Програма розвитку молодіжної політики на території Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки на період до 2026 року включно

Дата: 26.02.2024 10:42
Кількість переглядів: 85

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

РІШЕННЯ

 

 

від  15.02. 2024  № 7                                                                                    ХХХVІІ позачергової сесії

смт. Арбузинка                                                                    дев’ятого скликання

 

Про продовження терміну дії Програми

 розвитку молодіжної політики

 на території Арбузинської селищної

територіальної громади на  2021-2023 роки

 на період до 2026 року включно

 

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту   про продовження терміну дії Програми розвитку молодіжної політики на території Арбузинської селищної територіальної громади на  2021-2023 роки на період до 2026 року включно, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, селищна рада

 

ВИРІШИЛА: 

                                                                           

1. Продовжити термін дії Програми розвитку молодіжної політики на території Арбузинської селищної територіальної громади на  2021-2023 роки

 на період до 2026 року включно, що додається.

 

2.Фінансування Програми проводити за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Євгеній ТРАВЯНКО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ АРБУЗИНСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2024 – 2026 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1

Розділ I. Паспорт Програми

ст. 3

2

Розділ ІІ. Загальні положення

ст.4-5

3

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

ст. 5-6

4

Розділ IV. Мета Програми та шляхи її досягнення

ст. 6 -7

5

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

ст. 7

6

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

ст.7

7

Розділ VІІ. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2024-2026 роки

ст.7

8

Додаток 1 до розділу IV.

ст. 8-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І.

 

Паспорт

 

Програми розвитку

молодіжної політики на території

Арбузинської територіальної громади

на 2024 – 2026 роки

(далі - Програма)

 

1.

Ініціатор  розроблення  Програми

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Нормативні документи вказані у  загальних положеннях Програми.              

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

4.

Співрозробники програми

Молодіжна рада,  відділ фінансів Арбузинської селищної ради

5.

Відповідальні виконавці Програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

7.

Учасники програми

Арбузинська  селищна  рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, комунальні заклади громади,  громадські організації.

8.

Термін реалізації програми

2024-2026 роки

8.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  Арбузинської  селищної  ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього,

У тому числі:

 

11.

Кошти місцевого бюджету

 

12.

Кошти інших  джерел

Інші джерела фінансування

 

 

 

Розділ ІІ. Загальні положення

 

Програма розвитку молодіжної політики на території Арбузинської територіальної громади на 2024 – 2026 роки  розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», Постанові КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України», Європейської хартії про участь молоді у місцевому і регіональному житті.

Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченні, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є формування комфортного середовища для мешканців громади, основними напрямами реалізації молодіжної політики на рівні громади є:

Кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників),

Належне фінансування молодіжної роботи;

Розвиток молодіжної інфраструктури;

Залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та контролю за їх виконанням.

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні ініціативи.

Населення Арбузинської територіальної громади становить 10046 осіб, з них молодь віком від 14 до 35 років 2749 осіб, 27% від загальної кількості населення.

Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль в розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає використання існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з молоддю покладені на різні відділи селищної ради – освітні заклади, відділ соціального захисту, будинки  культури, тощо.

Важливим аспектом у процесі  запровадження  нової моделі реалізації молодіжної політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки й реагування на запити та місцеві молодіжні ініціативи.

Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді хлопці та дівчата вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення. Переважна більшість проблем молоді — це складові загальних потреб сучасного суспільства.

Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

Що молодь може дати суспільству для його розвитку;

Що суспільство може дати для молоді для її розвитку і соціального становлення;

Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку суспільства.

Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно передбачити:

• постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, молоді;

• необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі здійснення її організаційного та фінансового забезпечення;

• забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних працівників;

• налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній роботі;

• здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;

• забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.

Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні ради, банки молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про більш активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та реалізації молодіжної політики на рівні ТГ. Молодіжна робота в громаді повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську позицію молоді та задіяти усі потенційні ресурси.

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у місцевому та регіональному житті:

відкритості, рівності можливостей та недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами по молодіжній роботі

Ефективність реалізації програми залежить від єдності та координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва.

           Програму розроблено з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів» від 07 лютого 2020 року №86.

Програма є  комплексом заходів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній оптимально враховано суспільні потреби та інтереси  молодих дівчат і хлопців  громади  щодо рівня та якості позашкільної освіти.

 

Розділ ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь Арбузинської громади визначала свої пріоритети та проблеми шляхом анкетування протягом липня – серпня 2021 року. За результатами вивчення потреб визначено наступне:

1. Немає пасивної молоді – є непрофесійність у роботі з цільовою аудиторією, недостатньо цікавих заходів поза навчальними закладами. Молодь потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізувати потенціал.

2. Освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань недостатньо для особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди у громаді не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з успішними людьми.

3. Заходи з формування здорового способу життя молоді (ЗСЖМ) не задовольняють усі категорії молоді – дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у їх різноманітті.

4. В громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з приводу можливостей самореалізації, програм обміну, тощо. Затребуваність в цій послузі згідно з проведеним аналізом потреб стоїть на першому місці.

5. Залучення молоді до прийняття рішень потребує змін. Молодіжна рада та залучення молодих спеціалістів до апарату сільської ради дадуть змогу реалізувати учасницький підхід до формування місцевої політики.

 

3. Мета та завдання Програми

 

Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на території Арбузинської ТГ на 2024 – 2026 роки.

Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості.

Основні завдання програми:

• формування активної громадянської позиції – здійснення заходів з підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості молоді, заходи на підтримку доступу молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті, асоціаціях, політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності та способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

• формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

• впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та хлопців;

• формування екологічної культури;

• розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до навчання впродовж життя;

• інтеграція молоді на ринок праці - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Арбузинської ТГ, підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація даної Програми дозволить:

• запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі (бюджет участі, молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи);

• збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами фізкультурно-оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких та інших заходів;

• надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню робочих місць;

• підвищити рівень екологічної свідомості молоді;

• створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді.

Перелік  заходів та показники результативності Програми - див. у Додатку 1.

 

Розділ V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Розділ VІ. Координація та контроль виконання програми

 

          Керівництво та контроль за реалізацією Програми покладається на виконавчий комітет Арбузинської  селищної ради та постійну комісію селищної ради з питань  культури, освіти,  здоров’я,  спорту та соціального захисту населення.

           Комісія здійснює перевірку і заслуховує на своїх засіданнях хід виконання Програми,  збирає та аналізує необхідну інформацію з усіх суб’єктів, задіяних програмою та інформує селищну раду про проведену роботу.

         Координація з виконання Програми покладається на  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради

 Хід реалізації Програми висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяги фінансування (джерела фінансування)

Очікуваний результат

Бюджетні кошти

(тис.грн

інші джерела

(тис. грн.)

             

 

1

2

3

4

5

6

 

Упорядкування та  розвиток мережі  закладів позашкільної освіти

 1.  

Збереження мережі закладів позашкільної освіти (ЗПО)

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Покращення умов для доступності дітей та молоді до якісної позашкільної освіти. Розвиток творчих здібностей школярів.

 

 

 

 

 1.  

Збереження та розвиток мережі гуртків та секцій ЗПО. 

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

 

 

 1.  

Створення філій, відкриття гуртків на базах освітніх закладів громади, у тому числі у сільській місцевості.

3.1. Відкриття секції волейболу в                       с. Кавуни

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

 

 

 

Мотивація щодо заняття фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя.

 

 

 1.  

Відкриття нових та модернізація існуючих гуртків та секції

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Розвиток творчих здібностей школярів.

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  позашкільною  освітою

 1.  

Забезпечення  рівних прав та можливостей  осіб з особливими освітніми  потребами

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Створення умов для інклюзивного освітнього середовища

 1.  

Вивчення потреб дітей різного віку та проведення гендерночутливих інформаційних кампаній по залученню дітей до позашкільної освіти

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Збільшення  відсотку дівчаток та хлопчиків охоплених  позашкільною  освітою

 1.  

Проведення капітального та поточного ремонту :

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах позашкільної освіти

 

 

7.1.

Навчальних кімнат та актової зали БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

7.2.

Проведення капітального ремонту залу боксу Арбузинської ДЮСШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

7.3.

Переоблаштування коридору ДЮСШ під тренажерний зал

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

7.4.

Проведення поточних ремонтів роздягалень, душових, туалетних кімнат ДЮСШ

 

 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Щорічно

 

 

 

Створення умов для доступності хлопчиків та дівчаток шкільного віку до якісної позашкільної освіти

 1.  

Забезпечення участі  дітей та молоді у  міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих конкурсах, виставках, змаганнях, фестивалях, зльотах, спартакіадах, спортивно -масових заходах, екскурсійних заходах з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого- натуралістичного, туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у конкурсах, виставках, змаганнях, фестивалях, зльотах, спартакіадах, спортивно -масових заходах

 1.  

Забезпечення участі  вихованців Арбузинської ДЮСШ в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Згідно

Календаря змагань

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь в обласних змаганнях, Чемпіонатах України, міжнародних змаганнях

 1.  

Забезпечення участі вихованців ДЮСШ у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

Постійно

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у навчально-тренувальних зборах  та їх оздоровлення

 1.  

Організація і проведення мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій тощо.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь мистецьких акцій, спортивно-масових заходів, конкурсів , виставок, екскурсій

 1.  

Проведення  комплексних екскурсій  для дівчаток та хлопчиків шкільного віку

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які побували на екскурсіях

 1.  

Забезпечення організації змістовного дозвілля дівчаток та хлопчиків під час канікул

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Кількість дівчат і хлопців, які взяли участь у заходах, проведених під час канікул

 1.  

Сприяння співпраці з міжнародними організаціями в контексті грантової діяльності, участі учнівської молоді у міжнародних проєктах, програмах, конкурсах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Налагодження  співробітництва з питань позашкільної освіти

 1.  

Забезпечення проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази  закладів позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням:

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів

15.1

Зміцнення  навчальної  та  матеріальної  бази  осередку «STEM-time» на базі Арбузинського  БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

15.2

Поповнення сучасним обладнанням, інструментами та матеріалами  для організації гурткової роботи Арбузинського БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Створення умов для надання якісної позашкільної освіти

15.3

Зміцнення  навчальної  та  матеріальної  бази  майстерні «Столярик» на базі    БТШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості позашкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4

Поповнення театральними костюмами студії «Бублик»

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

15.5

Заміна навчальних меблів у кабінетах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

15.6

Оснащення обладнанням для організації дистанційного навчання

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

15.7

Придбання спортивного інвентаря для відділень ДЮСШ

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази для покращення якості позашкільної освіти

15.8

Придбання електронного табло

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2025

 

 

 

Підвищення кваліфікації

17)

Забезпечення системного підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього  процесу

18)

Забезпечення можливості педагогічним працівникам здійснювати вибір форми та індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації за допомогою on-line технологій.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

2024-2026

 

 

 

Підвищення освітнього та методичного рівнів закладів позашкільної освіти

19)

Забезпечення системного професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням модернізації позашкільної освіти, переходу до нового змісту освіти та впровадження сучасних технологій через диференційовані форми науково-методичної роботи

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

Підвищення якості освітнього процесу

20)

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», методичних тренінгів, творчих лабораторій з питань позашкільної освіти.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

21)

Стимулювання професійного діалогу між освітянськими спільнотами та горизонтального партнерства освітніх закладів різних регіонів України

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

22)

Забезпечення закладів позашкільної освіти  навчальними та наочними посібниками з питань  позашкільної освіти, у тому числі шляхом  придбання навчально-методичної літератури 

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

23)

Здійсненням підписки фахових періодичних видань.

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

 

 

 

2024-2026

 

 

 

Проведення фахових конкурсів

24)

Організація участі педагогів в обласних, всеукраїнських та міжнародних фахових конкурсах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

 

2024-2026

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

 Забезпечення можливості реалізації особистої траєкторії розвитку педагогічним працівникам громади

Розвиток мотивації педагогічних працівників до підвищення якості освітнього процесу

Стимулювання педагогічних працівників та вихованців

25)

Преміювання педагогів за перемоги в фахових конкурсах, підготовку вихованців до міжнародних, всеукраїнських, обласних заходів

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості роботи.

26)

Преміювання вихованців за перемоги у міжнародних, всеукраїнських, обласних заходах

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Громадські ініціативи

27)

Забезпечення участі освітніх установ у різноманітних проектах у співпраці з громадськими організаціями

Арбузинська селищна рада

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Керівники ЗПО

2024-2026

 

 

Мобілізація громад для вирішення місцевих проблем.

Залучення батьків і громади до вирішення питань та проблем в  галузі позашкільної освіти.

                     

 

 

                           

 

                                            Секретар ради                          Наталя Федорова

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь