Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Арбузинській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки

Дата: 27.05.2024 16:13
Кількість переглядів: 33

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

 

РІШЕННЯ

 

від  18 квітня 2024  № 1                                            ХХХІХ позачергової сесії

с-ще  Арбузинка                                                        дев'ятого скликання

 

 

Про затвердження Програми розвитку та функціонування

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя

в Арбузинській територіальній громаді  на 2024 - 2027 роки

 

Відповідно до   Закону України «Про  місцеве самоврядування », статті 1 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної. Концепції державної мовної політики, схваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010. Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна держава», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р, з метою забезпечення додержання конституційних гарантій і створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Арбузинської ТГ, виховання шанобливого ставлення до української мови як до засобу єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, формування патріотизму у громадян України селищна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Арбузинській ТГ на 2024 - 2027 роки (далі - Програма), що додається.

2. Доручити структурним підрозділам Арбузинської селищної ради  вжити заходів у межах повноважень щодо створення належних умов для реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

                 Селищний голова                                       Євгеній ТРАВЯНКО                                                             

 

 

Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Арбузинській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки

                                                      ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Арбузинській ТГ на 2024 - 2027 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, що визначає українську мову як єдину державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, Декларації про державний суверенітет України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Концепції державної мовної політики, схваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна держава», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р.

Мова - унікальний феномен, що є засобом соціалізації, формою реалізації творчого потенціалу кожної людини, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

Українська мова є основним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить переважну більшість населення країни і дала офіційну назву державі, а також є базовим системотвірним складником української громадянської нації.

У Арбузинській ТГ є потреба у подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Необхідно і надалі створювати умови для продуктивної комунікації та взаємодії українців між собою як запоруки їхнього ефективного особистісного і професійного розвитку. Необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування української мови, забезпечення її всебічного розвитку в області як консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних  питань, зміцнення державного статусу української мови, підвищення її популярності та конкурентоспроможності передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної держави.

Реалізація заходів Програми, що передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови.

Програма має відкритий характер і може змінюватися в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України.

Паспорт до Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

                                           Розділ 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій і створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Арбузинської ТГ; виховання шанобливого ставлення до неї як до засобу єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, формування патріотизму у громадян України.

 

                               Розділ 2. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основні завдання Програми:

зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;

мотивування населення області та внутрішньо переміщених осіб до вивчення, - навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів;

формування цілісного національного інформаційно-культурного простору;

розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державною мовою;

подальша підтримка книговидавничої справи українською мовою;

створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову в усіх соціальних сферах;

підтримка ініціатив, спрямованих на популяризацію та вивчення української мови іноземцями та особами без громадянства.

Перелік завдань та заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 

                                       Розділ 3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

      Для реалізації поставлених завдань необхідно:

     забезпечити дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог законодавства щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;

     сприяти вивченню української мови іноземцями та особами без громадянства;

заохочувати молодь до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів;

      створити умови для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, у тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору;

      проводити інформаційно-роз’яснювальні кампанії серед населення щодо важливості і актуальності вивчення та використання української мови в повсякденному житті, публічній та приватній сферах;

      брати участь у  всеукраїнських та регіональних заходах, спрямованих на підтримку і популяризацію української мови.

         Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ  

         Виконання Програми дасть змогу:

    на практиці реалізувати статтю 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

     розширити функціонування української мови в засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки, спорту і туризму громади;    формувати різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого громадянина України.

                             

                           Розділ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

          Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься у межах асигнувань  місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

  

 

Розділ 6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради відповідно до компетенції і підпорядковані їм заклади.

Контроль за виконанням Програми  покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального захисту населення.

 

Додатки:

додаток 1. Паспорт Програми;

додаток 2.  Перелік завдань та заходів Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Арбузинській територіальній громаді  на 2024 - 2027 роки

 

 

Ініціатор

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Розробник

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Дата, номер і назва розпорядження голови облдержадміністрації про схвалення Програми

 

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Строк реалізації Програми

2024-2027 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн

 

усього

 

у тому числі: кошти обласного бюджету

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Арбузинської  селищної ради                                                                           Юлія ПОДОБНА

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток 2 до Програми

Перелік завдань та заходів

з виконання Програми розвитку та функціонування української мови

як державної в усіх сферах суспільного життя  в Арбузинській громаді на 2024-2027 роки

 

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні виконавці

Строки

виконання

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування тис. грн.

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

Інші джерела

Всього

І. Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження й реалізації відповідних проектів

Здійснення в закладах освіти культурнопросвітницьких заходів, що висвітлюють значення української мови як скарбниці історії українського народу, важливого засобу державотворення й суспільного поступу

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

Проведення щорічних заходів до Дня української писемності та мови в закладах освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

Організація та проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика й Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

Проведення заходів з популяризації української мови та літератури в бібліотечних та музейних закладах: презентації, читацькі конференції, культурно-мистецькі акції, тематичні стенди, книжкові виставки, зустрічі 3 сучасними українськими письменниками, заходи з нагоди відзначення Дня

країнської писемності та мови, річниці народження Т.Г.Шевченка тощо

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

ІІ. Формування цілісного національного інформаційнокультурною простору

Організація і проведення художніх виставок, присвячених пам’ятним датам, видатним особистостям Миколаївщини

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

ІІІ. Покращення якості викладання державної мови

Поліпшення навчально-методичного забезпечення кабінетів української мови та літератури закладів області

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

Поповнення фондів бібліотек кращими творами національної та світової культури з різних галузей знань, виданих українською мовою.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради, виконавчий комітет селищної територіальної громади

2024-2027 роки

Обсяги фінансування визначаються щороку під час затвердження бюджету на відповідний рік та внесення змін до нього

                 

 

 

 

                                 Секретар ради                                                       Наталя Федорова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь