Програма оздоровлення та відпочинку дітей Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік та Положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2024 році

Дата: 27.05.2024 16:16
Кількість переглядів: 19

АРБУЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Миколаївської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  18 квітня 2024  №  8                                              ХХХІХ позачергової сесії

с-ще  Арбузинка                                                           дев'ятого скликання

 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік та Положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2024 році

 

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №734 « Про затвердження порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами), з метою створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань планування  бюджету і  фінансів, регуляторної  політики, з питань культури , освіти , здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Арбузинської  селищної територіальної громади на 2024 рік  (додається).
 2.   Затвердити Положення про порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2024 році (додається).
 3. Фінансування Програми здійснювати в межах потреби та фінансових можливостей бюджету, затвердженого на відповідний рік, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
 4. Це рішення набирає чинності з 01 травня 2024 року.
 5.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти на постійні комісії з питань планування  бюджету і  фінансів, регуляторної  політики, з питань культури , освіти , здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення.

 

 

 

Селищний голова                                     Євгеній ТРАВЯНКО

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор   розроблення  Програми

 Арбузинська селищна рада

2.

Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми, нормативні документи

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №734 « Про затвердження порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами)

3.

Розробник програми

Відділ соціального захисту населення

4.

Співрозробники програми

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту

5.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ  соціального захисту

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Арбузинська селищна рада

7.

Учасники програми

Відділ соціального захисту населення, Відділ фінансів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Селищний центр соціальних служб

8.

Термін реалізації програми

2024 рік

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 У межах фінансових можливостей

10.

Джерела фінансування

Державний, обласний, районний, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

 

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до селищного  бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

оздоровлення та відпочинок дітей

Арбузинської селищної територіальної громади

на 2024 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону здоров’я»  та «Позашкільну освіту».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення  оптимальних умов  для оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку, рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок дітей, в соціально-економічній ситуації громади та регіону.

 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров`я дитячого населення Арбузинської селищної територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Поліпшення стану здоров`я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечуються шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей зокрема в період літніх канікул.

Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Основними завданнями Програми є:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.
 1. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги і підтримки щороку.

Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.

Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків таборів з денним перебуванням при ЗЗСО.

Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Прийняття цієї Програми дозволить системно вирішувати завдання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА, ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВЯЗАННЯ

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей , зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі психологічних перенавантажень, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася у зв’язку з військовими діями, питання оздоровлення і відпочинку дітей, які найбільше потерпають від психологічних травм, морального та фізичного насилля під час війни.

Відповідно до доручення Прем`єр - міністра України, враховуючи листи Міністерства соціальної політики України, протягом 2022-2023 років заборонено відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в яких не створено безпечних умов для перебування дітей, зокрема, при оголошеннях повітряної тривоги (наявність укриття, облаштування підвалів, евакуаційного транспорту). У зв’язку з військовими діями дитячі оздоровчі заклади області у 2022-2023 роках не функціонували, фінансування заходів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов, для оздоровлення, та дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків, юридичних та фізичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством.

 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливого місцевого бюджету.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

      ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми покладається на Арбузинську селищну раду, яка є головним розпорядником коштів місцевого бюджету та виконавцем Програми.

Координацію і контроль за виконання Програми здійснює постійна комісія з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та  соціального  захисту  населення.

Контроль за дотримання бюджетного законодавства здійснює комісія  з питань планування  бюджету і  фінансів, регуляторної  політики в установленому законодавством порядку.

 1. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Підвищення ефективності місцевого самоврядування, закладів та установ у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.

Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

За час виконання Програми у сфері оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством:

 • виховання свідомого ставлення молоді до збереження власного здоров’я;
 • вирішення проблеми бездоглядності дітей;
 • боротьба зі шкідливими звичками;
 • забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул;
 • збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, фонду соціального страхування та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
 1. ЗАХОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

1

2

3

4

9.1

Оновлення бази даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги, підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок

Відділ соціального захисту населення, Відділ фінансів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Селищний центр соціальних служб

Не потребує фінансування

9.2

Розборка положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок

Відділ соціального захисту населення

Не потребує фінансування

9.3

Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Відділ соціального захисту населення

У межах фінансових можливостей

9.4

Забезпечення організації роботи в літній період таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти,в тому числі:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

У межах фінансових можливостей

 

 • забезпечення фінансовим ресурсом оплати послуг за енергоносії під час літньої відпочинкової компанії

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

У межах фінансових можливостей

 

 • забезпечення фінансовим ресурсом харчування дітей під час літньої відпочинкової компанії

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

У межах фінансових можливостей

 

 • забезпечення проведення спортивно-масових заходів, краєзнавчих екскурсій та туристичних подорожей

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

У межах фінансових можливостей

9.5

Організаційно-методичне, інформаційно-кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади загально середньої освіти, заклади позашкільної освіти

Не потребує фінансування

9.6

Методичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади загально середньої освіти

Не потребує фінансування

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про порядок направлення дітей

до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

у 2024 році

 

 1. Загальні положення
 1. Порядок направлення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету та/або субвенції обласного бюджету (далі Порядок) визначає механізм використання коштів місцевого бюджету та/або субвенції обласного бюджету у 2024 році на забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей які потребують соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (далі Заклад) за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №734 « Про затвердження порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами), програми оздоровлення та відпочинку дітей Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік.

 1. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету спрямованих на організацію змістовного дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей є відділ соціального захисту населення Арбузинської  селищної ради ( далі ВСЗН Арбузинської селищної ради).
 2. ВСЗН Арбузинської селищної ради здійснює:
 • закупівлю путівок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку дітей (відшкодування вартості путівок) за рахунок коштів бюджету територіальної громади, та/або  субвенції обласного бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства щодо проведення публічних закупівель;
 • організації супроводження дітей до Закладів, які надаватимуть послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету, та у зворотному напрямку (за наявності фінансування).
 1. ВСЗН здійснює розрахунки на підставі актів про надання послуг та проводить необхідні операції бухгалтерського обліку згідно з вимогами чинного законодавства.
 2. До закладів направляються діти з урахуванням віку (від 7 до 18 років), соціального стану та стану здоров’я дитини.
 3. Діти перебувають у Закладах самостійно, окрім дітей з інвалідністю, які потребують постійного супроводу.

Перебування батьків або інших законних представників у закладах разом із дітьми з інвалідністю, які потребують постійного супроводження, здійснюється за рахунок власних коштів, благодійної допомоги та інших джерел не заборонених законодавством.

 1. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей Арбузинської селищної територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі діти пільгової території):
 • дітисироти;
 • діти, позбавленні батьківського піклування;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) підчас проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також в наслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях;
 • діти, один із батьків яких загинув підчас масових акцій громадського протесту або помер в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту;
 • діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
 • діти які проживають у населених пунктах, розташованих на лініях зіткнення;
 • рідні діти батьківвихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, або в одній прийомній сім’ї;
 • діти взяті на облік, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • діти з інвалідністю;
 • діти які постраждали в наслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
 • діти з багатодітних сімей;
 • діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або підчас виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;
 • діти які перебувають на диспансерному обліку;
 • талановиті та обдаровані дітипереможці міжнародних, всеукраїнських, обласних,селищних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери громадських дитячих організацій;
 • діти учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;
 • діти аргопромислового комплексу та соціальної сфери села.
 1. Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до Закладу один раз на рік, за умови, що така путівка не надавалася їй у поточному році за рахунок коштів державного бюджету.

ІІ. Механізми розподілу та процедура надання путівок до Закладів

 1. ВСЗН Арбузинської селищної ради забезпечує формування та ведення бази даних дітей громади, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки.
 2. Здійснює перевірку документів дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до Закладів, на відповідність та несе за це відповідальність.
 3. Складає та затверджує списки дітей, які направлятимуться на оздоровлення та відпочинок до Закладів, за встановленою формою згідно з додатком 1 (відомості про персональні дані дітей формуються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»). Згоду на збір та обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) власних персональних даних та персональних даних їх дитини засвідчують власним підписом батьки/інші законі представники у Заяві (клопотанні).
 4. Організовує заходи з оздоровлення та відпочинку, здійснює направлення дітей до Закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до черговості не частіше ніж один раз на рік. Черга ведеться згідно із журналом реєстрації заяв.
 5. Реєстрація заяв та облік дітей, проводиться щороку окремо за кожною категорією за формами, в порядку черговості подання заяв.
 6. Для одержання путівки діти повинні перебувати на обліку у ВСЗН Арбузинської селищної ради за зареєстрованим місцем проживанням.
 7. Діти, які перебувають на обліку для забезпечення оздоровленням та відпочинком у ВСЗН Арбузинської селищної ради та в поточному році отримали безоплатну путівку, знімаються з обліку.

За дітьми, які перебували на обліку, але не отримали безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою №079/о якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

 1. У разі відмови батьків або інших законних представників дитини від путівки складається акт відмови від путівки, а зазначеною путівкою забезпечується інша дитина у порядку черговості.
 2. Поділ путівки та її передача іншій дитині забороняється.
 3. ВСЗН Арбузинської селищної ради та батьки або інші законні представники дитини укладають договір у трьох примірниках ( один для органу соціального захисту населення, другий для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, третій для батьків або законних представників дитини).

Усі примірники договору, підписані керівником ВСЗН Арбузинської селищної ради та батьками або іншими законними представниками дитини і скріплені печаткою такого органу, передаються батькам або іншим законним представникам для подальшої передачі дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.

  1. Після закінчення оздоровлення та відпочинку батьки або його законні представники дитини подають до ВСЗН Арбузинської селищної ради зворотній талон від путівки, або інший документ, що підтверджує проходження оздоровлення та відпочинку в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та строку перебування дитини, завірені підписом керівника та скріплений печаткою.
  2. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку після надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку подає до ВСЗН Арбузинської селищної ради акт надання послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

Оформлення акта наданих послуг може здійснюватися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у разі його наявності в кожної із сторін.

У разі дострокового вибуття дитини із дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ВСЗН Арбузинської селищної ради здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) оздоровчому закладу не відшкодовуються.

 1. Першочергове право на оздоровлення та відпочинок мають діти, які потребують особливої уваги та підтримки, а саме:
 • дітисироти;
 • діти, позбавленні батьківського піклування;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) підчас проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також в наслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях;
 • діти, один із батьків яких загинув підчас масових акцій громадського протесту або помер в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту;
 • діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або підчас виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • діти з інвалідністю;
 • діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
 • діти які проживають у населених пунктах, розташованих на лініях зіткнення;
 • діти взяті на облік, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.
 1. Списки дітей затверджуються начальником ВСЗН Арбузинської селищної ради.
 2. Заклади загальної середньої та позашкільної освіти громади сприймають у формуванні бази даних дітей пільгових категорій.
 3. Служба у справах дітей Арбузинської селищної ради, заклади загальної середньої освіти, Департамент соціального захисту населення сприяють ВСЗН Арбузинської селищної ради у формуванні бази даних дітей пільгових категорій.
 4. Батьки або інші законні представники дітей, які потребують направлення до Закладів, звертаються з відповідними документами ( зазначеними в п.1 розділу ІІІ цього Положення) до ВСЗН Арбузинської селищної ради.
 5. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право на отримання путівки за зареєстрованим місцем проживання. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку за місцем фактичного проживання.
 6. Привезення  дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку згідно з отриманими направленнями здійснюється батьками або іншими законними представниками дитини або у складі організованої групи.

У разі  відсутності коштів, перевезення дітей проводиться за кошти батьків або інших законних представників і за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

 1. ВСЗН Арбузинської селищної ради має право відмовити у направлені дитини до Закладу на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування у Закладі.

ІІІ. Перелік документів необхідних для надання путівок для Закладу

 1. Для направлення дітей до Закладів батьками або іншими законними представниками подаються заява та наступні документи (за формою згідно з додатком 3):
 • згода на збір та обробку персональних даних одного з батьків/іншого законного представника дитини;
 • згода на забезпечення Закладом проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур дитині у разі її захворювання або травмування під час перебування у Закладі;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія документа, що посвідчує статус дитини.
 1. Зазначені у пункті 1 розділу ІІІ документи не потребують нотаріального засвідчення за умови, що їх копії зроблені якісно. Підчас подання копії документів передбачених пунктом 1 розділу ІІІ цього Положення, спеціалістам ВСЗН Арбузинської селищної ради надаються також для ознайомлення оригінали зазначених документів. Копії документів засвідчуються спеціалістами ВСЗН Арбузинської селищної ради, які приймають від батьків або інших законних представників документи для направлення дітей до Закладів.
 2. Перед відправленням діти, які направляються на оздоровлення та відпочинок до Закладів, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку, отримати форму первинної облікової документації №079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 року №435.
 3. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» батьки дитини/інші законі представники дають письмову згоду на збір та обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) власних персональних даних та персональних даних їх дитини, внесення цих даних у базу даних Закладу і використання їх за необхідністю: згоду на проведення в Закладі необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання  або травмування дитини під час перебування у Закладі.
 4. Для проведення в Закладах необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини подається письмова згода батьків дитини (осіб, які їх замінюють).

ІV. Організація проїзду до Закладу та у зворотному напрямку

 1. До закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками самостійно або у складі організованої групи.
 2. У разі перевезення дітей у складі організованої групи, перевезення здійснюється відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про автомобільний транспорт», у тому числі із залученням перевізників, які мають ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України на внутрішні перевезення автобусами.

У разі відсутності коштів, перевезення дітей проводиться за кошти батьків, або інших законних представників і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. По прибуттю у дитячі оздоровчі заклади супроводжуючи повинен мати такі документи:
 • наказ про призначення супроводжуючих;
 • список дітей, які направляються до дитячого оздоровчого Закладу;
 • медичні картки на кожну дитину.

Супроводжуючий перед відправкою проводить інструктаж з дітьми безпеки життєдіяльності щодо правил поведінки дітей у транспорті, громадських місцях, правил дорожнього руху з оформленням запису у відповідному журналі.

Супроводжуючі особи є відповідальними за життя і здоров’я дітей за увесь період перебування в дорозі, у день заїзду та момент передавання їм дітей працівникам Закладу при від’їзді.

 1. Начальник ВСЗН Арбузинської селищної ради інформує батьків/законних представників і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у Закладі.
 2. Діти направлені до Закладу, повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (із жовтня по квітень – тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки ( не менше ніж три пари), предмети особистої гігієни (зубну щітку, зубну пасту, мило, гребінець, носові хустини).
 3. Заклад приймає дітей у строки зазначені у путівці.
 4. У разі захворювання дитини Заклади обов’язково забезпечують її  медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання не залежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особам які їх заміняють).

V. Звітність про використання путівок

та контроль за дотриманням вимог Порядку.

 1. ВСЗН Арбузинської селищної ради протягом року узагальнює інформацію про кількість дітей, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку за кошти місцевого бюджету за встановленою формою згідно з додатком 2.
 2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється ВСЗН Арбузинської селищної ради.

 

 

 ____________________________________________________________

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок

направлення дітей до дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку у 2024 році

 

 

СПИСОК

дітей Арбузинської селищної територіальної громади, які направляються

до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 

 

(назва дитячого закладу)

 

 

 

на _____________ зміну з ____________ до _____________20__ року

 

Номер путівки

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Дата народження

Найменування закладу освіти, клас/курс

Місце проживання

(перебування)

Прізвище, ім’я, по батькові               (за наявності батьків або осіб які їх замінюють)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок

направлення дітей до дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку у 2024 році

 

 

Звіт

про використання путівок

дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку

 

 

(назва територіальної громади)

 

за період з _________________ по _________________ 20____ року

 

Інформація про використання путівок

Всього путівок

У тому числі

безоплатні

З частковою оплатою за рахунок батьків (осіб які їх замінюють), чи з інших джерел не заборонених законодавством

кількість

сума,грн

кількість

сума,грн

кількість

сума,грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано путівок за звітний період

 

 

 

 

 

 

2

Видано путівок за звітний період

 

 

 

 

 

 

3

Із загальної кількості путівок видано в розрізі пільгових категорій:

 

 

 

 

 

 

 

діти-сироти діти, позбавленні батьківського піклування;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) підчас проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також в наслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях; діти, один із батьків яких загинув підчас масових акцій громадського протесту або помер в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або підчас виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

 

 

 

 

 

 

 

діти з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи

 

 

 

 

 

 

 

діти з багатодітних сімей

 

 

 

 

 

 

 

діти які проживають у населених пунктах, розташованих на лініях зіткнення

 

 

 

 

 

 

 

діти взяті на облік як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

діти які постраждали в наслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

 

 

 

 

 

 

 

діти з малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій

 

 

 

 

 

 

 

діти зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

 

 

 

 

 

 

 

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, або в одній прийомній сім’ї

 

 

 

 

 

 

 

діти які перебувають на диспансерному обліку

 

 

 

 

 

 

 

діти аргопромислового комплексу та соціальної сфери села

 

 

 

 

 

 

 

талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних,селищних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери громадських дитячих організацій

 

 

 

 

 

 

 

діти учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок

направлення дітей до дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку у 2024 році

 

 

Згода

 

Я,                                                                                              ,

(ПІБ батьків/інших законних представників)

 

  даю згоду на забезпечення дитячим закладом оздоровлення та відпочинку (далі-Заклад) проведення необхідних діагностичних та лікувальних процедур моїй дитині _____________________________________________________________________________

                (ПІБ дитини повністю)

 

у разі її захворювання або травмування підчас перебування у Закладі.

 

 

 

________                              _______________            


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь