 158,0 тис грн

Кошти бюджету розвитку – 464,7 тис грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 185,9  тис. грн.

Протягом 2023 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2023 року по загальному фонду в сумі 11 млн. 522,3 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 11 млн. 489,6 тис. грн. (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 1 млн. 290,6 тис. грн., на інші видатки – 3 млн. 018,8 тис. грн., передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5 млн. 129,6 тис. грн., на виконання заходів, пов’язаних зі збройною агресією – 2 млн. 050,6 тис. грн.)

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 32,7 тис грн. (направлені на інші видатки);

Протягом 2023 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2023 року по спеціальному фонду в сумі 554,7 тис. грн., із них за рахунок:

Фонду охорони навколишнього середовища – 90,0 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку – 464,7 тис. грн.

                    

      VІІ.   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2023 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до селищного бюджету у 2023 році враховано  в сумі 54 млн. 915,8 тис грн., у тому числі:

Освітня субвенція з державного бюджету - 26 млн. 946,8 тис грн.;

Базова дотація - 12 млн. 290,7 тис. грн. 

 

З Миколаївського обласного бюджету отримано:

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на нове будівництво укриття надійшла в сумі 28 млн. 560,0 тис. грн., виконання становить 9 млн. 083,8 тис. грн. Розпочато будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради. Невикористані кошти повернуті до обласного бюджету у зв'яку з закінченням бюджетного року (фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт).

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 34,1 тис. грн. Була використана в сумі 16,6 тис. грн. Залишок на 01.01.2024 року в сумі 17,5 тис. грн. утворився,  оскільки фінансування видатків здіснювалось за фактичної потреби в послугах спеціалістів.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 178,3 тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та допомог, відшкодування та компенсацію витрат згідно комплексної програми «Турбота» в сумі 52,4 тис. грн.

Додаткову дотацію на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 1 млн. 142,7 тис. грн.

 

Крім того, до селищного бюджету було отримано інші субвенції з:

- Благодатненського сільського бюджету в сумі 5 млн. 094,6 тис. грн. на фінансування Комплексної програми «Здоров'я нації на 2022-2024 роки»;  Комплексної програми «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2021-2023 роки»; Дитячу музичну школу; Арбузинську централізовану бібліотечну систему; Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Об`єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

- Братського селищного бюджету в сумі 92,9 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

 

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 2023 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 105,4%, по спеціальному 139,2% від запланованих. За 2023 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 6700,00 грн. Заборгованості станом на 01.01.2024 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

 

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 установи і 3 одержувача коштів, в тому числі:

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Органи місцевого самоврядування

Кількість установ 1.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р. становила 42,5 шт. од., протягом року штатна чисельність не змінилася. В межах загальної штатної чисельності було здійснено перерозподіл: зменшено 1 шт. од. провідного спеціаліста відділу бух обліку та 1 шт. од. адміністратора ЦНАП, а збільшено 2 шт. од. інспекторів з військового обліку.

Станом на 01.01.2024 року  утворилось 6 шт. од. вакансій:

державні службовці: 4 шт. од. старости, 1 шт. од. головного спеціаліста юридичного відділу.

службовці: 0,5 шт. од. інспектора відділу землекористування, кадастру та екологічної безпеки.

робітники: 0,25 шт. од. архіваріуса, 0,25 електрика.

 

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Кількість установ 4.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2023р. становила 20,0 шт. од., протягом року штатна чисельність не змінилася.

 Станом на 01.01.2024 року  утворилось 1 шт. од. вакансій:

державні службовці: 1 шт. од. начальника відділу фінансів.

 

ОСВІТА

 

Кількість установ 14.

 

КПКВК

На початок року

На кінець року

Відхилення

Дитячі садки

1010

5

5

-

Загальноосвітні школи

1021

6

6

-

Будинок творчості школярів

1070

1

1

-

Дитяча музична школа

1080

1

1

-

Централізована бухгалтерія

1141

1

1

-

 

КПКВК 1010 Дитячі садки.

Станом на 01.01.2024 року в Арбузинській селищній раді працює                        5 дошкільних навчальних закладів.

Кількість груп на кінець року становить 11.

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2023 року – 21,9 шт. од., при плановій 30,28 шт. од. (вакансії 8,38 шт. од. - вихователі і асистент вихователя).

 Фактична кількість робітників на кінець року склала 41,75 шт. од., при плановій 53,25 шт. од. (вакансії медсестри - 2 шт. од., робітників – 9,5 шт. од.)

Кількість дітей на кінець року становить 196 дітей.

У зв`язку з воєнним станом два заклади працюють дистанційно та три заклади з 01.09.2023р. - неповний робочий день з використанням укриття. У працюючих закладах організовано одноразове харчування (сніданок).

Навантаженість вихователів і музкерівників становить 9 дітей.

Кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках станом на 01.01.2024 року становить 21,4 тис. грн.,  дебіторська заборгованість – 2,0 тис. грн.

 

КПКВК 1021 Школи.

Станом на 01.01.2024 року в Арбузинській селищній раді працює 6 загальноосвітніх шкіл. Протягом року їх кількість не змінилася.

Всього: 5 ліцеїв і 1 гімназія.

Кількість класів на кінець року становить - 72,  а саме:

1-4 класи -27;

5-9 класи -35;

10-11 класи -10.

Кількість учнів - 1120

1-4 класи  -387;

5-9 класи -607;

10-11 класи -126.

У зв`язку з воєнним станом навчання в двох закладах проходить дистанційно, в чотирьох закладах з 01.09.2023р. – офлайн з використанням укриття. Групи продовженого дня не працюють. У працюючих закладах організовано одноразове харчування (сніданок).

Кількість педставок  на кінець звітного періоду – 148,79 шт. од., при плановій чисельності 150,29 шт. од. (вакансія соціального педагога – 1,0 шт. од., заступника директора - 0,5 шт.од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 90,0 шт. од., при плановій 97,0 шт. од. (вакансії двірника – 1,0 шт. од., лаборанта – 0,5 шт. од., робітника – 1 шт. од., кухаря та помічника кухаря – 2 шт. од., гардеробника – 0,5 шт. од., електрика – 1 шт. од., інженера-електроніка – 1 шт. од.)

Наповнюваність класів становить 16 учнів.

Дебіторська заборгованість по батьківській платі на 01.01.24 року  становить  10,7 тис. грн., кредиторська заборгованість – 49,0 тис. грн.

 

КПКВК 1170 Будинок творчості школярів

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 7,0 шт. од., вакансії відсутні.

Фактична кількість робітників на кінець року склала 2,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 230.

Кількість гуртків –14

 

КПКВК 1180 Дитяча музична школа

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 8,35 шт. од., при плановій 11,67 шт. од. (вакансії педставки – 3,32 шт. од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 3,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 91.

Кількість класів – 8

Навантаження на одного педагогічного працівника 11 учнів.

 

КПКВК 1141 Централізована бухгалтерія

В 2023 році згідно Програми розвитку освіти Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки проводились видатки з фінансування централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

Фактична кількість працівників на кінець року склала 6,0 шт. од., при плановій чисельності 6,0 шт. од.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

 

             Кількість закладів  – 2.  Це одержувачі коштів – КНП «Арбузинська центральна лікарня» (Зовнішня кубатура будов 28,8 тис. куб. м.) та КНП «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Зовнішня кубатура будов 20,98 тис. куб. м.). Фінансування закладів відбувається згідно програм: Комплексна програма "Здоров"я нації на 2022-2024 роки" та Комплексна програма "Підтримки розвитку сімейної медицини на 2021-2023 роки".

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Кількість установ – 3.

Це КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

На кінець 2023 року   штатний розпис складає 50 шт. од. Середньорічна чисельність працівників становить 49,5 шт. од. На початок року була вакансія завідувача відділення адресної натуральної та грошової допомоги.

Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися закладом складає 1608 осіб, в т.ч. проживають у стаціонарних відділеннях постійного проживання – 22 особи.

КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

На кінець 2023 року штатний розпис складає 8,5 шт. од.  Середньорічна чисельність працівників становить 8,0 шт. од.  На кінець року була вакансія молодшої медичної сестри.

Середньорічна кількість дітей з інвалідністю, які проходили реабілітацію  складає 15 осіб.

Кількість ліжко-днів відсутня, оскільки заклад працює лише амбулаторно, стаціонару немає у зв’язку з воєнним станом.

 

КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

На кінець 2023 року штатний розпис складає 4,5 штатних одиниць. Протягом 2023 року штатну чисельність було збільшено на 2 шт. од.: 1 шт. од. практичного психолога, 1 шт. од. фахівця з соціальної роботи по роботі з ветеранами. Середньорічна чисельність працівників становить 2,87 шт. од. На кінець року є вакансія 1 шт. од. фахівця з соціальної роботи.

Кількість звернень протягом року - 173.

Проведених заходів – 38.

Наданих соціальних послуг – 671.

 

Також по галузі фінансуються такі види допомог та пільг:

КПКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

За 2023 рік кількість отримувачів складає 17 осіб, в т.ч. особи з інвалідністю І групи – 2, невиліковно хворі, які не здатні до самообслуговування – 15. Видатки складають 462,6 тис. грн.

КПКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

За 2023 рік кількість отримувачів складає 7 осіб на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів на суму 3,8 тис. грн.

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

Кількість установ 10.

 

КПКВК

На початок року

На кінець року

Відхилення

Клуби і будинки культури

4060

9

 

9

-

Централізована бібліотечна система

4030

 

1

1

-

 Кількість фактично зайнятих ставок по культурі на кінець 2023 року становить 29,75 шт. од. (вакансії: 2 шт. од. - завідувача клубом, 2,25 шт. од. - бібліотекаря, 1 шт. од. -  завідувача відділом у бібліотеці).

 

КПКВК

На початок року

На кінець року

Відхилення

Клуби і будинки культури

4060

16,5

18,5

-2

Централізована бібліотечна система

4030

 

12,25

11,25

-1

 

Кількість штатних одиниць по культурі на кінець 2023 року збільшилась на 1 шт. од. (збільшено 2 шт. од. сторожів в сільському клубі, скорочено 1 шт.од. бібліотекаря) і становить 34,0 шт. од.

 

В 2023 році згідно Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 - 2023 роки було проведено 21 культурно-освітній захід на загальну суму 128,9 тис. грн., а саме: день соборності, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав;  день Героїв небесної сотні, день визволення Арбузинки від німецько-фашистських загарбників;  день Чорнобильської трагедії; День пам’яті та примирення; День пам’яті жертв політичних репресій; день захисту дітей; день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни; день молоді; день Конституції; день Державного прапора; День незалежності; день пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, день захисника України; День визволення України від фашистських загарбників; день гідності та свободи, день пам`яті жертв голодомору, день Збройних сил України, день вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, день Святого Миколая.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Мережа установ фізичної культури та спорту за 2023 рік залишилася без змін і становить 2 установи.

 

КПКВК

На початок року

На кінець року

Відхилення

Арбузинський селищний  стадіон «Колос»

5041

1

1

-

ДЮСШ

5031

1

1

-

 

Штатна чисельність в 2023 році залишилася без змін.

 

КПКВК

На початок року

На кінець року

Відхилення

Арбузинський селищний  стадіон «Колос»

5041

2

2

-

ДЮСШ

в т. ч. педпрацівники

5031

9,58

8,08

9,58

8,08

-

-

Вакансії на кінець 2023 року відсутні.

В ДЮСШ проводилися такі гуртки:

 • волейбол;
 • футбол;
 • бокс.

 

Кількість вихованців на кінець року становить 291 особа, в т.ч. вихованок – 87.

 

В 2023 році згідно «Програми розвитку фізичної культури і спорту Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 - 2025 роки» було проведено 14 фізкультурно - масових заходів на загальну суму 129,4 тис. грн., а саме:

           -  Кубок волейболу ім. Атояна А.Ю.;

- Заходи по відзначенню пам'яті Іонова О.П.(настільний теніс);

- Кубок ім. Величко - волейбол;

- Кубок ім. О.Закерничного - пляжний волейбол;

- день фізкультури і спорту;

- спортивні змагання до Дня Європи;

- турнір пам’яті Захарченка;

- турнір до дня працівника сільського господарства;

-  забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»;

- чемпіонат Миколаївської області з футболу;

- благодійний турнір «Кубок незламності»;

- благодійний турнір «Честь і гідгість дорожчі за медалі»;

- турнір з футболу «Кубок нескорених»;

- Міжобласний турнір з футболу «Кубок поколінь».

 

ІХ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

 

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 бюджетні установи та 3 одержувача бюджетних коштів. Кількість перевірених установ щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання в 2023 році становить 34 бюджетні установи та 1 одержувач коштів. Відсоток  перевірених установ до їх наявної кількості становить 94,6%. По перевірених установах не було встановлено порушень бюджетного законодавства.

 

 

В.о. начальника відділу фінансів                                      Світлана ЗАДОРОЖНЮК

  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь