ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

Дата: 02.10.2023 14:48
Кількість переглядів: 19

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Арбузинської селищної ради № 5 22 сесії від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік» був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом 9 місяців 2023 року, в процесі виконання бюджету, з урахуванням змін,   затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 80858,4 тис. грн, із них:

 по загальному фонду в цілому 120599,6 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  64418,9 тис.  грн. та 56180,7 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 10170,0 тис. грн. - дотації, 46010,7 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 103,0 %.

по спеціальному фонду   в цілому 2704,0 тис. грн., власні доходи заплановані  в обсязі 2704,0 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 142,2 %.

        За 9 місяців 2023 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 87928,0 тис. грн. (64,5 % призначень на 9 місяців 2023 року), з них: загальний фонд – 78049,7 тис грн..  (82,8 % ), спеціальний фонд – 9878,3 тис. грн. (21,2 %)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2023 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 10 населених пунктів, у тому числі  1 селище та 9 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10258 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1  % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  133 юридичних особи, 211 фізичних осіб-підприємців, 39 установ.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 7 поштових відділення.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

 

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

 

До загального фонду селищного бюджету надійшло 124242,6 тис. грн., з них податки та збори 68180,1 тис. грн., офіційні трансферти 56062,5 тис. грн. (дотації 6906,9 тис. грн., субвенції 19188,3 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  103,0 відсотків.

За 9 місяців 2023 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 68180,1 тис. грн., що становить 105,8 відсотків плану звітного періоду.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 102,5 відсотків;

- податок на прибуток підприємств – 183,5 відсотків;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 87,9 відсотків;

- акцизний податок – 115,6 відсотків;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 167,6 відсотків;

- плата за землю – 141,4 відсотків;

- єдиний податок – 100,1 відсотків;

- плата за надання адмінпослуг – 127,4 відсотків;

- державне  мито – в 4 р.б..

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 63,8%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 43498,6 тис. грн. цього податку, що становить 102,5 % затверджених призначень.

 

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

Назва податку

Затверджено на 9 місяців 2023 року,  тис. грн.

Фактичні надходження 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Податок на доходи фізичних осіб із зарплати

13460,0

14382,2

106,9

33,1

Податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців

23822,3

22068,8

92,6

50,7

Податок на доходи фізичних осіб із доходів інших ніж зарплата

4447,0

6341,8

142,6

14,6

Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування

713,2

685,9

96,2

1,6

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ

0,0

19,9

0,0

0,0

Разом

42442,5

43498,6

102,5

100

 

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військовослужбовців  - 50,7%. Виконання надходжень цього податку становить 92,6%, що пояснюється зменшенням кількості платників (перереєстрація з 1 вересня 2023 року Вінницького ОТЦК та СП).

Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 33,1%. Виконання становить 106,9%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Перевиконання обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці та сплатою заборгованості минулого року ДП «Хлібна база 76» .

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  –14,6%. Виконання -142,6% в зв`язку із сплатою податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2022 рік ДП «Південь» та СФГ «Терра».

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 1,6%. Виконання становить 96,2%.

  

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу,якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 9 місяців 2023 року місцеві податки були виконані на 112,1% - до бюджету надійшло 22455,4 тис. грн..

 

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

Назва податку

Затверджено на 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Місцеві податки та збори, у тому числі:

20025,0

22455,4

112,1

100,0

- податок на нерухоме майно

974,3

1632,6

167,6

7,2

- плата за землю

4250,7

6009,6

141,4

26,8

- єдиний податок

14800,0

14813,2

105,2

66,0

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 66,0 відсотки. Фактичні надходження єдиного податку у  січні-вересні 2023 року складають 14813,2 тис. грн., що становить 105,2% від планових призначень.

 

Аналіз надходжень єдиного податку

Назва податку

Затверджено на 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Єдиний податок з юридичних осіб 

287,5

326,2

113,5

2,2

Єдиний податок з фізичних осіб 

2306,1

2785,5

120,8

18,8

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

12206,4

11701,6

95,9

79,0

Разом

14800,0

14813,2

105,2

100,0

 

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 79,0%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 95,9% в зв`язку з не сплатою податку ФГ «Джерело», ФГ «Слівінський В.А.», ФГ «Чумак В.І.».

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 18,8% від загального обсягу єдиного податку, або 2785,5 тис. грн.. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2–ої групи.

Платниками єдиного податку  3-ї групи забезпечено надходжень до бюджету в сумі 326,2 тис. грн.. Виконання по єдиному податку з юридичних осіб становить 113,5%. Перевиконання в зв`язку із сплатою мінімального податкового зобов`язання за 2022 рік ФГ «Голубиє далі» та ТОВ «УКР-КОМ».

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 26,8 %, або     6009,6 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 141,4%.

 

Аналіз надходжень плати за землю

Назва податку

Затверджено на 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Фактичні надходження 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Виконання, %

Питома вага, %

Земельний податок з юридичних осіб

961,0

1260,1

131,1

21,0

Орендна плата з юридичних осіб

1965,8

2694,7

137,1

44,8

Земельний податок з фізичних осіб  

1125,3

1536,1

136,5

25,6

Орендна плата з фізичних осіб

198,6

518,7

261,2

8,6

Разом

4250,7

6009,6

141,4

100,0

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 44,8%. Надходження становлять 2694,7 тис. грн., виконання  137,1 %. Перевиконання за рахунок сплати ПП АП «Благодатненський птахопром» річної суми податку в березні 2023 року. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце 25,6%. Фактичні надходження цього податку склали 1536,1 тис. грн.. Перевиконання за рахунок сплати платежів минулого року.

Земельний податок з юридичних осіб займає наступне місце в структурі плати за землю 21,0%, виконання становить 131,1% від планових призначень 9 місяців 2023 року, фактичні надходження склали 1260,1 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 8,6%, виконання становить 261,2%. Перевиконання за рахунок сплати платежів минулого року.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 9 місяців 2023 року склав 1632,6 тис. грн. , з них: за житлову нерухомість – 80,9 тис. грн. ; за нежитлову нерухомість – 1551,7 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу в 2,5 р.б. за рахунок сплати платежів минулого року.

 

Акцизний податок  при  плані 1289,5 тис. грн. виконано в сумі 1490,5 тис. грн., що становить 115,6 відсотки.

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) запланована у розмірі 23,4 тис. грн. Надійшло 14,4 тис. грн. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

 

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 1,3 тис. грн. при запланованих 0,7 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На  9 місяців 2023 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 0,4 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 4,8 тис. грн..

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 157,2 тис. грн., надійшло 200,3 тис. грн., виконано на 127,4% .

По державному миту при плані 3,5 тис. грн. фактично надійшло 15,3 тис. грн., або в 4 р.б. запланованих.

На 9 місяців 2023 року інші надходження загального фонду заплановано в сумі 486,7 тис. грн., фактично виконано на 102,7 відсотків (повернення коштів минулих років : Арбузинською ЦЛ  – 52,8 тис. грн.,  відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 137,2 тис. грн., Департаментом МАКБ та СПР МОДА – 11,4 тис. грн.; кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням – 285,3 тис. грн.).    

                  

 

                         Міжбюджетні трансферти

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2023 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у січні-вересні 2023 року становить 56062,5 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 20684,1 тис. грн.;

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 9217,8 тис грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 25,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 21000,0 тис. грн. та дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 952,2 тис. грн..

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4182,8 тис. грн. в т.ч.:

 • субвенція з обласного бюджету на соціальний захист – 52,4 тис. грн.
 •  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 4037,5 тис. грн. на фінансування установ освіти, охорони здоров'я, соцзахисту та культури;
 • субвенція з Братського селищного бюджету в сумі 92,9 тис. грн. на фінансування установ  соцзахисту.

 

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за 9 місяців 2023 року становлять 3845,2 тис. грн., що становить 142,2 % від плану.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 20,8 тис.,  виконання 6,8 тис. грн (32,9%)  в т.ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 17,1 тис. грн., надійшов у сумі – 3,8 тис. грн.,  (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 0,6 тис. грн., виконання становить 82,1% (платник податку Арбузинський ККП).

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 2,5 тис. грн., виконання становить 82,3% (платник податку Арбузинський ККП, «Агрономія» НААН ТОВ).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 16,6 тис. грн..

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2023 року становлять 3815,5 тис. грн., із них:

         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 2384,7 тис. грн., фактично  надійшло 326,2 тис. грн. (13,7%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 79,2 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 2791,9 тис. грн. (благодійно отримано генератори, електроприбори для облаштування пунктів незламності для відділу соціального захисту населення, ноутбук від МБО «Партнерсто» «Кожній дитині» для служби у справах дітей, 61 ноутбук від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА, дизпаливо на перевезення учнів на змагання, а також продукти харчування для центру реабілітації  та терцентру, медикаменти, предмети, матеріали);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 298,5 тис. грн, виконання становить 618,1 тис. грн. або 207,1%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 6,3 тис. грн.

 

 

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  січні-вересні 2023 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням № 5 22 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2022 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік" з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2023 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 162448,2 тис. грн:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 118950,5 тис грн;
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 43497,7 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в січні-вересні 2023 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2022 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2023 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

На 9 місяців 2023 року передбачено по загальному фонду 94284,5 тис. грн., виконання по видатках становить  78049,7 тис. грн., тобто 82,8% від плану.

 

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 9 місяців 2023 року у розрізі економічної класифікації

 

Назва статей видатків

Передбачено на 9 місяців 2023 року з урахуванням змін,тис. грн

Виконано за 9 місяців 2023 року, тис. грн.

Залишки плану на 9 місяців 2023 року відносно касових, тис.грн.

Відсоток виконання до плану, %

Заробітна плата

43191,8

40995,9

2195,9

94,9

Нарахування на оплату праці

9656,9

9175,0

481,9

95,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2532,2

1989,0

543,2

78,6

Медикаменти

9,6

5,5

4,1

57,3

Продукти харчування

693,6

232,6

461,0

33,5

Оплата послуг (крім комунальних)

10186,4

9100,7

1085,7

89,3

Видатки на відрядження

59,0

56,4

2,6

95,5

Оплата теплопостачання

812,3

812,2

0,1

100

Оплата водопостачання та водовідведення

249,9

157,7

92,2

63,1

Оплата електроенергії

2930,9

2184,3

746,6

74,5

Оплата природного газу

640,6

487,0

153,6

76,0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2397,5

469,6

1927,9

19,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

120,2

110,1

10,1

91,6

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

11832,1

9223,5

2092,5

78,0

Інші виплати населенню

1857,1

1346,8

510,3

72,5

Інші поточні видатки

3,5

3,4

0,1

96,0

Капітальні трансферти

1600,0

1600,0

 

100,0

Нерозподілені видатки

160

 

 

 

Всього видатків

94284,5

 

78049,7

16234,8

82,8

 

На захищені статті за 9 місяців 2023 року витрачено – 55971,2 тис. грн. (71,7 % від загального фонду витрат за 9 місяців 2023 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 50170,9 тис грн.(64,3 % від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 232,6 тис грн. (0,3 %);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4110,8 тис грн. (5,3 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 110,1 тис грн. (0,1 %);

- на соціальні виплати населенню – 1346,8 тис грн. (1,7 %);

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 9 місяців 2023 року по державному управлінню касові видатки склали 7888,1 тис грн. при затверджених планах 8232,7 тис грн., що становить 95,8%.

 

 

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 9 місяців 2023 року виконано на 96,6 відсотка, при уточненому плані 5605,8 тис. грн., виконання становить 5412,7 тис. грн., в тому числі :                                                                                                               

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 3730,0 тис. грн. виконано 3575,8   тис. грн., що становить  95,9 відсотків, в зв’язку з лікарняними;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 825,4 тис. грн. виконано 819,1 тис. грн., що становить 99,2 відсотків, відповідно виплачені заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 150,7 тис. грн., виконано 146,3  тис. грн., що становить 97 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 64,0 тис. грн. виконано 61,6 тис. грн., що становить 96,2 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 52,9 тис. грн. виконано на 99,2 відсотка;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 420,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконано  3,6 тис. грн., що становить 60,3 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 352,5 тис. грн. виконано  329,7 тис. грн., що становить 93,5 відсотка, не довиконано 22,8 тис.грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 1,7 тис. грн. виконано  1,6 тис. грн., що становить 94,8 відсотка, не довиконано 0,1 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 2,5 тис.грн. виконання стовідсоткове.

         

          Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня, дебіторська заборгованість 271,76 грн. підписка періодичних видань.

 

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 9 місяців 2023 року склав 131,0 тис. грн. Кошти заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для придбання персональних комп’ютерів. Виконання стовідсоткове.

За рахунок інших джерел власних надходжень виконання становить 134,0 тис. грн. (благодійно надані автомобілі).

 

 

 

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за 9 місяців 2023 року виконано на 94,3 відсотка, при уточненому плані 2517,3 тис. грн., виконання становить 2374,0 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1885,1 тис. грн. виконано 1799,0 тис. грн., що становить  95,4 відсотка, недовиконання 86,1 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 407,9 тис. грн. виконано 385,9 тис. грн., що становить 94,6 відсотка,  недовиконання становить 22,0 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 28,5 тис. грн., виконання 17,2 тис. грн., або 60,3 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 35,6 тис. грн. виконано 16,7 тис. грн., що становить 46,9 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 4,8 тис. грн. виконано 2,7 тис. грн., що становить 56,2 відсотків, за рахунок економії коштів;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 146,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 3,6 тис. грн. виконано  2,7 тис. грн., що становить 73,3 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 1,9 тис. грн. виконано  1,3 тис. грн., що становить 69,2 відсотка, не довиконано 0,6 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

        - по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ”  при уточненому плані 3,8 тис. грн виконання становить 2,6 тис. грн або 66, відсотка (плата за навчання по охороні праці).

          Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованості по даній галузі відсутні.

 

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 369,6 тис. грн., (благодійно отримано генератори на суму 325,1 тис. грн. електроприбори (елекрочайник, мікрохвильова піч, мережевий фільтр, термопот) на суму 22,8 тис. грн. для облаштування пунктів незламності відділу соціального захисту населення, отримано благодійно ноутбук від МБО «Партнерство» «Кожній дитині» в сумі 21,7 тис. грн. для служби у справах дітей ).

 

Інша діяльність у сфері державного управління

    У 2023 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2022-2023 роки.

          Уточнений план за 9 місяців 2023 року виконано на 92,6 відсотків, при уточненому плані 109,5 тис. грн., виконання становить 101,4 тис. грн., в тому числі :   - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 89,5 тис. грн. виконано 82,8 тис. грн., що становить  92,5 відсотків, недовиконання 6,7 тис. грн. в зв’язку перенесенням графіку відпустки;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 19,7 тис. грн. виконано 18,2 тис. грн., що становить 92,4 відсотків.

- по  КЕКВ 2282 «Оплата послуг (крім комунальних)»  при уточненому плані 0,4 тис. грн. касові видатки виконані стовідсотково.

 

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                               

Призначення по галузі «Освіта» на 9 місяців 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 45038,9 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 38877,6 тис грн. або 86,3%, в т.ч. по захищених статтях:

 • по оплаті праці з нарахуваннями – 36719,6 тис. грн. – виконання плану становить 95 % (у структурі видатків  на освіту займає 81,5%);
 • продукти харчування – 177,4 тис грн. – виконання плану становить 27,8% ;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв –4795,0 тис грн. – виконання плану становить 42,2 % (у структурі видатків  на освіту займає 10,6 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 

На фінансування дошкільної освіти на 9 місяців 2023 року планувалося 7788,5 тис грн.  (17,3 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 6596,9 тис грн. виконання становить 84,7 %, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 5174,3 тис. грн. виконано 4683,3  тис. грн., що становить 90,5відсотків. Недовиконання в сумі 491,0 тис. грн. склалось за рахунок вакансій 17,23 шт.од.;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 90,1 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 120,7 тис. грн., виконано 101,5  тис. грн. різниця склала 19,2 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 242,7 тис. грн., виконано 13,6 тис. грн., недовиконано 229,2 тис. грн., недовиконання в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

Вартість одного дня  харчування (сніданок) у дошкільних навчальних закладах (КЗДО «Пролісок», Новокрасненський ДНЗ «Малятко», Кавунівський ДНЗ «Колос», Новоселівський ДНЗ «Казка», Агрономійський ДНЗ «Теремок») складає 30,00 грн. з урахуванням батьківської плати – 15,00 грн., меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на 9 місяців 2023 року 223,9 тис. грн., виконання склало 184,8 тис. грн. або 82,6 відсотків. Не виконання плану пов’язане з затримкою надання документів на оплату.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  147,3 тис. грн., виконання 121,3 тис. грн. або 82,3 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 239,6 тис. грн., виконано 79,3 тис. грн. або 33,1 відсотків. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 319,9 тис. грн., виконано 318,0 тис. грн. або на 99,4%. Недовиконання в сумі 1,8 тис. грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2023 року 109,6 тис. грн., виконання становить 4,0 тис. грн., або 3,7 відсотка, невиконання плану пов’язане з проведенням тендерної процедури для закупівлі твердого палива для опалювального сезону.

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 9 місяців 2023 року планувалося 33509,7 тис. грн. (74,4 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 28861,3 тис грн. виконання становить 86,1 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 16954,2 тис. грн. виконано 16562,2 тис. грн., що становить 97,7 відсотків. (недовиконання в сумі 392,0 тис. грн. склалось за рахунок вакансій педагогічних працівників).

за рахунок власних коштів при уточненому плані 5692,8 тис. грн. виконано 5208,0 тис. грн., що становить 91,5 відсотки.

Станом на 01.10.2023 р. по школам утворилось 9,5 шт. од.вакансій.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 98,6 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 89,9 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 450,4 тис. грн., виконано 377,6 тис. грн. різниця склала 72,9 тис. грн., кошти будуть використані в ІV кварталі 2023 року (придбання господарських товарів та миючих звсобів для Арбузинського ліцею №2, Новоселівського та Новокрасненського ліцеїв).

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 395,7 тис. грн., виконання 163,8 тис. грн., в зв’язку з проведенням он-лайн занять через воєнний стан.

Вартість одного дня  харчування (сніданок) у загальноосвітніх закладах складає 35,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні - 1 – 4 класів – 17,50 грн., учні 5- 11 класів – 35,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1284,5 тис. грн., виконано 445,0 тис. грн., або 34,6 відсотків,  економія виникла в зв’язку з незавершенням робіт на проведення поточних ремонтів в Агрономійському та Новоселівському ліцеях. 

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  79,1 тис. грн., виконано 22,9 тис. грн., виконання складає 28,9 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1155,9 тис. грн., виконання 732,4 тис. грн., або 63,4 відсотка, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 320,0 тис. грн.,  виконано 168,9 тис. грн. економія за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційним навчанням;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2130,2 тис. грн., виконання 318,0 тис. грн., невиконання плану пов’язане з проведенням тендерної процедури для закупівлі твердого палива для опалювального сезону.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2023 року та дебіторська заборгованість відсутні.

 

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 877,9 тис. грн. (1,9 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 829,9 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 691,6 тис. грн. виконання 653,7 тис. грн., або 94,5 %, недовиконання в сумі 37,9 тис. грн. за рахунок лікарняних;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  96,8 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані  25,7 тис. грн., виконання становить  20,7 тис. грн., недовиконання становить 5,0 тис. грн. в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   8,4 тис. грн., виконання становить 8,2 тис. грн. або 97,3 відсотків, оплата послуг за інтернет.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

На фінансування КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за  9 місяців 2023 року планувалося 1449,3 тис. грн. (3,2 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1274,4 тис грн. виконання становить 87,9 %.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 941,4 тис. грн. виконано 828,4 тис. грн., або 88,0 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій 2,25 шт. од.;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 87,5 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,7 тис. грн., виконання відсутнє, кошти будуть використані в наступному кварталі на придбання канцелярських товарів та придбання миючих та дезінфікуючих засобів.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   3,6 тис. грн., виконання 3,4 тис. грн. оплата послуг за Інтернет.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  239,3 тис. грн., виконання 239,2 тис грн., або 99,96 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  2,9 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 51,3 тис. грн., виконання  20,5 тис. грн.  або 39,9 відсотка, за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 658,9 тис. грн., що становить 96,1 % від уточненного плану 686,0 тис. грн., в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 533,0 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 100 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,5 тис. грн., виконання 5,5 тис. грн.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   30,0 тис. грн., виконання 3,0 тис. грн., недовиконана в сумі 27,0 тис. грн. Кошти будуть використані на оплату послуг по обслуговуванню програмного забезпечення "IS-PRO".

 

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2023 року  кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

 

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 651,2 тис. грн., що становить 97,3 % від уточненного плану 669,1 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2023 роки» на 9 місяців 2023 року було заплановано видатки в сумі 665,5 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 633,6 тис. грн., виконано 100 відсотків;

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   31,8 тис. грн. тис. грн., виконання становить 14,0 тис. грн., або 43,8 відсотків. Кошти будуть використані проведення технічного огляду та страхування шкільних автобусів.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 3,620 тис. грн.. Використання становить 100 відсотків.

Станом на 01.10.2023 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

 

По КПКВК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання відсутнє при уточненому плані 25,6 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для хлопчиків та дівчаток з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок» та Арбузинський ліцей № 1.

 

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання становить 5,0 тис. грн. при уточненому плані 32,7 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок».

 

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки:

 • за рахунок плати за послуги бюджетних установ  склали – 70,4 тис. грн (оплата продуктів харчування);
 •  за рахунок інших джерел склали – 1824,1 тис грн. (61 ноутбук на суму 1441,3 тис. грн. та підручники на суму 221,9 тис. грн. від Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВДА, 6 хромбуків  та 9 планшетів на суму 118,9 тис. грн., гнучкі пластикові рефлекторні пов’язки (860 шт.) на суму 21,6 тис. грн. від Первомайскої РВА для загальноосвітніх навчальних закладів, благодійно надане дизпаливо на підвіз учнів на змагання на суму 13,8 тис. грн., продукти харчування надані благодійно в сумі 6,6 тис. грн.).
 • за рахунок інших коштів склали – 124,7 тис. грн. (придбано два ноутбуки і принтер для позашкільної освіти – 80,0 тис. грн., виконання  топографо-геодезичних робіт та проведення інженерно-геологічних вишукувань  по об’єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г.  Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області – 44,7 тис. грн.).

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2023 року відсутня. Кредиторська заборгованість по видатках становить 50,0 тис. грн., через не проходження платежів через органи казначейства (виготовлення ПКД на капітальний ремонт санітарних вузлів в Агрономійському ліцеї).

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  9 місяців 2023 року становить 33,2  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 1,9 тис. грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  100,2 тис. грн., дебіторська заборгованість за  9 місяців 2023 року становить 3,4 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  9 місяців 2023 року становить 3,0  тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ»Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 9 місяців 2023 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 11319,6 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 6889,6 тис. грн. або 60,9%.

 

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на 9 місяців 2023 року заплановані в сумі 5832,9 тис. грн., касові видатки склали 3986,9 тис. грн. або 68,4 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 9 місяців 2023 року  1743,1 тис. грн., виконання становить 1377,0 тис. грн., що становить 79 відсотків, або менше на 366,1 тис. грн., недовиконання планових показників в зв’язку з виниклою економією по коштах НСЗУ, згідно планів фінансування за рахунок місцевого бюджету має здійснюватись з квітня 2023 року, а фактично здійснюється з червня 2023 року.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 9 місяців 2023 року  383,5 тис. грн., виконання становить 303,0 тис. грн., що становить  79,0 відсотка, або менше на  77,9 тис. грн. (залишок за рахунок  фактичному використанню коштів по заробітній платі).

По предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю (КЕКВ 2210) – при уточненому  плані 29,9 тис. грн., виконання склало 25,1 тис. грн або 83,9 відсотка. Недовиконання в сумі 4,8 тис. грн. виникло у зв’язку з відсутністю документів на оплату матеріалів для ремонту газових котелень.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 57,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) – при уточненому  плані 264,9 тис. грн., виконання склало 48,4 тис. грн або 18,3 відсотка. Недовиконання виникло у зв’язку з відсутністю документів на оплату технічного наглядів по капітальному ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу центральної лікарні – 18,7 тис. грн. На суму 197,8 тис. грн. – кошти виділені на повірку газового коректора та поточний ремонт центрального входу терапевтичного корпусу лікарні в останні дні звітного періоду.

По водопостачанню та водовідведенню (КЕКВ 2272) при уточненому плані 106,5 тис. грн., виконано 37,1 тис. грн., виконання складає 34,8 відсотки. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт виконаних робіт на оплату водопостачання та акт наданих послуг на оплату водовідведення  за вересень, оплата яких здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По електроенергії (КЕКВ 2273) при уточненому плані 907,8 тис. грн., виконання 585,9 тис. грн. або 64,5%. Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акти наданих послуг на оплату розподілу електроенергії та послуг з перетікання реактивної електроенергії  за вересень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По природному газу (КЕКВ 2274) при уточненому плані 572,0 тис. грн., виконано 412,2 тис. грн. (72,1 %). Недовиконання за рахунок надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт наданих послуг  на оплату розподілу природного газу за вересень, оплата здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По інших енергоносіях (КЕКВ 2275) при уточненому плані 1760,6 тис. грн., виконання склало 1133,5 тис. грн. або 64,4 % (придбання вугілля та комунальні послуги по вивозу побутових відходів). Надходження коштів від орендарів на відшкодування комунальних послуг, які надійшли в останні дні звітного періоду. Не надано акт наданих послуг на оплату комунальних послуг з вивозу побутових відходів за вересень, оплата яких здійснюється на початку місяця наступного за звітним.

По окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (КЕКВ 2282) при уточненому плані 7,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін становить 1411,4 тис. грн., виконання склало 956,8 тис. грн. або 67,8 %. Недовиконання виникло у зв’язку з відсутністю документів на оплату капітального ремонту системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

Станом на 01.10.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

 

КТКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медико-санітарної допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 9 місяців 2023 року  3643,5 тис. грн. виконано 2902,7  тис. грн., що становить 79,7 відсотка, або менше на   740,8 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 9 місяців   2023 року 1559,6 тис. грн., виконання становить 1442,5 тис. грн., що становить 92,5 відсотка, або менше на 117,2 тис. грн. (залишок за рахунок  зменшення потреби коштів запланованих на 9 місяців 2023 р.).

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 9 місяців  2023 року 396,8 тис. грн., виконання становить 356,2 тис. грн., що становить  89,7 відсотка, або менше на  40,6 тис. грн. (залишок за рахунок зменшення потреби коштів запланованих на 9 місяців  2023 р.).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 397,1 тис. грн., виконання становить 271,6 тис. грн., що становить майже 68,4 відсотків або менше на 125,5 тис. грн., кошти передбачені на придбання пального для автомобіля швидкої допомоги.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 115,9 тис. грн., виконання становить 103,7 тис. грн., що становить 89,5 відсотків, або менше на 12,2 тис. грн. кошти передбачені на придбання вакцини проти ГРВІ та грипу, епідеміологічний період в вересні – жовтні, придбання здійснюється через систему Прозоро.

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на 9 місяців 2023р. 190,5 тис. грн. виконання становить 140,2 тис. грн., що складає 73,6 відсотків, або менше на 50,3 тис. грн., (в зв’язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 9 місяців  2023 року 914,6 тис. грн., виконання становить 526,0 тис. грн., тобто 57,5 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  8,8 тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  303,1 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) 74,5 тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  57,2 тис. грн.

По окремим заходам реалізації державних програм (КЕКВ 2282) - при плані на 9 місяців 2023р. 11,7 тис. грн. виконано 5,3 тис. грн., тобто 45 % відсотків, або менше на 6,4 тис. грн. (заплановано навчання спеціаліста по веденню військового обліку).

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 9 міс. 2023р. 57,2 тис. грн. виконано 57,2 тис. грн., тобто 100 відсотків (оплата за відпущені рецепти).

          Кредиторська  заборгованість  станом на 01.10.2023 р. складає 4071,00 грн. (оплата за господарські товари та тонери).

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 9 місяців 2023 року виконано на 88,3 відсотків при уточненому плані 8479,3 тис. грн. виконання становить 7484,2 тис. грн. в тому числі:

 

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 1,0 тис. грн. виконання становить 0,5 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів.

 

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 194,5 тис. грн. виконання становить 133,4 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів.

 

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 16,6 тис. грн. виконання становить 7,0 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів.

 

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 16,8 тис. грн. виконання відсутнє.

 

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

         На 9 місяців2023 року при уточненому плані 8,4 тис. грн. виконання відсутнє.

 

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

        На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 447,5 тис. грн. виконання становить 334,1 тис. грн., фінансування згідно проведених розрахунків.

 

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 3,9 тис. грн. виконання становить 3,8 тис. грн.

 

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконання становить 1,1 тис. грн.

 

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 9 місяців 2023 року при уточненому плані 689,6 тис. грн. виконання становить 569,6 тис. грн..

 

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Загальний фонд

За 9 місяців 2023 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 16 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 134,1 тис грн.

Спеціальний фонд

За 9 місяців 2023 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 33 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 270,8 тис грн.

 

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 9 місяців 2023 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 661,1тис грн. виконання склало 476,2 тис. грн. або 72 %.

- Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2023 роки «Турбота» для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 12,0 тис. грн., виконання становить 12,0 тис. грн.. або 100,0% (допомогу отримали 9 осіб-безробітні, 1 особа-безхатченко); для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 73,1 тис. грн. використано 72,6 тис. грн.; для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 10,0 тис. грн. використання 2,0 тис. грн.(згідно поданих заяв, 1 особа); для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 35,0  тис. грн., використання 7,0 тис. грн. (1 особа).

Відповідно до програми надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2023рр. для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 209,0 тис. грн. та виплачено 197,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 29 осіб).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2023 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців, які загинули під час військової служби заплановано 172,0 тис. грн. використано 167,9 тис. грн. (14 осіб).

Відповідно до Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. на придбання медалей, посвідчень, подяк заплановано на суму 18,0 тис. грн., використано 17,7 тис. грн., на виплату грошової винагороди заплановано 132,0 тис. грн. використання відсутнє (буде використано до кінця року).

Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2023 року немає.

 

            В 2023 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

  По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 3441,8 тис. грн. виконано 3349,7 тис. грн., що становить 97,3 відсотків.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 95,4 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 42,3 тис. грн., виконання 32,2 тис. грн., недовиконання в сумі 10,1 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 4,5 тис. грн., виконання 4,3 тис. грн., недовиконання за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 55,2 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   184,3 тис. грн., виконано 175,6 тис. грн., або 95,3 відсотка. Недовиконання становить 8,7 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  5,6 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 448,1 тис. грн., виконання 434,0 тис. грн., або 96,9%.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 9 місяців 2023 року 0,7 тис. грн.,  виконання відсутнє;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2023 року 9,9 тис. грн., виконання стовідсоткове (вивіз сміття).

          По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ”  при уточненому плані 6,8 тис. грн виконання 6,2 тис. грн. (плата за навчання по охороні праці).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2023 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 79,0 тис грн. та були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 72,2 тис. грн.(будівельні матеріали, бензин, господарські товари, запчастини до автомобіля, канцелярські товари);

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 6,8 тис. грн (сплата земельного податку).

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 284,5 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 84,3 тис. грн, предмети, матеріали та обладнання – 103,5 тис. грн., генератор – 96,7 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок  утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 369,4 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали).

 Кредиторська  та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2023 року відсутня.

 

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 770,8 тис. грн. виконано 574,4 тис. грн., що становить 74,5 відсотків. Недовиконання в сумі 196,4 тис. грн. (економія у зв’язку з роботою закладу амбулаторно через воєнний стан);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 73,7 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 16,1 тис. грн., виконання 9,4 тис. грн., недовиконання в сумі 6,7 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 5,1 тис. грн., виконання 1,2 тис. грн., недовиконання 3,8 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   18,4 тис. грн., виконано 14,5 тис. грн., або 79,1 відсотка. Недовиконання становить 3,8 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  5,0 тис. грн., виконано 1,4 тис. грн., виконання складає 28,6 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 32,0 тис. грн., виконання 12,1 тис. грн.. або 37,9 відсотка. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2023 року 30,0 тис. грн., виконання склало 23,5  тис. грн. або 78,4 відсотків. Недовиконання в сумі 6,5 тис. грн. (оплата згідно наданих рахунків).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2023 року відсутня.

 

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 97,6 тис. грн., (благодійно надані ноутбук – 28,0 тис. грн., проектор – 10,7 тис. грн., продукти харчування  на суму 49,0 тис. грн., миючі засоби на суму 4,3 тис. грн, реабілітаційне обладнання на суму 4,0 тис. грн, м’який інвентар на суму 1,6 тис. грн.).

 

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 207,7 тис. грн. виконання 196,0 тис.грн. або 94,4 відсотка, недовиконання в зв’язку з перенесенням строків відпусток;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 97,0 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,3 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок економії.

           По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,3 тис. грн. виконано 1,2 тис. грн., що становить 92,3 відсотків;

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 7,8 тис. грн. виконання становить 7,3 тис. грн. або 94,2 %;

Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2023 року відсутня. Дебіторська заборгованість в сумі 1200,00 грн. по видатках на відрядження.

 

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 9 місяців 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 2685,0 тис. грн., з яких на:

 • централізовану бібліотечну систему – 1260,6 тис. грн. або 46,9% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1202,7 тис. грн. (95,4 %);
 • будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 1405,6 тис. грн. або 52,3% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1303,9 тис. грн. (92,8 %);
 • інші культурно-освітні заклади та заходи – 18,9 тис. грн. або 0,7% від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання становить 18,1 тис. грн.. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на 9 місяців 2023 року склали 1202,7 тис грн. або 95,4% до затверджених призначень недовиконання становить 57,9 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 902,4 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано на 96,9 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,9 тис. грн. виконання стовідсоткове;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 10,8 тис. грн. виконання стовідсоткове;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 141,0 тис. грн. виконання  89,2 тис. грн., або 63,3 відсотків.

Станом на 01.10.2023 року   дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 9 місяців 2023 року склали 1303,9 тис грн. або 92,8% до затверджених призначень недовиконання становить 101,7 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1098,0 тис. грн. виконано 1018,0 тис. грн., що становить  92,7 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями 2 шт. од.;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 241,6 тис. грн. виконано 222,6 тис. грн., що становить  92,2 відсотка, недовиконання 18,9 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 6,1 тис. грн. виконання становить 5,2 тис. грн, або 85,9 вісотків;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 10,3 тис. грн. виконано 8,7 тис. грн., що становить  84,1 відсотків, тобто недовиконано план на 1,6 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 49,6 тис. грн. виконання  49,4 тис. грн. або 99,6 відсотків;

Станом на 01.10.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи становлять 18,1 тис.грн, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 18,9 тис. грн. виконання становить 18,1 тис. грн.;   

           

Станом на 01.10.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконання 1,4 тис. грн. (оплата кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року за придбані журнали обліку, оплата здійснена за кошти від зданої макулатури); по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 59,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено поповнення бібліотечного фонду (книги), в тому числі 30,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, 29,0 тис. грн. – благодійно отримано від Миколаївської обласної універсальної бібліотеки.

         КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконання 9,0 тис. грн.(придбано лічильник з модемом за рахунок коштів від оренди приміщень).

 

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 9 місяців 2023 року затверджено по загальному фонду в сумі 1529,8 тис. грн., з яких на:

 • утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл1235,4 тис. грн. або 80,8% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1180,0 тис. грн. (95,5%) в т.ч.:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 922,8 тис. грн. виконано 876,5 тис. грн., або 95 відсотків;

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 203,0 тис. грн. виконано 198,5 тис. грн. або 97,8 відсотків відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 106,0 тис. грн. використання становить 101,0 тис. грн. або 95,3 відсотка.

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,6 тис. грн. виконано стовідсотково.   

 

 • утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 200,4 тис. грн. або 13,1 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 194,1 тис. грн. (96,9 %). Видатки здійснювались в т.ч:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 125,3 тис. грн. виконано стовідсотково.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 27,6 тис. грн. виконано стовідсотково.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 29,0 тис. грн. використання становить 25,6 тис. грн. або 88,2 відсотка.

           по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.   

по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому  плані 2,7 тис. грн. виконання  відсутнє;

 

 • проведення фізкультурно-масових заходів – 94,0 тис грн. або 6,1 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 83,1 тис. грн, або 88,4 відсотка. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2023 роки.

За рахунок вищезазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.10.2023 року відсутні.

Спеціальний фонд

КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 25,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано один ноутбук.

За рахунок інших джерел власних надходжень касові видатки по КПКВК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 3110 склали 53,0 тис. грн. (благодійно наданий трактор-газонокосарка для косіння футбольного поля на стадіоні «Колос»).

 

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На 9 місяців 2023 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 3216,3 тис. грн., касові видатки склали 3098,2 тис. грн. або 96,3%. Зазначені кошти були направлені на:

 

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1520,4 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків, в тому числі по:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на погашення заборгованості по оплаті за електроенергію перед ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» в сумі 153,0 тис. грн., надання фінансової підтримки КП «Господар» на погашення заборгованості  за водопостачання перед ВП «Південноукраїнська АЕС» під час воєнного стану – 1233,8 тис. грн., надання фінансової підтримки КП «Воля» на погашення заборгованості  по заробітній платі з нарахуваннями під час воєнного стану – 133,6 тис. грн..).


          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1496,5 тис. грн., касові видатки виконані на суму 1378,5 тис грн. або 92,1%, в т.ч.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 193,5 тис. грн., касові видатки 188,1 тис. грн., недовиконання в сумі 5,4 тис. грн. за рахунок економії коштів;

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 95,0 тис., касові видатки становлять 27,5 тис. грн. (29,0%), (охоронна сигналізація);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 458,2 тис. грн, фактично витрачено – 437,7 тис. грн. (95,5%) – вуличне освітлення;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на 9 місяців 2023 року 113,5 тис. грн., виконання 111,1 тис. грн., або 97,6 відсотка, недовиконання в сумі 2,7 тис. грн. за рахунок економії.

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 636,0 тис. грн., виконано на 96,6%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.10.2023 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

 

КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»

Обсяг видатків запланований у розмірі 199,3 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» та КП "Вода-Ар"різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання).

 

Спеціальний фонд

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства »

Обсяг видатків запланований у розмірі 58,9 тис. грн., виконання стовідсоткове, в тому числі по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на придбання глибинного насоса для свердловини під час воєнного стану згідно  Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки).

 

КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 50,0 тис. грн., касові видатки виконані на суму 16,0 тис. грн. або 32%, в т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано одну газонокосарку, ще дві газонокосарки планується придбати в листопаді місяці.

 

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» на 9 місяців 2023 року видатки заплановані в сумі 23,4 тис. грн виконання стовідсоткове. Проведено інвентаризацію земельної ділянки.

 

КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9 місяців 2023 року видатки заплановані в сумі 7720,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» на 9 місяців 2023 року заплановано 145,0 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” виконання стовідсоткове (оплата послуг зі створення засобів модуля земельного кадастру та завантаження бази даних земельних ділянок).

 

Спеціальний фонд

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 298,8 тис. грн., виконання 178,6 тис. грн. Проведена оплата І та ІІ етапів завершальних робіт з розробки генерального плану селища Кавуни та с. Новокрасне.

 

КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» план на 9 місяців 2023 року –2804,8 тис. грн., виконання 97,9 тис. грн. проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області. Кошти заплановані по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області.

 

 КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 4631,9 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведена оплата послуг з проведення вишукувальних робіт, комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД та капітальний ремонт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Ольжича в смт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області».

 

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 9 місяців 2023 року передбачені видатки:

 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 153,7 тис. грн., касові видатки відсутні (придбання бензину, миючих та дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів, господарських товарів),

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” передбачено видатки  в сумі 6,3 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 9 місяців 2023 року передбачені видатки:

 по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до програми «Забезпечення призову громадян України на строкову військову службу та мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2022 рік» були передбачені видатки в сумі 66,2 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на  збірний пункт в м.Первомайськ та проходження  медичного огляду призовниками та студентами військових навчальних закладів. Касові видатки становлять 39,4 тис. грн..

КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на 9 місяців2023 року передбачені видатки відповідно до «Програми  територіальної оборони Арбузинської селищної ради на 2022-2026 роки»:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” були передбачені видатки в сумі 400,0 тис грн.  на придбання дизпалива придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для добровольчого формування Арбузинської селищної територіальної громади  №1. Касові видатки склали 195,5 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

        КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 99,0 тис грн., виконання 87,9 тис. грн., Придбано сміттєві контейнери.

 

КПКВК 9000 “ Міжбюджетні трансферти”

Загальний фонд

КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за 9 місяців 2023 року по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти в сумі 1600,0 тис. грн, виконання стовідсоткове (субвенція до Миколаївського обласного бюджету на співфінанування для придбання шкільного автобусу по Програмі розвитку освіти Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки).

 

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за 9 місяців 2023 року по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти у сумі 5350,8 тис. грн виконання 100,0 тис. грн.,з них:

заплановано субвенцію військовій частині А4628 Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази (придбання тепловізорів, рацій, автомобільних шин, запасних частин та вогнегасників автомобільних, приладів нічного бачення) по Програмі підтримки Збройних Сил України на 2023 рік в сумі 5250,8 тис. грн. виконання відсутнє, в зв’язку з перереєстрацією військової частини;

заплановано субвенцію 5 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Миколаївській області на придбання карабінів пожежних по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2021-2023 роки в сумі 100,0 тис. грн, виконання стовідсоткове.

 

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 39246,7 тис. грн. (за рахунок залучення вільного залишку коштів на 01.01.2023 року в сумі 7010,2 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету – 10371,8 тис. грн., за рахунок субвенції з Благодатненської сільської територіальної громади в сумі 400,0 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 21000,0 тис. грн).

 

 

Бюджет розвитку ( спеціальний фонд )

Плановий обсяг видатків бюджету розвитку склав – 39246,7 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд) – 38782,0 тис. грн., залучення залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2023 року – 464,7 тис. грн.)

На 9 місяців 2023 року заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 131,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано ноубуки.

 КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року 281,9 тис. грн. виконання відсутнє. Кошти заплановані на капітальний ремонт приміщень Агрономійського ліцею.

КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 80,0 тис. грн., виконання 80,0 тис. грн. Придбано два ноутбуки і принтер.

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 8443,1 тис. грн., виконання 44,7 тис.грн.. Планується будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 21000,0 тис. грн., виконання відсутнє. Планується будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г.  Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по  КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” план на 9 місяців 2023 року – 1411,4 тис. грн., виконання - 956,8 тис. грн.. Проведено капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень терапевичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня» та завершується капітальний ремонт системи оповіщення про пожежу приміщень терапевтичного корпусу КНП «Арбузинська центральна лікарня».

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 30,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено поповнення бібліотечного фонду (придбано книги).

КПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року – 25,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано ноутбук.

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план на 9 місяців 2023 року - 58,9 тис. грн., виконання стовідсоткове надання фінансової підтримки КП «Вода-Ар» на придбання глибинного насоса для свердловини під час воєнного стану згідно  Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Арбузинської селищної ради на 2023-2025 роки.

КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план на 9 місяців 2023 року - 50,0 тис. грн., касові видатки виконані на суму 16,0 тис. грн придбано одну газонокосарку, ще дві газонокосарки планується придбати в листопаді місяці.

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 298,8 тис. грн., виконання 178,6 тис. грн. Проведена оплата І та ІІ етапів завершальних робіт з розробки генерального плану селища Кавуни та с. Новокрасне.

          КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 2804,8 тис. грн., виконання 97,9 тис. грн. проведена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області.

        КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план на 9 місяців 2023 року – 4631,9 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведена оплата послуг з проведення вишукувальних робіт, комплексної будівельної експертизи виготовленої ПКД та капітальний ремонт по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Учительській в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Арбузинка Миколаївської області», «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олега Ольжича в смт Арбузинка Первомайського району Миколаївської області».

 

      V. ФІНАНСУВАННЯ

 

Станом на 01.01.2023року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 12241,3 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 11489,6 тис грн. 

Залишок освітньої субвенції  з державного бюджету – 14,0 тис. грн.       

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 32,7 тис. грн.

Залишок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 5,0 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2023 року  - 808,7 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 158,0 тис грн

Кошти бюджету розвитку – 464,7 тис грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 185,9  тис. грн.

Протягом 9 місяців2023 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2023 року по загальному фонду в сумі 11522,3 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 11489,6 тис. грн. (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 1290,6 тис. грн., на інші видатки – 3188,8 тис. грн., передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 7010,2 тис. грн.)

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 32,7 тис грн. (направлені на інші видатки);

Протягом 9 місяців 2023 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2023 року по спеціальному фонду в сумі 554,7 тис. грн., із них за рахунок:

Фонду охорони навколишнього середовища – 90,0 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку – 464,7 тис. грн.

 

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 9 місяців 2023 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 103%, по спеціальному 142,2% від запланованих. За 9 місяців 2023 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 6700,00 грн. Заборгованості станом на 01.10.2023 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

 

 

В.о. начальника відділу фінансів                                      Світлана ЗАДОРОЖНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь